Mag een universiteit Bittorrent afsluiten in studentenflats?

rug-blokkeert-bittorrent.jpgDe Rijksuniversiteit Groningen gaat bittorrent-verkeer afsluiten in studentenflats, meldde Tweakers vrijdagmiddag. Het afhandelen van de klachten van internationale auteursrechthebbenden over uploadende studenten werd ze te gortig, als ik het goed lees. Dat gaf natuurlijk ophef, en -je kunt erop wachten- Kamervragen. Voor de verandering ga ik de zaak eens aan de hand van die kamervragen bespreken.

Update (20 maart) lees ook de antwoorden van de echte minister.

Heeft u kennis genomen van het bericht de RUG zonder rechterlijke tussenkomst gedeelten van het internet blokkeert?<br/>

Ja.

(Terzijde: het is me volstrekt onduidelijk waarom kamervragen altijd beginnen met zo’n vraag. De wet noch de mores in de Kamer verplichten hiertoe.)

(Meer terzijde: zegt de minister ooit “nee” op deze vraag?)

Deelt u de mening dat het CIT een aanbieder van internettoegangdiensten zoals gebruikt in de Telecomwet is aangezien zij studenten tegen betaling toegang geeft tot het internet en vergelijkbaar is met een internetprovider?

De Telecommunicatiewet kent het begrip “aanbieder van internettoegangdiensten” niet. Zij spreekt van aanbieder van telecommunicatiediensten, en onder telecommunicatie kan internet worden geregeld. Daarbij geldt voorts onderscheid tussen openbaar en niet openbaar aanbieden van deze diensten.

In de SURFnet-zaak heeft de rechter bepaald dat SURFnet niet onder het begrip “openbaar” valt, omdat zij zich uitsluitend richt op organisaties en studenten aan hoger onderwijs. Het lijkt mij dat ook een universiteit aan die definitie voldoet.

Het CIT valt dus niet onder het begrip “openbaar aanbieder van telecommunicatiediensten” en zij is daarmee juridisch niet vergelijkbaar met een internettoegangsaanbieder zoals XS4All of Ziggo.

Voor de volledigheid merk ik op dat het wetsvoorstel netneutraliteit de term “aanbieders van internettoegangsdiensten” wél gebruikt. Dit voorstel van uw hand ligt thans bij de Eerste Kamer. En zoals ik dit artikel begrijp, is het CIT volgens die definitie wél een internettoegangsprovider, waarover hieronder meer.

Deelt u de mening dat hiermee de suggestie dat het CIT ‘andere verantwoordelijkheden’ heeft omdat zij ‘geen internetprovider’ is niet terecht is?

Die mening deel ik niet. Zoals bij de beantwoording van de vorige vraag is aangegeven, is het CIT inderdaad ‘geen internetprovider’, althans geen openbaar aanbieder van telecommunicatiediensten. Daarmee is zij niet onderworpen aan de verantwoordelijkheden en plichten uit de vandaag geldende Telecommunicatiewet.

Ik kan het een universiteit moeilijk verwijten dat zij een wetsvoorstel niet naleeft waar de Eerste Kamer nog over moet stemmen.

Deelt u de mening dat het CIT als aanbieder van internettoegangdiensten aan studenten niet zou moeten overgaan tot het blokkeren van protocollen of websites?

Toegang tot informatie is deel van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Blokkeren hiervan is een zeer zwaar middel dat alleen in uiterste gevallen toegepast zou moeten worden. Een categorisch ‘nee’ tegen blokkeren is niet gepast, al is het maar omdat soms de rechter hiertoe kan verplichten.

En nu we het daar toch over hebben: kunt u mij vertellen waarom u in vredesnaam in artikel 7.4a de weg heeft opengezet voor blokkades van websites en protocollen op grond van faciliteren van auteursrechtschending? Omdat u het vreselijk zwakke “rechterlijk bevel” gebruikte, kan ook een bevel op deze grond worden gegeven. Als u nou iets als “een vonnis inzake een ernstig misdrijf zoals in artikel 67 Strafvordering gedefinieerd” had gebruikt, dan was een blokkade op grond van auteursrechtinbreuk nooit mogelijk geweest, maar alleen bij ernstige zaken zoals terrorisme of kindermisbruik.

Vindt u het een wenselijke ontwikkeling dat nota bene een universiteit de keuze maakt welke website zij wel en niet kunnen bezoeken of van welke protocollen gebruik gemaakt wordt?

Het lijkt mij dat nota bene een universiteit intelligent kan nadenken over dergelijke technische keuzes. (Ok die is flauw maar wat bedóelt Verhoeven met deze vraag?).

Deelt u de mening dat blokkades van websites of protocollen enkel en alleen plaats zouden moeten hebben met tussenkomst van de rechter?

Het reeds aangehaalde wetsvoorstel netneutraliteit bevat de gronden waarmee een blokkade van een website of protocol doorgevoerd mag worden. Naast tussenkomst van de rechter zijn ook toegestaan blokkades om de gevolgen van congestie te beperken of om spam tegen te gaan.

Dit wetsvoorstel noemt “aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten” als partijen die onderworpen zijn aan netneutraliteit. Dit geldt inderdaad ook voor private aanbieders van internettoegang aan beperkte groepen, oftewel aanbieders op wie het begrip ‘openbaar’ uit de SURFnet-zaak niet van toepassing is.

