Camerabewaking ingezet tegen spieken, mag dat?

cheat-note-spiekbriefje.jpgStudenten zijn woedend over plannen van de Erasmus Universiteit om met camerabewaking spieken tegen te gaan, meldde Nu.nl gisteren. De Rotterdamse universiteit zet het paardenmiddel in om vast te leggen wat er gebeurt in tentamenzalen. Bij een vermoeden van fraude kunnen de beelden worden opgevraagd. Na enkele dagen worden ze gewist.

Cameratoezicht in niet-openbare ruimtes is juridisch problematisch. Opzettelijk en wederrechtelijk iemand filmen in bijvoorbeeld een tentamenzaal is strafbaar (art. 139f Strafrecht) tenzij dit duidelijk is aangekondigd. En nee, een tentamenzaal is niet openbaar (in tegenstelling tot de meeste andere ruimtes op de universiteit). Maar zelfs als ie dat wel zou zijn: dan moet je voor een aangebrachte camera aan dezelfde eis voldoen (art. 441b Strafrecht).

Dat ‘wederrechtelijk’ heeft hier vooral te maken met de privacybelangen van de studenten, waar je als universiteit ‘overheen’ moet zien te gaan met je eigen belang. Ik moet zeggen dat mij het wel redelijk voorkomt, mits het echt werkt zoals beschreven: alléén bij een serieus vermoeden van fraude, en dan specifiek die beelden terugkijken (en de student weerwoord laten geven natuurlijk). En geen jaar gaan bewaren of “voor trainingsdoeleinden” elders inzetten. Of verkopen aan Wegmisbruikers.

De plaatsing van de camera’s zou voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, meldde NU.nl nog op gezag van de universiteit. Camerabeelden zijn persoonsgegevens, en aangenomen dat men digitale opnames maakt dan geldt die wet inderdaad. Een puur analoge opname op videocassette zou er niet onder vallen.

De Wbp bepaalt dat je alleen met toestemming mag filmen, behalve in uitzonderingsgevallen. Eén zo’n uitzondering is de eigen dringende noodzaak, die zo zwaar weegt dat je de privacy opzij mag zetten. In dit geval is die noodzaak dus “kunnen bewijzen dat er fraude wordt gepleegd”, wat mij als een relatief zware reden voorkomt. En het privacybelang lijkt me in deze situatie niet heel groot: je wórdt immers al bekeken door die surveillanten en je wéét exact dat het gaat gebeuren.

Toegegeven, ik zou ook extra zenuwachtig worden als er niet iemand rondliep maar iemand continu achter me stond, maar ik weet niet of dat argument zwaar genoeg weegt.

Wel mis ik het formele puntje dat de Erasmus deze verwerking van persoonsgegevens niet heeft aangemeld (zoeken op “Erasmus”, ik kan niet dieplinken). Dat is namelijk verplicht bij alle vormen van cameratoezicht, tenzij je valt onder de vrijstelling voor cameratoezicht. Maar die geldt alleen “in het kader van de beveiliging, met behulp van duidelijk zichtbare videocamera’s, van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen”. Tentamentoezicht vind ik absoluut geen “beveiliging”.

Wat vinden jullie? Is dit gewoon een logisch inzetten van surveillancemiddelen, of is het “Big Brother-gevoel” van LSVb-voorzitter Kai Heijnema terecht?

En wat was jullie creatiefste spiektruc vroeger?

Arnoud

39 reacties

 1. Snap niet zo waar de studenten zich druk om maken, ze spieken toch niet? 🙂 De beelden laten alleen 10 tot 100 ruggen zien, zou me verbazen als er überhaupt al spiekbriefjes//duidelijk spieken ed. zichtbaar zou zijn op die beelden, moeten toch beste camera’s worden en ook nog een flink aantal wil je er iets op kunnen zien.

  Denk dat met het trainen van je universiteit medewerkers die helpen met het afleggen van de tentamens al een heel eind komt.

