Gaat Getty Images procederen in Nederland?

| AE 2502 | Intellectuele rechten | 924 reacties

geen-getty.pngIn 2009 blogde ik over de diverse blafbrieven die het stockfotobedrijf rondstuurde naar alles en iedereen dat een foto van haar zou gebruiken. Ik heb er tientallen gezien, met bedragen variërend van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. Allemaal verstuurd vanaf het Ierse Getty, en vaak ook nog alleen in het Engels. Maar wie de foto meteen weghaalde en niet in discussie ging, hoorde er niets meer van.

Nu lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Hoewel Getty Ierland nog steeds brieven stuurt, is nu ook het Nederlandse Van der Steenhoven Advocaten (“Een gerust gevoel”) bezig met het leggen van eisen. En dat wijst er toch wel op dat men wil doorpakken: een Nederlandse advocaat huur je als Iers bedrijf niet in te blaffen maar om te bijten.

Wel lijkt het erop dat men zich beperkt tot de grote gevallen. De sommatiebrieven van Van der Steenhoven die ik heb gezien, zijn allemaal voor vele duizenden euro’s – het record lag iets boven de 20.000. Ja, 20.000 euro voor gebruik van enkele foto’s op een website. En dat terwijl de prijscalculator bij Getty eerder tientjeswerk oplevert dan honderden, laat staan duizenden euro’s.

Hoe dan ook, wie een Getty-sommatie krijgt via deze Nederlandse advocaat doet er goed aan zelf ook een advocaat te zoeken, en wel onmiddellijk. Want alleen weghalen helpt niet – wie geen inhoudelijk verweer voert of de hoogte van de claim betwist, mag het volle pond betalen.

Het Bredase IE-kantoor BRight Advocaten heeft zich gemeld: ook zij zetten graag de tanden in uw Getty-claims, tegen gereduceerd tarief. Andere beschikbare advocaten zijn Teun Burgers, IE-advocaat bij Cordemeyer & Slager, IE-advocaat Quirijn Meijnen, Van der Aa & Koers Advocaten en Louwers Advocaten. Ook advocaat Filip Van Eeckhoutte zet zich graag in tegen een gereduceerd tarief voor particulieren en ZZP’ers, net als advocatenkantoor yspeert vwl en QuestIE advocatuur.

Elke andere IE-advocaat die voor een redelijk tarief gedupeerden wil helpen, mag zich hieronder (of per mail) bij mij melden en wordt dan ook hier vermeld.

Update (3 oktober 2011) bij TROS Radar aandacht voor Getty, met bijdragen van advocaten Teun Burgers, BRight Advocaten en Eveline Kubbenga. En nog steeds niemand die is aangeklaagd.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Mijn conclusie is dat als je niet betaalt of een in jouw ogen redelijke schikking aanbiedt, de kans zeer gering is dat Van der Steenhoven dagvaardt. De blafbrief leverde niets op, een rechtszaak wordt te duur voor hen. Ik heb de foto’s van mijn site verwijderd (mijn schikkingsvoorstel) en Van der Steenhoven laten weten dat ik de zaak hiermee als afgedaan beschouw. Hun dreiging met een dagvaarding is nu, een maand later nog geen waarheid geworden. De poot stijf houden lijkt de beste strategie. Ik vraag me af of collectief procederen nu de juiste stap is. Wellicht is het goed af te wachten tot een eerste dagvaarding van eiser aangetekend door de postbezorger wordt aangeboden, om vervolgens wél tot gezamenlijke actie over te gaan? De uitzending van TROS Radar staat op hun eigen site, downloaden is hoogstwaarschijnlijk niet nodig.

 2. @ Wim #651

  Waarom zou die ter download aangeboden moeten worden als ie binnenkort gewoon via uitzending gemist c.q. op de radar site te bekijken valt?

  Edit: had gemist dat Bart iets dergelijks ook al gezegd heeft.

 3. @Bart en @MartijnV, Het kan zijn dat mensen de uitzending op een smartphone of tablet willen plaatsen om zo mee te nemen en anderen te laten zien. En hoe mooi uitzending gemist ook is, de site maakt het niet mogelijk om de aflevering te downloaden om zo offline te bekijken. Online kan hier maar je kunt hem niet ergens downloaden. Vandaar… Maar goed, zonder toestemming kan ik deze toch niet aanbieden. En ik betwijfel of de Tros deze aflevering als download beschikbaar stelt. Dat zou voor sommigen wel handig kunnen zijn… Misschien handig indien Getty uiteindelijk toch een aantal personen voor de rechter sleept, en jij dan op je Smartphone de hoogtepunten uit dit programma kunt tonen over de manier waarop Getty tewerk gaat. 🙂 Hoe lang worden uitzendingen eigenlijk bewaard? Want als Getty over twee jaar de rechter inschakelt, is de aflevering dan nog steeds online te vinden?

 4. @wim Er is nog een manier om aan de bewuste aflevering te komen, zie de blog van gisteren 😉

 5. @ Wim: Firefox Add-On: Video DownloadHelper. Kan iedereen hem zelf downloaden. Op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen gebruik natuurlijk.

 6. Voorop dient gesteld te worden dat houders van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, (economisch) belang hebben in het handhaven van hun intellectuele eigendomsrechten.

  Hoewel Getty Images een zgn. photo stock-onderneming is, betekent dat niet per se dat zij houdster is van de door haar geclaimde auteursrechten. Dit betekent dat telkens en per geval onderzocht dient te worden of a) de betrokken verveelvoudigde foto of deel daarvan voldoet aan de wettelijke criteria van het auteursrechtelijk beschermd werk en b) of het auteursrecht bij Getty Images berust dan wel of zij anderszins recht van spreken heeft, bijv. doordat zij een licentie heeft van de auteursrechthebbende om de betreffende foto te exploiteren.

  Indien zowel a) en b) positief beantwoord worden, heeft Getty Images het recht om verveelvoudiging en openbaarmaking van haar werk te verbieden en het recht om bij overtreding daarvan schadevergoeding te eisen.

