Reparatiekosten verboden bij een consumentenkoop

Het Europees consumentenrecht staat niet toe dat een winkelier een vergoeding mag vragen van een consument voor reparatie of vervanging van een defect product. Dat blijkt uit het op 17 april gewezen Quelle-arrest van het Europese Hof van Justitie.

Het Hof stelt voorop dat de winkelier de plicht heeft om een product te leveren dat werkt gedurende een bepaalde tijd, de economische levensduur. En als dat niet blijkt te kloppen, dan heb je als consument recht op vervanging of herstel (7:21 BW) van het product, tenzij dat onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

In Nederland hebben we op dit moment de regel dat je bij een reparatie of vervanging na 4 van de 10 jaar 4/10e van het reparatiebedrag betaalt. Je krijgt er daardoor immers 4 jaar ‘bij’. De juridische rechtvaardiging hiervoor is dat je door de reparatie meer ‘genot’ van je product hebt dan je mocht verwachten. En als je meer krijgt, dan zul je moeten bijbetalen.

Deze regel heeft het Hof dus nu een halt toegeroepen. Herstel of vervanging moet “kosteloos” zijn, zo staat in de Europese richtlijn (1999/44/EG) waar dit allemaal op gebaseerd is. En kosteloos betekent ook echt kosteloos. De winkelier mag dus op geen enkele manier geld vragen wanneer de consument zijn recht op herstel of vervanging komt uitoefenen.

De enige uitzondering is nog bij retour (ontbinding): dan mag de consument wel een bedrag gevraagd worden voor het gebruik gedurende de tijd dat hij het product in bezit had.

Arnoud

88 reacties

 1. Lieutenant(43): Mijn opmerking, dat de fabrikanten niet gehouden zijn aan het Quelle arrest, was gericht aan consumenten. Omdat de Nederlandse wetgeving de verkoper een dwingend regresrecht geeft is het Quelle arrest indirect van toepassing op de fabrikant.

  De opvatting van de ConsuWijzer komt m.i. om twee redenen niet. In de eerste plaatst staat nergens in de wet dat je bij reparatie na 4 van de 10 jaar 40% van het reparatiebedrag moet betalen. Dit kan namelijk niet volgen uit ongerechtvaardigde verrijking of de normen van redelijkheid en billijkheid. In de tweede plaatst staat er wel in de wet dat de verkoper het product kosteloos moet herstellen. Het Quelle arrest legt uit hoe de term kosteloos moet worden gezien.

  Het lastige is dat bij ons nu niet uitgemaakt is hoe het gaat met conformiteitsgebreken na de twee jaar uit de richtlijn. Het staat vast dat binnen die twee jaar het kosteloos moet zijn (want Quelle) maar voor de periode daarna wordt ???kosteloos??? uit de wet uitgelegd als ???het mag toch wel iets kosten???.

  Als de wetgeving dit standpunt had ingekomen dan had zij dat kunnen implementeren door een aparte regel daarover toe te voegen. Dat heeft ze niet gedaan. Ik meen juist dat vriend en vijand om deze reden het er over eens waren dat de term kosteloos niet voor twee uitleggen vatbaar was. België heeft dit zo aangepakt, meen ik me te herinneren.

  Maar als je naar de Geschillencommissie of kantonrechter zou stappen, wat zijn dan ongeveer de kosten.

  Als je de zaak zelf doet krijg je in beide gevallen alles terug. Wanneer je naar de rechter gaat en je laat vertegenwoordigen krijg je een forfaitaire vergoeding. In dat geval hangt het dus van wat je vertegenwoordiger in rekening brengt. Het voordeel van de geschillencommissie is dat het laagdrempeliger is vanwege de lagere kosten, maar het nadeel is het nog wel eens wil voorkomen dat je op een ander resultaat uitkomt dan wanneer je naar de rechter zou komen.

 2. @Arnoud Engelfriet,

  N.a.v. post 48; begrijp ik goed dat er dus voor wat betreft de conformiteitsgebreken na de twee jaar uit de richtlijn er dus zeer veel ruimte is voor discussie (tussen koper en verkoper)?

  Is er belangrijke jurisprudentie over hoe om te gaan met conformiteitsgebreken na de twee jaar uit de richtlijn?

  Alvast bedankt voor uw antwoord!

 3. @Lieutenant: Mijn inziens moet er met conformiteitsgebreken na de eerste twee jaar het zelfde worden omgegaan als met conformiteitsgebreken in de eerste twee jaar. De wetgever heeft de term kosteloos overgenomen uit de richtlijn en onderwerpt zich daarmee aan Europese uitleg.

  De verkoper moet in beginsel het product op keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Vanwege de uitleg van het Europees Hof van Justitie beslaat deze term teven de ongerechtvaardigde verrijking problematiek, zodat dit een sanctie c.q. consequentie is geworden op het niet conform leveren.