  Toen ik niet heel lang geleden 🙂 ook tentamens maakte waren er vaak 2 of 3 oudere mannetjes die alles uitdeelden en rondliepen, als je wilde kon je die alles wijsmaken en dus gewoon spieken zonder weinig risico. Ze zagen het toch niet. De docent/prof was nergens te bekennen. Ook krijg je elke keer hetzelfde tentamen (waarom nieuwe maken …) wat spieken ook in de hand werkt. Je kan de antwoorden tenslotte al meenemen.

 2. Frappant dat er verschil zit tussen de regels voor analoge opnamen en digitale opnamen (wat als je de analoge opnamen later digitaliseert?).

  IMHO staat de universiteit in haar recht, mits zij de gestelde regels (alleen de gegevens benaderen bij vermoeden tot fraude, maximale bewaartermijn van 1 week, zorgvuldige opslag, aanmelden bij persoonsregister, etc.) goed borgt.

  Tenzij het LSVb natuurlijk een goede onderbouwing kan geven waarom de privacy erg geschaad wordt door inzet van camera’s. Eerlijk gezegd kan ik me er niks bij voorstellen. En voor een privacy-fanaat als ik, zegt dat wat.

  Als noodgreep zou de universiteit altijd nog kunnen opvoeren dat de camera’s dienen ter beveiliging van de surveillanten. Echter zou dit de discussie doen veranderen omdat het doel van het cameratoezicht dat fundamenteel anders is.

 3. In plaats van cameratoezicht zouden ze ook de surveillanten kunnen opdragen om beter op te letten en niet met een bakje koffie en een krantje voor in de zaal in slaap te sukkelen.

  Mijn spiektruukje van vroeger (middelbare school): een spiekbriefje rond de enkels plakken. Spieken door een been op de knie te leggen.

 4. Ik vraag me echt af, wat het criterium voor ernstig vermoeden van fraude is. Iedereen die een 8 of hoger haalt? En hoe bewijzen de beelden dat je spiekt? Stuk papier uit de tas pakken lijkt ernstig, maar kan ook gewoon extra kladpapier zijn. En er hangen vast niet van die NCIS camera’s, die een factor 100 inzoomen en dan met ‘image enhancement’ de tekst op dat ‘kladpapier’ lezen. Ander effect is natuurlijk wel, dat de surveillanten luier worden.

  Er wordt een technisch hulpmiddel ingezet voor een probleem, waarbij het hulpmiddel niet of nauwelijks bijdraagt aan de oplossing.

 5. Ik denk dat de maatregel in dit geval proportioneel is. Wel heb ik vragen over de duur van het opslaan. Ik neem aan dat men fraude ofwel meteen detecteerd (de surveillant ziet verdacht gedrag), ofwel omdat bijvoorbeeld twee studenten antwoorden geven die verdacht veel op elkaar lijken. In het eerste geval is het nuttig om een welles-nietes discussie te voorkomen. In het tweede geval detecteer je het pas later en is een paar dagen opslag niet genoeg.

  Wat verder meespeelt is dat het denk ik van belang blijft om een ontspannen, rustige sfeer te creëren in de tentamenzaal. Dus de cameras moeten niet al te pontificaal opgehangen worden. Het is voor ondersteunend bewijs, niet als afschrikmiddel.

 6. Wat betreft analoog vs digitaal. Digitaal is zonder (al te veel) moeite snel te doorzoeken met software. Bij analoog moet je blijven kijken.

  @Bloodshot digitaliseren zal waarschijnlijk ook weer “verwerking van” zijn en dus aangemeld moeten worden.

  @Arnoud Ze kunnen natuurlijk zeggen dat het monitoren van een van hun “productieprocessen” is 😉

 7. Ik heb met vierkeuze vragen wel eens wat signalen doorgegeven aan een vriend die iets minder in dat vak zat. Zaten naast elkaar en hij gaf met vingersignalen een vraagnummer door en ik keek dan naar een hoek van mijn tafeltje om een antwoord aan te duiden. Bleek achteraf totaal niet nodig omdat de paar antwoorden die ik doorgaf hij er zelf al de meeste goed had.

  Zou best kunnen dat we dat nooit overwogen hadden als er een camera hing.