Ik vermoed dat menig hotel of restaurant van haar stoel valt wanneer zij dit leest, maar inderdaad mogen ook deze geen blokkades op het internetgebruik meer instellen behalve op grond van artikel 7.4a Telecommunicatiewet. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel goedkeurt natuurlijk.

Bent u bekend met incidenten waarbij studenten van de RUG afgesloten worden op verzoek van auteursrechthebbendenorganisaties na een melding dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal is gedownload?

Nee. Ik acht het ook onwaarschijnlijk dat dit is gebeurd, gezien het feit dat in Nederland downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is geoorloofdgedownload.

Voor zover u op uploaden doelde: het artikel uit vraag 1 beschrijft nu juist dat men met deze praktijk is gestopt aangezien het te veel gedoe met zich meebracht.

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een externe organisatie kan verzoeken om een gebruiker van het internet af te sluiten? Is een dergelijke one-strike-you’re-out-methodiek een wenselijke methode? <br/>

Op grond van de vrijheid van meningsuiting kan ik niemand het recht ontzeggen om een ander iets te verzoeken. Waarom de RUG ingaat op het verzoek, is mij onduidelijk uit het bericht dat u me overlegde. Als ik moet speculeren, dan speculeer ik dat de reden is dat de RUG denkt aansprakelijk te worden als zij de klachten naast zich neerlegt. Dit is onjuist, aangezien zij via artikel 6:196c lid 1 BW nimmer aansprakelijk is voor inhoud die zij doorgeeft, mits zij daarbij maar niet selecteert of filtert.

In de rechtszaak Brein/Ziggo is bepaald dat internetprovider Ziggo (en gevoegde partij XS4All) tot het filteren van een specifieke website moest overgaan. Daarbij woog mee dat het ging om één website waarvan het onrechtmatig karakter vaststond. Bittorrent is echter, zoals blijkt uit deze zaak, totaal niet afhankelijk van deze ene site.

Ik acht het uitgesloten dat als Brein (de externe organisatie over wie we het hebben) bij de rechter zou eisen dat deze Bittorrent blokkeert, de rechter daarin zou meegaan. Een dergelijke generieke filterplicht is in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof.

Wij komen daarna wel bij de moeilijke discussie terecht wat Brein dan wél zou mogen kunnen doen tegen uploaders die auteursrechten van haar aangeslotenen schenden.

Mijn handen jeuken om de Auteurswet te herschrijven om dit probleem uit de wereld te krijgen, maar helaas is het mij onmogelijk om ook maar één jota in de Auteurswet naar eigen inzicht te wijzigen, zelfs als uw Kamer en de Eerste Kamer het willen. Immers auteursrecht is Europees geharmoniseerd en ik mag daar niet van afwijken.

Arnoud

60 reacties

 1. Edit: ik had misschien even een refresh moeten doen. Zie ook de opmerking van Ruud Harmsen.

  Bedoel je wellicht: “Nee. Ik acht het ook onwaarschijnlijk dat dit is gebeurd, gezien het feit dat in Nederland downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is gedownload geoorloofd.”?

  Leuke aanpak, overigens!

 2. Huh!? Een recursieve zin! “… downloaden van … is gedownload.” 😉

  “Nee. Ik acht het ook onwaarschijnlijk dat dit is gebeurd, gezien het feit dat in Nederland downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is gedownload.”

 3. Met die eerste vraag is meteen duidelijk over welk artikel of wat dan ook de vragen gaan. Overigens ken ik er geen die met “nee” begint. Behalve dan als de eerste vraag is “Deelt u de zorgen beschreven in …”.

 4. Deelt u de mening dat het CIT als aanbieder van internettoegangdiensten aan studenten niet zou moeten overgaan tot het blokkeren van protocollen of websites?
  Toegang tot informatie is deel van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Blokkeren hiervan is een zeer zwaar middel dat alleen in uiterste gevallen toegepast zou moeten worden. Een categorisch ???nee??? tegen blokkeren is niet gepast, al is het maar omdat soms de rechter hiertoe kan verplichten.

  Ik vind dit een vreemd antwoord: ten eerste zullen de studenten BitTorrent vrijwel niet voor het verkrijgen van informatie gebruiken, ten tweede kunnen ze zonder veel moeite op tal van andere manieren aan die informatie komen, en ten derde levert de universiteit de studenten deze internettoegang expliciet alleen voor studiedoeleinden – en mag ook niet anders, want die maakt gebruik van SURFnet, dat onder die voorwaarde wordt geleverd – en BitTorrent wordt vrijwel niet voor studiedoeleinden gebruikt. Non sequitur dus.

 5. @Reinier: onder informatievrijheid valt niet alleen voor de studie relevante informatie. De overheid behoort niet te selecteren in welke informatie ik opvraag. Of dat nu nuttig is of niet, is mijn probleem.

  Ik zou weer eens in de SURFnetcontracten moeten duiken maar volgens mij staat daar niet in dat de afnemende onderwijsinstelling verplicht is studenten te verplichten om de verbinding alleen voor studiedoeleinden te gebruiken. Dat lijkt me ook erg lastig als dat lijntje óók naar studentenhuizen of -flats gaan (zoals in Twente) waar mensen het recht hebben privé te internetten zonder dat de universiteit zich daarmee bemoeit.

  Je mag als bedrijf niet op SURFnet, maar zelfs dat wordt niet overal even streng gehandhaafd, denk aan alle technostarters in universiteitsgebouwen zoals bij Twinning.

