Moet een koop op afstand in originele staat retour?

Wie iets koopt bij een webwinkel, mag dit binnen zeven werkdagen terugdraaien. De winkelier moet het artikel dan terugnemen, en natuurlijk het geld teruggeven. Dat staat in de Wet Koop op Afstand, art. 7:46d BW. Het idee is dat je het product kunt uitproberen in die zeven werkdagen, om zo te besluiten of het bevalt of niet. Maar daarbij bestaat de kans dat het product (of de verpakking) beschadigd raakt. Mag je het dan nog terugsturen? En zo ja, mag de winkelier dan een deel van het geld houden als vergoeding voor die schade?

De juridische constructie achter dit recht is “ontbinding”. Dat wil zeggen, het contract was geldig maar wordt bij deze opgeheven, en de partijen moeten nu de eerder verrichte prestaties ongedaan maken (art. 6:271 BW). Daaruit volgt, zo bleek tijdens de invoering (26861, nr. 5, p. 24) van dit wetsartikel:

Hij zal het door hem ontvangen product derhalve in de staat waarin hij het heeft ontvangen moeten retourneren aan de verkoper. Is dit niet mogelijk, dan is de consument gehouden tot schadevergoeding voor zover de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend (artikelen 6:74 e.v. jo. 6:273 e.v. BW).

Het criterium daarbij is dat je vanaf het tijdstip dat je redelijkerwijze met een ontbinding rekening moest houden, verplicht bent zorgvuldig om te gaan met het product. De vraag is natuurlijk wanneer dat tijdstip ingaat. Ik zou denken dat dat vanaf de ontvangst van het product is, omdat je bij het product geรƒยฏnformeerd wordt over de zevendagentermijn waarbinnen je mag ontbinden. Zolang je dus nog aarzelt of je het product wilt houden, moet je netjes omgaan met het product en de verpakking.

Doe je dat niet, dan heb je weliswaar nog steeds recht om het terug te sturen, maar zul je wel een vergoeding moeten betalen voor de schade aan de verpakking of het product zelf.

Wie is hier wel eens tegenaan gelopen? En werd de retour toch geaccepteerd?

Arnoud

209 reacties

 1. Mijn collega kocht een kraan online voor zijn badkamer. Deze is gemonteerd maar beviel niet. Er zat dus water in en er zat kleine krasjes op de kraan van het monteren (dat is onvermijdelijk). De winkel weigerde de retourgezonden kraan ivm water wat de verpakking had aangetast plus de krasjes. Mijn collega had de kraan netjes leeg laten lopen maar kennelijk zat er nog wat water in, eigenschap van het product zou je zeggen. Ik denk dat dit onvermijdelijk was, dan moet je dit soort producten maar niet online verkopen. Maar goed… wat is je recht in dit geval?

 2. Het antwoord op de vraag luidt dus: JA, hij MOET de retour accepteren, maar hij hoeft geen genoegen te nemen met een onnodig beschadigd product (en kan de corresponderende waardevermindering aan de koper in rekening brengen). (Arnoud schrijft dit ook, maar de reacties van Martijn en Bram geven mij de indruk dat dit niet vanzelfsprekend is.)

  Misschien nog belangrijker: (algemene) voorwaarden die van dit “ja” afwijken, zijn nietig.

 3. Ja, Thuiswinkel.org zit fout. Volgens dit bericht heeft de geschillencommissie thuiswinkel zelfs al eens geoordeeld dat koop op afstand als koop op proef mag dienen. Helaas lijkt die uitspraak zelf niet op internet te staan. Ik dacht dat het om een laptop ging (die bij opstarten begint te installeren of zo), maar misschien haal ik twee uitspraken door elkaar.

  Ik zie nu dat ik later in die draad op rechtenforum de mogelijkheid opper dat art. 7:46c lid 2 sub b BW de verkoper de mogelijkheid zou geven om extra voorwaarden te stellen aan het ontbindingsrecht. In deze latere draad wijs ik dat juist expliciet af. Hmmm, de wettelijke regeling is niet superdoorzichtig, maar als je het mij nu vraagt is de enige voorwaarde aan de ontbinding dat deze binnen 8 dagen plaatsvindt.

