Hostingcontract na 1 jaar per maand opzegbaar?

In het wetsvoorstel dat het spamverbod uitbreidde naar bedrijven, stond ook een interessante bepaling over contracten met telecommunicatieproviders. Consumenten kunnen contracten voor onbepaalde tijd op elk moment kosteloos opzeggen. Contracten voor bepaalde tijd (bv. een jaar) mogen na die eerste tijd op elk moment kosteloos opgezegd worden. Mooi voor je mobiele abonnement, maar zo vroeg een lezer, hoe zit dat met internetdiensten zoals hosting of domeinnamen?

Veel particulieren hebben tegenwoordig een website of blog. Daarvoor neem je een hostingcontract bij een provider, en als dergelijke contracten onder de definitie vallen, zou je dus na een jaar van je hostingcontract én domeinnaam afkunnen. En met name voor dat laatste zou dat onhandig zijn, omdat domeinnamen per jaar worden betaald. Moet de provider dat dan (gedeeltelijk) terugbetalen?

De nieuwe wet regelt dat contracten met consumenten voor “elektronische communicatiediensten” of voor “programmadiensten”

 1. voor onbepaalde tijd op elk moment kosteloos mogen worden opgezegd, met een opzegtermijn van één maand.
 2. voor bepaalde tijd (bv. een jaarcontract) een stilzwijgende verlenging mogen bevatten, maar dan moet de consument na die eerste periode kunnen opzeggen.

De vraag is dus of webhosting en domeinnamen aanvragen valt onder deze definitie van “elektronische communicatiediensten”. Een programmadienst is het zeker niet, want het is geen dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat uit het aanbieden van programma’s aan het algemene publiek of een deel daarvan. Webhosting is geen programma, en een domeinnaam ook niet.

Een elektronische communicatiedienst is deze mond vol:

een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken;

Hosting is een dienst die bestaat uit het doorgeven van inhoud via een elektronisch communicatienetwerk. Het is, voor wie zich nog het ISO/OSI model herinnert, een dienst uit laag 4, terwijl de Telecommunicatiewet zich eigenlijk alleen op laag 1 t/m 3 richt.

Voor domeinnamen ligt dat iets lastiger. Die dienst gaat over het vindbaar maken van een website. Domeinnamen worden wel gelijkgesteld met telefoonnummers, en de Telecommunicatiewet bevat bepalingen over zulke nummers. Niet iedereen vindt dat trouwens. Maar zelfs als een domeinnaam onder de Telecommunicatiewet valt, is DNS dan een elektronische communicatiedienst?

Ik zou zeggen van niet. De 118-dienst, het opzoeken van een telefoonnummer bij een naam, is dat ook niet. Waarom zou DNS het dan wel worden enkel omdat het automatisch gaat?

Kortom, ik zie niet hoe je met deze nieuwe wet sneller van je hosting- of domeinnaamcontract afkunt.

Meelezende hosters: hoe gaan jullie om met particulieren die na het eerste jaar tussentijds willen opzeggen?

Arnoud

19 reacties

 1. Veelal gaan we hier nog wel een beetje coulant mee om. Als iemand /net/ te laat is, zijn wij bereid hosting voor slechts zes maanden te factureren (en leveren), ipv de gebruikelijke periode van een jaar. Dan gaat het wel om de grotere paketten. Voor een paar euro doen we dit sowieso niet.

  Overigens, is iedereen het met mij eens dat wanneer iemand 1 of meerdere 19″ kasten/footprints tot zijn beschikking heeft en hier colocatie-diensten mee levert, dat hij/zij dan wel telecommunicatiediensten aanbiedt?

 2. elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd.

  De vraag is of DNS een dienst is die hoofdzakelijk bestaat uit het overbrengen van signalen. Dat lijkt mij niet. DNS is een dienst waarbij een domeinnaam aan een IP nummer wordt verboden opgezocht kan worden. Het overbrengen van deze gegevens gebeurt door een andere dienst.

  Daarbij is een academische discussie omdat voor een DNS dienst doorgaans niet betaald hoeft te worden. Waar je voor betaald is de registratie van een domeinnaam.

  Voor domeinnamen ligt dat iets lastiger. Die dienst gaat over het vindbaar maken van een website.

  Welnee, het vindbaar maken gebeurt door een dienst als een zoekmachine als Google. Het bezitten van een domeinnaam is voor de vindbaar niet noodzakelijk doorslaggevend. De dienst van de domeinnaam registratie gebruik je om je website onthoudbaar(der) te maken.