 6. (Terzijde: het is me volstrekt onduidelijk waarom kamervragen altijd beginnen met zo???n vraag. De wet noch de mores in de Kamer verplichten hiertoe.)

  De mores van de Kamer schrijven kennelijk voor dat een Kamervraag geen teksten bevat die geen vraag zijn. En dus wordt een vraag als deze gebruikt om te zeggen “Ik ga het hebben over onderwerp X”. Dit is overigens nog een behoorlijk ‘vrije’ vorm – vaak is de vraag geformuleerd als “Kent u het artikel ”?” met een referentie naar de krant en datum waar het verschenen is. Geeft overigens wel een beeld van waar Kamerleden mee bezig zijn – het lezen van kranten wordt duidelijk een stuk uitgebreider en nauwkeuriger gedaan dan het lezen van Kamerstukken…

 7. Als ik moet speculeren, dan speculeer ik dat de reden is dat de RUG denkt aansprakelijk te worden als zij de klachten naast zich neerlegt. Dit is onjuist, aangezien zij via artikel 6:196c lid 1 BW nimmer aansprakelijk is voor inhoud die zij doorgeeft, mits zij daarbij maar niet selecteert of filtert.

  Wil dit ook meteen suggereren dat Ziggo en Xs4All verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor inhoud aangezien ze filteren? (ook al is dat enkel en alleen op TPB?)

 8. Ik weet niet of het helemaal duidelijk is, maar ook in Groningen gaat het internetlijntje naar de studentenflats. Daar hangen die posters ook.

  Is de rol van de verhuurder van de kamers ook nog van belang? Je huurt bij Lefier een kamer en via de huur betaal je voor je internetverbinding. Je kan, meen ik, niet zeggen dat je geen internet wilt afnemen. En je hebt dus ook geen keus in de provider, dit is dus altijd de verbinding die de RuG levert.

 9. @martijnv Volgens mij is het wel mogelijk om op een andere manier internet in die studentenkamer te krijgen. Er is een telefoonaansluiting en televisie via de kabel. Toen ik er woonde heb ik dit niet geprobeerd omdat juist de reden dat ik daar ben gaan wonen was dat ik snel en goedkoop onbeperkt internet via het rug netwerk kon krijgen (via een apart contract) Dat laatste lijkt mij overigens wel een punt. De rug en de stichting die die flats verhuurd hebben beiden jarenlang reclame gemaakt met die internetservice in combinatie met de verhuur van die kamers.

  Overigens zijn de kamers 13m^2 en deel je 4 douches en 4 toiletten en 1 keuken met 15 personen voor 330 euro per maand incl (zo’n 7 jaar geleden, prijs zal wel hoger zijn nu).

 10. Voor zover ik weet (ik hou hier dus een kleine slag om de arm) maakt het RugNet voor de “reguliere” internetverbinding geen gebruik van Surfnet. De aansluiting van het RugNet naar buiten gaat namelijk rechtstreeks via het glasvezelnetwerk van community network Groningen (http://www.communitynetwork.nl/).

  Overigens schrijf ik mijn studenten wel degelijk studiemateriaal voor dat via torrents vrij en legaal beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de onder een CC-licentie verkrijgbare film “Rip, a remix manifesto.”

 11. Mijn handen jeuken om de Auteurswet te herschrijven om dit probleem uit de wereld te krijgen

  Ik ben benieuwd hoe je in jou versie de belangen van makers en rechthebbenden beschermen kan zonder op een vergelijkbaar dilemma uit te komen waarbij de rechthebbenden inbreukmakers niet effectief kunnen aanpakken.

 12. @hAl:

  Heel simpel. Internettoegangsproviders mogen niet filteren of afknijpen behalve bij ernstige misdrijven (art. 67 Sv) of bij de in 7.4a Tw genoemde technische gronden.

  Op grond van Lycos/Pessers kunnen persoonsgegevens van uploaders worden verkregen, ook door Brein. En uploaders schenden de auteurswet en die mag je dus aanpakken.

  Ik snap dat Brein liever providers het afsluitwerk laat doen naar tussenpersonen toe maar dat leidt tot ongewenste effecten zoals deze, dus dat gaan we niet doen.

  En als er massaal oproer ontstaat over al die rechtszaken tegen particulieren, dan komt het debat over auteursrechten eindelijk eens waar het hoort. Niet “jamaar ze NOEMEN zichzelf piraten dus het zijn gewoon criminelen, niet zeuren” maar “okee we hebben nu 150.000 mensen aangeklaagd en er komen er toch elke week meer bij die uploaden, klopt dat nu nog wel met die auteurswet.”

 13. Dat bij consumenten van auteursrechtelijk beschermde werken de mening heeft postgevat dat het aanpassen van de Auteurswet is een ding, maar van Arnoud valt het een beetje tegen.

  Wat zijn dan die aanpassingen?

  Is het niet zo dat de Auteurswet juist bescherming biedt aan rechthebbenden?

  Is het niet zo dat de Nederlandse opvatting dat het maken van kopieën voor eigen gebruik van sommige soorten beschermd werk een uitzondering is, die -terecht- ok de consument beschermt tegen stapeling van kosten voor het uitoefenen van een verkregen recht?

