De doorslaggevende algemene voorwaarden

motorfiets-harley-davidson-flh-1340-ebay-verkopen.jpgAls je een motorfiets via internet bij opbod te koop aanbiedt, zit je dan automatisch aan de laatste bieder vast, vroeg NJBlog zich af. Het ging hier om een zaak waarbij een Harley-Davidsonmotorfiets te koop stond op eBay, met een hoogste bod van 3.250 euro. De verkoper bleek echter nadien de motorfiets buiten eBay om verkocht te hebben. Hij meende het bod te mogen negeren omdat het onder zijn (vergeten) minimumprijs van 7.000 euro was en bovendien onrealistisch laag voor een motor van dit type.

In zijn vonnis bepaalt de kantonrechter Zwolle echter dat er toch een rechtsgeldige koop tot stand is gekomen. De verkoper had dan misschien een lagerehogere prijs bedoeld, maar de kopende partij wordt beschermd vanwege het gerechtvaardigd vertrouwen dat gewekt is. En daarbij spelen de specifieke omstandigheden van de veilingsite een rol:

[gedaagde partij] heeft de motor op een veilingsite aangeboden en het (ook [gedaagde partij] bekende) uitgangspunt van een veiling is nu eenmaal dat de hoogste bieder tevens de koper is. [eisende partij] was de 21ste bieder en on-weersproken is gebleven dat [eisende partij] het bod heeft uitgebracht tegen het einde van de 10-dagenperiode gedurende welke de veiling liep. Eerdere biedingen lager uiteraard nog lager en desondanks heeft [gedaagde partij] het recht en de mogelijkheid de veiling voortijdig te beëindigen, niet benut.

Nog belangrijker, de algemene voorwaarden van de veilingsite spelen een belangrijke rol. Daar staat onder andere in dat je het recht hebt je aanbod in te trekken indien sprake is van een vergissing, waar de verkoper geen gebruik van heeft gemaakt. Bovendien staat elders in die voorwaarden dat je ook als verkoper niet zomaar onder een hoogste bod uitkomt. En hoewel die voorwaarden in principe uitsluitend gelden tussen verkoper en ebay zelf, past de rechter ze ook toe op de relatie tussen koper en verkoper direct.

In de comments bij NJBlog wordt nog verwezen naar het OTTO-arrest uit 2008, waarbij een LCD-televisie niet voor 99 euro verkocht was omdat die prijs onrealistisch laag was. Maar dat gaat hier niet op: de prijs van een geveild product kan gemakkelijk veel lager zijn dan een redelijke winkelprijs voor een nieuw product.

Arnoud<br/> (foto: Motoprofi.com)

18 reacties

 1. Dus als ik het goed begrijp, dan is het zo dat wanneer je vergeet een veiling stop te zetten omdat je het product al elders verkocht hebt je hoogste bieder nog steeds recht heeft op het product?

  Zo ja? Is dat niet vreemd, product is namelijk al verkocht en weg….of ik het begrijp het niet helemaal.

 2. Je hebt dan een probleem want je kunt niet meer leveren, maar juridisch gezien zijn verkoop en levering verschillende items. Je kunt dingen verkopen die je nog niet of niet meer hebt. Ik kan jou bv. mijn aardappeloogst van volgende zomer verkopen vandaag. Zolang je maar zorgt dat je ze hebt op de afgesproken dag van levering.

 3. Wat is er vreemd? Als jij besluit om iets twee keer te verkopen dan heb je een probleem, Hoe zit dat trouwens als ik de Euromast op E-bay zet? Dat is ook niet rechtmatig maar die kan ik onmogelijk leveren.

 4. kleine typo: “lagere prijs bedoeld” = “hogere prijs bedoeld”

  @Peter: In het geval van de Euromast denk ik dat het aan verschillende kanten knelt. De koper wordt door eBay geadviseerd om vooraf informatie in te winnen. Anders dan bij deze motor, kun je er bij een Euromast niet zomaar vanuit gaan dat de aanbieder de rechtmatige eigenaar is. Er is geen bepaling bij eBay die het aanbieden van onroerende goederen via eBay verbiedt. Het zou kunnen dat eBay jouw aanbod ruim voor afloop van de veiling verwijderd op basis van het verbod om gestolen waar aan te bieden (als ze er vanuit kunnen gaan dat je niet de rechtmatige eigenaar bent). Ook blijken biedingen op onroerende goederen bij eBay niet-bindend te zijn. Het is daarmee geen formele overeenkomst tussen de koper en verkoper. Volgens eBay geeft een koper hiermee alleen aan serieus ge?nteresseerd te zijn in het object. Omdat er nog geen formele overeenkomst is, kan de koper ook geen levering afdwingen.

 5. Zeer interessant voor andere verkopers op eBay, maar dan in de positieve zin. Dit bekrachtigt de waarschuwingen die eBay op haar site weergeeft voor kopers. Er zijn heel wat kopers die bieden en zich later bedenken. Heel vervelend als verkoper.

 6. De kantonrechter zal, alles afwegend, van de gevorderde schadevergoeding de helft toewijzen, zijnde ??? 2.125,00.

  Een mooie uitspraak. De twee partijen delen nu ongeveer de extra opbrengst van de motor.

 7. Ik heb eigenlijk ook een koopprobleem en daarmee een vraag. Ik heb een TV besteld bij de “Ik ben toch niet gek”-winkel, die ze voor mij binnen zouden hebben eind februari. Ik heb ook de helft moeten aanbetalen. Tot nu toe is de TV nog niet binnen.

  Ik kan wel mijn aanbetaling terugkrijgen, volgens de winkelier. Maar dan heb ik nog steeds geen TV; mijn vorige TV is al verkocht; en tegen de prijs waarvoor ik de TV heb besteld kan ik ‘m nergens meer vinden, want de winkel had een actie. Ik heb de koop dan ook niet geannuleerd, maar wel mijn ongenoegen kenbaar gemaakt.

  Kan ik ze nu fatale leverdatum voorhouden en een schadevergoeding opeisen als ze ‘m dan nog niet binnen hebben? Of heb ik inderdaad alleen maar recht op terugbetaling van mijn aanbetaling?

  Als ik het recht ook maar een beetje snap, zou ik zeggen dat ik recht heb op schadevergoeding… Maar dezelfde vraag bij ConsuWijzer kwam met een negatief antwoord terug. What say you, Arnoud?

 8. Is die toegezegde datum op schrift gezet? Oftewel kun je bewijzen dat ze die gegarandeerd hebben?

  Bij aanbiedingen geldt over het algemeen op=op, dus als het er dan niet meer is dan heb je echt pech ben ik bang.

  Als je kunt bewijzen dat de datum hard is en dat je hierdoor schade hebt, dan kun je die schade claimen. De vraag is alleen wat die schade is. Insteek zou kunnen zijn het verschil tussen de beloofde prijs en de prijs die die TV nu elders kost (positief contractsbelang), immers dat geld ben je nu onnodig kwijt omdat je toch die TV moet kopen. Maar of je dat gaat lukken, durf ik niet te zeggen.

  Praktisch gezien heb je denk ik een probleem omdat de MM gewoon niet mee gaat werken. En naar de rechter is denk ik duurder dan het verschil in prijs.

 9. De vraag van nl-x vertaal ik naar “1. Kan ik het bedrijf in gebreken stellen? 2. Wat voor geldelijke vergoeding kan ik eisen, als ze in verzuim komen?” 1. Lijkt me wel. 2. Aangezien er is aanbetaald zou ik zeggen dat tenminste de wettelijke rente kan worden ge?ist.

  Ik vraag me overgens wel af of het juridisch zo is dat de voorwaarde “op=op” juridisch zoveel slagkracht heeft. Hier is de helft van het bedrag aanbetaald zodat het wat raar wordt om later te roepen “het is op, en op=op”. Dan heb je m.i. door een misleidende praktijk gratis geld geleend.

  Maar ook meer in het algemeen vraag ik me af of dit zoveel slagkracht heeft. De doorsnee consument kan op basis van slechts die informatie, dus zonder het aantal in voorraad, niet inschatten hoe snel zo’n aanbieding de deur uit zal zal. In de winkel is dit geen probleem want dan kun je hier zien. En een webwinkel kan zo’n functionaliteit inbouwen.