 8. Het lijkt me vooral dat het wederwoord essentieel is. Als je ruim drie uur in een tentamenzaal zit wil je ook nog wel eens eten of even enkele minuten pauze nemen. Je kan natuurlijk moeilijk studenten de studie uitgooien omdat ze een boterham uit hun tas pakken. Daarnaast vind ik het persoonlijk maar een oncomfortabel idee om zo tentamen te maken, en ik verbaas me erover dat de Universiteit überhaupt denkt dat het nodig is. Weet iemand over een specifieke aanleiding?

  Dan nog even los daarvan- wat als de Universiteit toestemming eist bij het inschrijven voor een tentamen (“Als U voor een tentamen inschrijft, geeft U toestemming voor het opnemen en maximaal een week bewaren van camerabeelden tijdens het tentamen.”)? Moet de Universiteit een alternatief bieden voor degenen die geen toestemming willen geven (aangenomen dat toestemming nodig is)? Of is het argument “dan ga je maar naar een andere Universiteit” voldoende?

 9. @Vorkbaard: het zijn wel persoonsgegevens maar de Wbp geldt niet, omdat analoge gegevensverwerking alleen onder de wet valt als je een “bestand” bouwt met de gegevens.

  Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

  En een videocassette is geen “bestand”:

  bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

  Een digitaal videobestand is dat wel, omdat je dat individueel kunt benaderen, bv. op tijdcode. (En ja dat zal vast met analoog ook wel kunnen op een of andere manier maar zo heeft de rechtspraak en interpretatie van het Cbp zich ontwikkeld.)

 10. @8: Bij veel commerciële certificeringen (Bijvoorbeeld Cisco) is het heel gebruikelijk om gefilmd te worden tijdens je examen vanwege exact dezelfde reden: Fraudedetectie. Als je 2 minuten in je examen zit, heb je geen oog meer voor de camera’s omdat je je concentreert op het scherm.

  Ook denk ik dat het verkrijgen van toestemming geen probleem zal zijn omdat anders uitsluiting van het examen volgens mij zondermeer mogelijk is: De universiteit biedt namelijk gewoon de mogelijkheid om op een redelijke manier examen te doen.

 11. ik zou graag weten wat het ‘belang’ van de uni precies is, volgens mij heeft de uni helemaal geen belang (voor zover ik weet worden ze zelfs afgerekend op het aantal afgestudeerden). Immers studeren doe je niet voor de uni die jou een dienst levert, maar voor jezelf…

 12. Ik heb helemaal nooit gespiekt. Nooit nodig gevonden ook, ik kan mij dus ook niet vinden in het big-brother gevoel van de studenten.

  Ik denk dat de universiteit wel heel goed zou kunnen zeggen:

  • Je mag voor X bedrag met cameratoezicht examen houden.
  • Je mag voor Y bedrag ook kiezen voor geen cameratoezicht, maar dat is (veel) duurder omdat een examinator nou eenmaal een hoger uurtarief heeft dan een Camera.

  Ik denk dat ineens veel studenten toch kiezen voor camera toezicht.

 13. Zolang er inderdaad voldaan wordt aan de voorwaarden dat de beelden vernietigd worden en alleen bekeken bij een ernstig vermoeden van fraude zie ik er niet zo veel problemen mee.

  Ik zie het privacy aspect ook niet echt als je met 100+ man in een zaal zit met enkele surveillanten erbij. Wat voor privacy heb je dan (ook zonder camera).

  Probleem met dit soort zaken is natuurlijk wel dat het een glijdende schaal is waarbij vroeg of laat de beelden toch voor andere zaken ingezet gaan worden of toch langer bewaard blijven. Stel dat de beelden bewaard blijven en iemand na het krijgen van zijn diploma alsnog betrapt wordt op fraude. Mag het dan weer afgepakt worden?

  Spiektrucs in overvloed. De makkelijkste natuurlijk de formules in je rekenmachine maar ook spiekbriefjes, met heel licht potlood op een kladpapiertje. Hoewel niet echt spieken was de makkelijkste manier om oude tentamens/proefwerken te bemachtigen omdat er door docenten wel heel makkelijk nieuwe versies (ctrl+c ctrl+v) gemaakt werden….

