Administratiekosten van het CJIB bij verkeersboetes

flitspaal-beschadigd-boete-heffing-cc-by-nd-heiloo-online.jpgNiet echt internetrecht, maar ik krijg hier héél veel vragen over: mag het Centraal Justitieel Incassobureau die zes euro administratiekosten in rekening brengen als je een boete opgelegd krijgt? Dit met de discussie over administratiekosten bij bedrijven (mag het nu wel of niet) in het achterhoofd.

Ja, het CJIB mag die administratiekosten in rekening brengen. Dat volgt uit artikel 22 Wet Mulder en het bijbehorende Besluit, dat bepaalt:

Degene aan wie een administratieve sanctie wordt opgelegd, is administratiekosten verschuldigd. De omvang van deze kosten wordt bepaald bij ministeriële regeling.

En in artikel 1 van deze ministeriële regeling staat keurig het bedrag van ” 6 genoemd.

Recent werd een vonnis gepubliceerd waarin de kantonrechter oordeelde dat beroep en bezwaar mogelijk is tegen administratiekosten bij een boete. Daarbij werd wel gezegd:

De kantonrechter is evenwel van oordeel dat, gelet op de hoogte van de boete, niet gezegd kan worden dat de kosten disproportioneel zijn, nu de administratiekosten forfaitair zijn, niet gerelateerd zijn aan (de hoogte van) de sanctie en worden verantwoord als kosten van behandeling door het overheidsorgaan. Niet gezegd kan worden dat de in aanmerking genomen behandelingskosten exorbitant zijn.

Ik vind het wel erg merkwaardig, deze constructie met administratiekosten. Je zou zeggen dat zulke kosten gewoon in het boetebedrag verwerkt moeten zijn. Toen ik er voor het eerst van hoorde, leek het me een verkapte manier om de boete te verhogen zonder de wet met de boetebedragen aan te hoeven passen. Maar gezien het feit dat er een aparte wet is die bepaalt dat er administratiekosten berekend mogen worden, kan dat het argument niet zijn geweest.

Het waarom begrijp ik dus niet, maar dat het mag staat voor mij vast.

Arnoud<br/> Foto: Flitspaal – Heiloo Online (Creative Commons BY-ND).

22 reacties

 1. Ik vind het wel logisch. Er wordt van de verzekerings meneer ook verwacht dat hij transparant is en dat verwacht ik van het rijk ook. Door het te splitsen wordt inzichtelijk wat de kosten zijn en wat de “baten”. Zo zou je in theorie later kunnen outsourcen naar een partij die het voor 4 euro kan. 🙂

  Andere kans is natuurlijk dat het splitsen ook weer geld kost maar dat is met de huidige systemen een stuk minder het geval dan vroeger toen er bij elke stap door een meneer of mevrouw een stempeltje gezet moest worden.

 2. Het probleem met deze discussie is dat je deze niet helemaal eerlijk meer kan voeren. Je kan wel puur naar de regelgeving kijken, en dan zal het allemaal wel kloppen. Maar de sentimenten wegen heel erg mee in dit soort discussies.

  Momenteel staat de politie (en het CJIB) bekend als “struikrovers” en als “flitsersbende”. Deze administratiekosten worden dan ook ervaren als een verstopte verhoging van de boete. Je kan je afvragen of dat zo slim is geweest van het CJIB/de wetgever.

 3. Bij mijn vorige auto heb ik twee keer een boete gekregen omdat ik 124 KM/U reed over de A12 in het traject-controle deel. Ik mag er maar 120… Mijn nieuwe auto heeft cruise-control en die stel ik gewoon in zodat ik niet meer per ongeluk te hard rijd. Kortom, aangezien steeds meer mensen cruisecontrol hebben en ook gebruiken rijden steeds meer mensen precies de maximum snelheid en worden overtredingen zeldzamer. Mensen gaan dankzij nieuwe technieken gewoon braver rijden! En ja, dat heeft effect. Justitie moet nu meer moeite doen om overtredingen op te sporen en dat voelen ze. Het probleem is alleen dat men op een domme manier naar de begroting kijkt. In voorgaande jaren werden er X boetes uitgedeeld bij Y controles, dus als het aantal controles met 20% stijgt, zou het aantal boetes toch ook met 20% stijgen? De werkelijkheid is echter anders. Meer controles kan juist een effectieve manier zijn om het aantal boetes te verlagen! En ja, daar is de begroting niet op berekend…

  Ik heb verder gemerkt dat door de traject-controles op de A10 en A12 het verkeer zich enorm braaf is gaan gedragen op die trajecten! Ik rij er tegenwoordig precies 120 KM/U en wordt ook niet meer ingehaald op die trajecten. Justitie gaat ten onder aan haar eigen succes… 🙂

  En laat mij raden, Arnoud… Heb je zojuist weer een boete ontvangen? 😉

 4. Ik vroeg me ook af waarom Stadsverwarming Purmerend wel kosten voor de acceptgiro uit de omzet moest bekostigen en de overheid het zelf anders regelt.

