Wie is aansprakelijk voor verloren bestellingen bij particuliere verkoop?

Eén van mijn controversieelste blogs is Is een particuliere verkoper aansprakelijk voor kwijtgeraakte bestellingen? uit 2010. Daarin leg ik uit dat bij verkoop tussen particulieren onderling er geen expliciete wettelijke regel is die bepaalt wie aansprakelijk is voor een verloren gegane bestelling. Er zijn wel algemene regels waar je op terug kunt vallen, maar hoe je die moet duiden is nogal een discussie.

Bij verkoop van bedrijf aan consument is het simpel: de verkoper is aansprakelijk, dat staat letterlijk in de wet (art. 7:11 BW). Maar bij verkoop tussen consumenten onderling (art. 7:9 BW) staat er niet meer dan dat de verkoper moet zorgen dat de gekochte zaak wordt afgeleverd bij de koper.

De vraag is dan, wat houdt “afleveren” hier precies in? Ik meen dat artikel 6:41 BW het antwoord biedt: tenzij er iets anders is afgesproken, moet aflevering gebeuren “ter plaatse waar [het gekochte] zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond”. Bij de verkoper dus, zoals ook uit de Tekst & Commentaar te halen valt (“de plaats van aflevering wordt bepaald aan de hand van art. 6:41“). De verkoper moet op die plaats leveren. En daarmee komt het vervoer naar een andere plaats vervolgens voor rekening van de koper.

Daarbij negeerde ik echter één belangrijke situatie: als er nu wél iets anders afgesproken is, wat dan? In veel gevallen zal er in de advertentie staan “ik stuur het op” of iets dergelijks, waar je uit mag afleiden dat de verkoper het zijn taak vindt om het product te versturen. In die situatie is de verkoper aansprakelijk: ten eerste omdat de plaats van aflevering dan “ter plaatse van de koper” is, en ten tweede omdat contractueel afgesproken is dat de verkoper gaat bezorgen en het niet-aankomen dan wanprestatie is.

Alex vond hierover nog een mooi arrest:

aflevering van het bed ingevolge art. 6:41 BW diende te geschieden op de plaats waar het bed c.a. zich bevond op het moment van (het ontstaan van) de verplichting tot afgifte. Nu de vrouw naar het oordeel van de kantonrechter niet aannemelijk heeft gemaakt dat tussen partijen een afspraak is gemaakt dat de man het bed bij haar zou afleveren, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de vrouw het bed bij de man moest ophalen (rov. 4.2).

De man weigerde vervolgens het bed te bezorgen bij de vrouw, maar schond daarmee niet de afspraak omdat hij immers niet verplicht was tot bezorgen.

Wanneer er helemáál niets is afgesproken, en men pas na sluiting van de koop bij het punt komt “hoe komt ie nu bij de koper”, dan blijft het dus lastig. De wet biedt dan twee mogelijkheden om het risico te verleggen: wanneer het product feitelijk in bezit komt van de koper, of wanneer men achteraf samen afspreekt dat het product nu van de koper is en later opgehaald wordt (art. 3:115 BW). En dat is waarbinnen mijn redenering tot de conclusie kwam “vervoer is voor risico van de koper”. Maar dat is dan een vrij uitzonderlijke situatie, en mijn blog wekte de indruk dat dit de hoofdregel is.

Dus hoe dan ook, die blog krijgt een grote vette <s>-tag. En ik hoop dat deze blog de situatie verduidelijkt:

 • Bij een verkoop van bedrijf aan consument is het bedrijf altijd aansprakelijk voor het kwijtraken.
 • Bij een verkoop tussen consumenten onderling waarbij in de advertentie is vermeld dat de verkoper het product zal verzenden of bezorgen, is de verkoper aansprakelijk voor het kwijtraken.
 • Echter als de verkoper expliciet “op eigen risico van de koper” in de advertentie zet, dan verschuift daarmee het risico naar de koper want je mag als consumentkoper en -verkoper contractueel dat risico bij de consumentkoper leggen.
 • Als de advertentie expliciet vermeldt dat de koper het moet komen ophalen, en de koper vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan is dat op eigen risico van de koper.
 • Als de advertentie niets vermeldt over versturen of ophalen, dan is het juridisch een grijs gebied. Als aspirant-koper kun je dan maar beter zelf even navragen hoe de verkoper zich de aflevering had voorgesteld. En wel graag vóórdat je de koop sluit.
 • Als er niets vermeld is en geen navraag is gedaan, dan wordt het moeilijk als het product verloren blijkt te zijn gegaan. Ik zou dan beginnen met nagaan waarom de verkoper het product zomaar heeft verzonden (dat was immers niet expliciet gemeld). En ik hoop dat er dan eens wordt geprocedeerd zodat we weten waar we aan toe zijn.