  Los van het Quelle arrest, heeft de rechtbank Zwolle geoordeeld dat de verkoper vanwege art. 7:10 lid 3 BW bij ontbinding geen recht heeft op een gebruiksvergoeding, tenzij er spraken is van ongerechtvaardigde verrijking én het uitblijven van een vergoeding naar eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarvan is geen sprake wanneer de koper het product slechts heeft gebruikt. Artikel 7:10 lid 3 beslaat mede de situatie waarin het product vervangen wordt. Dan zal het toch niet zo zijn dat de verkoper wel recht heeft op een vergoeding op het moment dat het product hersteld wordt?!! De wetgever heeft het kennelijk als vanzelfsprekend ervaren.

  Eigenlijk kom ik er niet aan toe, maar de verkoper zou een dergelijke vergoeding sowieso moeten baseren op ongerechtvaardigde verrijking. De vergoeding waar de verkoper dan recht op zou hebben mag niet groter zijn dat de verrijking én de gemaakte kosten. Die verrijking moet dan ook nog eens ongerechtvaardigd zijn en is geen automatisme. Hiervan is sprake wanneer de koper zich toerekenbaar onzorgvuldig heeft gehandeld of als dit uit de wet volgt, maar niet als de verrijking is overeenkomen of als het een gevolg is van een kennelijke sanctie uit de wet.

  Een koper die een non-conform normaal gebruik handelt niet toerekenbaar onzorgvuldig, getuige art. 7:10 lid 3 BW volgt dit ook niet uit de wet en gezien het Quelle arrest is een eventuele verrijking het gevolg van een sanctie uit de wet, zodat er van ongerechtvaardigde verrijking geen sprake kan zijn dat de verkoper geen vergoeding toekwam bij herstel.

  Je tweede vraag kan ik onderscheidende wijzen beantwoorden. Ik ben geen advocaat want ik ben niet geregistreerd bij een rechtbank, dus ik kan mensen niet vertegenwoordigen wanneer het geschil gaat over meer dan 5000 euro. Naar ik begrijp gaat dit ook op voor Arnoud.

 4. @Arnoud Engelfriet,

  Kan je post 54 nog beantwoorden? Ben namelijk erg benieuwd of er een aantal arresten (evt. met link) zijn die als leidraad gebruikt kunnen worden (m.n. voor na de twee jaar uit de richtlijn).

  Alvast bedankt voor uw antwoord!

 5. @Lieutenant: Ik deel Alex’ standpunt maar er is geen Europese rechtspraak over hoe het zit na de eerste twee jaar. Dit met name omdat de richtlijn een periode van 2 jaar voorschrijft en de periode daarna dus best wel eens buiten de bevoegdheid van de Europese rechter valt.

 6. @Lieutenant: Ik heb zeker geen academische studie op dat gebied afgrond, maar volgens mij ben je jurist op het moment dat je je bezig houd met rechtsgeleerdheid. Het tegengestelde van juist is leek en dat ben ik op bepaalde gebieden zeker niet. Het wapperen met diploma’s of titels is over het algemeen een zwaktebod, omdat men dan tussen de regels door kan lezen dat men geen overtuigende argumenten kan geven. Ik vind dat mensen mijn standpunten op de inhoud moeten beoordelen.

 7. De term jurist is inderdaad voor iedereen die zich met rechten bezighoudt. Je hoeft geen titel te hebben om jezelf jurist te mogen noemen. Ik heb de meestertitel (UvA, informatierecht) en daarnaast nog een ingenieurstitel (TU/e, informatica) en nog een paar meer, lees mijn CV maar. (Geen aanval op jou Alex, maar het valt me op dat mensen dat wel vaker roepen. Is het omdat ik geen advocaat wil zijn en dus wel een poseur moet zijn?

 8. @ Alex de Kruijff:

  Met LTS + 10 jaar avondschool, (3 avonden/week elektro en elektronica) + juridische interesse (2 + 2 rechtszaken gevoerd met behulp van 2 advocaten welke beiden met de eerste zaak zeiden “laten we er maar mee ophouden, ik zie er niets meer in”. Na uitvoerige argumentatie mijnerzijds om tóch door te gaan, waarbij ik grotendeels mijn eigen verdediging samenstelde, waarna elke advocaat 2 samenhangende zaken voor mij won). Dit leverde mij, naast hun complimenten achteraf ook nog een kleine Fl. 100.000,– voor mij op.

  Ook boekte ik succes en complimenten voor dossieropbouw bij een (nakende)ontslagzaak van onze oudste dochter, welke bewijsbaar boventallig aangenomen was bij een nieuwe werkgever omdat ze voor deze een zak met geld meekreeg via regelingen bij haar oude werkgever. “Onzorgvuldig werkgeverschap waar een prijskaartje aan hangt” kreeg de nieuwe werkgever van de rechter te horen. Zielig en arm doen hielp hem niet, want zijn boeken waren al twee jaar niet door een accountant akkoord bevonden.