 4. Misschien een interresante vraag, hoe hoog mag deze boette zijn?

  Alleen de gemaakte kosten voor het ‘Als nieuw maken’, of een bedrag dat de verkopende partij aan de hand van natte vingerwerk bepaald?

 5. Bona,

  Art 46c steld voorwaarde aan de voorlichting, maar bied niet de mogelijkheid om zelf van alles in te kleuren. Het draait hier om art. 46d jo 46j. Dat is toch m.i. niets aan de verbeelding over. Art 46 is opgenomen omdat de wetgever een zichttermijn wenselijk vond, maar heeft dat niet vast gelegd in dit artikel. Hier voor kan wel verwezen worden naar art. 6:74 e.v. jo. 6:273 e.v. BW. (overgenomen uit het artikel van Arnoud) Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je met de auto, die op afstand heb gekocht, 11 dagen gaat scheuren op het race cerkwie.

 6. Op 14 april heb ik een lcd tv gekocht bij een webwinkel. Deze tv hebben we op een nette wijze uitgepakt en op het tv meubel gezet. Tevens hebben we de coax kabel gebruikt om het beeld van de tv te testen. Echter, de tv blijkt nu te groot te zijn voor onze kijkafstand, waardoor het beeld ook niet mooi is (we zitten er te dicht op voor het formaat van de tv). We hebben de tv weer netjes ingepakt, maar mogen de tv nu niet terugbrengen omdat we hem zogenaamd ‘gebruikt’ hebben. In de voorwaarde van deze webwinkel staat idd dat gebruikte artikelen niet geretourneerd mogen worden. Echter, wij zijn het hier niet mee eens omdat in dit geval het aanzetten van de tv nodig was om te kunnen beoordelen of deze aan de verwachting voldoet (immers, in de webwinkel hebben we de tv niet kunnen bezichtigen). Met andere woorden: wat wordt nu precies verstaan onder ‘in gebruik nemen’? Hebben we nu wel of niet het recht om de tv terug te brengen?

 7. Omdat u de TV moet kunnen testen om te zien of hij bevalt, kan de winkel u dit niet verbieden. U mag dus nog steeds retourneren en de winkel kan u hooguit laten opdraaien voor de kosten van het terugzenden zelf (de postzegels dus). U moet wel proberen de TV zo netjes mogelijk weer in te pakken, en natuurlijk alle papieren en materialen mee terugsturen.

 8. Helaas is deze winkelier koppig: hij houdt vol dat de tv gebruikt is en wijst mij op de voorwaarden van zn webwinkel. Om te voorkomen dat ik weer met de tv weg wordt gestuurd wil ik graag weten of er een wettelijk artikel waar ik mijn recht op kan baseren (waarin bijv. onderscheid wordt gemaakt tussen ‘in gebruik’ nemen en ’testen’?). Of is er misschien ergens een uitspraak gedaan over een soortgelijk situatie? Jammerlijk is hij geen lid van een instantie zoals thuiswinkel.org. Trouwens, wat zou een redelijke hoogte voor een evt. schadevergoeding zijn voor 2 licht beschadigde zakjes en een geprogrammeerde tv? ๐Ÿ˜‰

 9. Dat is een lastige situatie, Caroline. Als deze blogpost niet overtuigt ๐Ÿ˜‰ dan is misschien Consuwijzer een handige bron. http://www.consuwijzer.nl/Consumentennieuws/Nieuwsarchief/LezersvragenSpits/LezersvragenSpits2007/LezersvraagSpitsoverviainternetbesteld_speelgoed Consuwijzer is een overheidssite, de Consumentenautoriteit. Deze ziet toe op naleving van het consumentenrecht en kan boetes opleggen bij schendingen.

 10. Lastige situatie. Denk dat het deels afhangt van de service die het bedrijf geeft. Een opengeknipte verpakking (beschadigd) maar onbeschadigd product retour nemen? Ja of nee? Dit kun je daarna onmogelijk nog verkopen aan een klant tenzij je er een leuke korting op geeft. Deze als schadevergoeding doorberekenen aan de eerste klant? Zo ja, wat voor bedrag stel je vast? Extra moeilijk wordt het als de klant het product goed kon zien door de blisterverpakking en dan toch deze openknipt en bedenkt niet te willen hebben.