Arnoud

53 reacties

 1. Kun je als particuliere verkoper je verantwoording beperken tot het aantonen van de verzending en hoe zou je die beperking van je aansprakelijk het beste kunnen verwoorden?

  Voor veel verkopers op het internet is gewenst dat met de aflevering van het pakje met het afgesproken product bij de balie van TNT hun verantwoordelijkheid eindigt.

  Je geeft het trackingnummer aan de ontvanger en die zoekt het maar uit met TNT als er iets gebeurt. Je wilt als verkoper juist niet de verantwoordelijkheid voor pakjes die bezorgd worden bij buren en dergelijke. Dat is namelijk een situatie die je als particuliere verkoper de risico’s slecht kan inschatten terwijl de koper veel beter kan weten of pakjes bij hem/haar aankomen.

 2. @hAl: dan zet je in je advertentie: “Let op: verzending geschiedt op uw eigen risico. U ontvangt de tracktrace van TNT Post en u dient het vanaf dat moment zelf met hen af te handelen. Ik heb daarbij geen bemoeienis. Een akkoord op deze offerte betekent akkoord met deze risico-aanvaarding.”

 3. Hoe zit het met een consument die iets aan een bedrijf verkoopt? Denk b.v. aan bol.com waar mensen tweedehands boeken, DVD’s en ander materiaal kunnen doorverkopen. Want vaak hebben we het over B2B en B2C, maar C2B? Okay, bol handelt als tussenpersoon en legt contacten tussen twee particulieren. Maar er zijn vast wel bedrijven die over Internet tweedehands spullen inkopen om na ontvangst weer door te verkopen. Ligt dan het risico van bezorging bij de consument of moet het bedrijf gewoon betalen als er tijdens de bezorging iets mis gaat?

  Is C2B wel wettelijk geregeld?

 4. @Wim: Bij c2b en b2b gelden dezelfde regels als bij c2c. Het is eigenlijk alleen b2c dat een speciale regel kent, vanwege consumentenbescherming.

  Bedrijven zijn onderling zich meer bewust van de risico’s bij bezorging en maken daar eigenlijk altijd afspraken over, via hun algemene inkoop/verkoopvoorwaarden. Er zijn zelfs standaardvoorwaarden voor het vervoer, de Incoterms. Je hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen “levering is ex works” of “levering is DDP” en de zakelijke wederpartij weet waar ie aan toe is.

  1. Op het moment dat de verkoper (in dit specifieke geval een V.O.F.) de algemene voorwaarden niet toepasbaar heeft gesteld.. En de koper in deze (Eenmanszaak) geen levering ontvangt.. Is mijn inziens 7:11 BW weer de hoofdregel of zie ik dit verkeerd?!

 5. Als de advertentie expliciet vermeldt dat de koper het moet komen ophalen, en de koper vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan is dat op eigen risico van de koper.

  En wat nu als er staat: verzendskosten voor rekening van koper?

  Het lijkt mij dat daarmee in ieder geval wordt aangegeven dat er wordt verzonden, maar voor wiens risico is het dan?

 6. Tja, dan vraag ik mij eigenlijk af of er niet ook aparte regels moeten komen voor C2B. Steeds meer (bedrijfdmatige) sites bieden aan dat ze tweedehands materiaal inkopen en als ze vervolgens beweren de goederen niet te hebben ontvangen zit je als consument met een probleem. Maar goed, op dit moment is de tweedehands inkoop redelijk beperkt tot kleding en dan vaak nog een prijs per kilo of zo. Deze site koopt b.v. tweedehands kleding in. Geen idee wat je ervoor krijgt maar kan nooit veel zijn. (Denk dat je de verdiensten er meteen kwijt bent aan de parkeermeter.) Maar de markt voor tweedehands telefonen, tablets, computers en andere hardware zal ook gaan toenemen en dan praten we wel over wat kostbaardere producten. Maar ook hier weer meer tientjes dan hondertjes. Dan heb je weer sites zoals deze waar je je oude telefoons kwijt kunt, maar ik mis daar al iets als algemene voorwaarden en zo. En wie bepaalt uiteindelijk de prijs? En hoe zit het met bedrijven die juwelen inkopen van consumenten om deze weer te recyclen tot nieuwe juwelen? Denk aan PostalGold die volgens mij een twijfelachtige reputatie heeft.