  Toch waak ik er voor mezelf vóór te stellen als jurist. Dat schept m.i. verwachtingen tegenover hen waar je tegen opschept, die je niet (altijd) waar kunt maken.

 9. @ Lieutenant #56: Wikipedia is geen woordenboek, daarvoor is het kleine broertje Wiktionary opgezet. Dat zegt over jurist: “een deskundige op het gebied van rechtsleer” (mijn nadruk).

  @ Algemeen: ik merk op dat niemand de bijdrages van Alex tegengesproken heeft en dat Arnoud Alex’ standpunt deelt. Het lijkt me dus dat Alex zinnige dingen gezegd heeft.

  (N.B. Ik noem mijzelf ‘taalkundige‘ maar ik heb een formele opleiding op het gebied van teksttheorie, met als interesses semantiek/pragmatiek en discoursanalyse.)

 10. @Alex de Kruijff,

  Begrijp me niet verkeerd, ik lees graag uw bijdragen en ben u ook dankbaar voor uw reacties. Ik was louter benieuwd naar uw achtergrond vanwege de kennis die u tentoonspreidt.

  @Eric Walten,

  Dan hecht ik toch meer waarde aan ‘Van Dale’, en hun website http://www.vandale.nl geeft aan bij ‘jurist’:

  ju·rist de; m,v -en rechtsgeleerde

  en vervolgens bij rechtsgeleerde:

  rechts·ge·leer·de de; m,v -n iem die het recht bestudeerd heeft

  En in dit licht bezien ben ik het eens met wat Herman als laatste zei:

  “Toch waak ik er voor mezelf vóór te stellen als jurist. Dat schept m.i. verwachtingen tegenover hen waar je tegen opschept, die je niet (altijd) waar kunt maken.”

  Het manco zit hem er n.m.m. in, dat ‘jurist’ geen beschermde titel is.

  @Arnoud,

  bedankt voor uw antwoord!

 11. De definities “een deskundige op het gebied van rechtsleer??? en “iemand die het recht bestudeerd heeft” zitten ver van elkaar verwijderd. Je wordt geen deskundige op dit gebied als je het recht niet bestuurd hebt, maar dat bestuderen hoeft zeker niet in de academische schoolbanken te gebeuren.

 12. Overweging 41 Quelle-arrest

  Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

  Als je deze regel toepast op de levenslange Nederlandse wetgeving, kan je dus na 8 jaar gratis een gloednieuwe koelkast eisen!?

  Dat lijkt me toch een beetje onredelijk voor verkopend Nederland…

 13. @Richard: wat is de economische levensduur van een koelkast?

  En de consument heeft recht op herstel of vervanging (de keus is aan de leverancier). Als een leverancier na twee jaar een reparatie uitvoert waarna de koelkast nog tien jaar werkt heeft de consument geen reden om vervanging te eisen.

  1. ” … is er niks meer aan te doen”

   Dat lijkt me erg sterk. Alles is te vervangen. Het kan hoogstens te duur worden t.o.v. de waarde van de machine. Bij een machine van 1120 euro mag je er zeker van uit gaan dat die zes jaar meegaat, dus je kunt de leverancier (winkel) aanspreken. Dat een reparateur er al met zijn vingers aan heeft gezeten is echter NIET in je voordeel. Je had meteen naar de winkel moeten gaan.

 14. Ik heb 1 jaar en 2 maanden geleden een led-TV van het merk Blaupunkt gekocht bij een u allen bekende online winkel-warenhuis. Destijds is er telefonisch contact geweest over het model, daar de origineel bestelde niet leverbaar meer was. Ik heb echter nooit een nieuwe factuur voor de TV gekregen en zit nu met garantie/ aankoopsbewijs. Daarnaast geeft de winkel 1 jaar garantie en de fabrikant 2 jaar, maar de fabrikant is in Duitsland gevestigd en heeft naar ik weet geen Nederlands contactpunt. Een reparateur buiten de winkel/fabrikant nemen is niet mogelijk, daar drie onafhankelijke reparateur mij vertelt hebben dat zij materiaal van Blaupunkt niet kunnen bestellen. Wat te doen?

  1. Heeft het bekende online winkel-warenhuis je claim afgewezen? Je hebt recht op garantie gedurende de verwachte levensduur van het apparaat en 1 jaar en 2 maanden is korter dan de tijd die je mag verwachten dat de LED-TV meegaat. Zie consuwijzer. Ik zou in deze situatie het bedrijf vragen om een schriftelijke bevestiging dat ze geen garantie willen geven terwijl je je beroept op het voorgaande.