 11. De stichting Thuiswinkel heeft het heel mooi omschreven. Daar staat: “Tijdens de bedenktijd mag van consument verwacht worden dat hij zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.”

  De wet zelf zegt onomwonden dat je het recht hebt om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Er staat niets bij over de verpakking of het gebruik. Er staan geen beperkende voorwaarden bij. Er staan niet bij dat de verkoper extra eisen aan dit recht mag verbinden.

 12. Jansen,

  Inderdaad. De wet zegt niet ‘in onbeschadigde verpakking’ en de wet zegt ook niet dat de verkoper dit mag eisen. Ik ben geen jurist, maar volgens mij is zo’n eis onredelijk bezwarend. Door een onbeschadigde verpakking te eisen, maak je het onmogelijk om het product te proberen. Je wilt bijvoorbeeld weten of die 8GB kaart wel met jouw camera functioneert of dat die broek niet te nauw is. In de winkel kun je dat vragen. Deze wet is er (volgens mij) juist voor om die tekortkoming van koop-op-afstand op te heffen.

  Door iets in een verpakking te leveren die niet onbeschadigd geopend kan worden, en die eis toe te staan, maak je die van dit recht een dode letter. Dat kan niet de bedoeling zijn.

  Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Als de winkelier er zo’n waarde aan hecht dat de verpakking niet beschadigt raakt, moet hij het leveren in een hersluitbare verpakking.

  1. Je gaat er vanuit dat je een artikel koopt, in dit geval een geheugenkaartje welke niet functioneerd in jou toestel. in dat geval kan je beter, ruilen voor een geheugenkaart die het wel doet en met de verkoper tot een oplossing komen. De regel is zo opgesteld dat er van uit gegaan wordt dat het product gekocht wordt omdat je dit wilt hebben, doet het product niet wat het zegt te doen of bevalt de werking niet dan heb je uiteraard herroepingsrecht. Anders kan ik iedere week een tv bestellen en dan de vorige terugsturen, zodat ik nooit een tv hoef te kopen, zo werkt dat natuurlijk niet.

   Bovendien is het zo dat het product in onberispelijke staat moet worden geretourneerd, inclusief verpakking. lees je dus goed in voordat je iets besteld. Verpakking is onderdeel van het gekochte product (zie wet over verpakkingen) dit houd in dat als deze open geknipt is hiervoor gerekend mag worden.

   Eigenlijk is een probleem voorleggen met een verkoper vaak de betere oplossing, als deze kennis en vakmanschap heeft kom je altijd tot een goed advies en resultaat.

 13. Hoewel deze regeling gunstig lijkt, kleven er nogal wat verborgen bezwaren aan.

  Er wordt gesteld dat de geschiktheid van een product pas kan worden vastgesteld als men dit in ontvangst genomen en uitgepakt heeft. Als voorbeelden worden een LCD-televisie en een geheugenkaart genoemd. Echter hoef ik geen televisie in huis te halen om te kunnen bepalen of deze past bij mijn kijkafstand. Dat is ook prima in te schatten zonder dat er een fysiek opgesteld toestel aan te pas komt. Dat geldt ook voor de geschiktheid van een geheugenkaart voor een specifiek type camera. Voor beide voorbeelden is op het internet voldoende relevante informatie beschikbaar en in geval van twijfel kan men de leverancier benaderen alvorens het product daadwerkelijk op de bonnefooi te bestellen.

  Voorts volgt de stelling dat de leverancier de producten in een hersluitbare verpakking moet leveren. Echter worden bijna alle producten verpakt door de fabrikant en kan de leverancier hier geen enkele invloed op uitoefenen. Deze eis aan de leverancier is dus onrealistisch.

  Het grootste bezwaar bij deze wettelijk verplichte “zichtperiode” is echter dat geretourneerde producten in de regel weer als nieuw worden verkocht aan de volgende klant. Een “gewone” winkel kan een demo-model opzij zetten waarmee de klant in de winkel kan bepalen of het product bevalt. Een internet-winkel zou voor elk product een flink aantal demo’s moeten reserveren, hetgeen niet rendabel is. In de praktijk zal de leverancier dus elke aankoop als definitief behandelen, of retourzendingen weer ter verkoop in het schap zetten. Als ik een nieuw product koop, en daar ook het volle pond voor betaal, dan verwacht ik geen exemplaar dat al door diverse andere mensen is uitgepakt en geprobeerd.