 7. Maar goed, op dit moment is de tweedehands inkoop redelijk beperkt tot kleding

  Er zijn ook diverse bedrijven die waardevolle goederen inkopen en per post laten verzenden. Denk aan mobiele telefoons (zoals zonzoo.nl, gsmloket.nl) of goud.

  Ik hoor daar eigenlijk weinig rampverhalen over.

  EDIT Wim, ik lees nu je post pas helemaal. Beetje dubbelop dit, sorry. Behalve dan dat ik (ook als ik zoek) weinig negatieve ervaringen tegenkom, en aardig wat positieve.

 8. @Richard, ik noemde ook Postal Gold. Tros Radar heeft daar volgens mij wel eens aandacht aan gegeven. En nee, veel negatieve zaken zul je niet horen omdat de meeste tweedehands inkoop om behoorlijk lage bedragen gaat. Denk ook aan mobiele telefoons en laptops die tweedehands vaak maar heel weinig opleveren. (Maar wat de meeste mensen toch maar accepteren omdat ze het anders gewoon moeten weggooien.) Denk dat veel mensen allang blij zijn als ze hun tweedehands spullen voor nop en op eenvoudige wijze kwijt kunnen. 🙂 Als je kijkt naat zonzoo.nl dan zie je dat ze tot 250 Euro willen gaan voor tweedehands mobieltjes. Maar de meeste telefoons leveren 10 tot 50 Euro op, mits ze het doen. Als ze defect zijn mag je blij zijn met 3 to 20 Euro. Maar ja, een Apple 4S 64 GB levert inderdaad 241 Euro op. Of 72 Euro indien defect. (En wat als hij tijdens transport dus beschadigt? Of dat zonzoo beweert dat deze het niet doet?) Maar goed, dat apparaat is ook recentelijk op de markt verschenen en kost nieuw 156 Euro, maar met een verplicht abonnement erbij. (Apple verplicht je hiertoe!) Dat toestel los kunnen kopen zonder abonnement zal voor velen dan ook veel waard zijn, ook al is hij dan tweedehands. 🙂

 9. @hAL en Arnoud: volgens mij kun je als consumentenverkoper moeilijk tegen een consumentenkoper zeggen: “Zoek het maar uit met PostNL” (zo heet toch ook de pakjesdienst tegenwoordig?). Voor zover ik weet, neemt PostNL namelijk alleen klachten over bezorging van de verzender in ontvangst. Ik kan het zo snel niet vinden in de voorwaarden, maar dat las ik regelmatig op GoT.

 10. @Arend, een stap naar de rechter misschien niet, maar een stap naar de deurwaarder? Jij als consument claimt je geld terug, de winkelier geeft niet toe dus schakel je een deurwaarder in, in de hoop dat dit een beetje indruk maakt. Of consumenten-organisaties. Of wat dan ook. Dit zijn tussenstappen richting de stap naar de rechter en beide partijen hebben er alle belang bij om het niet zover te laten komen. Blufpoker dus.

  Maar het bedrag speelt natuurlijk ook mee. Als het gaat om een 20 Euro webcam dan maken weinig mensen zich daar druk om. Een 1000 Euro laptop, daarentegen…

 11. Ik weet niet of onze situatie hieronder valt; ik heb op 10 maart jl een pakketje als retourzending teruggestuurd aan een webshop – de spullen pasten niet. Ik heb dit pakket met Track&Trace (zegel uit pakketzegelboekje wat ik altijd in 1x aanschaf) verzonden. Ik lever mijn pakketten altijd bij de balie van het TNTagentschap in. Soms wacht ik tot ze het scannen, maar meestal duurt dat zo lang, dat ik daar- zoals dit keer – niet op wacht.

  Nu zegt de webshop dat het pakket niet is bezorgd. Ook het Track & Trace nummer geeft geen enkele informatie bij nazoeken online. Het gaat om bijna 110 Euro die in het pakket zit. Wie is er nu verantwoordelijk?

 12. Eerst, IANAL.

  Maar als ik Arnoud goed begrijp ligt de verantwoording in beginsel bij de webwinkel. De vraag is alleen of je de procedure voor retourzendingen hebt opgevolgd. Zoniet, dan is de webwinkel niet meer verantwoordelijk voor retourneren, maar de consument. Heeft de webwinkel aangegeven dat je via TNT moet retourneren op de manier zoals je hebt beschreven? De kans is aanwezig dat de schuld bij jou ligt en dan zul je verhaal moeten halen bij TNT. De vraag is dan ook hoeveel TNT uiteindelijk zal vergoeden. Aangetekend is een pakket tot 500 Euro verzekerd dus je zou het volle bedrag vergoed moeten kunnen krijgen, mits je het verzendbewijs kunt overleggen. Als je hem als standaard postpakket hebt verstuurd dan zit er dus geen verzekering bij en zit je zelf met de onkosten.

