Three strikes via de ACTA-deur

Gisteren op Tweakers:

Uit een gelekt concept-artikel van het Acta-verdrag, waarover in het geheim wordt onderhandeld, blijkt dat isp’s moeten optreden tegen klanten die auteursrechten schenden. Ook wordt het omzeilen van kopieerbeveiligingen strafbaar.

Over het ACTA-verdrag is veel te doen, met name vanwege de geheimhouding er omheen maar natuurlijk ook de vele draconische verbodsmaatregelen die worden voorgesteld. Overigens valt het voor Nederland wel “mee” wat dat betreft, 80% van wat in ACTA staat is stiekem allang wet hier: online distributie moet onder het auteursrecht, providers worden beperkt aansprakelijk, technische kopieerbeveiligingen mogen niet worden doorbroken en rechteninformatie mag niet worden verwijderd. Tweakers dacht in eerste instantie dat dit nieuw was, maar in een update met quotes van ict-jurist (sic) Christiaan Alberdingk Thijm wordt duidelijk dat daar het venijn niet zit.

Nee, dat zit verstopt in voetnoot 6 uit het vermoedelijke hoofdstuk over digitale maatregelen. In dat hoofdstuk staat een artikel over de beperkte aansprakelijkheid van internetproviders. Die regeling lijkt sterk op wat we sinds 2000 hebben: geen aansprakelijkheid mits men een effectieve notice-en-takedownprocedure implementeert.

Ik haal de tekst en voetnoot even aan:

an online service provider adopting and reasonably implementing a policy to address the unauthorized storage or transmission of materials protected by copyright or related rights

An example of such a policy is providing for the termination in appropriate circumstances of subscriptions and accounts in the service provider’s system or network of repeat infringers.

“Termination of repeat infringers” is natuurlijk precies waar het bij three strikes over gaat. De voetnoot maakt duidelijk dat dit een voorbeeld is, zodat je in theorie ook andere opties kunt aanwijzen als wetgever (boze brieven, blokkeren van P2P of een Brein-hotline) maar het ligt voor de hand dat deze optie het zal worden.

Kan dat zomaar in Europa? Goeie vraag. Eerder deze maand verklaarde de Europese Commissie:

ACTA should not contain measures restricting end-users” access to the Internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society and without a prior, fair and impartial procedure

wat op zich hartstikke mooi klinkt maar niet uitsluit dat er wel degelijk restricties kunnen worden ingevoerd. Het is nog wat vroeg om te zeggen hoe ver dat precies kan gaan, maar zorgelijk is het wel.

Arnoud

10 reacties

 1. Op zich, als iemand door een rechter veroordeeld wordt vind ik het niet raar dat je op de een of andere manier z’n internettoegang mag beperken, zoals iemand die een auto-ongeluk veroorzaakt z’n rijbewijs kan kwijtraken. Belangrijker is het dat het niet zonder proces kan gebeuren.

 2. Inderdaad zorgelijk. Benauwend ook, pijnlijk zelfs, mede in relatie tot andere recente bizar imponerende wetgeving. De wijze waarop dit soort regelgeving georganiseerd wordt is op het ondemocratische af. Geen publiek debat en feitelijk geen redelijke noodzaak. Niet de democratie is gediend met ACTA, maar de portemonnee van enkelen. Blijf er hardnekkig bij dat het auteursrechtelijk exploitatierecht op entertainmentbestanden op internet uitgeput is. Er wordt geen inbreuk gemaakt. Geen van de ACTA-maatregelen kunnen wetmatig uitgevoerd worden. Zij die youtube-filmpjes in theaters vertonen en daar winst mee maken, schenden auteursrechten wegens gebrek aan huiselijke sfeer indien daar geen voorafgaande toestemming voor is. Entertainment bestanden die op internet verschijnen, legaal of niet, zijn auteursrechtelijk gerenulliusseerd. Het enige wat auteursrechtelijk van die bestanden overblijft, is het persoonlijkheidsrecht op eerste openbaarmaking en de eventuele naamsvermelding.

  De eis van “online distributie moet onder het auteursrecht” is een gotspe. Het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Dat was de mantra tien jaar+ geleden om het auteursrecht op internet toegepast te krijgen. Nu dit de entertainment branche kennelijk te weinig oplevert wordt iedereen geacht daar anders over te denken. Het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd, wat voor Internet het bovenstaande opeisbare recht oplevert. Niks meer niks minder. Wetten wijzigen omdat de ACTA dat wil is een geavanceerde vorm van corruptie. Auteursrechtelijk is er geen opeisbare of andere plicht tot het implementeren van een effectieve notice-en-takedownprocedure. IMO is ACTA soortgelijke stasi wetgeving als het spamverbod. Mij bevalt het niks. Providers hebben auteursrechtelijk geen aansprakelijkheid.