  Laat ik het zo stellen. De hele discussie rondom het van internet verkrijgen van auteursrechtelijke werken lijkt mij gevoerd te worden met een focus op het verkeerde probleem; auteursrechtelijke inbreuk, terwijl eigenlijk, analoog aan andere vormen van inbreuk, de discussie gevoerd moet worden op vergoeding voor de rechthebbenden. Niet alleen andere distributiemodellen, zoals muziekwinkels op internet, of bijvoorbeeld iTunes Match, maar ook andere inkomsten modellen, zoals een heffing op aansluitingen, lijkt niet alleen meer haalbaar, maar ook meer rechtvaardig.

 14. @Jasper: Met alle respect, maar ik dacht dat iedereen wel wist dat ik al een jaar of vier roep dat het auteursrecht op de schop moet.

  Auteursrecht is bedoeld om het maken en beschikbaar stellen van werken te stimuleren. De in 1912 gekozen constructie van het verlenen van een exclusief recht was destijds het meest geëigende middel. Maar dat moet je niet omkeren: de bescherming is geen doel op zich. Als bescherming ervoor zorgt dat rechthebbenden alleen op hun werk gaan zitten en de maatschappij daartoe de toegang ontzeggen, dan is bescherming niet meer goed.

  De discussie moet worden gevoerd vanuit DIE gedachte. Hoe krijgen we meer werk in iTunes, of beter hoe krijgen we meer alternatieven voor iTunes?

  Het grote probleem daarbij zijn rechthebbenden die bij nieuwe diensten eerst roepen dat dat niets kan worden (en dan een licentie weigeren), en als de dienst dan maar zonder toestemming gaat laten zien dat het wél iets is, die rechthebbenden de boel uit de lucht schieten wegens inbreuk. Dat schiet niet op natuurlijk.

  Als Napster gewoon een licentie had gehad en per download 1 cent had afgedragen (dat konden ze meten met hun centrale servers) dan was de muziekindustrie nu niet failliet.

  Tegenwerpingen dat men het auteursrecht wil afschaffen of dat alles gratis moet zijn, zijn stromanargumenten. Het probleem is dat je geen licenties kúnt krijgen voor internetdiensten.

 15. @Arnoud: Als er een mogelijkheid was om muziek en/of films legaal aan te bieden als download in Nederland/Europa via een eigen platform dat de tijd krijgt om te groeien van rechthebbenden dan zouden de “problemen” anders zijn lijkt mij. In het verleden heb ik hier eens naar gekeken en het kwam er destijds op neer dat bij de start XX euro per download betaald moest worden (waardoor het effectief duurder zou zijn als een CD met dat ene nummer of een DVD van de film). Hierdoor is het opzetten van een concurrent van iTunes eigenlijk niet goed te doen.

 16. @Arnoud:

  Onder informatievrijheid valt niet alleen voor de studie relevante informatie.
  Dat wou ik ook niet suggereren; ik gaf twee losse redenen waarom ik je antwoord niet begrijp.

  De overheid behoort niet te selecteren in welke informatie ik opvraag. Of dat nu nuttig is of niet, is mijn probleem.

  Ja, dat had je al gezegd, en ik gaf verschillende redenen waarom ik dat argument (waar ik het mee eens ben) hier niet van toepassing vind. Je gaat niet in op die redenen. Het argument herhalen maakt het niet sterker.

  Stel even dat het niet ging over deze dienst, waarvoor het niet duidelijk is of die als een algemene ISP moet worden gezien, maar een andere waarvoor die twijfel niet bestaat, zoals KPN. Mag KPN een protocol blokkeren? Volgens mij wel. Doet het er toe met wat voor soort argumenten KPN dat blokkeren rechtvaardigt? Ik vraag het me af. Maakt het uit dat KPN geen overheidsbedrijf meer is? Lijkt me van niet.

  Ik ben het helemaal met je eens dat we erg moeten oppassen dat ISPs geen plichten opgelegd krijgen wat betreft de inhoud van het door hen doorgestuurde verkeer, maar dan moet je wat mij betreft wel met betere argumenten komen (en dan heb ik het niet over hun juridische kwaliteit want daar heb ik geen kaas van gegeten).

 17. KPN mag straks met netneutraliteit géén protocollen meer blokkeren. Daar ging het toch over? Of wat bedoel je?

  Jij zei “ten eerste zullen de studenten BitTorrent vrijwel niet voor het verkrijgen van informatie gebruiken” en dat is géén argument want ik heb ook een grondwettelijk recht op toegang tot onzindata. Ik snap dus niet waarom jij denkt dat dit een argument is om de toegang tot Bittorrent te blokkeren.

  Ik begrijp niet wat je bedoelt met ‘herhalen’ want ik heb maar één keer iets gezegd tegen jou toch?

  “Ten tweede kunnen ze zonder veel moeite op tal van andere manieren aan die informatie komen”. Ook dat is geen argument. Als een bron er is, dan mag ik die raadplegen. Dat er andere bronnen zijn, maakt niet uit. Misschien houden die er morgen wel mee op. Je kunt een bron nooit verbieden iets te verspreiden (of anderen verbieden daaruit te putten) met een verwijzing naar andere bronnen.

  Let wel dat we zaten te discussiëren binnen de context van de vraag of informatie mag worden geblokkeerd. In die generieke context krijg je een generiek antwoord, en wel holle parafrases van het recht op informatievrijheid. Bij de context “mag de RUG specifiek The Pirate Bay blokkeren” zou het antwoord veel specifieker zijn.

