Ik wil mijn aansluitkosten terug!

Een lezer vroeg me:

Sinds 21 april, heeft Tringg een prijsverhoging en een wijziging in de algemene voorwaardev ingevoerd, welke vanaf 1 mei van toepassing is. Zij bieden echter wel de optie, om het contract op te zeggen. Echter, veel Tringg-gebruikers hebben aansluitkosten gemaakt van 35 euro en ook nog eens 10 euro voor nummerbehoud. Hebben wij recht op vergoeding van deze kosten, of kunnen we die vergeten ?

Bij prijsverhogingen of andere nadelige veranderingen in de algemene voorwaarden mag je als consument je contract opzeggen. Dat blijkt uit artikel 7.2 Telecommunicatiewet. Deze “optie” van Tringg is dus gewoon de wettelijk verplichte regeling.

Normaal krijg je dan echter niet je aansluitkosten of nummerbehoudkosten vergoed. Er staat in artikel 7.2 wel “kosteloos”, maar dat gaat alleen over afsluitkosten en eventueel vooruit betaalde abonnementskosten.

Je hebt dus pech, tenzij je binnen de eerste drie maanden van je abonnement zit. In dat geval is het de leverancier namelijk verboden om de prijs te verhogen. Een contractsvoorwaarde van de leverancier dat dat toch zou mogen, is onredelijk bezwarend, want op de zwarte lijst voor algemene voorwaarden staat

[Een beding is verboden als] dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden (art. 6:236 sub i BW)

Tringg mag dus alleen de prijs verhogen bij klanten die nog geen drie maanden lid zijn als ze deze de mogelijkheid geeft om het contract te ontbinden (art. 6:265 BW), wat iets anders is dan opzeggen. Bij ontbinden moeten alle tot dusverre gedane prestaties ongedaan gemaakt worden (art. 6:271 BW), iets dat bij gewoon opzeggen niet hoeft. Dat betekent dus dat je je aansluitkosten terug moet krijgen.

Update: in de comments wordt terecht gemeld dat je niet zomaar alle aansluitkosten terug kunt krijgen. Op zijn minst mag men een proportioneel deel houden. Maar je kunt t altijd proberen, ik betwijfel of Tringg deze blog leest. 🙂

Arnoud

10 reacties

 1. Het lijkt mij niet evident dat je bij ontbinding je aansluitkosten wel moet terug krijgen. Het aansluiten kun je zien als een prestatie van de wederpartij. Indien de overeenkomst verder ook correct was uitgevoerd kan een waardevergoeding (art. 6:272 BW) ter hoogte van de betaalde aansluitkosten op zijn plaats zijn en hoeven de aansluitkosten niet te worden terugbetaald.

 2. Op zich heb je gelijk denk ik, maar dan moet wel worden aangetoond dat de gevraagde aansluitkosten overeenstemmen met de werkelijke kosten voor het aansluiten.

  Het botst wel met het idee van consumentenbescherming. Met een grote post aan aansluitkosten kan een bedrijf het dan onaantrekkelijk maken om over te stappen, zelfs als ze in strijd met de wet prijsverhogingen invoeren binnen drie maanden.

 3. Be prestatie van het aansluiten is reeds verricht en leent zich m.i. inderdaad niet voor ongedaanmaking. Daarmee hoeft de wederprestatie ook niet te worden ongedaangemaakt, oftewel de aansluitkosten hoeven ook niet te worden terugbetaald. Mocht de aansluiting zelf gebrekkig zijn verlopen, dan hoeft alleen een bedrag betaald te worden voor de waarde die zij feitelijk voor de klant heeft gehad.

  Die hoge aansluitkosten waar Arnoud over spreekt zouden niet een probleem opleveren bij goed functionerende concurrentie op de markt; als klanten het niet leuk vinden, komt er idealiter wel een bedrijf dat het doet hoe de klanten het wel leuk vinden.

  Maar helaas bestaat die situatie op de telecommarkt nog steeds niet en blijven veel klanten zitten met het m.i. terechte idee dat geen enkele aanbieder echt prettige, klantvriendelijke voorwaarden aanbiedt.

  Maar vooralsnog is er juridisch volgens mij inderdaad niet echt iets tegen de aansluitkosten te doen.

 4. Hoezo moeten de werkelijke kosten voor aansluiting worden genomen als uitgangspunt? Art. 6:272 BW spreekt over de waarde van prestatie, niet over de kostprijs aan de zijde van de wederpartij. De lijn in de jurisprudentie is bij mijn weten dat de waarde de prijs is die voor ontbinding verschuldigd was. Wat betreft de consumentenbescherming, indien de wederpartij de prijs verhoogd binnen drie maanden, dan is het beding dat dat mogelijk maakt simpelweg te vernietigen in verband met strijd met dwingend recht. Verder wordt in lid 2 van het eerder genoemde artikel in geval van wanprestatie de waarde worden begroot op de waarde die de prestatie werkelijk voor de consument heeft gehad. In het geval van ontbinding binnen enkele maanden, zal die waarde veel lager uitvallen.

 5. De waarde van de prestatie “aansluiten van de verbinding” is volgens mij de kostprijs van de werkzaamheden, en niet de arbitrair gekozen prijs van de leverancier.

  Het beding is niet te vernietigen wanneer de consument de escape krijgt van ontbinding (ok, negatieve reflexwerking mag niet maar zo wordt dit wel vaak gelezen).

  Concreet: * Aansluitkosten 250 euro * Leverancier mag op elk moment de prijs verhogen, maar klant mag dan ontbinden

  In deze casus krijg ik dus niet mijn 250 euro terug, ook niet als men binnen een maand na contractsluiting de prijs verhoogt.

 6. Het is niet een arbitrair gekozen prijs, het is de prijs die de consument bereid was te betalen. In het geval van een ontbinding zoals je die beschrijft, zou je kunnen stellen dat op grond art. 6:272 lid 2 BW de waarde van de aansluiting voor de consument veel lager is geweest. Door bijvoorbeeld te stellen dat het contract voor een periode van 12 maanden was aangegaan en/of de klant verwachtte 12 maanden klant te blijven, waardoor je voor elke maand dat hij klant is geweest de waarde van de aansluiting op ??n twaalfde van de aansluitkosten kan worden gesteld. Daarnaast zou je ook op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid kunnen stellen dat een volledige waarde vergoeding van het aansluiten – mits die in verhouding tot de prijs van de hoofdprestatie veel kostbaarder is – onaanvaardbaar is en de consument een lagere waarde vergoeding verschuldigd is.

 7. Ik deel de opvatting van Arnout Veerman. De consument was bereid om de aansluitkosten te betalen als daar tegen over stond dat hij er gedurende een bepaalde periode voor een bepaald bedrag gebruik kon maken. Uitgaande van een periode van twaalf maanden, lijkt mij de waarde van de aansluiting ??n twaalfde van de aansluitkosten per genoten maand.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.