 3. Arnoud, misschien is het een idee om een overzicht te maken van wat de Nederlandse politieke partijen over dit onderwerp te zeggen hebben? Nu de verkiezingen eraan komen (9 juni), kan dat uitermate handig zijn. Ik ga zowiezo zelf de boel napluizen daarover v??r ik naar de stembus ga, maar ik heb als gewone sterveling natuurlijk maar beperkte kennis van zaken als het om de juridische kant van het verhaal gaat.

  Even on-topic: dit ACTA gedoe is inderdaad z??r beangstigend. Het is overduidelijk dat het gelekte verdrag min of meer een kopie is van de Amerikaanse wetgeving (vandaar ook al dat geheimzinnige gedoe), wat dus betekent dat niet de burger meer centraal staat, maar bedrijven en content providers die via private middelen het hele digitale leven van burgers gaan controleren.

  Erg beangstigend allemaal.

 4. @Meertn

  Ik vind de vergelijking die je maakt nergens opslaan je kan de twee zaken niet met elkaar vergelijken. Als iemand met zijn auto een ongeluk maakt dan kan mogelijk een rij ontzegging plaats vinden, niet in alle gevallen zo en dan nog alleen maar in gevallen waar ernstige consequenties aan vast zitten (zwaar gewond of dodelijk afloop). Maar een normale aanrijding nee daar wordt niet je rijbewijs voor in genomen laat staan je auto afgepakt. Sommige bestuurders hebben een punten rijbewijs als hun overtredingen begaan kan je je rijbewijs ingetrokken worden maar met een auto kan je veel meer schade veroorzaken dan met downloaden, je kan met een auto een persoon zodanig verwonden dat het nooit meer goed komt.

  Het downloaden daar in tegen zullen geen gewonden door vallen en dodelijk ongeluk zal ook niet aan de orde zijn er mee. Waar ze het op neer willen laten komen is diefstal van vul iets in. Iemand heeft alleen iets gekopieerd maar niets fysieks meegenomen.

  Het komt er momenteel op neer dat platenmaatschappijen en film industrie te machtig zijn geworden ze lobbyen heel erg veel en geven veel geld om hun agenda er door te drukken. In plaats van mensen te laten lobbyen voor alles en nog wat het illegaal maken van lobbyen en geven van geld. Gewoon een brief laten sturen naar partijen waarin staat wat de industrie wilt en waarvoor zonder dat daarbij een beloning aan vast zit.

 5. Ik heb altijd de technologie neutraliteit van het auteursrecht enigszins in twijfel getrokken omdat het geen goede regeling was voor het grensoverschrijdende aspect van het internet (wat een van centrale eigenschappen is). Natuurlijk, het had hier ook geen antwoord op in het geval van radio en televisie, maar toch is het een beetje vreemd om er over te beginnen als reden om de wetgeving niet aan te passen.

 6. Ook zonder de techniek neutraliteit van het auteursrecht te betrekken zijn de wensen van ACTA van de gekke. Welhaast elke openbaarmaking en verveelvoudiging van entertainment bestanden via youtube en p2p etc valt binnen de grenzen van het gebruik in huiselijke sfeer en de priv? kopie. Hebberigheid is de enige grond voor verandering. Waarom moet de consument gaan betalen voor wat nu volgens wet en hogere rechtspraak gratis hoort te zijn? Zie de noodzaak daar niet van en vind de greep die ontstaat op het internet bedenkelijk. Waren politici naar zichzelf maar net zo streng als naar de internetter: three strikes out.

 7. Waar is de subsidiariteit en de proportionaliteit te vinden in dit soort onderhandse voorstellen? Dit heeft werkelijk helemaal niets meer met democratie te maken. Het begint bij afsluiten wegens (vermeende) auteursrechtenschendingen, maar het geeft de overheid, of de instelling die zich namens de overheid met de afsluiting bezig gaat houden weer een onnodig extra machtsinstrument, macht corrumpeert altijd.

 8. Wat mij ook interessant lijkt: wat voor invloed heeft dit op landen die zich aan het ontwikkelen zijn (bijv. Brazili? en China), of zorgt dit ervoor dat die landen zich in een parallelle organisatie gaan organiseren die de ACTA verwerpt omdat het niet in hun interesse is om deze na te leven?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.