Een rode kaart voor de algemene voorwaarden

Tijd voor weer eentje in de categorie “maffe algemene voorwaarden”. Een lezer tipte me over de gebruikersvoorwaarden (sic) van Voetbal.nl. Daarin staat onder andere dit:

9. WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN Voetbalmedia behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Voetbalmedia behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Op zich heeft elke website wel iets dergelijks in haar gebruiksvoorwaarden staan. Die voorwaarden zijn bedoeld voor de lange termijn, en dan is het op zich redelijk dat de aanbieder van de dienst (want dat is een website, juridisch gezien) de voorwaarden van tijd tot tijd mag herzien.

Hier wordt echter wel heel erg eenzijdig dit recht opgeëist. En op deze manier is het niet rechtsgeldig, omdat het in strijd is met de zogeheten grijze lijst van “vermoedelijk onredelijk bezwarende bepalingen” uit algemene voorwaarden. Op die lijst staat namelijk (sub c):

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Dit veranderbeding biedt de gebruiker, de site Voetbal.nl dus, de mogelijkheid om op elk moment een geheel andere dienst te leveren. Echter, de wederpartij mag dan niet zomaar opzeggen. Daarmee valt het beding onder dit lid C. Het is dus vermoedelijk onredelijk, wat wil zeggen dat Voetbal.nl zal moeten aantonen dat zij echt niet anders kan dan het op deze manier doorvoeren. Lukt dat niet, dan kan het beding worden doorgehaald.

Ik zou niet weten hoe ze dat gaan doen. Het is volstrekt triviaal om die tenzij-zin erbij te zetten en een redelijke termijn in te voeren waarbinnen de voorwaarden zullen worden ingevoerd. Kondig de wijziging op de homepage aan, stuur geregistreerde leden een berichtje en bied ze dertig dagen om akkoord te gaan of op te zeggen.

Ik zie ook geen enkele reden om zonder waarschuwing en op elk moment de voorwaarden te moeten aanpassen. Wat is er zo dringend dat het geen paar weken kan wachten?

Arnoud

4 reacties

  1. Wellicht een overreactie om getroll in een forum effectief te kunnen bestrijden?

    Maar dan blijft natuurlijk de vraag: is deze bepaling de originele, door de huisjurist van voetbalmedia aangeleverde tekst. Of is er een gefrustreerde redacteur of markteer in een moment van onoplettenheid aan het editten geslagen. (Je moet eens weten hoef vaak dat voorkomt, ook bij organisaties met een eigen afdeling JZ)

  2. Kondig de wijziging op de homepage aan, stuur geregistreerde leden een berichtje en bied ze dertig dagen om akkoord te gaan of op te zeggen.

    Zomaar een vraag die in me opkomt bij deze zin: moeten de leden expliciet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, of is het genoeg om te stellen dat het gecontinueerde gebruik na ingangsdatum instemming impliceert (mits de wijziging inderdaad duidelijk is aangekondigd)?

  3. Wat mij vooral verbaast is de aanname dat een gebruiker die handelt volgens de algemene voorwaarden en deze dus bij elk gebruik opnieuw bekijkt, ook meteen kan zien dat er iets veranderd is. Ik werk zelf in de kwaliteitszorg en een steeds terugkerend probleem in deze tak van sport is dat het weliswaar niet zo lastig is om aan gebruikers duidelijk te maken dat er in de nieuwe versie van het systeem iets is gewijzigd. Maar dat het erg moeilijk blijkt om meteen duidelijk te maken WAT er is gewijzigd. En wie daar dan vervolgens rekening mee moet houden. Om dit probleem op te lossen is het goed gebruik dat wijzigingen altijd duidelijk gemarkeerd moeten worden zodat de gebruiker die het hele verhaal al kent (denkt te kennen) meteen ziet waar de verschillen zitten. Sterker nog, als mij een document wordt aangeboden waaraan ik niet meteen kan zien wat het verschil met een vorige versie is dan gaat het meteen ongelezen retour. Hoe kijkt de wet naar dit soort problemen?

  4. De wet zegt daar niets over ben ik bang. Het zou een goed idee zijn als je verplicht zou zijn een diff of iets dergelijks te publiceren zodat iedereen kan zien wat er gewijzigd is.

    Wel is het zo dat je bestaande gebruikers moet melden dat er nieuwe voorwaarden zijn. Zij zitten immers alleen aan de oude vast, en nieuwe voorwaarden kun je alleen invoeren als dat in de oude staat. En daar hoort bij te staan dat ze aan je bekend gemaakt worden. Het wettelijk minimum is dus dat je een nieuw document voor je neus krijgt met de mededeling “per 1 maart worden dit de voorwaarden”. En dan moet je zelf die diff maken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.