Wie is eigenaar van de verenigingswebsite?

hand-in-hand-vereniging-union.pngEen lezer mailde me:

Ik heb lange tijd voor een vereniging geheel vrijwillig de taak op me genomen om de website te onderhouden. De layout en vrijwel alle tekst is van mijn hand (afgezien van nieuwsbrieven en enkele aangeleverde stukken). Nu wil het bestuur echter van mij af, de details zal ik u besparen. Mijn vraag: kan ik nu eisen dat de site offline gaat? Ik zie het namelijk als mijn werk, en als het bestuur van mij af wil, dan gaat mijn site met mij mee weg.

Wie een website maakt, heeft daarop het auteursrecht. Dat is de hoofdregel, en die geldt ook bij vrijwilligerswerk. Natuurlijk behouden anderen die bijdragen leveren, hun auteursrecht. De nieuwsbrief is en blijft eigendom van de auteur daarvan, en foto’s van een lid met een camera blijven ook auteursrechtelijk van dat lid. Maar de websitebouwer heeft normaliter in ieder geval het auteursrecht op het “verzamelwerk” dat die website is.

De websitebouwer verleent dan de vereniging een licentie, een gebruiksrecht om ‘zijn’ site te mogen gebruiken als verenigingssite. Bij die licentieverlening worden zelden tot nooit nadere afspraken gemaakt. Ik zou zeggen dat de vereniging dan mag verwachten dat de licentie en dus de website voor eeuwig door hen gebruikt mag worden. Het lijkt me niet dat het bestaan van de verenigingssite afhankelijk moet zijn van het lidmaatschap van één persoon.

Wanneer de site ook nog eens voorzien is van een auteursrechtvermelding op naam van de vereniging, dan kun je zelfs goed betogen dat het auteursrecht niet eens bij het lid maar bij de vereniging ligt. Zie artikel 8 Auteurswet:

Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.

De hierboven geschetste situatie lijkt me niet onrechtmatig, en dus is de site van de vereniging. Dan kan het ex-lid dus al helemaal niet eisen dat de site offline gaat als hij moet vertrekken.

(Dit is dus niet hetzelfde als wanneer een forumlid verwijdering van zijn bijdragen vraagt.)

Arnoud

5 reacties

  1. De maker van een website hoeft niet perse betrokken te zijn bij het online zitten van de stukjes. (CMS) En daar bij de maker van een website wel is creatief op het moment dat hij de website maakt. Maar stukjes online zetten vind ik niet erg creatief.

  2. Onze verenigingswebsite heeft op elke pagina een meta element dat de individuele auteur van die pagina vermeldt. Bovendien is er een colofonpagina waarop de naam van de webmaster genoemd wordt. In het colofon wordt echter ook gesteld dat het copyright op alle tekst, illustraties en andere inhoud bij de vereniging ligt. De vereniging maakt het werk dus “als van haar afkomstig openbaar”, maar niet “zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden”. Hoe moet je dat art. 8 nu interpreteren? Voor mijn gevoel is de site duidelijk eigendom van de vereniging, maar ik ben geen jurist, en soms zitten dingen tegenintu?tief in elkaar.

    Is trouwens het ontwerp van de site (structuur van HTML, CSS, JS etc.) ook deel van de inhoud?

    Mijn vraag is overigens puur academisch, er is absoluut geen sprake van een dreigend conflict of zo.

  3. Het gaat om de site als geheel, dus ook het ontwerp speelt hierbij een rol. Als de vereniging op de webpagina zet wie de maker is, dan kan ze zich niet op dit wetsartikel beroepen om de eigendom (auteursrechten) op de site te claimen. Dat wil niet zeggen dat ze niet de rechthebbende is. Ze kan bijvoorbeeld op papier zetten dat je bijdragen overgedragen worden aan de vereniging maar dat je wel je naam erbij mag zetten.

  4. Beste, Wij hebben een vereniging website via verenigingassist een bedrijf dat zich richt op de doelgroep verenigingen. Begrijp ik het goed dat in ons geval, het bedrijf achter verenging assist eigenaar is van de website, maar wij als vereniging eigenaar zijn van de content: de stukjes, de plaatjes, etc. Zijn zij verplicht als we in de toekomst stoppen bijv een export aan te leveren van de stukjes? Vooralsnog erg prettige ervaringen zover, maar begrijp uit dit artikel dat je alert moet blijven.

    Bedankt, ik hoor het graag.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.