  Maar misschien is dat ook wat te kort door de bocht voor een vergelijking.

 5. Lijkt me inderdaad beter om dat gescheiden te houden.

  Stel dat je het niet gescheiden houdt en een efficientieslag maakt en daarmee de administratiekosten per boete naar beneden brengt… dan gaan opeens de boetes omlaag. Dat zou heel verwarrend zijn voor veel mensen. Betaal ik de ene keer 130, de volgende keer 127.

  Stel dat het totaal aantal boetes halveert (goede zaak), dan betekent dat niet dat de administratiekosten halveren, en dus de kosten per boete juist toe nemen. Dan betaal je de ene keer 130, de andere keer 133.

  Als je dit doet zonder inzicht in waarom deze fluctuaties plaats vinden…dan zorg je voor behoorlijk wat argwaan en woede bij het volk (dat toch al flink gefrustreerd is omdat er een prijskaartje hangt aan het in gevaar brengen van anderen).

 6. Wat volgt: 145 euro administratiekosten voor het behandelen van uw vervroegde invrijheidstelling?

  Het ten uitvoer brengen van straffen hoort tot de kerntaken van de overheid. Dit hoort gefinancierd te worden uit de algemene middelen.

  Het verhogen van een sanctie met administratiekosten is een vorm van natrappen.

 7. @6 Peter S

  Het verwerken van een boete kost geld.

  Als deze kosten niet worden verhaald op diegene die de kosten ‘veroorzaakt’, dan komen ze uit het belastingenpotje waaraan iedereen meebetaalt. Oftewel; dan betalen mensen die de wet niet (of minder) overtreden voor bepaalde kosten die andere met hun acties cre?eren.

  Nu hoeft dit niet per definitie slecht te zijn. Ik betaal graag belasting voor wao, brandweer, etc waar ik totnutoe nog geen gebruik van heb gemaakt, maar dit zijn beschermende dingen voor mensen die pech hebben. En daar valt het krijgen van boetes niet onder. Dus… kosten maken, kosten betalen.

 8. @Peter S:> Het verhogen van een sanctie met administratiekosten is een vorm van natrappen.

  Volgens mij heeft het ook iets te maken met het feit dat er massaal foto’s werden opgevraagd om CJIB dwars te zitten. Corrigeer me als ik het fout heb, maar vroeger moest je altijd al betalen als je een foto wilde, tot iemand op het briljante idee kwam om op basis van de wob de foto’s gratis op te vragen. Dus de reactie die daarop volgt lijkt me dan ook niet helemaal vreemd.

  @Lepelaar: dat doen we toch al. Volgens mij betaalt iemand die een gastverblijf in een penitentiaire inrichting heeft weten te bemachtigen vrij weinig….

 9. @Lepelaar, reactie 8.

  Je schrijft:

  Als deze kosten niet worden verhaald op diegene die de kosten ???veroorzaakt???, dan komen ze uit het belastingenpotje waaraan iedereen meebetaalt. Oftewel; dan betalen mensen die de wet niet (of minder) overtreden voor bepaalde kosten die andere met hun acties cre?eren.

  Ga je dan niet ernstig voorbij aan het feit dat de boetebedragen zelf al (vrijwel) pure winst zijn? Uiteraard zijn er personeelskosten en kosten voor materieel (flitspalen e.d.), maar het lijkt me desondanks een zeer winstgevende bezigheid toe.

  In dat verband zijn veel zogenoemde handhavingsboetes gewoon een verkapte vorm van belasting, zeker met prestatienormen voor de politie eraan gekoppeld.

 10. @ 10 Martijn Lodewijk

  Zie mijn eerdere post (nummer 5) waarom het mij verstandig lijkt om de boetebedragen en administratiekosten te scheiden.

  Als we vervolgens aannemen dat ze dus gescheiden -moeten- zijn om deze reden, dan kan je de ‘winst’ van de boetes dus niet gebruiken om de kosten te dekken. En ben je dus gedwongen om het boetebedrag in twee?n te splitsen. 1 deel als winst en 1 deel als verklarende kostendekker.

  Dat het kost-dekkende gedeelte vervolgens weer los gezien wordt van de boete… is een fout van de burger naar mening.