 14. Mijn spiektruuk zo’n 30 jaar geleden was dat ik een programmeerbare rekenmachine had, waarin ik bij wiskunde-tentamens van tevoren de ABC formule in programmeerde. Jammer genoeg konden rekenmachines in die tijd nog geen programma’s opslaan, en was ik beperkt tot 50 stappen, maar ik kreeg het voor elkaar in 46 stappen, die ik op een briefje had neergezet. En ja, die had ik zelf ook nog geprogrammeerd! 🙂 Maar echt spieken was het ook weer niet. Mijn leraar wist ervan, wist dat hij de rekenmachine kon wissen door hem even uit en aan te zetten en vond het helemaal niet erg. Ik had namelijk zelf dat programma geschreven! Dus de kennis was er, en het scheelde mij misschien 5 secondes per vraag waar ik het nodig had. Heb tegenwoordig nog steeds een programmeerbare rekenmachine, inclusief USB aansluiting en emulator voor op de PC. 🙂

  Betreffende de camera-beelden… Het gaat om een beveiliging tegen fraude. Dus beveiliging. Dus wat mij betreft geen noodzaak om dit aan te melden, net zoals camera’s tegen diefstal niet aangemeld hoeven te worden. Je kan het cameratoezicht noemen, maar feitelijk is het gewoon fraude-preventie. Als je beseft dat je betrapt kunt worden, ga je al snel veel voorzichtiger frauderen…

 15. Ik heb enige ervaring met het onderwerp; in mijn studietijd ‘mocht’ ik als student-assistent ook toezicht houden op de tentamens. Ik heb nooit iemand betrapt op spieken of afkijken (wel een paar keer de hint gegeven: als je wil staren, dan graag naar buiten). Met dertig studenten in een ruim opgezette tentamenzaal: geen problemen. Als enige surveillant op tweehonderd studenten: als je gaat rondlopen weet je niet wat er achter je rug gebeurt; als je blijft zitten weet je niet wat de situatie achterin is.

  Als je “uit bezuiniging” te weinig surveillanten inzet voor de 1500-student massa-zaal dan kun je de geruchten over spieken, afkijken en andere tentamenfraude niet makkelijk de kop in drukken. Ik vraag me af hoeveel er gespiekt of afgekeken wordt en hoe relevant dat is voor het uiteindelijke resultaat. Ook hoe effectief cameratoezicht is, wat voor resolutie heb je nodig om op een rij van 40 tafels te kunnen lezen wat er op het display van de grafische rekenmachine staat?

  Er is een fraudetruc die dwars door de beveiliging met surveillanten en camera’s heengaat: iemand anders jouw tentamen laten maken. Met een beetje geluk hoef je niet eens de foto op je collegekaart te vervangen!

 16. De proliferatie van camera’s moet wat mij betreft zo snel mogelijk een halt toe worden geroepen. Dit is gewoon de volgende stop in volledige surveillance van de burger. Mensen hebben recht op onderwijs en op privacy en dat valt ook prima te realiseren als die surveillanten gewoon opletten.

  Ik hoop wel dat de EUR nu de cijfers op tafel gaat leggen hoeveel er nu gefraudeerd wordt, om dit voornemen te onderbouwen. Volgens mij wordt er namelijk heel erg weinig gefraudeerd en daarom denk ik dat dit hartstikke buiten proportie is. Misschien is het bij de EUR een ramp, dat zal dan wel andere oorzaken hebben. Het is één ding om een surveillant rond te laten lopen die je in de gaten houdt, het is iets heel anders om daar opnames van te maken die vervolgens buiten controle vallen van de personen die erop afgebeeld staan. Privacyregels zijn procedures die constant worden geschonden. Denken mensen echt dat iedereen trouw de beelden wist als de bewaartermijn is verstreken?

  Waarom pikt iedereen het toch als ze continu, dag-in-dag-uit bespied worden? Een surveillant die orde houdt is heel anders dan een camera die je opneemt.

 17. Het lijkt me hier voornamelijk het te kort schieten van de surveillant dat gecompenseerd moet worden. Mijn ervaring met tentamens is dat het meeste ‘spiekgedrag’ overduidelijk is, maar de surveillant zelden de moeite doet serieus op te letten.