  Maar controleer eerst of je het pakket conform de regels van de webwinkel hebt geretourneerd.

 13. nou het volgende; Eind april heb ik een kostbaar voorwerp op marktplaats gezet. Verschillende belangstellenden reageerden. Bij eentje heb ik thuis bij mij een afspraak gemaakt om het voorwerp te kopen. Volgens afspraak kwam meneer half 10 aanzetten. Produkt bekeken en vervolgens tot een verkoop gekomen. Produkt (zeer zeldzaam antiek) verkocht voor 7000 euro. Graag wou ik het geld contant. Hij wou echter de helft via de bank overmaken en de andere helft in de hand bij afname (3dagen later) Daarmee ben ik akkoord gegaan. Hij zou dezelfde avond de ene helft 3500 euro overmaken op mijn rekening. Dat heeft hij dus ook gedaan. De andere helft zou meneer contant geven, 3 dagen later wanneer hij het produkt zou ophalen. 3 dagen later zat ik te wachten, maar meneer kwam niet. Kon hem moeilijk bereiken. Enkele dagen later heb ik hem kunnen bellen. Hij had het zeer druk met zakenreizen, dus maar een nieuwe afspraak gemaakt. Ook die is meneer niet nagekomen. Daarna nog 1 x via een email adres contact gehad met zijn vrouw, eenmalig. Meneer kon me de eerste 2 maanden niet bereiken zei ze. Die 2 maanden zijn inmiddels allang weer om. En mevrouw kan ik nu ook geen contact meer mee krijgen.

  Ik zit nu dus thuis met de helft van zijn geld en het produkt nog. Nu zullen jullie wel zeggen, who cares? Nou ik, want wat als;

  Mijn huis afbrand? Meneer een stel op mijn huis afstuurd om produkt te stelen?

  Wat moet ik doen???? Mis nu ook de helft aan rente van 3500 euro en moet kluisgeld betalen. Hoe zal ik dit moeten afhandeleN? Adressen zijn mij niet bekend, telefonisch en via mail wordt niet meer gereageerd.

  Hopelijk kunnen jullie me helpen

  1. Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat iemand die een aanbetaling van 3500 doet en verder te druk is met van alles zich bezig houdt met diefstal.

   Hoe dan ook: als je van de situatie af wilt dan is het simpel: meld aan de koper dat je de koop ongedaan maakt omdat het afgesproken bedrag niet is voldaan; boek de aanbetaling terug naar de rekening van de koper en klaar is Kees.

   1. Achteraf heb ik zijn naam gegoogled. Thuis bij mij heeft hij zijn vrouw haar naam per ongeluk los gelaten. Zodoende kwam ik erachter dat meneer en mevrouw failliet zijn gegaan met een bedrijf in vastgoed in het buitenland. In 2011. 2012 werd dat allemaal afgehandeld. Zou hij geld moeten laten verdwijnen? Dan doe je dat toch niet via de bank?

    Natuurlijk is terugstorten een optie. Maar wat eigenlijks mijn vraag is; Bestaat er niet een soort van verjaring wanneer iemand heeft betaald en niet heeft opgehaald? Ik maak toch degelijk kosten. Verzekering voorwerp, kluis huur. En ik mis de rente.

    Heb eigenlijks geleerd om van vreemde praktijken weg te blijven. Maar vind dit toch ook wel weer spannend. Heb dus 3 opties; *produkt weer te koop aanbieden en vervolgens bedrag aftrekken voor rente/huur kluisje en terugstorten *produkt weer te koop aanbieden en niks terug betalen en afwachten hoe het afloopt *Niks doen en afwachten tot koper weer eens kontakt opneemt.

 14. Ik vind deze pagina met google, ben benieuw of iemand me kan helpe. Ik koop regelmatig bij Esprit via internet. Tegenwoordig kan je gebruik maken van Pakje Gemak waarbij Post NL rechtstreeks naar agentschap verstuurd. Agentschap zit in AH met ruime openingstijden. Nadat ik bericht kreeg dat ik pakket kon ophalen ben ik naar AH gegaan, pakje was daar niet. Thuis gekeken op website van Post nl, zag daar dat het een uur eerder al was opgehaald door iemand met andere naam en uiteraard niet mijn handtekening. Gelijk melding gemaakt bij postnl en esprit. Nu komt het bizarre: de dief heeft maar een deel van pakket gehouden en rest retour gestuurd. Esprit gelooft niet dat ik het niet heb en wil dat ik betaal. Postnl helpt mij niet omdat ik niet de klant ben.