 14. Een webwinkel is iets anders dan een gewone winkel. Een LCD TV beoordeel je niet alleen op de kijkafstand, maar ook op het beeld. Van een flashkaart wil je weten of hij het in jouw camera gaat doen. Een webwinkel is een dozenschuiver. Juist doordat men geen verkopers in dienst heeft die producten kunnen testen, kan de prijs lager zijn. Daarom moet de klant de spullen zelf kunnen uitproberen.

  De wet ‘koop op afstand’ is niet bedoeld om de winkelier de garantie te geven dat hij alles een tweede keer kan verkopen. De wet is er juist ter bescherming van de koper. Daarom heeft de koper (volgens de wet) het recht op retourzending zonder opgaaf van reden. Er staat absoluut niets bij over onaangebroken verpakkingen of het nogmaals kunnen verkopen. De wet kiest duidelijk de kant van de koper. Is dat terecht?

  Bekijk het eens zo: Retourzendingen zijn een normaal bedrijfsrisico voor een webwinkel. Dat wil zeggen: De winkelier zal een percentage van zijn omzet moeten reserveren voor retourzendingen. Hij runt een webwinkel vanuit een goedkoop pand met weinig personeel, en heeft daardoor lagere kosten – maar hij mag de nadelen die aan deze winkelvorm kleven niet neerleggen bij de koper. De wet legt het risico van blisterverpakkingen duidelijk neer bij de verkoper. Die mag de verpakking niet als argument gebruiken om de consument zijn rechten te ontzeggen. Hij kan zich daarbij niet verschuilen achter de fabrikant of op een ‘recht’ tot herverkoop.

 15. Helemaal gelijk, maar dat neemt niet weg dat de consument best een beetje meer verantwoordelijk kan en mag nemen. Of een geheugenkaartje in zijn camera past, kan hij heel makkelijk al v??r de koop controleren door gewoon het juiste kaartje te bestellen. Er is zat informatie te vinden over welk kaartje past en desnoods bij de betreffende verkoper informeren.

  Ik run een webwinkel en krijg dagelijks opengeknipte blisterverpakkingen retour, gewoon omdat vantevoren niet even de moeite is genomen om het juiste type te controleren. Ik neem ze terug, want daartoe ben ik verplicht, maar vervelend is het wel.

  1. Ik heb ook een webwinkel en ken dit probleem, ik krijg soms spullen terug in goede orde, dan neem ik ook mijn verantwoordelijkheid, maar probeer altijd het artikel te ruilen, de klant heeft vaak andere wensen en zo kan je met een goed advies ook je (deel van) de marge behouden. Plus je laat een goede indruk achter.

   Bij zwaar beschadigde of, zelfs gemodificeerde spullen dan neem ik het niet terug, klanten klagen dan wel maar ik vind dat het retour recht binnen het fatsoenlijke moet liggen. Rechzaken en weet ik veel wat hebben mensen al geroepen, hier ben ik niet van onder de indruk. Het gaat er wel om dat je uiteraard professioneel gezien gewoon bij een deugdelijke terugzending verplicht bent om conform het herroepingsrecht het aankoopbedrag retour te sturen, maak hier als winkelier geen misbruik van!

 16. Peter,

  Dat was inderdaad het punt dat ik probeerde over te brengen. Ik ben als consument natuurlijk blij met de intentie achter deze wet, maar zie wel dat er eenvoudig misbruik van gemaakt kan worden waar de leverancier slachtoffer van wordt. Deze kan vervolgens besluiten om zijn prijzen te verhogen teneinde de kosten die voortvloeien uit de consequenties van de wet te dekken, en dat is uiteindelijk weer ongunstig voor de consument.