 18. Het aloude adagium is, “De beste manier om een slechte wet af te schaffen is hem rücksichtslos handhaven.” Sleep iedereen die wel eens gedownload heeft voor de rechter en straf ze tot het maximum van wat mogelijk is af, en bij de volgende verkiezingen is de PiratenPartij groter dan de VVD en PVV gecombineerd.

  Het is duidelijk dat zelfs BREIN (en consorten) genoeg verstand heeft om dat niet te willen doen (los van de kosten), dus kiezen ze voor een strategie van langzaam afknijpen, pogingen handhavingskosten op de maatschappij af te wentelen, of waanzinnige verdragen (ACTA and friends) op een gluiperige wijze in te voeren zodat zelfs de Tweede Kamer het verdwaasde systeem niet meer kan hervormen (zonder een broodnodige grondwetswijziging door te voeren, die het auteursrecht en gerelateerde internationale verdragen inperken, iets waarvoor tweederdemeerderheid nodig is, wat een behoorlijke drempel is). Ik beschouw zelf de manier waarop bv. ACTA tot stand is gekomen als een ernstige vorm van corruptie, die uiteindelijk het gezag van de wetgever ondermijnd (Al kan een toekomstige regering zich dan wel op Art. 50 van het Weens verdragen-verdrag beroepen om het op te zeggen, als het onverhoopt toch wordt aangenomen.)

  Het ellendige van de strategie van BREIN is echter dat op deze manier ze een wapenwedloop tussen het publiek en handhavingsinstellingen in beweging zetten, die ertoe leiden dat het politie e.d. hun opsporingsmiddelen verliezen. Met de verplichte blokkade van de piratebay moet er iemand bij de AIVD en hard gevloekt hebben, omdat allerlei alternatieven, zoals TOR en .onion sites daarmee extra aandacht en gebruikers kregen.

 19. Als Napster gewoon een licentie had gehad en per download 1 cent had afgedragen (dat konden ze meten met hun centrale servers) dan was de muziekindustrie nu niet failliet.

  Nou, toch echt wel. Er is geen langdurige muziek bedrijfstak te financieren op 1 cent per nummer. Daarom zullen initiatieven als Spotify ook flink in de prijzen omhoog gaan of anders geen lang leven beschoren zijn. Het grootste deel van het binnenkomende geld gaat daar naar de distributeurs en de financiele transactieafhanelaars. Bijna niks naar de makers van de content.

  Een voor films is het nog veel duidelijker dat de inkomsten hoger moeten. Slechts iets van 10% van de films verdient genoeg geld via de bioscoop om de kosten te dekken. Veel films halen zelfs de bioscoop niet of nauwelijks. De rest van de inkomsten moet komen uit TV rechten en muziekverhuur/verkopen en dat zijn de plaatsen waar de gratis downloads mee concurreren waardoor deze inkomsten bronnen opdrogen.

 20. @ Arnoud:

  En als er massaal oproer ontstaat over al die rechtszaken tegen particulieren, dan komt het debat over auteursrechten eindelijk eens waar het hoort. Niet ???jamaar ze NOEMEN zichzelf piraten dus het zijn gewoon criminelen, niet zeuren??? maar ???okee we hebben nu 150.000 mensen aangeklaagd en er komen er toch elke week meer bij die uploaden, klopt dat nu nog wel met die auteurswet.???
  Bravo! En wat gaan we dan doen? Uit de EU en een reeks andere organisaties stappen? Je hoort mij niet klagen, maar anderen zullen vast problemen hebben met de economische consequenties voor Nederland.

  Als Napster gewoon een licentie had gehad en per download 1 cent had afgedragen (dat konden ze meten met hun centrale servers) dan was de muziekindustrie nu niet failliet.

  Is die dan failliet? Waarom hebben we dan nog steeds last van stichting BREIN?

  @ Jeroen:

  Het ellendige van de strategie van BREIN is echter dat op deze manier ze een wapenwedloop tussen het publiek en handhavingsinstellingen in beweging zetten, die ertoe leiden dat het politie e.d. hun opsporingsmiddelen verliezen. Met de verplichte blokkade van de piratebay moet er iemand bij de AIVD en hard gevloekt hebben, omdat allerlei alternatieven, zoals TOR en .onion sites daarmee extra aandacht en gebruikers kregen.

  Nee, dat is juist het best denkbare scenario.

 21. @ Arnoud:

  En als er massaal oproer ontstaat over al die rechtszaken tegen particulieren, dan komt het debat over auteursrechten eindelijk eens waar het hoort. Niet “jamaar ze NOEMEN zichzelf piraten dus het zijn gewoon criminelen, niet zeuren” maar “okee we hebben nu 150.000 mensen aangeklaagd en er komen er toch elke week meer bij die uploaden, klopt dat nu nog wel met die auteurswet.”
  Bravo! En wat gaan we dan doen? Uit de EU en een reeks andere organisaties stappen? Je hoort mij niet klagen, maar anderen zullen vast problemen hebben met de economische consequenties voor Nederland.

  Als Napster gewoon een licentie had gehad en per download 1 cent had afgedragen (dat konden ze meten met hun centrale servers) dan was de muziekindustrie nu niet failliet.

  Is die dan failliet? Waarom hebben we dan nog steeds last van stichting BREIN?

  @ Jeroen:

  Het ellendige van de strategie van BREIN is echter dat op deze manier ze een wapenwedloop tussen het publiek en handhavingsinstellingen in beweging zetten, die ertoe leiden dat het politie e.d. hun opsporingsmiddelen verliezen. Met de verplichte blokkade van de piratebay moet er iemand bij de AIVD en hard gevloekt hebben, omdat allerlei alternatieven, zoals TOR en .onion sites daarmee extra aandacht en gebruikers kregen.