  Wat kan ik doen?

  1. Een advocaat inschakelen, lijkt mij. 🙂

   Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt is het nu tijd om waar voor je premies te krijgen.

   Esprit zal moeten aantonen dat het pakket bij de juiste persoon is afgeleverd. Maar zoals je aangeeft is het pakket opgehaald door iemand anders. Het is dus niet correct afgeleverd dus of Esprit jou wel of niet gelooft maakt verder niets uit. Het is aan hen om uit te zoeken wat er mis ging. Jij hebt gewoon recht op het pakketje. Maar nogmaals, leg dit voor aan een advocaat. Des te langer jij zelf met Esprit/PostNL gaat praten, des te groter de kans dat ze jouw beweringen tegen jou gaan gebruiken.

 15. Het blijft lastig, als je een product online wilt bestellen. Tegenwoordig moet je goed opletten op de algemene voorwaarden en wat jouw als consument (koper) rechten zijn. Wat al kan helpen om een probleem te ontwijken is om een product te kopen bij een betrouwbare online webwinkel.

 16. Hallo, Ik kocht voor mijn bedrijfje gevestigd in België (dus B2B verkoop) een aantal ophangsystemen via een webshop in NL voor totaal 400 euro die ik op voorhand betaalde. De leverancier stuurde het per uitzondering niet op met zijn vaste transporteur maar met Post.nl. Het pakket is volgens hen bij ons afgeleverd en afgetekend door een zekere Erik, alleen is er bij ons geen Erik en eveneens geen pakket. Op de website staat duidelijk vermeldt dat het transport risico ten laste is van de koper. De nieuwe Europese wetgeving stelt volgens mij echter dat vanaf dit jaar, de bestelling werd gedaan in januari van dit jaar, het risico van transport bij de verkoper wordt gelegd. Immers heb ik geen inzage in de keuze van transporteur en of deze betrouwbaar is of niet. De service van de webshop in deze is nihil en buiten een ‘Post.nl zoekt het binnen de 4 tot 6 weken voor u uit’ zijn we niet gekomen. Na 6 weken werd mij een bewijs gestuurd dat het toch werd geleverd. Als bewijs werd een schermafbeelding van een online tracking systeem getoond dat ik daags na het vaststellen dat het pakket er niet was ook al had gevonden op de website van Post.nl. Ik zie me nu genoodzaakt om via een Belgische advocaat een procedure op te starten om alsnog mijn 400 euro terug te vorderen van de webshop. Het pakket is meer dan waarschijnlijk afgeleverd door Post.nl (in België loopt dat via TNT Post) op een verkeerd adres maar ik kan vanuit België niet in contact treden met Post.nl. U krijgt daar een bandje dat netjes verteld dat u als buitenlander niet met hen kan bellen en dan haken ze netjes in. TNT Post in België heeft dan weer geen telefoonnummer… of hoe je als bedrijf er dus voor zorgt dat problemen niet bestaan omdat ze gewoonweg niet tot bij jou geraken. Dit lijkt me toch voer voor één of ander corrupt handeltje waar je als webshop dure zaken kan versturen via Post.nl waarna je vervolgens het op een akkoordje gooit met één of andere dubieuze chauffeur die vervolgens het pakketje aftekent als zijnde geleverd en het vervolgens terug bezorgt aan de webshop. Kassa kassa en de koper is de dupe. Ik heb dan links en rechts wat gezocht op verschillende webpagina’s maar als ik dan lees hoe het er bij Post.nl aan toe gaat dan zakt de moed me in de schoenen. Heeft u enig advies ? Dank, EV

  1. Als er bij een B2B-verkoop afgesproken wordt dat het risico voor verzending bij de ontvanger ligt, en dat lijkt hier het geval, dan kom je daar in principe niet onderuit. De enige uitzondering daarop heet reflexwerking, maar dat geldt eigenlijk alleen voor eenmanszaken c.q. bedrijven die zich ‘niet materieel onderscheiden’ van consumenten.

   De verkoper heeft aan zijn zorgplicht voldaan, want, voor zover wij kunnen vaststellen, heeft deze een zending aan Postnl overgegeven. Het lijkt me dat er daarom geen vordering bestaat jegens de verkoper. Het lijkt me dat er wel een vordering bestaat jegens Postnl, die de zending niet correct geleverd heeft. Het enige lastige is dat de vervoersovereenkomst met Postnl is aangegaan door bedrijf A, maar er nu een claim bestaat van bedrijf B. Dit alles lijkt me–helaas–juristenwerk.