 11. Het scheiden van boetebedragen en administratie-kosten zal in de praktijk tot bureaucratische problemen leiden. Want als je onterecht een boete hebt gehad en er met succes protest hebt aangetekend en je geld dus terugkrijgt moet je dus nu opeens ook in actie komen om de administratiekosten ook terug te vorderen. Want het is maar de vraag of je die ook meteen terugkrijgt. Ik zie het straks nog gebeuren, administratiekosten die alsnog doorberekend worden ook al was de boete compleet onterecht. Want zo werkt bureaucratie nu eenmaal.

 12. @Lepelaar

  Als je dit doet zonder inzicht in waarom deze fluctuaties plaats vinden
  Er vinden geen fluctuaties plaats. De post administratiekosten is een forfaitair bedrag, bij besluit vastgesteld en zonder (directe) koppeling met de werkelijke kosten die het CJIB maakt. Sterker nog, volgens de begroting 2009 bedraagt de kostprijs van een WAHV-sanctie in 2009 ??? 4,30 en in 2010 ??? 4,26 om in de jaren daarna alleen maar langzaam te dalen. Daarmee slaat de kantonrechter mi ook de plank mis als hij stelt dat de administratiekosten ‘worden verantwoord als kosten van behandeling door het overheidsorgaan’.
  Als deze kosten niet worden verhaald op diegene die de kosten ???veroorzaakt???, dan komen ze uit het belastingenpotje waaraan iedereen meebetaalt.
  Waarom zou dat wel moeten gelden voor de administratiekosten die het CJIB maakt, en niet voor de kosten van de controle zelf ? Waarom zou dat wel moeten gelden voor boetes onder de WAHV, maar niet voor boetes die wel nog onder het strafrecht vallen ? Zoals hierboven ook al gesteld : het betreft hier kerntaken van de overheid, en die horen gewoon uit de algemene middelen te worden betaald.

  @Wim ten Brink

  moet je dus nu opeens ook in actie komen om de administratiekosten ook terug te vorderen
  Daar is geen aparte actie voor nodig, de administratiekosten worden netjes mee teruggestort als je met succes bezwaar gemaakt hebt tegen de boete.

 13. @Ogre, dat hoop ik maar. Voor dezelfde prijs zit er gewoon een ambtenaar die deze administratiekosten niet terugbetaalt simpelweg omdat voor het afhandelen van de boete, het bezwaar en het intrekken van de boete kosten zijn gemaakt. En die berekenen ze domweg door aan de persoon die het betreft. Moet je alsnog een aparte procedure starten voor die 6 euro en het bedrag is dusdanig laag dat een rechter een dergelijke zaak niet snel in behandeling zal nemen. Ik hoop dus maar dat het CJIB niet snel zo dom zal zijn, maar zoals wel eens is opgemerkt, ze hebben een aantal financiele tekorten die ze graag aangevuld willen zien. Dit zou dan alsnog een methode kunnen zijn.

 14. Op zich vindt ik dat het er wel wat voor te zeggen is, maar dan wel over de hele linie, dus ook voor alle andere justiti?le uitspraken Wat ik raar vindt in dit verhaal is dat je in de wet mulder een administratieve sanctie opgelegd krijgt, betaal je die ben je klaar, geen gedoe met voorkomen en dergelijken, maar nu moet je er ook nog administratie kosten bij betalen. Komt een beetje over als een bedrijf dat voorrijkosten rekent en 27 cent kilometer vergoeding.

  Wat ook raar is, in 2009 zijn 11,8 miljoen (mulder)sancties verwerkt, maal 6 is dit 70,8 miljoen euro, wat doen ze daar in Leeuwarden dat ze bijna 71 miljoen nodig hebben om a4tje uit te printen

 15. Wat als er dan (per ongeluk) alleen het boetebedrag wordt overgemaakt en niet de administratiekosten. Wat (bloos bloos) mij overkwam. Nu krijg ik een aanmaning voor 6 euro met 40 euro!!!!! verhoging. Dat ze dan nog een rente berekenen, maar een verhoging van dit bedrag! Kan ik hier dan nog iets mee?

 16. Lijkt me losstaand van het wel of niet administratiekosten rekenen.

  Je moet betalen. Als je dan niet of te weinig betaald, krijg je een ‘boete’.

  Het is niet mogelijk om de oprechte vergissingen te onderscheiden van de rest. En de reden dat het bedrag zo hoog is, voor slechts 6 euro… lijkt me logisch. Anders gaan boze mensen express 1 eurotje te weinig betalen. (elke euro is er eentje) Beetje de overheid irriteren voor weinig geld en misschien hopen dat ze die ene euro kwijtschelden omdat de administratiekosten voor die ene euro weer zes euro bedragen… 40 euro is wel een duur grapje dan.

