Op onrechtmatige wijze in verwarring worden gebracht

Goed, ik zal erover ophouden: inbreuk op een domeinnaam kan dus wel. Vorige week nog blogde ik over diverse vonnissen waarin een domeinnaam kon worden opgeëist zonder dat sprake was van merk- of handelsnaaminbreuk. De motivatie was daar dat men onrechtmatig handelde door nodeloos verwarring te stichten. Ik zag en zie niet hoe je dat criterium mag hanteren nu de merkenwet expliciet verbiedt dat je merkenrecht-achtige vorderingen instelt zonder geregistreerd merk, maar nu is er het arrest (via) in het hoger beroep van een vonnis uit 2008 over Taartenwinkel versus GefeliciTAART, en dat arrest bevestigt expliciet dat het toch wel mag.

In deze zaak had GefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl geregistreerd, en Taartenwinkel.nl was daar niet blij mee. Mensen die naar haar winkel wilden, kwamen immers nog wel eens terecht bij die van GefeliciTAART. Omdat er geen merk was voor “taartwinkel.nl”, en GefeliciTAART altijd haar eigen handelsnaam voerde, werd de eis in eerste instantie afgewezen.

Het Hof komt daar echter op terug. Ze oordelen net als de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaamgebruik als je een domeinnaam alleen laat doorlinken (de 301 redirect, voor de techneuten) naar je echte bedrijfssite en je op die site ook alleen je eigen bedrijfsnaam voert. Dat ging hier goed, want GefeliciTAART noemde zich overal zo en gebruikte taartwinkel.nl alleen in de doorverwijzende domeinnaam.

Toch handelt GefeliciTAART onrechtmatig (artikel 6:162 BW): zij schept nodeloze verwarring door vanaf die sterk gelijkende domeinnaam door te verwijzen naar haar eigen site.

De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. GefeliciTAART heeft ook erkend dat haar streven mede is gericht op het, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. Dat dit het geval is blijkt ook uit haar registratie van de domeinnamen taartservice.nl en taartland.nl.

Dat “taartwinkel” een beschrijvend woord is, acht het Hof niet relevant: het is namelijk overduidelijk dat wordt aangehaakt bij Taartenwinkel.nl en dat niet zomaar dat woord werd gebruikt.

GefeliciTAART mag deze domeinnaam dan ook niet meer gebruiken. Overdracht hoeft niet, want als GefeliciTAART de domeinnaam niet meer gebruikt, is de verwarring al beëndigd en dan is er geen belang meer bij overdracht. Ik vind de formulering “verbiedt ieder gebruik van taartwinkel.nl als domeinnaam” wel wat apart, wat mag GefeliciTAART dan nog wel? Er e-maildiensten op draaien of zo?

Ze mogen zich trouwens nog wel “dé online taartwinkel” blijven noemen in de over-onspagina (is dat goed Nederlands voor aboutpagina?) want dat kan geen verwarring geven met andere online taartwinkels.

Afijn, ik kan nu wel gaan zeuren dat het hier ging om een beschrijvende naam waardoor het merkenrecht überhaupt niet in beeld komt maar als de rechtspraak zo consequent de andere kant op gaat dan heeft het weinig zin te blijven hameren op dat 2.19 BVIE. Maar als iemand aangeklaagd wordt over dit punt, zet het dan alsjeblieft toch in je verweer! 🙂

Arnoud

11 reacties

 1. Ik vind de formulering ???verbiedt ieder gebruik van taartwinkel.nl als domeinnaam??? wel wat apart, wat mag GefeliciTAART dan nog wel? Er e-maildiensten op draaien of zo?

  De naam verkopen aan een klikprofiteur

 2. Ha ik ben het helemaal met je eens Arnoud. We hebben het merkenrecht om te beschermen tegen verwarring. Als je daar geen gebruik van maakt is dat je eigen risico. Daarnaast worden domeinnamen door private instellingen uitgegeven. Dit zou mijns inziens sowieso niet mogen leiden tot enig soort monopolievorming op woorden. Als dat al zo nodig moet, laat het dan gebeuren door overheid, waar nog enigzins controle op willekeur bijhoort.

 3. Dit kan nog wel eens een staartje krijgen. Ze willen hiermee domeinspeculatie voorkomen, maar dit kan leiden tot een nieuwe vorm van speculatie. Registreren van beschrijvende namen om vooral ervoor te zorgen dat je concurrenten deze niet meer kunnen gebruiken.

 4. “wat mag GefeliciTAART dan nog wel? Er e-maildiensten op draaien of zo?”

  Dan gebruik je ‘m ook? Een domeinnaam niet gebruiken doe je door de zonefile uit je DNS server te halen.

  Wat ik me overigens afvraag, als Gefelicitaart het domeinnaam verkoopt aan een derde partij welke bezoekers dan weer doorstuurt naar taartwinkel.nl, is daar dan iets tegen te doen?

 5. Van mij mag je doorgaan met zeuren. Het lijkt me dat het Hof niet aan art. 2.19 BVIE had mogen voorbijgaan.

  (Ook niet als de gedaagde nalaat dit verweer te voeren, want de rechter kent het recht en er hoeven geen feiten te zijn gesteld om lid 1 tot aan de “tenzij”-clausule toe te passen. Het is aan de eiser om feiten te stellen die de “tenzij”-clausule in werking stellen. Tenminste, zo begrijp ik art. 25 Rv. Natuurlijk is het handiger als de gedaagde zich w?l expliciet op art. 2.19 BVIE beroept.)

 6. Betekent deze uitspraak dat je tegenwoordig nog maar 1 extensie (b.v. .nl en geen .com en .eu) hoeft te registreren? Stel je hebt een site, laat zeggen autovergelijkers.nl met daarop alle sites die auto’s vergelijken. Nu registreert iemand anders autovergelijkers.com. Deze site zet ook een lijst met autovergelijkers op de site. Nodeloos verwarrend?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.