  Zo is mijn wetboek in al die jaren slechts 1 keer gecontroleerd en arrestenbundels al helemaal niet. Laatst had ik zelf de reader uitgeprint en zelfs die werd niet gecontroleerd. Was ik niet een moreel mens, dan had daar tussen de arresten een 20 pagina samenvatting van de stof kunnen zitten.

  Het lijkt me dan ook dat voordat je naar zo’n extreem middel grijpt, je eerst als universiteit zeker moet zijn dat je surveillanten alles doen wat ze moeten doen en dan nog steeds te kort schieten.

 18. Ik ben bang voor de glijdende schaal.

  Nu hang je een camera op. Maar eigenlijk zijn die beelden geen snars waard tenzij je ze ook een keer gebruikt. En je kunt de beelden pas wissen als alles is nagekeken en er geen ongeregeldheden (in de cijfers) zijn ontdekt. Dus: Je gaat ze een keer gebruiken. Anders heeft het geen zin.

  Natuurlijk komt er een geval waarbij een universiteit ‘vergeet’ om de beelden te wissen. Of ze zijn per ongeluk in een backup meegenomen. Of ze blijven tijdens de colleges aan staan. Allemaal ongelukjes.

  Maar dan komt er software die verdachte patronen analyseert. Dan wordt de camera van een waarschuwend middel dus gepromoveerd tot de surveillant. De surveillant heeft dan alleen nog tot taak te controleren dat de camera’s functioneren.

  En dan heb je die software, en die camera’s. Waarom zou je die niet tijdens het college laten doordraaien? Wie weet wat je ontdekt! Dat vond die school met die webcams thuis ook zo’n goed idee.

  Mijn probleem is dat elk volgend stapje op zich heel klein en redelijk is. Maar elk stapje is wel een stapje dichterbij naar een volledige geautomatiseerde cameracontrole. Op welk punt zeg je: Dit kan nog wel en dat kan niet meer?

  Ik zou zeggen: Als je echt meent dat de camera niet de surveillant vervangt, moet je hem ook niet ophangen.

 19. 22 camera’s ophangen (het zijn er echt 22 en geen 2) lijkt me alleen preventief nuttig. Het aantal fraudegevallen is niet zo hoog als het lijkt. Een mobiel die in de gesloten tas zit en afgaat (vergeten uit te zetten!) valt namelijk ook onder Fraude! Wat er in de toiletten gebeurt is helaas niet volledig te controleren (er zijn meisjes die i-pods in hun bh mee smokkelen). Wordt er toch iemand betrapt bij de toiletten dan is dat natuurlijk ook een geval van Fraude (ook zonder camera’s). Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de surveillanten en een surveillant die niet voldoet wordt niet meer ingezet. Surveillanten zijn er: om de rust te bewaren (nee niet de eigen rust, ze vallen echt niet in slaap!), om een student in staat te stellen het tentamen zo goed mogelijk te maken en zelfs om studentes te voorzien van tampons/aspirines enz. Surveillanten waarschuwen preventief, letten op of er niet per ongeluk een verkeerde rekenmachine wordt gebruikt, bladeren wetboeken en evt. aantekeningen door en in het allerlaatste geval zullen ze een fraudeformulier invullen en bewijsmateriaal innemen. Als studenten niet meer gaan frauderen zijn er ook geen camera’s meer nodig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 20. Wat ik me af vraag… Binnen nu en 10 jaar worden alle examens in het VO via een computer afgenomen (zo wil het CITO)… Deze trend zal zich vast ook voort zetten in het Universitair onderwijs…

  Hoe passen camera’s in dat plaatje waar men uit lijkt te gaan van een grote zaal vol bureautjes waar een stapel papier op ligt…

 21. “Eén zo’n uitzondering is de eigen dringende noodzaak, die zo zwaar weegt dat je de privacy opzij mag zetten. In dit geval is die noodzaak dus “kunnen bewijzen dat er fraude wordt gepleegd”, wat mij als een relatief zware reden voorkomt.”