  Nee, dat is juist het best denkbare scenario.

 22. @24: Met 1 cent red je het misschien niet, maar er zijn wel degelijk andere opties. Ik blijf erbij dat TV zoals we dat nu kennen een langzame dood aan het sterven is. Het past totaal niet meer in de hedendaagse praktijk.

  Als straks iedereen standaard digitale TV heeft kan je series on demand releasen tegen betaling per serie. Wereldwijd tegelijk, dan kan je het niet eerder zien door te downloaden. Voor degenen die het niet als eerste willen zien, laat je voor een vast maand abonnement vanaf een later tijdstip ieder willekeurige serie bekijken.

  Sleutel is wel on demand, het idee dat een serie op een vast tijdstip word uitgezonden is in de digitale wereld totaal achterhaald. Evenals het idee dat je regionaal kan releasen. Achterhaald door de techniek.

 23. Ik vermoed dat menig hotel of restaurant van haar stoel valt wanneer zij dit leest, maar inderdaad mogen ook deze geen blokkades op het internetgebruik meer instellen behalve op grond van artikel 7.4a Telecommunicatiewet. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel goedkeurt natuurlijk.

  Ik val nu dus van mijn stoel. Kan je hier meer over vertellen? Mag ik nog op mijn bedrijfsnetwerk filteren? Betreft dit vooral open wifi en tijdelijk (betaald) toegang?

 24. @24

  Een voor films is het nog veel duidelijker dat de inkomsten hoger moeten.
  Of de kosten omlaag natuurlijk. Op een of andere manier moeten per se de budgetten van hersendode hollywood-actiefilms steeds maar weer omhoog, en dan maar klagen dat je het niet terugverdient in de bioscoop. Nee, natuurlijk niet! Wie gaat er nou geld uitgeven om die prut in de bios te bekijken als je het ook gratis kunt downloaden, of een uur in het bos kunt gaan wandelen.

  De muziek- en filmindustrie geven steeds maar meer geld uit aan het tegengaan van piraterij, terwijl ze als ze zich de kosten van het tegen de stroom in zwemmen besparen, en beginnen met wat innovatie, waarschijnlijk genoeg winst kunnen behalen. Overigens waren aan het begin van het digitale tijdperk CD’s al te duur. Het feit dat toen en nu de artiest uiteindelijk heel weinig krijgt speelt piraterij juist in de hand. Het wordt ethisch bezwaarlijker als de artiest wel een eerlijk deel van de inkomsten zou krijgen en je hem daarvan berooft. Digitale distributie had hier een positieve rol in kunnen spelen, maar dat is niet gebeurd. Uiteindelijk krijgt de artiest nu alleen nog maar minder, volgens mij. Tenminste de artiesten die niet op eigen houtje hun muziek distribueren.

  In de games-wereld zie je op dit moment een enorme toename aan ‘indie’ games. Ik hoop dat de developers daarvan wel een eerlijk deel van de inkomsten krijgen bij de distributiekanalen die ze gebruiken…

 25. @Arnoud:

  KPN mag straks met netneutraliteit géén protocollen meer blokkeren. Daar ging het toch over? Of wat bedoel je?

  Ik bedoel dat jouw beroep op informatievrijheid mijns inziens 1) ook in dat geval hoogst twijfelachtig is, want een protocol blokkeren is helemaal niet hetzelfde als informatie blokkeren en 2) voor de RUG sowieso niet opgaat, want die is geen openbare provider (en ik had hier een link naar je artikel terzake maar als ik die laat staan werkt het plaatsen niet).

 26. Door een protocol te blokkeren, blokkeer je de toegang tot alles dat via dat protocol op te vragen is. Dat is dan toch per definitie een blokkade van de informatie? Dat er nog andere bronnen of protocollen zijn, geloof ik graag, maar de blokkade wordt er niet minder van.

  Als ik jouw voordeur dichttimmer, dan heb ik je voordeur geblokkeerd. Je achterdeur laat ik met rust, maar zou jij dan zeggen dat jouw huis vrij van blokkades is?

  En klopt, de RUG mag nu protocollen blokkeren. Maar ik vind het wel een uiterst middel, omdat het ingrijpt in die informatievrijheid. De vrijheid van meningsuiting geldt tot op zekere hoogte ook tussen private partijen, hoewel minder streng dan naar de overheid toe. Zómaar blokkeren kan dus een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting opleveren, net zoals zomaar in je mailbox kijken een inbreuk op je privacy kan opleveren. Het gaat om het “zomaar”.

  (Je comments met link werden stom genoeg door Akismet tegengehouden.)

 27. Als straks iedereen standaard digitale TV heeft kan je series on demand releasen tegen betaling per serie. Wereldwijd tegelijk

  klinkt aardig maar in de praktijk is wereldwijd tegelijk releasen ondoenlijk. De wereld is geen uniforme markt.

  Je hebt dan issues met vertalingen en productpromoties. Meestal worden deze zaken door lokale partijen gedaan die praktisch gezien heel moeilijk precies tegelijk kunnen werken. Ook hebben landen op verschillende momenten vakanties en hoogseizoen in bioscopen en televisieseizoenen waardoor het helemaal niet logisch is om films of series op precies dezelfde tijd uit te brengen.