  Domeinnamen worden wel gelijkgesteld met telefoonnummers, en de Telecommunicatiewet bevat bepalingen over zulke nummers. Niet iedereen vindt dat trouwens.

  Als domeinnamen gelijk zijn aan telefoonnummers, waar zijn IP adressen dan gelijk aan?

 3. En met name voor dat laatste zou dat onhandig zijn, omdat domeinnamen per jaar worden betaald. Moet de provider dat dan (gedeeltelijk) terugbetalen?

  Dat is toch geen argument? Ik heb een abonnement bij een provider die iedere twee jaar stilzwijgend wordt verlengt en vooraf (geloof ik) wordt betaald.

 4. En met name voor dat laatste zou dat onhandig zijn, omdat domeinnamen per jaar worden betaald. Moet de provider dat dan (gedeeltelijk) terugbetalen?
  Niet doorvertellen, maar .nl-domeinnamen worden per 3 maanden afgerekend door SIDN 😉 Al speelt het bij andere TLD’s en voor resellers van .nl-domeinnamen natuurlijk wel. Even los van het feit dat het maandelijks opzeggen niet voor hostingcontracten geldt, kan er worden aangevoerd dat een domeinnaam voor een bepaalde periode wordt geregistreerd (er wordt ‘bezit’ gecre?erd) en dat die registratie aan het einde van de vorige registratieperiode al dan niet wordt verlengd en er geen sprake is van een doorlopend abonnement op de domeinnaam.

 5. Ik lees in bovenstaand stuk de regel

  2.voor bepaalde tijd (bv. een jaarcontract) een stilzwijgende verlenging mogen bevatten, maar dan moet de consument na die eerste periode kunnen opzeggen.

  mijn vraag: consument moet kunnen opzeggen: houdt dat ook in dat de leverancier een meldingsplicht zou moeten hebben om de consument op de hoogte te stellen van het aflopen van de eerst aangegane termijn?

  groet, Siem

 6. Interessant artikel. Ik kwam hier met als doel om een antwoord te vinden op mijn vraag: “Valt een colocatie internet service provider onder de nieuwe telecomwet en moet deze zich derhalve houden aan de opzegtermijn van 1 maand?”. Ik begrijp uit dit artikel dat het afnemen van webhosting op basis van het ISO model laag 4 buiten deze wet valt. Colocatie daarentegen betreft het hosten van eigen apparatuur binnen het datacentrum van een internet service provider. Aangezien het in dit geval wel om fysieke hardware gaat die je plaatst en je hierbij de ruimte, stroomaansluiting en internetverbinding huurt, zit je mijn inziens wel in OSI model laag 1 t/m 3 en zou de wet wel van toepassing zijn. Heeft iemand daar een mening over?

  Mijn huidige colocatie ISP Solcon uit Dronten heeft hun voorwaarden aangepast en deze telecomwet wel toegepast binnen de nieuwe voorwaarden. Mijn aankomende colocatie ISP wordt LeaseWeb uit Haarlem en heeft aangegeven zich niet binnen deze wet te voelen vallen en verlengt derhalve stilzwijgend met periodes van een jaar. Ik ben erg benieuwd hoe dit nu exact in elkaar steekt.

 7. De eerste vraag bij hosting is altijd of de klant wel een consument is. Voor bedrijven die hosten geldt de nieuwe wet namelijk niet. Als Leaseweb bv. alleen bedrijven als klant aanneemt, dan hebben ze inderdaad niets met deze wet te maken.

  Of colocated hosting als dienst een “openbare electronische communicatiedienst” is, is een goede vraag. De dienst die je aanbiedt is dat je IP-pakketten vanaf de computer van de klant het internet op routeert (en terug). Dat komt aardig in de buurt bij wat internetaccessproviders doen. Zijn dit ???diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken???? In ieder geval een stuk meer dan hosting op eigen servers.

 8. Arnoud, dank voor je visie. Ik ben als particulier een overeenkomst aangegaan met LeaseWeb. Verder is het hoofdzakelijke doel het beschikbaar maken van de apparatuur via internet middels elektronische signalen over een communicatienetwerk. Randvoorwaarden, lijken mij, zijn dat de apparatuur voorzien is van noodstroom en zich in een beveiligde gekoelde ruimte bevindt. Zonder de verbinding met internet zou de aangeboden dienst geen nut hebben. Zonder noodstroom en een gekoelde ruimte zou het nog wel nut hebben.