  Een vrijblijvende zichtperiode is voor een aanzienlijke groep consumenten een handig excuus voor laksheid. Het is erg makkelijk om iets op goed geluk te bestellen, en dan pas te beoordelen of het geschikt is voor de beoogde toepassing, terwijl dit in veel gevallen al voor de aankoop kan worden geverifieerd. In het voorbeeld van de LCD-tv ging het specifiek om de kijkafstand. En v.w.b. de flashkaart had ik al voorgesteld om in geval van twijfel even de leverancier te benaderen voordat er ??n aangeschaft wordt.

  Het vervelende van wetgeving is dat er vaak een onvoldoende aantal zetten vooruit wordt gedacht. Elke beslissing heeft een groot aantal afgeleide repercussies die lang niet altijd in ogenschouw worden genomen. Zo ziet ook deze wet er voor de gemiddelde consument aan de oppervlakte erg aantrekkelijk uit, maar kan deze ook heel snel in zijn nadeel gaan werken. Zo hanteren diverse Amerikaanse leveranciers al “restocking fees” voor geretourneerde, niet-defecte producten.

 17. “Maar bij C&A mag ik toch ook ruilen?”

  En mag ik als consument klagen over webwinkels die onvoldoende informatie geven over het te verkopen product, foto’s die een verkeerde indruk geven, verkeerde of misleidende specificaties publiceren? Ja, sommige consumenten maken het te bont, maar aan de andere kant zijn er ook webwinkels die hun zaken niet goed op orde hebben. Moet de redelijk ge?nformeerde consument daar de dupe van worden?

 18. Lijkt me dat we dat even los van elkaar moeten zien. De consument die klakkeloos besteld zonder zich te informeren en de goed ge?nformeerde consument die door verkeerde of misleidende specificaties van de webshop het verkeerde product besteld.

  Wettelijk gezien maakt het dus niet uit, hoe dan ook, de consument heeft het recht te retourneren. Dat is juist waar dit forum over gaat. Het is goed (en interessant, alle reactie hieromtrent) om daar een discussie over te voeren.

 19. Uiteraard mag je daarover klagen, graag zelfs. Ik heb er geen problemen mee dat een leverancier gedupeerd wordt door retourzendingen als gevolg van (bewust) misleidende informatie. Hopelijk zullen dat soort schimmige bedrijfjes hierdoor uiteindelijk op de fles gaan. Ik doel dan ook meer op winkels die hun zaakjes wel voor elkaar hebben.

  Overigens ga ik ook bij een “gewone” winkel niet blindelings af op wat me daar getoond of verteld wordt. Zolang als mensen elkaar spullen proberen te verkopen is het raadzaam geweest om het relaas van een verkoper met de nodige korrels zout te nemen en ook op andere plekken je licht op te steken. En dat is makkelijker dan ooit in een tijd waarin we via het internet toegang hebben tot de informatie, meningen en ervaringen van duizenden mensen wereldwijd.

  Als ik iets van substanti?le waarde bij een webwinkel wil bestellen, doe ik daar eerst uitgebreid onderzoek naar door onafhankelijke documentatie, reviews, vergelijkingen, etc. te bestuderen. Daarnaast controleer ik of de winkel in kwestie over een betrouwbaar keurmerk beschikt. In dat opzicht ben ik persoonlijk dan ook nog nooit onaangenaam verrast bij levering van een product.

 20. @ Peter. Helemaal mee eens.

  Ik zou zelfs durven stellen dat je je als consument op internet in veel gevallen (zeker waar het bepaalde electronica betreft) beter kunt laten voorlichten (dmv reviews, FAQ’s. prijsvergelijkingen, etc.)dan in een winkel. Er zijn natuurlijk ook bepaalde producten die je beter in de winkel kunt testen (televisie’s), maar ik denk dat er veel mensen zijn die dat ook doen: eerst testen in de winkel, vervolgens online bestellen. Dan lijkt me dat deze bescherming in veel gevallen zijn doel voorbij streeft.

 21. Ik kan producten noemen die ik niet online zou kopen zonder recht op retour: LCD monitoren en/of TV’s. In een winkel kan ik zo’n apparaat laten uitpakken om hem samen met de verkoper te controleren op pixelfouten; bij een webwinkel kan dat ik het apparaat alleen na ontvangst controleren (en terugsturen als het mij niet bevalt.) Het smoesje “pixelfouten zijn normaal” ken ik, maar ik zie een pixelfout als fabricagedefect en vind een apparaat met pixelfout ongeschikt.

  (Niets ten nadele van een verkoper die dozen ongeopend doorschuift… ik wordt wel boos op bedrijven die retourzendingen met problemen als “nieuw en perfect” verkopen.)

 22. Toch kan een monitor of tv met 2 of 3 pixelfouten ook bij een gewone winkel niet terug (pak me niet op een paar pixels, ik weet niet waar die grens ligt). Idem voor een internetwinkel. Enige optie lijkt me dan inderdaad voor de koop in de winkel even met de verkoper bekijken, dode pixels? Andere uit de schappen halen of simpelweg niet kopen. Ik persoonlijk, als webshophouder en internetkoper, koop echter dit soort producten gewoon op zaterdagmiddag in het winkelcentrum, met vrouw en kids ๐Ÿ™‚

 23. Daarnaast gaat het bij pixelfouten om een defect, niet om de geschiktheid van het betreffende toestel.

  Retour bij defecten of afwijking van de geadverteerde specificaties moet altijd mogelijk zijn. Onvoorwaardelijk recht op retour als blijkt dat het aangekochte product niet bevalt, vind ik echter een discutabele kwestie. Zeker als de klant zich in alle redelijkheid voor de aankoop had kunnen informeren over de geschiktheid van het product.

 24. Wellicht zou er een aanpassing in de wet kunnen komen die het retourrecht uitsluit bij producten waarbij de klant zich duidelijk vooraf over had kunnen informeren. Maar het lijkt me ondoenlijk en bovendien niet echt klantvriendelijk maar wellicht neemt de consument daardoor wel iets meer verantwoordelijkheid voor de aankoop. De webshop kan dan wel goed naar voren komen als deze w?l het product alsnog retour neemt.

 25. Ik zie geen noodzaak voor een uitzondering voor gevallen waarbij de consument zich beter had kunnen informeren. Het is absoluut onmogelijk om dat te bepalen. De wet maakt al een uitzondering voor maatwerk, en consumenten moeten wel voorzichtig zijn want ze mogen de spullen niet beschadigd retourzenden.
  Even advocaat van de duivel spelen: Iedereen loopt altijd te schelden op die blisterverpakkingen. De volgende koper van de flashkaart weet toch niet dat hij ooit in een blisterverpakking zat? Misschien waardeert hij het juist wel… Bovendien gaat de verpakking er toch af voordat hij de camera in gaat.

  Ik vind de huidige wet prima. Er wordt een hiaat opgevuld. Een koper heeft recht op volledige informatie voordat hij een bindende koop aangaat. Je kunt via internet veel informatie krijgen. Maar je kunt niet zien hoe die broek bij jouw enkels zit, je weet niet of jouw camera met een 8GB flashkaart overweg kan, en je kunt niet voelen hoe die camera in de hand ligt. Als ik in de winkel ???200,- uitgeef voor een camera, reken dan maar dat ik hem vastgehouden heb.

  Webwinkels kunnen kosten besparen op hun huisvesting, en ze kunnen een groot assortiment voeren waarbij ze niet alle artikelen hoeven te kennen. Ik heb er geen enkel probleem mee als webwinkels hun prijzen aanpassen om rekening te houden met retourzendingen. Dat is gewoon onderdeel van de spelregels.

 26. Beste,ik heb onlangs een DVD Zumba Pakket gekocht via Tell Sell. Aangezien de DVD’s niet werkten op mijn nochthans hoogkwalitatieve DVD speler van Sony, en de DVD’s zelfs bijna hebben geleid tot schade hieraan, hebben wij deze onmiddelijk (binnen de 7 dagen na ontvangst) aangetekend teruggezonden.

  Nu, tell sell heeft in haar algemene voorwaarden op haar website het volgende staan:

  Artikelen die niet retour gezonden kunnen worden zijn ondermeer, doch daartoe niet beperkt, -artikelen die in ??n van de volgende categorie?n vallen: artikelen die gesealed geleverd worden (dat is in een dichte plastic folie) en waarvan de verpakking is geopend. Dit geldt ondermeer voor boeken en CD???s.