 28. Of de kosten omlaag natuurlijk. Op een of andere manier moeten per se de budgetten van hersendode hollywood-actiefilms steeds maar weer omhoog, en dan maar klagen dat je het niet terugverdient in de bioscoop.

  Grote hollywood actiefilms leiden juist het minste. Die hebben vaak veel zalen lange tijd om het geld terug te verdienen in de bios. Juist het midden en goedkopere segment films hebben het moeilijk die het veel meer van verkoop van TV en DVD rechten moeten hebben.

  Nee, natuurlijk niet! Wie gaat er nou geld uitgeven om die prut in de bios te bekijken als je het ook gratis kunt downloaden
  Als iets zo prut is waarom dan het massale illegale verspreiden en het downloaden ervan nog proberen goed te praten.

  Een film of serie is gewoon een product dat heel veel geld kost om te maken en verkopen. Waarom zou je voor een dergelijk product niet betalen. En om te bepalen of dat product wel of niet goed is hebben we meer middelen dan ooit voor om dat al voor je te bepalen zoals recenties, blogs en social media. Dat je films of series zou moeten downloaden puur om te kijken of het bevalt is dus ook slecht een flutsmoesje.

 29. @hAl:

  klinkt aardig maar in de praktijk is wereldwijd tegelijk releasen ondoenlijk. De wereld is geen uniforme markt.
  Ik denk dat er dan aparte markten ontstaan voor mensen die genoegen nemen met de originele Engelse releases en mensen die graag wachten op de ondertitelde of nagesynchroniseerde release. Of misschien ontstaat er dan wel een markt waarbij je de ondertiteling apart bijkoopt.

  En nogmaals, betalen is prima maar dat moet wel kúnnen. De markt wil niet meer braaf wachten tot het de eigenaar behaagt eventueel met een DVD te kopen. Dat is een gepasseerd station, en daar moet de industrie een oplossing voor vinden. En omdat die industrie dat weigert, is die illegale markt zo groot geworden als ze is.

 30. Door een protocol te blokkeren, blokkeer je de toegang tot alles dat via dat protocol op te vragen is. Dat is dan toch per definitie een blokkade van de informatie?

  Niet zolang die informatie langs andere weg beschikbaar is. Verwar je informatie niet met data?

  Stel er rijden dagelijks vrachtwagens met kranten tussen Utrecht en Amsterdam, en ik blokkeer de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Blokkeer ik nu de uitwisseling van informatie tussen Utrecht en Amsterdam, en daarmee de persvrijheid? Ik belemmer hem natuurlijk wel natuurlijk een beetje, maar zo lang die vrachtwagens kunnen omrijden, vind ik het wat erg ver gezocht om dit als argument tegen zo’n blokkade in te roepen. Dit lijkt me een vergelijkbaar geval (en dan nog uitgaande van een openbare ISP).

  Dat er nog andere bronnen of protocollen zijn, geloof ik graag, maar de blokkade wordt er niet minder van.

  Volgens mij dus wel. Maar als je me een voorbeeld geeft van informatie die alleen via BitTorrent wordt aangeboden wordt het wat anders. (De opnames van colleges van een RUG-docent tellen niet mee, want die docent zal als de blokkade ingaat die zeker op een andere manier gaan aanbieden.)

  Ik zou dus de term informatie liever vermijden, en ik merk dat de voorgestelde wetswijziging (zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32549-A.html) het inderdaad nauwelijks heeft over waar zo’n internetverbinding voor wordt gebruikt, of dat er informatie over wordt doorgegeven – op 1 plek na (11.2a 2c), en daar gaat het dan ook meteen mis: die tekst lijkt mij (maar ik ben juridisch een leek) een uitnodiging tot eindeloze discussies, tot in de rechtszaal toe.

 31. @Reinier: Nee, ik weet het verschil tussen informatie en data. Ik kijk alleen naar bronnen als ik het heb over “blokkeren” en niet over de informatie an sich.

  Jij zegt “zolang er ten minste één bron is waar je de informatie uit kunt halen, is de informatie niet geblokkeerd”. Ik zeg “als een bron van informatie wordt geblokkeerd, is sprake van een blokkade bij het ophalen van informatie.” Daar hebben we allebei gelijk in maar we zeggen verschillende dingen.

  Of wacht, volgens mij bedoel ik met “blokkeren” wat jij “belemmeren” noemt hierboven. Ja, dan snap ik het verschil wel. Ik gebruikte “blokkeren” omdat dat in de Kamervragen stond, dus in de zin van “technische hindernis om het protocol te gebruiken”. En mijn antwoord was bedoeld om aan te geven dat die blokkade een belemmering oplevert, en dat je terughoudend moet zijn met belemmeringen van het recht op toegang tot informatie.

  Even ander voorbeeld. Stel een winkelcentrum weigert demonstranten binnen te laten om hun mening te komen uiten. Dat is een belemmering, maar geen totaalblokkade (om het zo dan maar te noemen). De demonstranten kunnen immers buiten op de stoep demonstreren, of aan de andere kant van de stad. Maar als effectief de énige plek om te demonstreren dat winkelcentrum is, dan is er effectief nu wél een blokkade voor de toegang tot dit publiek. Denk aan een klein dorpje waarvan de grond in het centrum zijn geheel privé-eigendom is, inclusief de parkeerterreinen en de pleinen er omheen. En om dat gehele centrum staan paaltjes met “Verboden te demonstreren”.

