Mag je legale streams in strijd met de gebruiksvoorwaarden nog wel streamen?

| AE 9648 | Intellectuele rechten | 14 reacties

Een lezer vroeg me:

Recent las ik dat het strafbaar is om een streamingkastje aan te bieden dat illegale streams kan ontvangen en tonen. Nu maak ik me zorgen omdat ik via zo’n kastje kijk naar onder meer de Publieke Omroep. Dat mag niet van hun gebruiksvoorwaarden, dus is dit nu ook strafbaar?

Het is inderdaad verboden om een streamplayer aan te bieden of te gebruiken wanneer deze ingericht is om streams in strijd met het auteursrecht te ontvangen. Dat weten van het Europese arrest in mei over dergelijke kastjes.

Alleen: het gaat dan om streams die an sich in strijd met het auteursrecht worden aangeboden. Die verspreiding is niet toegestaan, ongeacht of je dat via een webbrowser laat bekijken of via een speciaal kastje. Het arrest bepaalde vooral dat het aanbieden van die kastjes zelf ook inbreuk op auteursrecht is.

Er zit een essentieel verschil tussen de NPO streams en een illegale stream zoals Brein die aanpakt. De NPO streams worden legaal aangeboden, en het Hof van Justitie heeft gezegd dat deze dan mogen worden geëmbed (niet gekopieerd) zonder nadere toestemming. Het is dus legaal om een dergelijke stream via embedding te vertonen in zo’n mediaspeler.

Dat de context verandert (een andere player) is niet relevant. Dat staat letterlijk in het Svensson-arrest

Deze vaststelling [dat het legaal is] wordt niet op losse schroeven gezet indien de verwijzende rechter zou vaststellen – hetgeen niet duidelijk blijkt uit het dossier – dat wanneer de internetgebruikers op de betrokken link klikken, het werk verschijnt en daarbij de indruk wordt gewekt dat het wordt getoond op de website waar de link zich bevindt, terwijl dit werk in werkelijkheid afkomstig is van een andere website. Deze bijkomende omstandigheid wijzigt immers niets aan de vaststelling dat het plaatsen op een website van een aanklikbare link naar een beschermd werk dat op een andere website is bekendgemaakt en vrij toegankelijk is, tot gevolg heeft dat dit werk ter beschikking van de gebruikers van eerstgenoemde website wordt gesteld en dus een mededeling aan het publiek vormt.

Pas wanneer de NPO maatregelen zou nemen waardoor de stream niet embedbaar is in andere spelers, en je die maatregelen zou gaan omzeilen, dan kom je tegen de grenzen van het Svensson-arrest aan.

Ik geloof graag dat de gebruikersvoorwaarden schrijven:

De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina’s van de publieke omroepwebsites, de Omroepplayers of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Alleen, die kunnen niet dingen tot auteursrechtinbreuk verklaren die legaal zijn volgens de wet of de jurisprudentie. Gebruiksvoorwaarden regelen, eh, gebruik en het schenden daarvan kan hooguit leiden tot een verbod op dat gebruik. Maar een speler aanbieden die die streams kan ophalen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, is geen activiteit die onder die gebruiksvoorwaarden kan vallen.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Pas wanneer de NPO maatregelen zou nemen waardoor de stream niet embedbaar is in andere spelers, en je die maatregelen zou gaan omzeilen, dan kom je tegen de grenzen van het Svensson-arrest aan.

  Wanneer is daar sprake van? Wat als je apparaatje een full-blown browser bevat (inclusief Javascript en dergelijke), en per stream een configuratiebestand heeft dat beschrijft welke pagina geopend moet worden, op welke knoppen geklikt moet worden en dergelijke, maar dan niet de pagina aan de gebruiker laat zien, maar alleen die stream die op de voorgrond met de grootste resolutie draait? Wat als je dat configuratiebestand periodiek updatet, elke keer als dat nodig is vanwege een verandering van de NPO-site?

  Als het je lukt om een stream in je apparaatje te embedden, dan kan je technisch gezien concluderen dat de NPO geen maatregelen heeft genomen die dat embedden voorkomen. Wat heeft de poging van NPO om embedden te voorkomen dan juridisch nog voor betekenis? Het betekent toch niets anders dan “wij willen niet dat er ge-embed wordt”? Waarom maakt het dan verschil of dat in de techniek wordt geuit of in de licentievoorwaarden?

  • Omdat het Hof van Justitie in het Svensson-arrest een duidelijke streep trekt bij het omzeilen van technische maatregelen, en niet al stopt bij juridische afbakeningen (punt 31):

   Indien daarentegen een aanklikbare link de gebruikers van de website waarop deze link zich bevindt, in staat stelt om beperkingsmaatregelen te omzeilen die op de website waar het beschermde werk zich bevindt zijn getroffen teneinde de toegang van het publiek te beperken tot de abonnees ervan, en aldus een interventie vormt zonder welke die gebruikers niet zouden kunnen beschikken over de verspreide werken, …

   “Maatregelen” die toegang beperken tot “abonnees” klinkt voor mij echt als technische maatregelen, zoals een wachtwoord of toegangscode die in de URL zit. Het delen van die URL geeft dan meer mensen toegang dan de bedoeling was. Een extreme lezing is wat Brein recent deed, dat een naam en wachtwoord plus een loginpagina al zo’n “aanklikbare link” geeft.

   Ik zie nergens dat ook een juridisch verbod (“Opvragingen anders dan via onze app zijn verboden”) al buiten de grenzen van Svensson zou vallen. Zo staat er eerder (punt 26):

   De doelgroep van de oorspronkelijke mededeling bestond immers uit alle potentiële bezoekers van de betrokken website. Gelet op het feit dat voor de toegang tot de werken op deze website geen enkele beperkende maatregel werd gehanteerd, was deze website immers vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers.
   Iedereen kan (met de app) de stream bekijken. Inloggen of betalen is niet vereist. Daarmee bestaat de doelgroep dus uit alle internetters en dús is er geen sprake van een nieuwe openbaarmaking.

   Ook in de eerdere arresten van het Hof zie ik nergens enig onderscheid naar juridische randvoorwaarden gesteld door de rechthebbende. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat het Hof dat heeft beoogd, maar wellicht dat ze er makkelijk overheen stappen omdat vrijwel alle eerdere zaken over televisie gingen, en daar is de juridische situatie minder relevant. Als je een tv-signaal kunt ontvangen dan mag je dat, en het is al 30 jaar praktijk om dat technisch dicht te timmeren.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS