Apple weigert app-update omdat automatisch verlengen na proefperiode uit staat

Apple heeft de update van een yoga-app geweigerd, omdat het bedrijf erachter niet wil dat gebruikers na een proefperiode automatisch gaan betalen tenzij ze annuleren. Dat meldde Tweakers onlangs. Wie apps met een abonnement aan wil bieden in de appstore van Apple, moet dat doen via App Store Connect. In de regels daarvan staat dat klanten die een proefperiode starten automatisch betalende klanten worden tenzij ze zelf opzeggen. Het is dan niet toegestaan om in je app dat anders aan te pakken, jij als publisher van een app moet de leveringsvoorwaarden van App Store Connect ook volgen jegens jouw klanten. Dat is wel ergerlijk gezien de praktijk van een stilzwijgend omgezet proefabonnement sterk negatief wordt ervaren door klanten, en je als bedrijf dus wil kunnen scoren door dat eens niét te doen. Ook vermijd je zo een hoop klachten. Kan dat zomaar?

Het doet wat gek aan dat Apple zich bemoeit met de voorwaarden tussen een app-aanbieder en haar klanten. Maar het is eigenlijk logisch: Apple krijgt 30% van die abonnementsprijs, en heeft er dus belang bij om te zorgen dat haar aanbieders zo veel mogelijk abonnementen afsluiten. En in de VS is het niet verboden om proefabonnementen stilzwijgend om te zetten naar echte (ook niet met een hele korte proeftermijn en een hele hoge prijs) dus het is legaal om zo’n voorwaarde te hebben. En dan dus ook voor Apple om te eisen dat jij die hebt.

Hier in Nederland ligt dat ongeveer hetzelfde, ook met de Wet Van Dam in de hand. De wet kent het concept “proefabonnement” eigenlijk niet. De enige plek waar zoiets voorkomt is op de zwarte lijst voor algemene voorwaarden (art. 6:236 sub s BW), waarin staat dat een abonnement ter kennismaking op bladen en tijdschriften etc niet stilzwijgend omgezet mag worden in een gewoon abonnement. Daaruit volgt dat het bij andere dienstverlening wél mag.

Hooguit kun je je afvragen dat als iemand zegt “proef” abonnement, of daarin besloten ligt dat het omgezet wordt naar een echt abonnement. Als dat niet zo is – en volgens mij is er geen algemene opvatting dat proefabonnementen altijd omgezet worden – dan heb je een probleem. Dat valt dan onder misleidende handelspraktijken want je moet expliciet en duidelijk informeren over essentiële kenmerken, en de duur en verlenging van een dienst valt onder die kenmerken. Als je dus alleen in je AV wat hebt staan over verlenging, is je contract vernietigbaar.

Als de uitleg duidelijk is dan mag het wel, en volgens mij mag je er dan zelfs een jaar van maken. Weliswaar is de bedoeling van de Wet Van Dam dat stilzwijgende verlenging maximaal met een maand mag, maar in de wet (art. 6:237 sub k BW) staat dat dit pas na het eerste jaar de grens is. Ik denk dus dat een omzetting van een proef naar een echt abonnement kan, zolang de totale lengte maar één jaar is en je dus vooraf expliciet bent gewaarschuwd dát het wordt omgezet.

Een probleem daarbij is dat het opzeggen vaak een stuk moeilijker is dan het aangaan. Dat is ook een klacht van die yogaäpp-aanbieder uit het artikel, omdat het opzeggen ook via Apple moet en mensen de knop niet altijd kunnen vinden. Hij krijgt er dan de schuld van. En ik moet zeggen, ik had er ook een lief ding voor over als mijn creditcardmaatschappij bij elke incasso een knopje “Beëindig deze incasso en zeg abonnement op” had in de online omgeving.

Arnoud

6 reacties

 1. In Europa moet nog rekening gehouden worden met wetgeving rondom koop op afstand en de oneerlijke handelspraktijk. Deze bepalen dat de prijs een gegeven is dat prominent gecommuniceerd moet worden. Dat mag dus niet worden weggestopt in de algemene voorwaarden. Iets als “14 dagen op proef, daarna € x,- per maand” is goed.

 2. Een proefabonnement mag niet stilzwijgend worden omgezet in een betaald abonnement voor de duur van 12 maanden. De Wet Van Dam verbied het stilzwijgend verlengen en maakt stilzwijgend omzetten. Op dit laatste geldt een uitzondering als er een overeenkomst voor onbepaalde duur dat op ieder moment kan worden opgezet met in achtneming van een opzegtermijn.

  dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit, warmte en koude daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt – tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel – tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand; (art. 6:236 sub j BW)
 3. Deel je betaalde abonnement op in 2 smaken:

  • smaak 1 gaat automatisch in na de proefperiode (Apple blij!). kost 1 cent per jaar en biedt nul functionaliteit
  • smaak 2 is ‘iets’ duurder want biedt alle bekende functionaliteit uit de proefperiode en mogelijk zelfs meer, maar daarvoor moet je wel zelf handmatig opwaarderen vanaf smaak 1.

  Tenzij Apple de boel zo strak heeft afgetimmerd dat dit ook niet kan….

 4. Ik snap Apple hierin niet helemaal: ze liggen na de klacht van Spotify al onder het vergrootglas van de EU, en dit lijkt mooi bewijs geven aan degene die deze klacht moet onderzoeken. Daarbij is het koren op de molen voor menig EU politicus die makkelijk bij de kiezer wil scoren: “EU neemt het op voor de consument”. Terecht overigens, want in mijn ogen is Apple doorgeschoten in hun lock-in (“alleen apps op ons platform als je ons betaalplatform gebruikt, met door ons opgestelde provisie, en onder onze voorwaarden”).

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.