 32. @35: Dus volgens jou is het blokkeren van de A2 prima omdat er nog andere wegen zijn? En als die 1 voor 1 geblokkeerd worden is dan alleen het blokkeren van de allerlaatste weg fout? Of wordt het fout bij de laatste 3? 4? Of misschien is toch het blokkeren van de eerste weg al fout? Hmmm…

  @33: Maar het zijn de grote filmmaatschappijen die het hardst roepen. De middelgrote en kleine segmenten kunnen misschien wat meer aanspraak doen op het moreel besef van de piraten. Ik heb minder moeite met het downloaden van “Die Fast 6” dan van [eh kan even niets bedenken]. En als er een goed en duidelijk distributiekanaal is voor (DRM-vrije) films en series dan heb ik er echt geen problemen mee ervoor te betalen.

 33. @Arnoud:

  Ik gebruikte ???blokkeren??? omdat dat in de Kamervragen stond, dus in de zin van ???technische hindernis om het protocol te gebruiken???.
  Aha, dus het misverstand komt doordat ik ‘blokkeren’ interpreteerde als ‘blokkeren’, terwijl er ‘belemmeren’ mee wordt bedoeld. Ik zie inderdaad dat Van Dale dat als mogelijke betekenis van ‘blokkeren’ geeft.

  Toch lijkt het me verstandig ze op wat voor manier dan ook strikt te onderscheiden.

 34. Matthijs Wensveen: “Maar het zijn de grote filmmaatschappijen die het hardst roepen.”

  Vergeten wordt dan weer dat er ook een helemaal films worden gemaakt, die ook geld kosten (een beetje of veel) en die NIET succesvol zijn, of alleen bij een klein publiek.

  Natuurlijk maakt het voor Paul Mc Cartney niks uit of we z’n liedjes gratis kunnen beluisteren, miljonair is hij toch wel. Het gaat om die duizenden minder bekende artiesten.

  Jaloezie op de als grote kapitalisten ervaren succesvolle bedrijven en creatieve mensen, dat vind ik geen goede basis voor een zinvolle discussie. Toch speelt dat veel te vaak wel een rol.

 35. @MartijnV: Dat was voor mij ook een verrassing. Het wetsvoorstel netneutraliteit spreekt van “aanbieders van internetdiensten” en wel náást “Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd”.

  Ik kan dat niet anders lezen dan “zowel de aanbieders van openbare diensten (inclusief internettoegang) als de aanbieders van niet-openbare internettoegang zitten aan netneutraliteit”. Want als je in “aanbieders van internetdiensten” het criterium “openbaar” meeleest, dan staat er twee keer dezelfde groep. Het moet dus wel gaan om aanbieders die níet een openbare dienst aanbieden.

  Wel denk ik dat het moet gaan om aanbieden krachtens overeenkomst (van opdracht), dus wél hotel of café maar niet het bedrijf. Het bedrijf sluit immers geen overeenkomst van opdracht met de werknemers, maar stelt een bedrijfsmiddel beschikbaar. Het bedrijf “biedt dus niet aan” in de zin van de wet.

 36. @46: Aha – dan snap ik wat je bedoelt, dank je. Niet dat ik de tekst nu snap.

  Er staat: Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten. Je zou inderdaad zeggen dat het laatste een voorbeeld is van het eerste, maar in Artikel 6.5 staat: Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleren zorgen ervoor dat zich in de Europese Unie bevindende eindgebruikers toegang hebben tot alle: a. in de Europese Unie toegekende nummers van een nationaal nummerplan, b. nummers van de Europese telefoonnnummerruimte, en c. door ITU toegekende nummers, (…) Dus er zijn blijkbaar noodzakelijk nummers op die communicatienetwerken bereikbaar. Is een IP-adres ook een nummer? Of gaat het over VOIP? Geen van beide lijkt bedoeld te worden. Maar wat dan wel? Dat men het woord ’telefoon’ heeft vervangen door iets algemeners snap ik, maar wat betekent dit als het niet over het aanbieden van telefoonverkeer gaat?

  @44: Zoals je al schrijft zegt de RUG dat ze hun studenten gewoon het bedrijfnetwerk laten gebruiken (www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2012/nieuwsberichten/Bittorrent). Ik zie dat de studenten geen opdracht geven om die dienst te leveren (http://www.rug.nl/studenten/ictvoorzieningen/internet/studentenflats) en dat hun netwerk via dat van de RUG gaat (rugsparc.nema.rug.nl/statistics/rugnet2/).

  (Brr, ik wou dat ik hier http-prefixen en bulleted lists kon maken.)

 37. @Reinier:

  • Ja, ‘nummers’ is de terminologie uit de Telecomwet voor al hetgeen waar je een ‘abonnee’ mee kunt bereiken. Een IP-adres is een nummer, en volgens de geleerden een domeinnaam ook. Een nummer kan namelijk opgebouwd zijn uit alfanumerieke tekens. Er is serieuze discussie of toekenning van domeinnamen dan ook niet onder de Telecomwet valt en dus door OPTA moet gebeuren in plaats van door SIDN.
  • De passage die jij aanhaalt over 6.5 gaat echt specifiek over telefoons, dat is voor pure internetaanbieders niet relevant.
  • HTML codes voor <UL> en <LI> zouden gewoon moeten werken.

  -edit Hm maar doen ze niet, althans de bolletjes vallen er vanaf. Wat maf. Tijd voor een nieuwe layout.-

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.