   Is er een kans dat op de overeenkomst Belgisch recht van toepassing is?

 17. Hallo, Wie is hier verantwoordelijk :koper of verkoper. Verkoper bied een 2dehandse iPhone 4S aan met daarbij geschreven :afhalen of verzending nationaal pakket. Komen tot een deal en verkoper vraag :kom je uithalen ? ik als koper antwoord nee doe maar opsturen ,betaald wel extra 8 euro daar voor. Krijg track & trace code en bon van betaling voor verzending (wel een gewone verzending ,had tochthans 8 euro extra betaald ) weekje later niks aangekregen even gecheckt op “mijnpakket.postnl.n”en daar staat “pakket word voorbereid door verzender” en dan een paar dagen later :Zending is niet ontvangen door PostNL. Vraag dan als koper aan de verkoper en verzender wat nu ? Antwoord van de verkoper heb het pakketje afgegeven ,heb jou geld dus voor mij is als oké. Dus ik als koper heb betaald +nog eens 8 euro extra voor verzending dacht zal het wel verzekerd verzenden (niet gedaan)maar blijf met lege handen staan. Mvg

  Leo

 18. Ook ik ben via Google op deze pagina terecht gekomen.

  Onlangs heb ik via Marktplaats een kaartje voor een festival verkocht. In mijn advertentie stond dat het kaartje opgehaald of verzonden kon worden. Initieel zou de koper het (laten) ophalen, maar besloot later om het toch liever per post af te willen handelen. Samen hebben we besloten het kaartje verzekerd te versturen via PostNL.

  Nu is de zending echter al 5 dagen onderweg en is deze nog altijd niet bezorgd. Het festival is over iets minder dan een week. Nu vroeg ik me af, moet PostNL binnen een bepaalde termijn de (verzekerde) zending afleveren ? Stel dat de zending pas opduikt en bezorgd wordt na meer dan 8 werkdagen, als het festival al begonnen is: vanaf dat moment is het kaartje niets meer waard. Kan ik dan het verzekerde bedrag dan alsnog bij PostNL claimen ?

  Draag ik als particuliere verkoper ook het risico als ik de zending tijdig en verzekerd verzonden heb ?

 19. Beste, Wanneer ik als particuliere verkoper in een advertentie aangeef dat ik het product per post verstuur. Maar in de rekening aangeef dat het risico van de verzending voor de koper is. Ben ik dan verantwoordelijk wanneer het product door postnl kwijt wordt gemaakt. In dit geval is het dan niet aangetekend.

 20. Iets tweedehands gekocht ter waarde van een aantal 100 euro, advertentie zei niets over ophalen of opsturen. Schriftelijk via mail overeengekomen dat de verkoper het goed zou opsturen per post na overschrijving van het te betalen bedrag – over wie het risico draagt wordt er niets gezegd. Ik schrijf geld over, en verkoper doet het goed op de post bij PostNL, maar stuurt onverzekerd en onaangetekend op. PostNL speelt het pakket kwijt ergens in een depot, ik krijg nooit iets aan, verkoper krijgt een “sorry hier zijn uw verzendingskosten terug” van PostNL maar niets meer want niet verzekerd verstuurd. Verkoper weigert nu mijn geld terug te geven – heb ik hier recht op?

 21. Pakket verstuurd. Aangetekend en verzekerd dus. Betreft een particuliere verkoop met in advertentie vermelding. (Bij eventuele verzending + 8 voor verzekerde pakketpost) // Mijn vraag zoals ieder. wie is aansprakelijk? (de post dat snap ik maar ik begrijp ook dat de post lang niet altijd uitbetaald en lang niet altijd het volledige bedrag) // Ik ben ook niet een hebberd maar ik wil ook niet verlies draaien. Mijn vraag : moet ik koper direct geld terug betalen? (volledige aankoop bedrag) Of wachten tot postnl uitbetaald heeft en dat bedrag terug betalen ? (lager dus indien post lager uitkeerd)

  1. De koper heeft recht op levering van de bestelde waar, of hij moet al zijn geld terugkrijgen. Je kunt de koper niet zonder meer achteraf aansprakelijk stellen voor schade die jij lijdt door voor jou kennelijk nadelige contracten die jij hebt afgesloten met dienstverleners (zoals postnl). Ook uitstel van de terugbetaling lijkt mij niet redelijk.