  Maar ik heb gevoel dat men wat gemakkelijk om springt met deze voorwaarde. Ik heb vaak zat meegemaakt dat ik op de eerste actiedag zo rond een uur of negen de winkel binnen kwamen en de aanbieding toen al op was.

 10. MM heeft vooralsnog niet ontkend dat zij de leverdatum eerst op eind februari hadden. En zonodig neem ik wel een verborgen taperecorder mee om dit op te nemen terwijl de winkelier dit bevestigt.

  Verder zijn er volgens de winkelier 10 andere kopers (die ik niet ken) die op dezelfde tv zitten te wachten. En is het de fabrikant (Sharp) die maar niet levert…

  Ik heb een beetje het gevoel dat deze tv voor de winkelier totaal oninteresant is geworden door de actie. Wellicht zelfs onrendabel. En dat ik dus vanwege zo een oneigenlijke reden van mijn koop af word gedwongen.

 11. Maar wat is de betekenis van dat minimumbedrag dan? Betekent dit dat als ik een object wil verkopen voor een hoog bedrag, en dat als minimum bedrag instel, en iemand bied iets laags, ik gedwongen ben om het object van de veiling te verwijderen voor het geval dat er nooit meer iemand komt die wel het minimumbedrag bied?

 12. In principe wel. Je zegt met dat minimumbedrag tegen welk bedrag je bereid bent het te verkopen. Zolang je veiling dus actief is, kan iemand dat bedrag bieden, en als hij daarmee de hoogste bieder is dan is het aan hem verkocht. Wil je van de veiling af, dan moet je dus zelf een handeling verrichten.

  Je kunt volgens mij automatische eindtijden zetten op veilingen, dat zou dus zeker handig zijn als je niet elke dag wilt controleren hoe het zit met nieuwe biedingen.

 13. @Jesse, voor de duidelijkheid, als je wel een minimum bedrag vermeld, hoef je de veiling niet te verwijderen zolang er onder het minimum geboden wordt. De koper kan zien dat er een minimum is, dus dan kan hij weten dat het bod niet geaccepteerd zal worden als hij toch minder biedt.

 14. Een voorbeeld hoe het ook mis kan gaan staat op heise.de (Duitstalig). Iemand had een huis voor 2,50 euro gekocht via ebay. In de beschrijving stond dat het huis niet onder de 104.000 Euro gebouwd kon worden. Dus in principe is de koop niet geldig, er is immers minder dan het minimum geboden.

  Maar dat was in strijd met de algemene voorwaarden van ebay, de verkoper is verplicht het minimum bedrag in het daarvoor bedoelde vakje in te vullen. Juristen zagen daardoor toch kansen voor de koper om de zaak te winnen. Uiteindelijk heeft de verkoper een schadevergoeding van 3000 euro aan de koper betaald om onder de rechtzaak uit te komen.

 15. @Peter van G: ook onmogelijkheid tot nakoming maakt de (koop)overeenkomst niet ongeldig, ook niet als die onmogelijkheid voor beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst al duidelijk was. Het gaat er alleen om of er een aanbod is en een daarmee corresponderende aanvaarding.

  (In het geval van de Euromast zal de verkoper zich vermoedelijk kunnen beroepen op een ontbrekende wil (art. 3:33 BW) en zal de koper zich vermoedelijk zonder nader onderzoek niet kunnen beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW). Er is dan dus juridisch gezien geen aanbod. Maar als jij en ik bij ons volle verstand en serieus afspreken dat ik jou de Euromast verkoop, dan is dat een geldige overeenkomst.)

 16. Op eBay is er een veilingvorm waar bij je bod pas geaccepteerd wordt, als je meer dan het geheime minimumbedrag van de verkoper biedt. De aanbieder had verzuimd deze veilingvorm te kiezen en had ook verzuimd om te melden dat hij de goederen ook elders nog aanbood en hij de veiling dus om deze reden te allen tijde zou kunnen beeindigen. Hij heeft de veiling ook niet voortijdig beeindigd. De verkoper heeft dus stelselmatig op een aantal vlakken de mogelijkheden om zichzelf te vrijwaren niet gebruikt. In dit geval lijkt het me een valide uitspraak. Het “koopje van de week” is iemand door de neus geboord en deze persoon zal voor duidelijk meer geld ergens anders een vergelijkbare motorfiets moeten kopen.

  Ik heb zelf al meerdere leuke koopjes op eBay gedaan en ben zelf ook meerdere malen door verkopers die om valse redenen de veiling op het allerlaatste moment verwijderen of iets dergelijks gefrustreerd. Als je iets op eBay zet, moet je je aan de regels houden. Kosten besparen door de (duurdere) opties die deze mogelijkheden als een minimumprijs en dergelijke bieden niet te gebruiken en dan op het allerlaatste moment je veiling snel verwijderen als je prijs niet gehaald wordt, zijn gewoon flauw en maken eBay oninteressant voor kopers. Dit is gewoon een typisch geval van “had je maar op moeten letten voor je iets op eBay zette”.

 17. In het geval van eBay is het zo dat alle veilingen een vaste eindtijd hebben, standaard na 7 dagen en voor meer geld (kosten te betalen door de verkoper) ook na langere periodes. Het is dus niet zoals bij veilingen in persoon meestal het geval is dat de veiling open blijft staan totdat er geen hogere boden meer binnenkomen.

  Bij eBay is een bod altijd een zo laag mogelijk bod — als de beginprijs 2,50 is en iemand biedt 1000 euro, dan wordt zijn bod weergegeven als 2,50. Biedt iemand vervolgens 10 euro, dan zal hij met dat bod van 10 euro in de biedingslijst komen en daarna de eerste (die “tot 1000 euro” heeft geboden) volautomatisch op 10 euro plus de minimumverhoging, dus waarschijnlijk 11 euro. Biedt er vervolgens iemand 10.000 euro, dan verhoogt het eerste bod automatisch van 11 naar 1000, en komt de nieuwe bieder erin op 1000+minimale verhoging, is een bod van bijv 1050 oid. Al die processen spelen zich geautomatiseerd af, en zorgen ervoor dat de prijsbepaling hetzelfde werkt als bij een veiling in persoon — er moeten minstens 2 geinteresseerden zijn om een hoge prijs te krijgen, en de winnaar biedt net iets meer dan anderen willen betalen.

  De optie ‘reserve’ werkt zodanig dat de verkoper een startbod en een minimumprijs opgeeft, en boden onder dit bedrag zijn geen koopovereenkomst (Reserve not met, staat er dan bij het bod). Verder is het enige verschil dat een bod dat boven de minimumprijs zit automatisch wordt verhoogd naar die minimumprijs. Dit is dus precies wat de verkoper in dit geval had willen hebben, blijkbaar. Hij heeft dit alleen niet opgegeven.

  In de voorwaarden (en ook bij het aanmaken van biedingen en het registreren wordt je er nog expliciet op gewezen, waarschijnlijk ook bij het aanmaken van een veiling) van eBay staat duidelijk dat je een bindende koopovereenkomst aangaat met de koper, en het lijkt dan ook logisch[1] dat beide partijen er van uit kunnen gaan dat dit ook echt het geval is, en dat beide partijen dus er van uit kunnen gaan dat ze te goeder trouw een afspraak met elkaar maken.

  Marktplaats daarentegen, om de grote nederlandse ‘concurrent’ (inmiddels aangekocht door ebay..) te noemen, werkt heel anders — ze geven aan alleen maar een communicatiemiddel tussen aanbieders en geinteresseerden te zijn, en een bod is volgens de voorwaarden en de geldende mores geen bindende overeenkomst. Ook is er geen automatisch veilingmechanisme, geen vaste eindtijd, je kunt alleen een bod van een bepaald bedrag doorgeven aan de verkoper (een beetje alsof je op een markt staat naast een kraampje en zegt “die waar jij voor vraagt, ik bied ” — zo repliceren ze inderdaad ongeveer wat ze zeggen te zijn). Eigenlijk zou het veel interessanter zijn om een vergelijkbare zaak te zien over marktplaats — ik zou verwachten dat een rechter zou zeggen dat er inderdaad geen bindende overeenkomst is op marktplaats.

  [1] Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat logica er niet altijd iets mee te maken heeft.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.