  Websitehouders handelen vaak niet slechts in strijd met art. 12 (openbaarmaking) of 13 (verveelvoudiging) Auteurswet, maar ook in strijd met artikel 25 Auteurswet door niet de naam van Getty Images te vermelden bij de gepubliceerde foto???s. Ongenoegen hierover door diegenen die zonder toestemming werk of deelwerk van anderen gebruiken, kan ik niet plaatsen. Het auteursrecht een juridisch middel waarmee het mededingingsrecht wordt gereguleerd; het heeft dan ook geen pas om die regulering voor eigen profijt te doorbreken. En als je dan een foto of tekst van een andere gebruikt, wees dan zo eerlijk door niet met de veren van een ander te pronken, maar zet gewoon een duidelijke bronvermelding. Palman qui meruit ferat*.

  Artikel 27 van de Auteurswet biedt een zelfstandige bevoegdheid aan een auteursrechthebbende om een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene die een inbreuk maakt op zijn/haar auteursrecht. De schade die Getty Images lijdt, bestaat uit omzetderving. Wat betreft schadevergoeding wordt in de rechtspraak onder andere aansluiting gezocht bij het honorarium dat als beroepsfotograaf kon worden ontvangen als de inbreukmaker zich wel aan de regels had gehouden en toestemming had gevraagd. In de Johan Cruijff-kwestie uit 2008 vond de kantonrechter ??? 240,00 per licentie/publicatie een gebruikelijk en niet onredelijk honorarium.

  In vrijwel alle gevallen zullen tussen Getty Images en de inbreukmaker de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie niet van toepassing zijn. Maar dat laat onverlet dat in de rechtspraak ook aansluiting wordt gezocht bij de in het maatschappelijk verkeer gangbare tariefstellingen, waartoe de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie als richtsnoer kunnen dienen. Die tariefstellingen staan in de jaarlijks uitgegeven brochure van de Fotografenfederatie.

  Mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort.

  *ere wie ere toekomt

 7. De lijst waar hierboven naar gelinkt is, is de prijslijst van de Stichting FotoAnoniem. Ikzelf vindt die stichting nogal prententieus, omdat ze zg. licenties voor werk van onbekenden afgeven, zonder dat daar een wettelijke grondslag voor is (bv. een regeling voor verweesde werken, zoals die in Canada bestaat). Zij kunnen dus ook geen enkele vrijwaring verlenen. Ik zou ook zeker niet willen stellen dat deze prijzen een goede richtlijn zijn voor stock-fotografie, dat vaak veel goedkoper is te krijgen.

 8. @Jeroen: FotoAnoniem geeft geen licenties af. Zij geven je een contractuele vrijwaring, oftewel “als iemand jou aanklaagt, dan handelen wij de rechtszaak voor je af en betalen wij 100% van de schadeclaim die de rechter toewijst”. Op zich mag dat. Je ziet wel eens vaker dat mensen zeggen “ik betaal jouw rechtszaak als je verliest”, dat is volstrekt legaal.

  Het is natuurlijk duur, dus vandaar dat FA van die tarieven vraagt. Maar goed, vragen staat vrij en je hóeft niet met ze in zee.

  Wel opmerkelijk is dat de FA-tarieven vrijwel identiek zijn aan de oude prijsafsprakenrichtprijzen van de Fotografenfederatie.

  Ze zijn zéker niet representatief voor de markt want geen mens gaat een vrijwaringstarief betalen bij wijze van licentie.

 9. Oud Nederlands gezegde: Goed voorbeeld, doet volgen. Inmiddels lijkt de firma Masterfile als nieuwe brul brieven schrijver actief in Nederland. Ook bij deze firma is na onderhandeling direct een korting bespreekbaar. Het wachten is, dat zowel Getty als Masterfile de zelfde foto(s) als hun eigendom gaan claimen. Nadeel van dit alles is, dat niemand meer het risico durft te nemen om een plaatje of website template op zijn website te gebruiken.

  Wie of wat is de volgende ? Claimen van een website Font of een kleur combinatie(s) ?

 10. @Bert, 662:

  Het wachten is, dat zowel Getty als Masterfile de zelfde foto(s) als hun eigendom gaan claimen.
  En dat is het perfecte moment om aangifte van oplichting te doen.

 11. @661: Moeten we dan ook maar alle Getty medewerkers in slavernij verkopen als het zover is?

  Overigens zou ik er geen traan om laten als je je zin krijgt, maar laten we de GI medewerkers een beter lot wensen als de inwoners van Carthage.

 12. @ Elroy: Leg even uit want ik dacht dat het over koffie ging 🙂

  Wel fijn dat dit hele verhaal niet onder de RADAR is geslipt. M.i. moeten we inderdaad maar eens wachten tot het eerste proces dat onze – in de advocatuur ook niet bijster populaire – vrienden bij Van Steenhoven *) gaan aanspannen tegen het geboefte dat vaak argeloos – of zoals ik – te goeder trouw een Getty plaatje heeft gebruikt.

  (* Overigens aardig om te zien bij Radar hoe voorzichtig de confreres zijn bij het zich negatief uitlaten over wijze waarop van Steenhoven zich door Getty laat gebruiken. Ik meende toch tussen de regels door te horen dat van Steenhovenmedewerkers tijdens de borrel op het eerstvolgende seminar wat uit te leggen hebben.

 13. Ik vind het wel erg vaag allemaal wat mag / niet mag en al dan niet moet.

  Om problemen te voorkomen:

  Ik koop voor websites voor enkele credits foto’s bij istockphoto.com. Ik zoek de plaatjes uit die niet meer dan 2 a 3 credits kosten. Volgens de voorwaarden kan ik deze gebruiken voor website voor mijzelf of voor klant van mij.

  Nu lees ik hier en daar inzake Getty dat er ook iets zou moeten zijn als een naamsvermelding.

  Weet iemand of dit ook geldt voor afbeeldingen van istockphoto. En zo ja: kan dit afgedekt worden met een algehele disclaimer op de site of moet echt per afbeelding iets bijgezet worden (hetgeen qua layout niet echt fraai is)

  alvast bedankt

 14. Ik heb geen idee wat de naamsvermelding vereisten zijn. Maar een ALT tekst hoeft toch geen probleem te zijn voor de layout?

  Voeg daar dan de copyright notice aan toe, als het goed is heb je die toch al, om de site toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten.

 15. Halo Elroy,

  Bedankt, maar ALT tekst lukt niet altijd omdat plaatje soms zit opgesloten in module, achtergrond o.i.d.

  Het zou mooi zijn als naamsvermelding niet hoeft of kan worden afgedekt met een disclaimer o.i.d. elders in de site.

 16. @Elroy en @Gerard: een ALT tekst is nooit en te nimmer een naamsvermelding zoals de Auteurswet vereist. Wettelijk gezien moet een vermelding zichtbaar zijn voor de gewone bezoeker. Een ALT tag is dat eigenlijk nooit. Een TITLE tag is wellicht beter, die komt in beeld als je over het plaatje heen gaat. (Ik dacht dat dat bij ALT tags niet gebeurt).

  Ik zou echter dringend adviseren om te allen tijde zichtbaar de naam te vermelden, bijvoorbeeld als regeltje tekst onder de foto. Of desnoods onderaan het bericht als een soort van colofon.

 17. zoiets als “© istockphoto.com” bij een foto zou dan voldoende zijn? of geldt er een andere tekst?

 18. Rechtbank Amsterdam, Sector kanton, 17 augustus 2011, LJN: BT6885, Cozzmoss tegen gedaagde.

  1. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij bij elk overgenomen stuk de bron heeft vermeld door een z.g. hyperlink. Die hyperlink is de poort naar het oorspronkelijke bericht alwaar de auteur staat vermeld. Aldus heeft gedaagde niet voldaan aan het voorschrift van artikel 25 auteurswet waarin staat dat de maker van een werk het recht heeft zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk zonder vermelding van zijn naam. Bij het overgenomen stuk staat immers niet de naam van de maker vermeld. Men kan er wellicht achter komen door op een hyperlink te drukken. Dat kan echter niet als vermelding van de naam worden aangemerkt.
 19. @Gerard: Het gaat om de naam van de fotograaf. Specifiek bij stockfoto’s zie je dat die er lang niet altijd bij hoeft, omdat stockfoto’s bedoeld zijn om ergens in verwerkt te worden (bv. een reclamefolder). Lees dus goed de voorwaarden.

  De istockphoto licentie vereist nergens dat je de fotograaf noemt. Een fotograaf die dus via deze site foto’s verkoopt, kan niet achteraf naamsvermelding eisen of daar eens chadeclaim op indienen.

 20. wat zal er gebeuren als ik met mijn dreig brieven van getty naar de politie ga .ik voel me eigen zeer bedreigdt en heb het gevoel dat ik wordt afgeperst .iemand een antwoord??

 21. Eigenlijk geen slecht idee, het zijn eigenlijk ” dreigbrieven ” doe het, het kan geen kwaad en men zal je zeggen dat dit ontvankelijk is of niet. In dien ze vinden dat het inderdaad ” dreigbrieven “zijn zullen ze GI moeten aanspreken om deze handelswijze ( volgens mij ) te stoppen en ligt de bal in het kamp van GI. Ik wacht ook nog steeds de reactie van GI af (zie reactie 457)om stappen te ondernemen.

 22. Henk & Karel:

  De politie zal je naar huis sturen, hier is totaal geen sprake van een strafbaar feit. Dat een partij meent dat je hen geld schuldig bent, wil nog niet zeggen dat je wordt afgeperst. Gerechtelijke stappen aankondigen is evenmin dreigen, een ieder mag in NL een procedure starten en een geschil aan de rechter voorleggen. Dat je dit een onbehagelijk gevoel geeft maakt dit niet anders.

 23. @mr.J.vanGemert Volgens mij is het zinloos om bij de politie aangifte te doen van afpersing op basis van de dreigbrieven van Getty.

  Wel is uw ongelukkige commentaar in mijn beleving wat oppervlakkig kort door de bocht. Sommige betrokkenen zullen zich afvragen of u wel bekend bent met de vervelende, intimiderende handelwijze van Getty Images en Van der Steenhoven en de vermeende dreigbrieven. U zegt: ‘Gerechtelijk stappen aankondigen is evenmin dreigen, een ieder mag in NL een procedure starten en een geschil aan de rechter voorleggen. Dat je dit een onbehagelijk gevoel geeft maakt dit niet anders.’

  Er zijn gelukkig deskundigen die hierover een andere genuanceerde opvatting hebben. In Canada krijgt Getty zelfs geen voet aan de grond in het gerechtshof n.a.v. de zogenaamde ‘extortion letters’. Zie ook de blogs van Howard Knopf.

  De inhoud van de bekende brieven van Getty mist, zoals iedereen inmiddels wel weet, elke grond. En Getty heeft in de bekende kwesties tot nu toe herhaaldelijk geen enkele moeite gedaan om haar beschuldigingen en standpunten goed onderbouwd met sluitende juridische bewijsmiddelen uiteen te zetten. En Van der Steenhoven advocaten doet daar op een schandelijke wijze hard aan mee. Ja, je moet gewoon zonder meer een exorbitant hoog bedrag betalen, anders dien je voor de rechter te verschijnen …

 24. Formeel moet de tandarts de afbeelding kopen. Jij kunt hem wel namens deze tandarts kopen, maar je moet hem voor elke klant opnieuw kopen. Maar naamsvermelding is niet nodig.

 25. @Gerard en @Arnoud, volgens mij kun je bij iStockPhoto ook een licentie kopen waarbij je de foto in je software-product door kunt verkopen aan anderen. Dat zijn dan de Extended License options. (Electronic items for resale) Is alleen 25x duurder, dus pas interessant als je 26 klanten hebt. 🙂

 26. Hallo allemaal, zit met precies het zelfde maar dan met een Nederlands bedrijf die een foto vond van hun website op onze website. Niet even een belletje maar gelijk een advocaat met een schikking van 2.500.- euro, valt niet mee te praten anders dreigen ze voorkomen, deurwaarders, gerechtelijke stappen enz., heb nog nooit zoiets gehad en heb er inmiddels heel heel veel tijd duurzame tijd ingestopt, alles uitgeplozen en dure advocaten gebeld. En ze zeggen allemaal het zelfde, laat maar lekker voorkomen!!! Ten eerste heb ik gelijk de gewraakte foto verwijderd en ten tweede heb ik niet eens die foto geplaatst maar onze webbouwer. Als ze me gevraagd hadden of ik die foto wou verwijderen had ik het gelijk gedaan, maar gelijk een advocaat op me dak sturen wat vreselijk kinderachtig, ben een klein bedrijfje en in deze tijd kan ik dit echt niet hebben. Nu blijkt dat collega’s in mijn branche ook zijn benaderd door hun en wel geschikt hebben en wel in duizenden euro’s, zo bang zijn deze hard werkende ondernemers gemaakt, ook zei hadden onbewust een foto van dit bedrijf op hun website staan.

  Ik heb inmiddels diversen uitspraken gevonden op rechtspraak.nl van het laatste jaren en allemaal vielen ze voor de eisers negatief uit, bij een rechtszaak was zelfs de gedaagde niet aanwezig en had nooit enig verweer gegeven!!!

  Dus aan iedereen hier op deze site, als je nooit willens en wetens een foto van iemand heb geplaatst nooit betalen, en als je toch wilt schikken, nooit meer betalen dan 200.- tot 300.- incl. de BTW. Hier volgen alle uitspraken van het laatste jaar dus laat jullie niet gek maken, anders gewoon voor laten komen want de eiser weet toch dat hij er geen tot amper voordeel mee kan behalen.

  Uitspraak 1 : http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrijetekst=BQ7516 ((2 ondernemers met website, veel foto’s gepikt en geen winnaar)) Uitspraak 2 : http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrijetekst=BA1375 ((zaak Fortis die wint van de eiser)) Uitspraak 3 : http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BI6821 ((Deze had heel veel foto’s en is voor een vermogen aangeslagen, maar de gedaagde werd vrijgesproken en de eiser moest stoppen met eisen anders moest de eiser 5000.- per dag betalen)) Uitspraak 4 : Ben ik kwijt komt nog!!

  Dus aan iedereen die zich zorgen maakt, niet druk maken het is hier nog geen USA, er is nog nooit hier iemand (zwaar) voor veroordeeld (zoals ik kan vinden), dus vooral nooit betalen als je zeker van je zaak bent….

 27. Hallo Michael,

  bedankt voor het delen van het verhaal! om welk Nederlands bedrijf gaat het hier en welke branche?

 28. Antwoord op reactie 683 Hoi Gerard,

  Weet nou niet of dit nu juist zo slim is om alles nu vrij te geven, want de zaak loopt nog, en de tegenpartij kan dit natuurlijk ook lezen en tevens kunnen zij dan misschien met andere middelen gaan strijden. Nu weet ik hun fouten en punten waarop ik ze juist kan aanvallen, mocht het toch tot een rechtszaak komen.

  Maar om nog een keer duidelijk te zijn, er zijn nog nooit hoge bedragen geschikt en de eiser moet met zoveel bewijs komen (die vooral bij G.I. nooit aantoonbaar zijn) dat een rechtszaak vaak toch geen zin heeft, vooral omdat een rechter nooit een eiser voor 100% in het gelijk heeft gesteld, (zie eerder gedane uitspraken op http://www.rechtspraak.nl) daarmee is de eventuele opbrengst zo nihil dat er door eiser gemaakte onkosten van verre weg rendabel zijn, m.a.w. het kost de eiser altijd (veel) geld….

 29. Hoi Michael,

  Bedankt voor je verhaal, eindelijk ook eens iemand die zich niet door angst laat sturen en gewoon gaat uitzoeken hoe het zit.

  Het Nederlandse bedrijf is vast geïnspireerd door de handelswijze van Getty.

  Hier mijn handleiding hoe te reageren als je een claim krijgt van Getty. Goed op letten want ik maak dit maar één keer!!

  Daar komt ie! Let je wel op?

  NIETS

  Want dan hoor je er nooit meer iets van!

  Met vriendelijke groet, Een ervaringsdeskundige (3 keer in 4 jaar!)

 30. Hallo Peter,

  Wat bedoel je met 3 keer in 4 jaar? zijn dit drie verschillende claims of 1 en dezelfde claim die telkens terugkwam?

  mvg Gerard

 31. Goed voor jou, Peter. Ik vraag mij alleen af of Getty inderdaad niet bereid is om vervolgstappen te ondernemen of dat jij tot nog toe steeds geluk hebt gehad. Het is en blijft natuurlijk een gokspelletje waar je duizenden Euro’s aan proceskosten en schade mee kunt verliezen als het mis gaat.

  En zoals Gerard al aangeeft, gaat het om drie verschillende claims of drie keer dezelfde?

 32. Wij hebben inmiddels een derde emailbericht ontvangen van de dubieuze advocaten van Van der Steenhoven. We krijgen nog eenmaal de kans om zo’n kleine 8000 euro te betalen voor het gebruik van twee foto’s die afkomstig zouden zijn uit de stock van Getty Images. De twee gebruikte foto’s zijn echter afkomstig van de free stock website http://www.sxc.hu. Let wel, deze foto’s waren geheel vrij te gebruiken. Wij zijn dan ook niet van plan om te betalen. Het gebruik van de gratis foto’s van de website http://www.sxc.hu kan dus tot gevolg hebben dat je na enkele jaren dreigbrieven gaat ontvangen van Getty Images. Pure oplichterij natuurlijk. En de advocaten van Van der Steenhoven spelen dit spelletje vrolijk mee. Advocaten die zich met dergelijke praktijken bezig houden zouden wat mij betreft direct onder toezicht geplaatst moeten worden door de tuchtrechter.

 33. Zelf ben ik geen slachtoffer. Maar ik maak me er wel druk om, om graai-advocatuur zoals ik het noem (ben zelf ook jurist). Ik schrijf een stuk er over op mijn website. Maar het volgende vraag ik me af Arnoud Engelfriet. Stel ik maak een mooie foto, een mooie compositie waarop te zien zijn: gebouwen met bakstenen muren en dakpannen daken en met ramen en deuren, straatjes en stoepjes met klinkers en tegels, een grasveld met paarde- en boter-bloemen en lelietjes van dalen, struiken met prachtige rozen, een paar kippen en een geit en koe, een aantal mensen op bankjes en aan de wandel, mooie wolken in de lucht enzovoort. Een prachtige compositie. Stel ook dat iemand een plaatje maakt voor zijn/haar website, en dan een bakstenen muurtje nodig heeft, of een paardebloem of roos of stukje gras of wolk of kip. En die iemand haalt dat onderdeel dan van mijn foto. Dan heb ik daar toch geen auteursrecht op, op De Kip, De Roos, De Baksteen? Toch claimt Getty dan ook auteursrecht, en ze gebruiken dan Tineye.com denk ik. Ik schrijf dit omdat ik onlangs tijdens die Radar-uitzending hierover een studente industrieel vormgeven zag, die een inklapbare piknik-tafel had ontworpen en daarbij een gebukt poppetje had neergezet, een poppetje (mensje) van een Getty foto. Die totale foto was ook te zien, best een mooie compositie. Maar dan alleen zo een poppetje gebruiken of een baksteen of paardebloem!? Hoe zit dat?

  Jan Helderman

 34. @Jan: Natuurlijk kan niemand auteursrecht claimen op een object dat ze fotograferen. Auteursrecht gaat alleen over de foto zelf. Ook op delen van de foto, dus een randje eraf knippen helpt je niet. Maar het deel dat overgenomen is, moet wel een creatief element bevatten dat de fotograaf ingebracht heeft.

  Getty claimt dus geen auteursrecht op het poppetje dat die dame gebruikte, maar op haar foto van het poppetje waarvan zij een creatief deel heeft gebruikt. Of dat opgaat, is een goede vraag, maar het is niet zo eenvoudig als “het is alleen het poppetje, dus geen auteursrecht”. Je moet aantonen dat het poppetje geen creativiteit van de fotograaf meer bevat.

  In de Roode Roos-zaak werd bepaald dat ‘gewone’ productfoto’s (recht van voren, witte achtergrond, strakke belichting) géén auteursrecht hebben. Die foto’s laten alleen het product zien zonder enige creativiteit.

 35. @Jan, ik maak mij kwaad om twee dingen. Ten eerste, net als jij, om de graaicultuur van advocaten en auteursrechten-organisaties die maar claimen en claimen en bovendien de financiele middelen hebben om een soort van afpersings-schema in te zetten. Maar waar ik ook boos om ben is de graaicultuur van al die mensen die denken de auteursrechten van hardwerkende auteurs te kunnen schenden. Er zijn veel fotografen, tekenaars en andere artiesten die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen en die worden van alle kanten bedonderd. Aan de ene kant de auteursrechtenorganisaties die voor hen “werken” maar daarbij een groot deel van de winst in eigen zak steken en aan de andere kant al die mensen die deze auteursorganisaties een bestaansrecht geven door gewoon zonder toestemming artistieke werken te misbruiken. Mensen werken hard om mooie foto’s te produceren en als je deze wilt gebruiken voor je eigen site, wees dan zo netjes om de ware auteurs ervan te belonen voor hun werk. Indien iedereen gewoon de auteurs zouden geven waar ze recht op hadden dan hadden organisaties zoals Getty, maar ook BREIN, de BUMA/STEMRA, de RIAA, MPAA, BSA en dergelijke helemaal geen bestaansrecht gehad!

  Kortom, ik ben boos op die mensen die foto’s jatten van andere sites en verontwaardigd zijn als ze dan opeens een rekening gepresenteerd krijgen. Schofterig gedrag vind ik dat. En dat lokt weer schofterig gedrag van Getty uit…

  Verder is het zoals Arnoud uitlegt. Een auteur stopt creativiteit in zijn werk. Het vinden van een bepaalde compositie, het regelen van de juiste lichtval, het instellen van de juiste scherpte en daarna eventueel nog het fotoshoppen om het geheel nog verder te verfraaien. Dat kost best veel tijd voort een simpel plaatje. En soms ook geld als je een model moet inhuren of toegang tot een kasteeltje moet betalen of flink moet rijden naar dat hutje op de hei. Vind je die foto leuk en wil je deze gebruiken, compenseer dan ook de auteur! Juist omdat dit vaak niet gebeurt werken fotografen samen met organisaties zoals Getty om zo toch nog enig inkomen binnen te krijgen. En dan krijg je dergelijke harde confrontaties zoals we hier al over bijna 700 posts aan het bespreken zijn…

  Ik heb een hekel aan Getty want het zijn geldwolven. Maar ik heb ook een hekel aan al die personen die zich niets aantrekken van de auteurswet of er gewoon onwetend van zijn en achteraf onder de betaling uit willen komen.

 36. Het probleem met auteursrecht etc is dat het overgrote deel van de “auteurs” ( of dat nu schrijvers of fotografen of andere artistiekelingen zijn maakt niet uit) werken zonder opdrachtgevers die voor hun werk betalen. Dan lever je gewoon je plaatje af aan een bureau in de hoop dat iemand er wat voor wil betalen. Het is derhalve een vorm van bedelarij, net zoals de krantenventer die bij het stoplicht staat om zijn dagblaadje te verkopen. Een goeie fotograaf werkt in opdracht, krijgt daarvoor zeer fatsoenlijk betaald en heeft ook nog eens het reproductierecht voor het werk waarvoor hij al eens beloond is. Het “hobbywerk”, hoe goed ook, is naar mijn smaak inderdaad hobby ! En daarom zou het ook gewoon vrij beschikbaar moeten zijn als vrijwillige arbeid.

  Een persoonlijke ervaring is dat ik ooit als opdrachtgever vele vele duizenden Euro’s heb betaald aan een fotostudio voor het maken van produktfoto’s voor een catalogus. Toen ik daarna de negatieven van de foto’s wilde hebben kreeg ik dat niet voor elkaar, op grond van de regels van fotografenbond of Auteurswet of iets dergelijks. Toen ik daarna eiste dat de negatieven op deugdelijke wijze tegen calamiteiten zoals brand zouden worden beschermd was de fotograaf niet thuis. Het eigendomsrecht voor foto’s bestaat dus niet !!!! Het is een beetje zoals de bakker : jij koopt zijn broodjes, ze ruiken lekker en je mag ze niet opeten omdat hij bij de produktie zijn culinair-artistieke vaardigheden heeft ingezet.

  Hetzelfde geldt voor foto’s van je bruidsreportage. Probeer maar eens de negatieven te krijgen, dat lukt je niet. En een garantie dat je na bijvoorbeeld 50 jaar een afdruk kunt nabestellen is er ook niet. De studio kan wel failliet gaan, zeg maar dag met je handje voor hetgeen je schandalig veel hebt betaald !

  Dit in aanvulling op de kortzichtige mening van Wim ten Brink. Mijn persoonlijke mening is dat als jij publiceert, ook als dat via een Getty of soortgelijke is, zonder opdracht, dat je dan ook geen RECHT hebt op beloning. Je beloning zou behoren te zijn dat bedrijven of personen zo onder de indruk zijn van je werk , dat ze je dan opdrachten geven iets te maken waarbij jij dan oo het volledige eigendomsrecht aan de opdrachtgever overdracht.

  Dat zijn we van alle geklooi af , evenals van middelmatige would-be artiesten die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en daardoor allerlei rottigheid veroorzaken, zoals Getyy cum suis .

 37. Ik vind dat mensen best een vergoeding mogen ontvangen voor hobbywerk. Dat moedigt zelfs de goede hobbyisten uit om door te gaan met hun hobby en mogelijk zelfs hun hobby te veranderen in hun beroep. Als je niets krijgt voor je hobby maar anderen profiteren wel van wat je produceert dan is de lol er wel snel van af… Een goede hobbyist levert dezelfde kwaliteit als de gemiddelde professional. Maar een belangrijk verschil tussen hobbyisten en professionals is dat een professional ook goed is in marketing, en weet hoe hij zijn producten kan verkopen. De gemiddelde hobbyist doet weinig met marketing of heeft er totaal geen gevoel voor, zodat ze moeite hebben om hun producten te verkopen. Zonder hulp van een externe martketing-bedrijf kunnen dergelijke hobbyisten ook nooit van hun hobby hun werk maken. Verder, als je een fotograaf een opdracht geeft, dan dien je zelf te bemiddelen voor wat je vervolgens krijgt. Als je niet van tevoren aangeeft dat je ook de negatieven wilt, dan krijg je die niet. (Geef je het wel aan, dan gaat de prijs omhoog omdat de fotograaf dan niet meer kan verdienen aan die negatieven, bijvoorbeeld voor extra afdrukken.)

  @Peter, Niemand geeft jou het recht om het werk van een ander in te pikken. Dat een hobbyist volgens jou geen recht heeft op een beloning vind ik een ronduit schofterige gedachte. Er zijn veel goede artiesten die door dergelijke meningen gewoon niet in staat zijn hun werk te verbeteren omdat het niets oplevert. Het zorgt ervoor dat hobbyisten afhankelijk worden van organisaties zoals Getty om toch nog iets ter compensatie te krijgen. En heel vervelend ook, maar veel van die hobbyisten zijn gewoon genoodzaakt om hun hobby op te geven omdat de kosten ervan niet opwegen tegen wat het oplevert.

  En verder, als je een foto amateuristisch gepruts vindt, gebruik het dan ook niet! Het gezeur dat dergelijke foto’s zo slecht van kwaliteit zijn, maar vervolgens wel gebruiken op websites, dat moet gewoon afgelopen zijn. Is iets slecht, gebruik het dan niet. Is het goed en voor je site bruikbaar, betaal dan de auteur! En niet zeiken dat de auteur slecht is en dus geen recht heeft op een vergoeding voor het feit dat je zijn werk misbruikt…

 38. @694: Met alle respect maar fotografen vergelijken met bedelaars slaat echt nergens op. Het overgrote deel van de producten die er in de wereld bestaan worden gemaakt zonder dat er bij de productie al een opdrachtgever is. Denk aan voedsel, vervoersmiddelen, elektronica, etc. etc. Of zijn boeren ook bedelaars omdat ze eerst graan oogsten voordat ze het op de veiling kunnen verkopen?

  Waarom hobby werk vrij beschikbaar moet zijn ontgaat me ook. Ik ken een postbode die voor zijn hobby hele mooie meubelen maakt. Die man maakt behoorlijk kosten en wil dat natuurlijk vergoed hebben. Ik kan met de beste wil van de wereld niet verzinnen waarom dat onredelijk zou zijn. Ik zie dan ook niet waarom een hobby fotograaf producten dan maar weg moeten geven? Ik durf wel te stellen dat de betere hobby fotografen niet minder kosten maken dan deze postbode die meubels maakt voor zijn hobby.

  Je verhaal over de negatieven is al evenmin erg sterk. Dat is gewoon slecht onderhandeld. Je regelt niet achteraf wat je wil kopen. Dat doe je vooraf. Ik heb van mijn trouwerij alle originelen; ook de mislukte foto’s. Waarom? Omdat ik de fotografen die dat niet wilden vriendelijk bedankt heb. Ik heb wel afspraken gemaakt met de fotograaf over wat ik met de foto’s zou doen. Hij heeft immers een naam hoog te houden, maar dat is onderhandelen. En ja, ik heb daar extra voor betaald destijds maar dat is een keuze. De mogelijkheid dat ik over 50 jaar nog een foto kan na bestellen is geld waard.

  Ik vind overigens wel dat veel fotografen het er maar op aan laten komen. Dat hoort ook niet. Je communiceert vooraf duidelijk over wat je levert en wat niet.

  Nee. Wim valt nog al in herhaling, maar met de kern van zijn verhaal is niets mis. Het feit dat iemand geld wil hebben voor zijn product of dienst is niets mis mee. Als iemand dat niet wil of kan betalen geeft dat hem of haar niet het recht het dan maar zonder te betalen te gebruiken.

  (FYI: ik ben zelf zo’n hobby fotograaf die weigert ook maar een dubbeltje te verdienen met zijn hobby. Maar dat is omdat ik geloof in: “hij die van zijn hobby zijn werk maakt heeft geen hobby meer”. Niet omdat ik vind dat iemand geen geld mag verdienen met zijn hobby).

 39. @CruiseFan Ik val inderdaad steeds in herhaling maar dat komt ook omdat ik steeds weer foute signalen hoor, zoals de opmerking van @Peter. Ik kan het kennelijk gewoon niet duidelijk genoeg maken dat mensen gewoon respect moeten hebben voor de auteursrechten van een auteur. En daarbij maakt het niet uit of het nou om een professional, amateur of hobbyist gaat. En steeds weer die geluiden waarbij mensen een excuus verzinnen waarom auteursrechten onzin zijn…

  Als een fotograaf zijn werk wil weggeven, is dat prima. Maar iedere fotograaf zal toch wel enige controle willen hebben over wat er met zijn werk gebeurt. Voorbeeld: stel, jij als fotograaf neemt een foto van een vrouw in boerka. Gewoon voor de lol een foto van je vriendin met een boerka uit een fopwinkel, omdat je van verkleedpartijtjes houdt. Een lol-foto dus die je graag met anderen deelt. En vervolgens wordt die foto door diverse personen gekopieerd en voor bepaalde propaganda misbruikt. Geert Wilders gebruikt hem op zijn site om meer anti-Islam propaganda te maken, een Islamitische vereniging gebruikt hem als instructie voor vrouwen over hoe ze gekleed moeten zijn en een Jihad-site voegt er met fotoshop een bomgordel aan toe en vertelt dat dit de laatste vrouwenmode is, in de straten van Israel… Lekkere extreme voorbeelden, maar goed… Moet eventjes… Hoe zou jij dat dan vinden, als hobbyfotograaf, dat jouw werk met al deze zaken in verband worden gebracht?

  Sowieso maakt het niets uit wat je eigenlijk fotografeert want iedere foto kan misbruikt worden voor de meest vreemde doeleinden. En al hoef je niets te verdienen met je werk, met sommige dingen wil je -als fotograaf zijnde- niet mee geassocieerd worden. Toch?

 40. @694 Je bent slecht op de hoogte van de toentertijd ( een jaar of 15 geleden) vigerende strakke regels zoals die golden bij de beroepsfotografen. Wat ik vertelde had niet te maken met onderhandelen, maar met gebondenheid van een beroepsgroep binnen een belangenvereniging.

  @Wim ten Brink Het gaat niet om inpikken. Die term neigt tot een beoordeling van criminele activiteiten.

  Waar het wel om gaat is 2 volkomen tegengestelde standpunten, namelijk die of een auteursrecht wel of niet geldig gemaakt kan of mag worden. De praktische oplossing is o zo simpel, maar op een of ander manier wordt dat omzeild. Gewoon vermelden op je foto of wat dan ook dat het al dan niet vrij gebruikt mag worden.

  Dan zijn we van heel veel gedoe af, is helder voor iedereen . Maar het verbaast me dat deze polemiek zich zo afspeelt binnen verstard denken.

 41. In het geval van beroepsfotografen die in opdracht werken schiet de huidige auteurswet zijn doel voorbij. De basisdoelstelling van het auteursrecht is immers promoten van de beschikbaarheid van werken (een maatschappelijk belang), door auteurs (inclusief fotografen) de kans te geven aan hun werken te verdienen met een tijdelijk monopolie (het middel)… In het geval van een bepaalde opdracht is dit probleem wat de auteur betreft al opgelost (hij kan immers zijn tarief op dat moment vaststellen). De toekenning van auteursrecht aan de auteur is in dit geval overbodig, en zou moeten worden aangepast, zoals al het geval is bij werken gemaakt in loondienst.

  Bij professionele fotografen kwam daarbij dat zij een kartel hadden waarbij zij allen systematisch weigerden het auteursrecht over te dragen. Dit kartel is tegenwoordig gelukkig doorbroken, maar vroeger kon je alleen bijvoorbeeld de rechten over de foto’s van je bruidsreportage verkrijgen als je die liet maken door een hobbyist of semi-prof die wat bij wilde schnabbelen…

 42. @Peter, ik heb bij wijze van spreke auteursrecht op iedere drol die ik uitpoep, zolang ik dat maar met enige creativiteit doe. Zo simpel is het. (Eugene & Mimi 1 en Eugene & Mimi 2) En ja, het ruikt als shit, het ziet er uit als shit dus het is shit, maar desondanks blijft het auteursrecht gelden.

  Waar het vervolgens om gaat is wat iemand met zijn rechten doet en daar is iedereen vrij in. De een kan dus zijn werk aan iedereen weggeven, zoals Nina Paley doet met haar cartoons. Maar een auteur mag ook een bedrijf als Getty het recht geven om de auteursrechten voor hem te beheren.

  En dat Getty veel te aggressief en behoorlijk onbetrouwbaar werkt is weer voer voor een andere discussie maar staat los van de auteursrechten. (Eigenlijk is dit waar deze gehele discussie om gaat.)

  En je mag vinden dat “inpikken” neigt naar criminalisering ervan, maar ik wijs even op artikel 31 van de auteurswet die gewoon duidelijk maakt dat het opzettelijk schenden van auteursrechten vrij zwaar bestraft kan worden! Dit kan uiteindelijk oplopen tot 4 jaar celstraf voor de meest extreme gevallen. Dus vergis je niet, wie zich willens en wetens schuldig maakt aan auteursrechtenschendingen is bezig met criminaliteit! En ja, het lijkt niet zo erg maar zo is de wet nu eenmaal. Wil je dat anders? Moet je eerst de politiek motiveren om dit aan te passen…

 43. @698: Klopt. Wat 15 jaar geleden de regels waren durf ik niet te zeggen. Je zegt: “Probeer maar eens … lukt je niet.”. Waar ik uit opmaak dat je het over het “nu” hebt. Als dat niet zo is heb ik je verkeerd begrepen.