  Is dit uberhaupt wettelijk, want hoe hadden wij als consument dan ooit dit verborgen gebreken , met name, het niet werken van de DVD kunnen vaststellen? wij hebben Tell Sell overigens ook per mail een ingescand bewijs van onze aangetekende retourzending doorgemaild, als reply op de mail van Tell Sell naar onszelf, nadat wij Tell sell via een eerdere mail reeds op de hoogte hadden gebracht dat wij het product aangetekend retour hadden teruggezonden en ook wensten af te zien van deze aankoop, en dus per definitie ook geen vervangend pakket wensten, wegens risico van schade aan onze DVD speler door de erbarmelijke kwaliteit van hun DVD’s.

  Ondertussen, zelfs nadat TELL SELL zelfs dit bewijs van aangetekend sturen ontvangen hadden, hebben wij gisteren een brief van een incasso bureau ontvangen met dreigement van deurwaarder. Vandaag heb ik dan maar een email gestuurd (mezelf in copy als bewijslast) en de ganse historie nog maar eens uitgelegd + opnieuw bewijs van aangetekende retourzending mee doorgemaild.

 27. Beste Davy, die regel over ongeopend retour geldt alleen wanneer u de DVD niet leuk zou vinden (of hem kado wilde geven maar de ontvanger had deze al) en op die grond wil ruilen. U heeft recht op een werkende DVD, dus ongeacht of hij al uitgepakt is mag u hem terugsturen en een nieuwe eisen.

  U kunt niet afzien van de koop maar wel een vervangende DVD eisen.

 28. Er is mij nog iets onduidelijk in deze wet en ik hoop dat u mij hier bij kunt helpen. Wij verkopen computer hardware zoals laptops, schermen en PC’s. Aangezien de wet koop op afstand steeds meer bekendheid krijgt, krijgen wij steeds meer problemen met slimme “klanten” die voor iets tijdelijks als een beurs of evenement bij ons hardware bestellen. Deze hardware wordt gedurende het evenement gebruikt en daarna weer vrolijk aan ons teruggestuurd. Voorheen verhuurde wij dit soort apparatuur maar tegenwoordig is het voor de klant eigenlijk gewoon gratis. Voor ons zijn hier enorme kosten mee gemoeid, op de eerste plaats omdat je ook de verzendkosten terug moet betalen en op de 2e plaats omdat de gebruikte hardware weer helemaal opnieuw ge?nstalleerd zal moeten worden voordat deze weer verkoopbaar is. Kunnen wij hier iets tegen doen?

 29. Beste Roy, dat is idd niet het geval. Wij verkopen enkel gebruikte hardware dus de spullen zijn altijd recent gebruikt. Het probleem is dan ook niet de eventuele gebruikssporen maar meer de arbeid en de kosten om de spullen weer opnieuw te installeren. Daarnaast is het uiteraard ook een stukje omzet derving voor de verhuur.

 30. De situatie die je beschrijft is mijn principi?le bezwaar tegen dit soort retour-regelingen zoals ik ook in eerdere reacties op dit topic heb aangekaart. Iets terugsturen omdat het niet voldoet aan de geadverteerde specificaties of in geval van een defect is prima, maar de mogelijkheid tot een retourzending omdat het product niet bevalt nodigt uit tot allerlei vormen van oncontroleerbaar misbruik.

 31. Rogier: als mensen de spullen op een beurs gebruiken, lijkt het me een zakelijke aanschaf. Voor zakelijke aankopen geldt NIET de wet koop op afstand, dus je kunt gewoon weigeren deze terug te nemen. Wel moet jij aannemelijk maken dat men zakelijk heeft besteld. Als men een bedrijfsnaam invult bij de bestelling dan is dat bewijs van een zakelijke aankoop en dus hoef je die niet terug te nemen (het mag natuurlijk wel maar dat is dan coulance en geen recht.)

 32. Rogier: Je kunt verschillende wegen proberen te bewandelen. Zoals Arnoud Engelfriet al aangaf geldt deze wet met nadruk alleen voor consumentenkoop. Ik weet niet om welke apparatuur het gaat, maar de soort apparatuur, of het afleveradres, of het gebruik van de apparatuur, of een combinatie van die drie zou voor jullie reden kunnen zijn om de koop alsnog tot ‘zakelijk’ te bestempelen. Eventueel kun je je klanten aanbieden om alsnog de huurprijs te betalen; en ze als alternatief geven dat ze anders het apparaat dat ze gekocht hebben alsnog ontvangen.