   1. Goh laat me raden. We hebben n koper? /Uitstel van betaling lijkt mij vrij redelijk omdat de koper verzekerd verzonden betaald heeft. Als je dat niet een begrijpt…. naar mijn inzien betekend verzekerd verzenden niet dat ik verlies moet draaien omdat de post het pakket zoek maakt en als de post straks vind dat waarde minder is dan ik gekregen heb ervoor/ terug betalen. Oftwel nooit nooit verzekerd verzenden. En altijd vermelden risico koper. Dan hoef ik nooit moeite te doen. Nooit eindeloos te bellen en nooit een cent terug te betalen. Bedankt voor de wijze lessn.

    1. Ik volg je redenering niet. De verkoper kan zijn schade verzekeren door middel van het verzekerd verzenden. Maar dat verandert niets aan zijn verplichtingen jegens de koper. Die verzekering is namelijk een overeenkomst tussen de verkoper en het verzendbedrijf. Het feit dat er verzekerd verzonden wordt, kan voor de koper een gevoel van vertrouwen geven. Maar meer dan dat is het niet.

     Met andere woorden: verzaakt het verzendbedrijf, dan verzaakt de koper door het niet leveren van het bestelde. Zo simpel is het. Dan moet hij dus het gehele aankoopbedrag terugbetalen. En wel zonder overdreven vertraging.

     Is dat leuk voor de verkoper? Natuurlijk niet. Maar dat is wel de juridische realiteit.

     1. Teruglezend kwam ik wat hard uit de hoek. Sorry daarvoor. Maar hele gebeuren knaagt aan alle kanten aan me. En dan snauw ik naar de verkeerde kant. Sorry

      Mijn redenatie : Als ik , een particulier, op markplaats wat verkoop. En ik zeg bij de advertentie ophalen, of risico verzenden voor koper en het geheel onverzekerd verzend. Dan kan ik mn handen eraf trekken zodra ik het bij de post heb afgeleverd en is het voor mij verder klaar ook al raakt het pakket zoek.

      Als ik, nog steeds dezelfde particulier, op marktplaats, tegen een koper zeg “verzekerd verzenden, dat is veiliger, is het geheel in ieder geval gedekt mocht er wat gebeuren” Dan ben ik ineens verantwoordelijk moet ik alles meteen terugbetalen. Moet ik het verder uitvechten met het postbedrijf en hopen dat ik iets van mijn geld terug ga zien. Terwijl ik naar mijn idee de koper van zijn aankoop verzekerd heb zo van mocht er wat gebeuren dan kan die dus in ieder geval nog wat terugverwachten. Maar vandaar mijn redenatie : altijd onverzekerd verzenden onder vermelding op risico van koper dan heb ik nooit dit meer en hoef ik er ook nooit meer moeite voor te doen.

      Maar goed. Het is niet anders schijnbaar. Dan nog 2 aanvullende vragen. Ik ga ervanuit dat ik op zn minst mag wachten met terugbetaling tot postnl zn onderzoek heeft afgerond? En de verzendkosten? Wie betaalt dat? Ik heb het nl in opdracht van koper verzonden.

 22. Arnoud, er komen ook veel vragen langs over defecten bij tweedehands verkoop. De discussie gaat dan meestal over de vraag of conformiteit voorrang heeft; de koper kan het kapot gemaakt hebben. Ik stel me op het standpunt dat – zeker bij electronica, hoe goed verpakt ook, verzending (en demontage van een langdurig gebruikt artikel) een significant risico tot defecten meebrengt en het daarom redelijk is dat verkoper aansprakelijk is als direct een defect blijkt (dus niet na initieel functioneren als verwacht). Zowel malafide verkopers als kopers kunnen misbruik maken van het feit dat de verzending buiten ogen van beide partijen plaatsvindt. Echter heeft alleen de verkoper die afspreekt te verzenden echt invloed op het goed aankomen van het product.

  1. Dat is een vrij risicovolle benaderingswijze. Bij een dergelijke discussie moet betrokken worden wat de plaats van aflevering is; wanneer het risico is overgegaan; en wat de koper mocht verwachten. Het is de koper die moet stellen en bij betwisting bewijzen dat het product ten tijden van de aflevering non-conform was.

   Standaard is de plaats van aflevering bij de verkoper, omdat het product zich daar bevind. De koper kan het product dan komen ophalen of laten ophalen. Het risico is dan overgedragen op de koper op het moment dat het product is opgehaald. Als de voordeur van de koper de afgesproken de plaats van aflevering is, dan kan de verkoper hebben afgesproken dat het risico eerder is overgegaan. Je mag daar van alles vinden, maar het argument “omdat ik het vind” werkt niet in de rechtbank.

 23. Het is al een ouder topic, maar ik probeer het toch:

  Via markplaats heb ik een artikel verkocht, ik heb zelf aangegeven dat het ook verzonden kon worden, daarop hebben de koper en ik een bedrag inclusief verzenden afgesproken. Ik heb een betaalverzoek gestuurd en deze is betaald. Er is niet gesproken over hoe te verzenden, of met welke vervoerder, of wie er aansprakelijk is . ik heb daarop een standaard pakket label aangemaakt bij postNL a 6.50 euro. Het pakket heb ik opgestuurd en deze is via track and trace te volgen. Nu is dit pakket volgens de track and trace gewoon afgeleverd op het juiste adres. Ik heb nog een foto van het pakket met het label en adres, alles klopt. De koper geeft nu aan dat hij het pakket niet heeft ontvangen. Bij post nl heb ik een klacht aangemaakt en er is een onderzoek geweest, alleen de bezorger is al niet meer werkzaam bij post nl ( helaas moesten ze afscheid van hem nemen…. zo is mij gezegd) en daardoor kon de bezorger ook niets meer gevraagd worden. Case closed voor post nl en het pakket was niet verzekerd, dus ook geen vergoeding.

  Nu heb ik de koper voorgesteld om ieder de helft van het verlies op ons te nemen, maar hij gaat niet akkoord, hij wil het volledige bedrag terug.

  Ik snap dat wel, maar ben ik dan nu ook officieel aansprakelijk voor dit verlies? Ik lees verschillende dingen op internet. Voor mij is het pakket bezorgd, op het goede adres en met bevestiging van track and trace.

  De koper kan wel zeggen dat ie het niet ontvangen heeft, maar kan dat ook niet bewijzen.

  En al zou ik verzekerd hebben verstuurd, ook post nl zegt dan dat het bezorgd is en zal niets vergoeden.

  Bij marktplaats gelijkoversteken (wat dus nu niet is gedaan) staat omschreven dat zodra de track and trace aangeeft dat het pakket bezorgd is, de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en er geen geld terug gegeven hoeft te worden.

  Ik zou hier heel graag duidelijkheid over hebben, wat zegt het nederlands recht hierover? Als ik idd aansprakelijk blijk te zijn, dan is dat zo, les geleerd, maar het wordt zo wel heel makkelijk om te frauderen door kopers.

  1. In jou geval is het eigenlijk heel makkelijk. Aansprakelijkheid zonder afspraken van te voren komt pas als pakket nooit aankomt. Jij hebt bewijs dat je het verzonden hebt. En bewijs dat het is aangekomen op juiste t adres volgens postnl systeem. Dus juridisch gezien ben jij niet aansprakelijk en is de zaak eigenlijk afgehandeld. Dat je het lullig vind snap ik…. En aanbieden de helft te betalen vind ik echt heel schappelijk maar geen must. Als koper daar niet mee akkoord gaat is ie echt heel erg onredelijk en zou ik er klaar mee zijn… Maar in jou geval zou ik gewoon wat harder zijn in communicatie.

   “sorry chef. Ik heb het verzonden en het is afgeleverd. Heb zelfs nog aangeboden om de helft van verlies te delen maar dat wil je niet dus bij deze succes verder. Als ie dan gaat mail stalken, advertenties verwijderen en blokkeren…. dat is wat ik zou doen iig.

   P. S. In de toekomst nog steeds niet afgetekend/verzekerd versturen. Dan ben je nl wél verantwoordelijk en als pakket dan niet aankomt moet je geld terug geven. Postnl gaat dan na paar weken onderzoek starten en na half jaar als je geluk hebt uitslag en dan mag je ook nog eens bewijzen wat de waarde was van wat erin zat… Dua altijd normaal versturen en kleine zin in advertentie. “Kosten en risico verzenden voor koper”

   1. Dank je wel Chris, voor de snelle beantwoording en de bevestiging. Ik ben zelf ook klaar met de situatie. En de volgende keer zal ik idd als extra het regeltje over het verzenden en risico toevoegen! Mvrgrt Frits

 24. Beetje vreemd. Ik stuur als verkoper een boek met kopersbescherming via marktplaats. Ik geef het boek bij dhl af. Dhl geeft bericht van ontvangst. Track&Trace voorhanden. Boek komt niet aan bij koper. Bij DHL staat dat het in de regio is aangekomen en het in de planning zit (al een week). Waarom ben ik dan als particuliere verkoper verantwoordelijk als het pakket (duidelijk in handen van dhl ) verloren gaat ?

  1. Dit artikel gaat over de relatie verkoper/koper. In de relatie verkoper/vergoeder geldt dat DHL niet of beperkt aansprakelijk is op grond van de postwet. Je kunt je hiertegen verzekeren en dan is DHL wel aansprakelijk.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.