  Wellicht dat Dennis Wijnberg deze discussie nog volgt? Ik ben erg benieuwd naar jullie standpunt in deze voor colocated hosting aan particulieren.

 9. Ik heb er nog eens over nagedacht, en ik denk dat het neerkomt op de vraag of de dienstverlener zijn eigen aansluiting op het internet gebruikt. Iemand die rackspace koopt en daarin anderen weer apparaten laat hangen, biedt geen eigen internetaansluiting aan en routeert dus geen pakketjes. Daarom is zo’n reseller geen aanbieder van zo’n telecomdienst. Heeft het bedrijf een eigen datacenter, dan routeert men zelf en dan is het wel een openbare telecomdienst. Een consument die daar een colocated server heeft staan, kan daarmee per maand die dienst opzeggen.

  (Wel vraag ik me af of je consument bent met zo’n server. Wat doet die server? Games aanbieden? Ik weet niet of dat iets is dat een consument doet. Je bent dan misschien eerder een informele vereniging.)

 10. In mijn geval huur ik de rackspace direct van LeaseWeb en zijn zij eigenaar van het datacentrum. Er zit dus geen partij meer tussen. Zij leveren mij dus de ruimte + de verbinding.

  Het lijkt me niet dat ik ineens niet meer als consument aangemerkt kan worden, ongeacht wat ik met de server doe. In het contract staat bij KVK nummer immers: “N.v.t.”. Dat zegt mijn inziens genoeg. Ik kan geen vereniging zijn of worden zonder registratie bij de KVK + alle bijkomende verplichtingen van gescheiden voorzitter + penningmeester functies bijvoorbeeld.

  Een algemener punt van het maandelijks op kunnen zeggen van abonnementen. Zou dit niet tot gevolg kunnen hebben dat bedrijven de initi?le contractperiode omhoog gaan schroeven? Bijvoorbeeld verplicht minimaal een 2 jarig contract om “hoppers” tussen bedrijven te voorkomen? Of zal dat onder druk van de concurrentie wel mee gaan vallen?

 11. Je geeft aan: “Een consument die daar een colocated server heeft staan, kan daarmee per maand die dienst opzeggen”. Hoe zit dat het geval van een dedicated server? Die situatie is technisch gezien gelijk aan co-locatie, met dat verschil dat ook de huur van de apparatuur (in dit geval een server die door de klant zelf beheerd wordt) onderdeel van de dienst is.

 12. Dank voor je antwoord!

  Wat is het verschil tussen “nu” en “straks”? De wet is al enige tijd geleden aangepast zoals je dat in je artikel beschrijft, ik maak uit je antwoord op dat er nog een volgende wijziging aan zit te komen.

  Ter info: ik heb op dit moment een verschil van mening met mijn hoster, die van mening is dat voor de overeenkomst voor een dedicated server sprake is van een overeenkomst die met een opzegtermijn van drie maanden steeds voor de periode van een jaar verlengd wordt. Ik heb opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, heb de hoster daarbij gewezen op de wetswijziging die je in je artikel beschrijft, maar de hoster claimt dat deze niet van toepassing is op deze dienst en dat de overeenkomst dus nog een jaar mag worden verlengd.

 13. Excuses, ik was even in de war met de algemene wetswijziging voor contracten met consumenten. Die is nog niet in werking getreden, en daar kun je je niet op beroepen.

  De wet uit de blog hierboven is al wel in werking getreden. Maar deze geldt alleen voor “elektronische communicatiediensten” en het is onwaarschijnlijk dat hosting daaronder valt.

  Bij colocated servers neem je de dienst “IP connectiviteit” af en dat is w?l een elektronische communicatiedienst. Dus het onderscheid is w?l relevant. Mijn excuses voor de onduidelijkheid.

 14. Geen punt, ik ben blijkbaar niet de enige die het ingewikkeld vind 🙂

  Mijn argument is nu juist dat een dedicated server naar mijn mening vergelijkbaar is met co-locatie (en dus moet worden gezien als een electronische communicatiedienst), en niet met een dienst als webhosting. De dedicated server fungeert als een deel van de infrastructuur (bijvoorbeeld vergelijkbaar met het kabelmodem dat een ISP ter beschikking stelt, of bijvoorbeeld de telefoon die je vroeger bij KPN kon huren).

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.