  1. Arnoud had hier in 2010 een artikel over. Ter aanvulling: je kunt sowieso naar de fabrikant, maar dan zul je als deze geen aanvullende garantie verstrekt, zelf moeten betalen. En de bewering dat een bedrijf na het faillissement niet meer bestaat, klopt niet helemaal. Als het vermogen van het bedrijf voldoende was om de schulden te betalen, kan het dat het faillissement wordt opgeheven terwijl het bedrijf blijft bestaan. Dus dat altijd even checken, zelfs al komt het volgens mij zelden voor.

 15. Beste Arnoud,

  Ik werd op dit artikel gewezen van jou en wil ook om jou advies vragen. Een kleine 3 jaar gelden heb ik bij Groupon een Philips tv van 600 euro gekocht. Deze is er plotseling mee opgehouden. Eerst heb ik Philips benaderd met alle relevant info (model serienummer etc). Philips meldde mij dat ik naar de leverancier moest omdat het geen NL apparaat was….. Vervolgens heb ik Groupon benaderd maar die meldden doodleuk dat het apparaat buiten garantie zit en verwijzen mij verder door naar de leverancier: Arena RKD GmbH. Ondanks aandringen van mijn kant om een oplossing aan te bieden krijg ik verder weinig reactie los van Groupon. Heb ook een klacht ingediend via Klachtenkompas.nl maar daar is door Groupon nooit op gereageerd.

  Kortom van het kastje naar de muur en weer terug Heb jij ideeen suggesties tips Er is waarschijnlijk een duur onderdeel stuk (men vertelde mij > 300 euro en dat voor een apparaat dat nog geen 3 jaar oud is

  Alvast bedankt Gerard

   1. Hmmm OK…. Bedankt voor je reactie (maar niet van Arnoud. Ik ga ervan uit dat je juridisch evengoed ingevoerd bent voor dit soort zaken als Arnoud) Vragen: Maar is Groupon dan niet mijn “winkel” in deze situatie? De originele aanbieding / advertentie uit 2013 is nl niet meer beschikbaar via de website van Groupon (ook niet in “mijn groupons”) dus je kunt ook niet zien of Groupon hier “iets” over heeft gemeld.

    Maar ervan uitgaande dat ik dus naar Arena in Duitsland moet gaan hiervoor, hoe pak ik dat dan aan? Wat het niet simpeler maakt, naast de taal, maar dat is te overzien, is afstand en ook dat ik niet weet hoe eea juridisch zit als men niet mee wil werken of net als Groupon en Philips me weer naar een van die partijen gaat verwijzen.

    Het vervelende in deze is ook dat ik toen ik de tv kocht geen flauw idee had dat als er iets zou zijn het zou gecompliceerd zou worden. En omdat de oorspronkelijke aanbieding niet meer beschikbaar is dan wel verwijderd is je ook daar niet naar kunt refereren bij Groupon. Je koopt iets van Philips, die geven niet thuis. Vervolgens ga je naar de verkoper en die geven ook niet thuis en nu is het maar afwachten hoe die Duitse partij zich weer gaat opstellen…..

    Dus als je nog wat meer info en tips hebt dan graag. Alvast bedankt daarvoor

    1. Ik ben geen jurist, maar hang wel al jaren rond op juridische websites. 😉

     Als ik zeg dat Groupon je met reden doorstuurt naar de fysieke leverancier betekent dat niet dat jij in een rechtszaak 0% kans maakt, maar de kans is te klein om het de moeite waard te maken.

     Volgens het EUropese consumentenrecht kun je jouw leverancier bij jouw lokale rechtbank dagvaarden, maar ik neem aan dat je tegen die tijd wel een advocaat in de arm wilt nemen… Voor nu raad ik je aan om een beleefde en heldere email naar Arena te sturen waarin je om reparatie van de niet-conformiteit vraagt. Als ze je een redelijke regeling voorstellen, zou ik die accepteren. (Na drie jaar is een kleine reparatie niet vreemd, maar een grote wel.)

     1. Ben nu niet op juridiseren, maar wil zaak opgelost hebben, linksom of rechtsom. Omdat eerst Philips en daarna Groupon praktisch gesproken weigeren om mee te werken om het op te lossen, wil ik voorbereid zijn op hoe de leverancier in Duitsaldn zich op gaat stellen. Heb het daar inmiddels aangemeld en krijg binnen 3 dagen reactie, hoop sneller. Hou je op de hoogte

      1. Je hebt het gekocht voor juni 2014 en dat maakt de situatie wat lastig. Voor toekomstige lezers die het ná die tijd hebben gekocht wordt het makkelijker en is Groupon gewoon de verkoper waarbij je terecht kan. Zie ook deze blog

       Disclaimer: Mijn relevante juridische opleiding is van hetzelfde niveau als die van MatchFox

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.