  Mij lijkt er juist géén noodzaak te zijn, omdat het ook op andere manieren kan worden aangepakt, bv met de ‘ouderwetse’ surveillance. Het is niet alsof er geen alternatieven zouden bestaan…

 22. @Paulus0013 Het probleem met surveillanten is dat je hen dan ook salaris moet betalen. Stel dat je 1 surveillant per 25 leerlingen wilt, en je dus 1500 leerlingen hebt die in totaal ieder 12 tentamens afleggen, waarbij ieder tentamen 90 minuten duurt, dan heb je dus 60 surveillanten x 18 uur aan salaris nodig. Zeg dat je ze goedkoop inhuurt voor 12.50 per uur (deel vrijwilligers, deel betaald, dus mooi gemiddelde) dan kost dat dus al snel EUR 13.500 per jaar. In een tijd waarin steeds meer bezuinigd moet worden maar waarin fraude nog steeds bestreden dient te worden is een setje camera’s dus best efficient. En nee, je hoeft ze niet na te kijken, tenzij er een vermoeden van fraude bestaat omdat een bepaalde leerling betere resultaten behaalde dan wat je zou verwachten gebaseerd op zijn normale prestaties. De dringende noodzaak is er omdat er een kleiner budget is voor surveillanten, lijkt mij.

 23. Ik vind geld nogal een slechte tegenhanger voor het opofferen van privacy. Iets met moraal verval in de maatschappij… dat op deze manier weer wordt benadrukt.

  Maar wat schiet men er mee op? Er moet nog steeds iets van surveillance zijn en er moet ook een vermoeden zijn van fraude. Kortom als er slechts 1 iemand rond gaat lopen op 1500 leerlingen, dan heeft het nog totaal geen zin. Of gaan we dat vermoeden achteraf kweken, door zoals sommigen suggereren, de resultaten te bekijken? Dat werkt fraude de andere kant op weer erg in de hand.

 24. @Wim, er zijn zekere schaalvoordelen. Eigenlijk wil je minstens twee surveillanten per zaal; een om tentamenmakers naar het toilet te kunnen begeleiden, maar ik denk dat je 1600 examenmakers in een zaal met 6 surveillanten af kunt. Twee bij de deur (een voor innemen uitwerkingen; een voor de WC) en vier die ieder een kwart van de zaal in de gaten houden. Het plaatsen van tweeëntwintig camera’s vraagt twee krachten om de camerabeelden te interpreteren; wil je dat bezuinigen op de mensen die in de zaal aanwezig zijn?

  @Paulus, rechtszekerheid gaat ook een rol spelen. Als een student na drie vieren voor een tentamen opeens een zeven haalt is er dan een “vermoeden van fraude”? Kan een student dan verplicht worden met bonnetjes aan te tonen dat hij bijles genoten heeft? (Of is die zeven het gevolg van het in je kop stampen van de uitwerking uit de tentamenbundel… het is “algemeen bekend” dat de opgaven voor de augustustentamens gerecycled zijn.)

 25. Het plaatsen van tweeëntwintig camera’s vraagt twee krachten om de camerabeelden te interpreteren; wil je dat bezuinigen op de mensen die in de zaal aanwezig zijn?
  Er zullen altijd surveillanten nodig zijn, maar het aantal kan flink omlaag als je fraude wilt voorkomen. Het voordeel van de camerabeelden is verder dat je ze alleen hoeft te bekijken indien je een vermoeden van fraude hebt. Een leerling die normaal slecht presteert en die opeens een 10 haalt bij een examen (of sowieso hoger dan zijn gemiddelde) die is verdacht en dan kun je even op de beelden kijken of hij heeft gespiekt. Zolang alle leerlingen presteren conform wat men van hen verwacht zijn de beelden ook niet noodzakelijk. Dan kunnen ze ongezien weg.

  Levert bovendien als extra voordeel op dat er minder surveillanten rondlopen, en de leerlingen minder makkelijk afgeleid worden door iemand die langs loopt.

  Fraude is best een ernstig probleem tijdens tentamens omdat het resultaat ervan is dat mensen een diploma kunnen ontvangen terwijl ze in werkelijk een tekort aan kennis hebben. Dit tekort aan kennis maakt het diploma minder waard maar brengt ook risico’s met zich mee indien deze personen met hun diploma aan het werk gaan. Wil jij onder het mes bij een chirurg die heeft gefraudeerd tijdens tentamens? Wil jij juridisch bijgestaan worden door een jurist die fraudeerde bij zijn tentamens? Wil jij wonen in een huis die door een architect is gebouwd die fraudeerde bij zijn tentamens? Het kunnen allemaal vakmensen zijn maar of hun kennis ook daadwerkelijk genoeg is?

 26. Ergens hierboven is het al gezegd, en ook door 29. is het aangestipt: Wat als je bijles genomen hebt, of gewoon superhard hebt zitten leren of zo. En daarom boven je gemiddelde presteert? Krijg je dan direct een fraude-beschuldiging aan je broek? En hoe verdedig je je daar dan tegen? Kun je je daar überhaupt tegen verdedigen? Is er dan een vorm van proces of zo? Of ben je schuldig tot je zelf je onschuld bewezen hebt? Vergeet niet dat we het hier over studenten hebben, niet bepaald de groep die het geld heeft om een rechtszaak te kunnen betalen. En als hun ouders ook niet welvarend zijn, kunnen zij ook niets doen. Tenslotte is zelfs een rechtsbijstandsverzekering voor veel mensen simpelweg te duur.

 27. Mensen die hier suggereren dat er maar gewoon beter moet worden opgelet door de surveillanten hebben of nooit gesurveilleerd, of alleen bij zeer kleine tentamens. Op de Universiteit Twente worden tentamens, naast dat ze plaats vinden in kleine zalen voor pakweg 30 – 40 man, ook georganiseerd in de grote sportzaal. Dan heb je een zaal met enkele honderden studenten voor je, verdeeld onder een paar vakken. Per vak heb je dan 1 of 2 surveillanten die zo’n 6 – 8 rijen van 25 tafels in de gaten moeten houden. Rond lopen kan, maar is bijzonder irritant voor de studenten, voetstappen galmen de hele zaal door. Je moet dus proberen om langs en door de rijen heen te kijken, iets wat niet altijd even makkelijk is. Ik denk dat voor dit soort grootschalige tentamensettings deze maatregel zeker niet overdreven is.

 28. @Wim, “Tentamenfraude is een probleem”: Ik zie dat spieken en afkijken bij een tentamen maar een beperkte invloed hebben op het tentamencijfer. Ja het is mogelijk om van een vijfje (ik begrijp net niet genoeg van de stof) naar een zesje (ik begrijp net genoeg) te komen; enige kennis van de stof is noodzakelijk om een spiekbrief te kunnen maken en effectief te gebruiken. Ik hoop toch dat opleidingen in hun kernvakken meer doen dan alleen hoorcolleges en schriftelijke examens. Ik verwacht van een arts dat hij/zij zijn diagnostische vaardigheden een aantal maal voor een leermeester gedemonstreerd heeft. Dat de constructeur gedemonstreerd heeft dat hij een ontwerp van een architect kan doorrekenen en daarbij kan aangeven waar de extra stalen balken nodig zijn. Voor de bijvakken: hoe erg is het dat de loodgieter, hakken over de sloot (met een beetje spieken) zijn Duits gehaald heeft?

  @the_shadow: trek schoenen met zachte zolen aan (sportschoenen, pantoffels) zodat je weinig geluid maakt als je rondloopt. De grootste zalen waar ik gesurveilleerd heb waren 150-200 plaatsen; daar heb je eigenlijk twee surveillanten nodig, maar ik heb het een paar keer alleen gedaan. @Wim: een surveillant in de zaal kan ingrijpen en hand- en spandiensten verlenen als opgaven en kladpapier uitdelen. Minder surveilanten in de zaal betekent een mindere kwaliteitsbeleving voor de student. (En daardoor slechtere cijfers???)

 29. @the_shadow: de ene surveillant is natuurlijk de ander niet. Maar ik zie een gedeelte van de surveillanten die met eigen dingen bezig is in plaats van consequent de zaal in de gaten te houden. Daarnaast heb ik surveillanten nog nooit zien optreden, ook al was er reden toe.

  Ik herinner mij bijvoorbeeld een Argumentatieleer tentamen waar de aantekeningenblaadjes al op de tafels lagen toen we binnen kwamen. Dit had als resultaat dat het grotendeels van de studenten hun aantekeningen begon over te schrijven op deze blaadjes. Geen van de surveillanten greep in.

  Naast dat heb ik ook nog nooit iemand een consequentie zien pakken voor een telefoon die afging tijdens een tentamen of vooral het doorschrijven nadat de tijd voorbij was. Ik heb wel eens met mijn pen op tafel 7 minuten zitten kijken naar iemand die ondertussen wel nog even de laatste vraag wist af te maken.

  Zo creëer je een sfeer waar de regels meer richtlijnen worden, waar jij je als student lullig gaat voelen als je de regels wel blijft volgen.

 30. @Marc, Als surveillant loop je als het tijd is door de zaal om de uitwerkingen op te halen. Iemand die doorschrijft als je langsloopt levert niet (op tijd) in. Ik weet het, dat is ingenieurslogica (bot en effectief). Het probleem dat surveillanten niet ingrijpen bij misstanden los je met camera’s niet op; maar ja, een technische niet-oplossing voor het probleem is plezieriger dan collega’s aanspreken op hun gedrag.

 31. @MathFox, Als het verschil dankzij spieken klein is, dan heeft het wat mij betreft geen echt kwalijke invloed. Zeker niet als iemand dan een 9 krijgt in plaats van een 8. Probleem zit hem meer bij leerlingen die al het halve jaar door ondermaats presteren, met een 5 als gemiddelde, en nu opeens een 7 of 8 nodig hebben om te kunnen slagen. De druk om te spieken is dan groter maar erger: de student heeft tot op dat moment duidelijk nog een gebrek aan kennis. Dit zijn zaken die opeens opvallen en waarbij je dus achteraf nog even goed wilt nakijken of de betreffende student toevallig heeft gespiekt. Iedereen heeft wel eens gespiekt en dat geeft op zich niet, zolang je gemiddelde resultaten maar goed zijn. Probleem is alleen dat sommige studenten een serie van vijfjes opeens moeten compenseren met hoge cijfers, terwijl ze meestal geen zin hebben om ook daadwerkelijk te leren. (Of omdat ze de stof na lange tijd nog steeds niet snappen.) De productie van spiekbriefjes hoeft daarnaast niet door de student te gebeuren. Er zijn genoeg andere studenten die wel weten wat belangrijk is om op zo’n briefje te plaatsen en deze voor een kratje bier of klein bedrag willen produceren. Zoals al is opgemerkt, het komt zelfs voor dat studenten iemand anders hun tentamen laten uitvoeren, erop vertrouwende dat de surveillanten hen toch niet herkennen.

  En zoals gezegd, de student slaagt terwijl hij onvoldoende kennis heeft en daardoor wordt het diploma minder waard. Ik ken mensen die geslaagd zijn voor het MBO maar daarna zwaar in de problemen kwamen domweg omdat ze niet konden rekenen en ook problemen hadden met hun talen, inclusief de Nederlandse taal. Ik heb een nichtje die in de verpleging wil werken maar enorm slecht is in wiskunce. Als zij je dagelijkse dosis pillen moet uitrekenen… En ja, als ze hogerop wil moet ze doorleren, wat ze nu dus ook doet. En moet haar wiskunde beter worden, wat ze nu ook probeert. Daarna kan ze ook meer doen als verpleegster. Maar haar huidige niveau heeft haar al aan het werk geholpen! Erg verontrustend.

  (En met wiskunde bedoel ik niet zozeer geometrie en logaritmes, maar eenvoudige zaken zoals percentages en breuken…)

 32. Mijn favoriete spiektruuk heb ik al eens op dit blog blootgegeven :). Rekenmachines FTW!

  Daarnaast hadden wij thuis een laserprinter, toen nog niet zo wijdverspreid. Daarmee kon je in een heel klein font de Duitse woordenlijst uitprinten.

  Mijn wiskundeleraar was een wijs man en raadde iedereen aan op spiekbriefjes te maken (geen handel dus), en ze dan vervolgens niet te gebruiken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.