Spamverbod naar bedrijven pas per 1 oktober in werking

Ongevraagde e-mailreclame naar bedrijven wordt pas per 1 oktober verboden. Dat maakte het ministerie van EZ in een enkele zin in een persbericht met als titel “Telecomcontracten vanaf 1 juli makkelijker op te zeggen” afgelopen zondag bekend. Erg fijn, want heel Nederland had net geleerd dat het spamverbod ook op 1 juli uitgebreid zou worden.

Hoe je dit zou kunnen weten? Nou, niet dus, tenzij je toevallig alle persberichten van EZ leest. Want in de parlementaire stukken rond dit wetsvoorstel (30661) vind je er niets over. De laatste bronnen die ik kan vinden over wetsvoorstel 30.661 noemen namelijk 1 oktober alleen als datum voor inwerkingtreding van het Bel-me-niet register. Zo verklaarde de staatssecretaris in november vorig jaar:

Bedrijven willen niet gedurende het gehele jaar met veranderingen worden geconfronteerd. Wij hebben afgesproken om of op 1 januari of op 1 juli veran­deringen aan te brengen. … Daarom zullen wij voor de onderdelen die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering de datum van 1 juli 2009 hanteren. Daarbij denk ik aan de contractduur en de opzegtermijnen, het bel-me-niet-register en de uitbreiding van het spamverbod, zodat dat ook zal gelden voor rechtspersonen en bedrijven. Voor deze onderdelen zal de datum van 1 juli 2009 gelden. Er wordt dus een reële overgangs­termijn in acht genomen.

Kennelijk was de lobby van de e-mailmarketingbelangengroepen dus toch in staat om nog even wat te regelen. Een andere verklaring voor deze vertraging kan ik niet bedenken.

Nou ja, heeft u nog iets langer om uw bestand met langs inmiddels onbekende weg vergaarde e-mailadressen op te schonen.

Arnoud

6 reacties

  1. Van nu.nl:

    Aanvankelijk was de bedoeling dat het spamverbod al op 1 juli zou ingaan. Volgens een woordvoerder van Heemskerk is die datum verschoven, omdat de maatregel wordt gekoppeld aan de instelling van een bel-me-niet-register tegen ongewenste telefoontjes. Dat gaat ook per oktober van start.

  2. Lekker is dat, zo’n late night verandering. Op zijn minst had ik wel een persbericht verwacht met als titel “invoering spamverbod uitgesteld”. Nu hopen ze wellicht dat iedereen die niet bovenop het nieuws zit toch maar alvast maatregelen gaat treffen en geen spam meer stuurt.

    Ik vraag me ook af hoe dit wettelijk geregeld is. Je kan toch niet met een persbericht de invoeringsdatum van een wet verschuiven?

  3. @Erik: “Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.” (PDF)

    Dat gebeurt in het Staatsblad, meestal pas relatief korte tijd voor de inwerkingtreding. Dus de invoeringsdatum is niet officieel gewijzigd, die datum van 1 juli was “slechts” een toezegging.

  4. Het staat keurig in het Staatsblad (nr. 2009/239): ankerpunt voor het spamverbod voor bedrijven is de wijziging van art. 11.8 Tw, dat per 1/10 analoge toepassing van een deel van art. 11.7 Tw op bedrijven mogelijk maakt. Die wijziging is geregeld in art. G van Stb. 2008/525, en treedt dus per 1/10 in werking, zoals geregeld in Stb. 2009/239.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.