Wat mag ik met een opgenomen zakelijk gesprek?

richtmicrofoon.jpgEen lezer vroeg me:

In een zakelijk conflict heb ik een gesprek met de helpdesk van de wederpartij opgenomen. Nu heb ik in een brief aan de bedrijfsjurist hiernaar verwezen, en deze wil nu een kopie van de opname. Mag ik deze afgeven? Hoe zit het met de privacy van de wederpartij?

Een gesprek opnemen waar je zelf deelnemer aan bent, is eigenlijk altijd toegestaan. De strafwet verbiedt alleen het afluisteren van andermans gesprekken.

Wanneer je dat gesprek alleen bewaart en gebruikt als bewijs, is dat volkomen legaal. Ook de wet bescherming persoonsgegevens zit hier niet in de weg: hoewel een gespreksopname met naam en tijdstip een persoonsgegeven is, is een dergelijk beperkt gebruik gerechtvaardigd onder je “dringende eigen noodzaak”, je moet immers bewijs kunnen verzamelen van zakelijke gesprekken. En dan mag dat, ook zonder toestemming te vragen. Bedrijven die structureel gesprekken opnemen, moeten het wél melden onder de Wbp, dat hoort bij de informatieplicht (die zin is dus een gesproken privacystatement, zeg maar).

Naast de Wbp is er ook nog ‘gewoon’ de privacy, de persoonlijke levenssfeer. Het is niet echt prettig om opgenomen te worden zonder dat te weten. Maar een werknemer die een zakelijk gesprek voert met een klant, heeft daar eigenlijk geen privacyverwachting in. Vergelijk het met een zakelijke brief, ook daar is niets privé aan.

Het afgeven van een kopie van het gesprek, of een transcriptie, lijkt me een redelijk verzoek. Als het ooit bij de rechter komt, zul je het toch ook moeten overleggen als bewijs en dan krijgt de wederpartij ook al een kopie. En je zou zelfs kunnen zeggen dat er een récht op afgifte is: de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht van inzage en daaronder vallen ook het opvragen van kopieën van geluidsopnames, zo blijkt uit het Dexia-arrest van de Hoge Raad.

Arnoud

6 reacties

 1. Beste Arnoud, Ik heb laatst drie vrijkaartjes gekregen van een rondvaartschipper die een vriend van mij is. Nadat ik de rondvaart met mijn ouders gemaakt had werd ik door een jongen en een meisje gevraagd of ik mee wou werken aan een marktonderzoek. Ik zie nee, maar ze vroegen door en wouden weten van wie ik die vrijkaartjes had gekregen. Ik heb geen naam genoemd, maar toen zij de naam van de betreffende rondvaartschipper noemden heb ik dat bevestigd. Twee dagen later kwam mij ter ore dat deze rondvaartschipper op staande voet ontslagen was. Ze hadden nl. hun gesprek met mij ( zgn voor marketingdoeleinden) opgenomen en als bewijs tegen deze rondvaartschipper gebruikt. ( dus voor een intern fraudeonderzoek). Kortom, er zijn in het geheim geluidsopnames van mij gemaakt die gebruikt worden om een rondvaartschipper te ontslaan.

  Mag dat en kan ik juridische stappen ondernemen tegen dit bedrijf ( Holland International). Want mijn naam wordt gebruikt om iemand te ontslaan terwijl ik hier helemaal buiten sta. Vriendelijke groeten,

  Fred R.

  1. zoals Arnoud al in de post zegt:

   Wanneer je dat gesprek alleen bewaart en gebruikt als bewijs, is dat volkomen legaal.
   En hier is het gesprek gebruikt als bewijs in een “fraude”zaak. Daarnaast kun je wel aangifte doen, maar wat is de schade die jij hebt? (En dus niet de schade die je vriend heeft.)

   Maar indien Holland International op enige manier duidelijk heeft gemaakt dat het gesprek met jou de oorzaak is van zijn ontslag dan heb je wel een claim op privacy-gebied. Dat mogen ze niet vertellen. (Maar goed, hij kan het mogelijk wel afleiden uit het gespreks-verslag of zo.) Maar nogmaals, wat is de schade?

   Je vriend heeft een betere kans want hij kan zijn ontslag proberen aan te vechten. Het weggeven van drie vrijkaartjes kan volgens mij geen reden zijn voor ontslag op staande voet. Dan moeten ze eerst een waarschuwing geven. Of hem vertellen dat hij voor de vrijkaartjes moet betalen. Alleen, heeft je vriend echt alleen maar drie vrijkaartjes weggegeven of is er meer aan de hand?

 2. Beste Wim, Bedankt voor je reactie. Ik heb drie vrijkaartjes gekregen en meer niet. Naar aanleiding daarvan is hij ontslagen. Hij werd geconfronteerd met de geluidsopname waarin ik bevestigde dat ik de vrijkaartjes van hem had gekregen. Tuurlijk zal er wel wat meer gespeeld hebben maar daar weet ik verder weinig van. Feit blijft dat hij ontslagen is met als bewijs het geluidsfragment waarin ook mijn naam werd genoemd ( ze vroegen hoe ik heette en daar heb ik op geantwoord). De ontslagen schipper en een goede vriend van mij gaat zijn ontslag op staande voet natuurlijk aanvechten. Maar ik voel mij ook ernstig in mijn privacy aangetast omdat mijn persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden zijn gebruikt maar voor een intern fraude onderzoek. Ik heb zelf niets te verliezen behalve dan dat ik het vertrouwen van mijn goede vriend heb geschaad. Vriendelijke groeten, Fred R.

  1. Blijft nogmaals de vraag over wat jouw uiteindelijke schade is. Behalve dan dat ze mogelijk een boete kunnen krijgen wegens de privacy-schending lijkt het mij niet dat jij enige schade hebt ondervonden door dit voorval. Tenzij de vriendschap nu voorbij is, en dan nog weet ik niet wat dit nu waard zou zijn. Dit is niet de USA waar je forse schadeclaims kunt indienen voor van alles en nog wat. Je moet met argumenten komen die aangeven waarom dit zo erg is, wat het probleem precies is en hoe jij nu hinder van deze affaire ondervindt. Dat ze een boete ervoor krijgen is onwaarschijnlijk omdat het alleen als bewijs wordt gebruikt. Maar als je vriend hen voor de kantonrechter sleept kan het best zijn dat de rechter niets heel laat van hun optreden, mits je vriend niets anders op zijn kerfstok heeft.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.