 33. Hallo allemaal,

  Onlangs heb ik als partikulier een product aangeschaft bij een webshop http://www.rtcomputerreparatie.nl/ Het gaat hier om een computer interface Neural Impulse Actuator t.w.v. 121,80

  Hoewel de webshop melde dat het artikel in voorraad was duurde het toch nog bijna 3 weken voordat ik het product in huis had. Direct na aankomst heb ik het product geinstalleerd maar er de software melde dat er problemen waren. Op de website van de fabrikant vond ik in een forum diverse oplossingen voor de problemen maar geen van allen bood een oplossing.

  Ik heb het apparaat na enkele uren proberen in de verpakking terug gedaan en heb de leverancier gemeld het product te willen retouneren. Deze liet direct weten het apparaat niet terug te willen nemen omdat ik het uit de verpakking had gehaald en geprobeerd had.

  Als ik het toch zou terug sturen zou leverancier het 12 maanden in opslag houden zie quote:

  Citaat: U geeft zelf aan in een vorige mail dat u het product uitvoerig getest heeft, zo doende vervalt uw aanspraak.

  Indien er toch voor kiest het product terug te sturen zal deze voor de duur van 12 maanden vanaf binnenkomst in opslag worden genomen.

  Mocht u van mening zijn dat u toch in uw gelijk staat zien wij de brief van uw rechtsbijstandverzekering met vertrouwen te gemoet Deze zal dan in behandeling worden genomen door DAS rechtsbijstand te Groningen

  Nu vraag ik mij af, sta ik in mijn recht en zo ja hoe kan ik dan de leverancier zover krijgen dat ik mijn geld terug krijg? De webshop is niet aansloten bij een gerenomeerd keurmerk.

 34. Als je het duidelijk als particulier hebt aangeschaft, heb je 14 dagen (dus niet 7 werkdagen) de tijd om het terug te sturen als het niet bevalt. Dat het uit de verpakking is geweest en getest is, is niet aan de orde, de Wet Kopen op Afstand geeft ook aan dat dat is toegestaan. Zoals het er nu uitziet, lijkt het mij dat de verkoper geen poot heeft om op te staan en als je dit via DAS regelt, lijkt het me een snel afgeronde kwestie.

 35. @Arnoud, mijn webshop is niet bij de Thuiswinkel.org aangesloten maar ik had toch de indruk dat ik mij aan de 14 dagen moest houden. Verkeerd gelezen waarschijnlijk. Maar ik vind de 14 dagen prima, het is een stukje service en als je als webshop over deze paar dagen een probleem gaat maken, ben je niet klantgericht bezig. Ik laat die 14 dagen ook gewoon staan ๐Ÿ™‚

 36. @Ruud.

  Haal die (groenlinks) zonnebril eens van je kop.

  Lees een artikel niet alleen naar jouw voordeel.

  Misschien komt de info dan wel op de juiste plaats binnen.

  Ik heb een artikel gekocht maar wil het toch eigenlijk niet? Kan ik er nog van af?

  Bij koop op afstand heeft u tijdens een periode van tenminste zeven werkdagen, na ontvangst van een product, het recht om zonder opgaaf van reden het artikel terug te sturen. Alleen de kosten van retour sturen zijn voor u. Bij leden van Thuiswinkel.org is deze termijn veertien dagen! Het is niet de bedoeling dat u het artikel in die tijd ook gebruikt heeft, het gaat dus echt om een zichttermijn. Er zijn uitzonderingen waarop geen herroeping mogelijk is zoals bij bederfelijke producten, producten die tijdsgebonden zijn zoals gereserveerde kaartjes voor een voorstelling en voor tijdschriften en kranten. Ook producten die speciaal voor u gemaakt zijn. Financi?le diensten en reizen vallen ook niet onder het herroepingsrecht. En dat geldt ook voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, als u de verzegeling heeft verbroken. Als u iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook voor een bewijs van versturen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.