 17. D Emid, je hebt een fout gemaakt en wat je kunt proberen is gewoon “dom blijven doen”. Schrijf een brief naar het CJIB waarin je uitlegt dat je niet snapt waarom je die 6 euro moest betalen, want dat had je niet gelezen in de beschikking die je kreeg. Mogelijk leggen ze dan vriendelijk uit wat je fout deed en geven ze je een kans om toch alleen die 6 euro te betalen. Of leg gewoon uit dat je het verkeerde bedrag hebt ingevuld doordat je hun beschikking verkeerd hebt gelezen. Dat je nu hebt gezien dat je 6 euro meer moet betalen en deze ook per direct overmaakt en even vraagt of ze deze fout van jou willen corrigeren. Domheid is echter lang niet altijd een goed excuus en mogelijk haalt het niets uit. Sowieso zou ik het bedrag ruim op tijd betalen, te beginnen met die 6 euro vandaag en 5 dagen voor het einde van de termijn nog die 40 extra euro’s als je tegen die tijd nog geen bericht hebt ontvangen over jouw “dommigheid”. Om eerlijk te zijn, soms helpt het om je gewoon dom voor te doen. Het hangt een beetje af van hoe sympathiek de ambtenaar aan de andere kant is. Maar hoe dan ook, betaal op tijd en let goed op op hoeveel je nog moet betalen!

 18. Wat voor een excuus je ook voor boete verhogende administratiekosten verzint het is en blijft een fenomeen wat zich vooral de laatste jaren voor doet.

  1) Dus voorheen (jaren 90 en daarvoor) had men geen administratie ofzo? 2) En dat terwijl nu alles juist toch geautomatiseerd is waar we via algemene middelen ook hopen belastinggeld aan spenderen. Dus administratiekosten zouden juist goedkoper moeten zijn geworden. Vroeger ging immers alles met het handje, een type-machine en een archiefkast. (toen ging het op admin gebied ook veel beter en nauwkeuriger overigens).

  Het ligt voor de hand dat de overheid gewoon in dit geval het bedrijfsleven kopieert met dit asociaal winstbejag gedrag. Laat je niet van de wijs brengen door al die lui van, “kosten maken-kosten betalen”. Het politie-bekeur-justitie systeem is een beleid wat zichzelf financieel in stand moet houden. Of kan mij iemand uitleggen waarom een diender of justitie medewerker ook 8% winstuitkering geniet. WINSTUITKERING voor een overheidsinstelling. Toch een beetje raar vindt u niet.

  De offici?le uitleg is omdat dat ook in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Naast dat dat in de meeste gevallen NIET gebruikelijk voor de meeste arbeiders (alleen voor de directies en managers), betaalt het bedrijfsleven ook haar eigen salaris. In tegenstelling dus van de niet aflatende geldzucht van de overheid.

 19. Misschien sla ik de plank helemaal mis, Maar gezien de hoogte van de inkomsten, en het feit dat jusitie, met de doorbelasting van administratiekosten, zelf aangeeft dit door derden (CJIB) te laten afhandellen, is justitie dan zelf niet enorm in overtreding?

  Heeft men in den Haag niet zelf bedacht dat men dan Europees moet aanbesteden? Zo te zien is dat in eigen huis nooit gebeurd.

  Misschien tijd voor justitie om zichzelf eens onder de loep te nemen, en zich bezig te gaan houden met misdaad bestrijding en bescherming van de belastingbetalers, in plaats van het bedenken van constructie’s hoe je nog meer geld uit de bevolking kunt persen?

 20. Ik deel de vraag van Nick: het CJIB is dus een administratiekantoor, waarvoor geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden naar Europees recht heeft plaatsgevonden. Het lijkt me dat het flink goedkoper kan dan voor 6 euro per boete (wat doe je in godsnaam als je zoveel rekent?)

  Omgekeerd komt nu ook de vraag in mij op: mag ik de overheid administratiekosten in rekening gaan brengen, voor bijvoorbeeld: – het doen van meldingen betreffende de toestand van de openbare ruimte waar de gemeente voor verantwoordelijk is (zoals langdurig rommel op straat, slecht wegdek, niet ingrijpen bij aanhoudende hondenoverlast) – het invullen van de belastingaangifte (daar gaat netto toch al gauw een uur of 2 per persoon inzitten, gezien de aard van het werk lijkt een bedrag van ???50/uur mij redelijk en billijk) – het voldoen aan wettelijke en beleidsmatige verplichtingen (aanvragen van een vergunning, dat soort werk).

  In al deze gevallen wordt er van de burger tijdsinzet gevraagd, waarbij ik zo gauw geen enkele reden zie waarom er aan de overheid geen kosten in rekening gebracht mogen worden. Dat het gaat om een wettelijke verplichting en daarom niet te verhalen is, is met deze uitspraak over de administratiekosten geen probleem meer. Een boete berust ook op een wettelijke verplichting, daarbovenop worden de administratiekosten berekend.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.