  Mijn opmerking over onderhandelen slaat op de zin: “Toen ik daarna … niet thuis.”. Daaruit maak ik op dat je pas na de opdracht over de negatieven bent begonnen. Dat is, ihmo, te laat. Ook 15 jaar geleden sprak je voor de opdracht af wat er opgeleverd moest worden. Of er toen met een fotograaf te onderhandelen was over negatieven durf ik inderdaad niet te zeggen. Ik GOK! dat de business toen een stuk minder concurrerend was en fotografen inderdaad makkelijker hun poot stijf konden houden.

  Dat is vandaag de dag zeker niet zo. De business is killing en het is zeker mogelijk om daar nu over te onderhandelen. Ik zeg overigens niet dat het makkelijk is. Veel fotografen doen er inderdaad erg moeilijk over. Maar het kan wel.

  Overigens staat niets je in de weg de foto’s zelf te maken. Dan mag je er mee doen wat je wil. Dat is voor een trouwerij wat lastiger maar voor product foto’s kan dat zeker. Of de kwaliteit dan is wat je wil hebben ligt aan je fotografie capaciteiten. Maar ze zijn dan wel vrij voor jezelf om er mee te doen en laten wat je wil.

  Ik kan me, ten dele, wel vinden in je opmerking die je aan Wim maakt (“Gewoon vermelden … vrij gebruikt mag worden.”). Fotografen mogen best meewerken aan het voorkomen van de problemen. Als dat kan door BIJ de foto te zetten wat er mee gedaan mag worden, dan is dat uitstekend. Op de foto zelf zetten gaat mij te ver. Dat vernageld vaak de foto.

  Dit kan echter ook niet altijd. Een foto van de directeur die wordt wordt verwerkt in de banner van de bedrijfswebsite kan niet worden behangen met copyright teksten. Als die man dan toevallig een telefoon in de hand heeft, wil hij daarom nog niet zomaar op een andere website opduiken onder het kopje “contact”. Dat hoeft er niet bij te staan en dat zou er ook niet bij hoeven staan.

  Wel kan er in algemene zin een tekst op de site te vinden zijn dat niets van die site gebruikt mag worden. Maar laten we eerlijk zijn. Dat gebeurt nu vaak ook al en wordt niet gelezen. Ook zie je soms wel van die javascripts die rechtsklikken voorkomen. Maar dat is alleen maar irritant voor gebruikers die een link in een ander venster of tabblad willen openen. Het voorkomt niet dat de foto als nog ergens anders op duikt.

  Ik ontken niet dat fotografen zelf geen rol kunnen spelen in de problematiek. Maar de oplossing is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Soms heb je de wet gewoon nodig. Ik denk ook zeker dat het auteursrecht aan een update toe is. Maar met het beginsel dat je toestemming nodig hebt om iemands werk te gebruiken is niets mis.

  Het doet mij een beetje denken aan het bordje: “verboden toegang art 461 wvs”. Vaak is het geen enkel probleem om die te plaatsen maar ook zonder het bordje moet je kunnen bedenken dat je niet overal welkom bent. (Oke; dit soort analogieën gaan altijd mank. Maar ik denk/hoop dat je wel begrijpt waar ik op doel.)

 44. Zelf heb ik ooit een roos van een internet-boeket geplukt en in Paint bewerkt, wat abstracter gemaakt, rechtlijniger met name. Zie mijn website. Het is een soort logo voor mijn website. En een internet-bloemist gebruikt nu mijn roos op zijn ecard; ze hebben er wat knullig weer een steeltje onder geplakt. Stuit me toch wel tegen de borst, moet ik zeggen; niet om het geld hoor.

  Ik begrijp best de auteur.

  Waar het mij om gaat is dat we dat auteursrecht moeten hervormen, bezien in het licht van het computer-tijdperk. Uitbreiding van de thuis-kopie vrijstelling tot persoonlijke weblogs bijvoorbeeld. Maar ook de kwestie “deel van een foto”. Want dat poppete Arnoud was voor die studente gewoon een poppetje. Had elk ander poppetje in die gebukte houding kunnen zijn.

  Waar het mij ook om gaat is de Eer van het beroep van advocaat. Er zijn nu veel te veel juristen, die toch allemaal hun boterham willen verdienen. En ik ben bang dat graai-advocatuur een grote vlucht gaat nemen.

  Groet van Jan Helderman

  En Arnoud, schrijf target=”_blank” in je links.

 45. @Jan, je roos staat ook hier op deze site en omdat jij een afgeleid werk hebt gemaakt betekent nog niet dat anderen er geen afgeleide werken meer van kunnen maken. Bovendien, indien de originele foto met een CC-BY-SA licentie is gepubliceerd dan is jouw werk ook automatisch CC-BY-SA en mag die bloemist dat gewoon doen.

  En ja, auteursrecht zou herzien moeten worden, maar dan nog ben ik het niet eens met de eis dat auteurs hun eigen werk moeten verminken door er een copyright boodschap in te plaatsen. Dat wil je helemaal niet! Misschien als metadata in een EXIF record of zo, maar niet in het artistieke werk.

  En vrijstelling voor persoonlijke blogs? Dan gaan juist veel commerciele bedrijven zich verschuilen achter dergelijke “persoonlijke blogs” van hun directeurs en managers of zo. Of wordt er op andere manier misbruik gemaakt. Beter lijkt het dan om te kijken naar de doelgroep van de website en hoe commercieel het karakter ervan is. Waarbij de prijs bepaald wordt op het geschatte aantal bezoekers van de site. Een persoonlijke website met 10 bezoekers per jaar zou dan een tientje verschuldigd zijn. Een groot bedrijf zoals de KPN zou dan enkele miljoenen mogen gaan betalen. Waarom? Wegens de verspreiding van een afbeelding zonder toestemming. De grootte van het publiek is dan bepalend. Lijkt mij voor grote schenders (waar Getty er zelf ook een van is!) een goede reden om er direct mee te stoppen en de kleine blogs zijn dan niet de moeite waard…

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS