Hoe bewijs je je gelijk in een online game?

persoon-gebruiker-verbannen-bannedEen lezer vroeg me:

Laatst werd ik geband in een online spel, omdat ik volgens de beheerder onfatsoenlijk taalgebruik had gebruikt. Op mijn vraag wat dan, kreeg ik te horen dat logs vertrouwelijk zijn maar dat zij volgens de spelvoorwaarden altijd gelijk hadden. Kan dat zomaar?

Dergelijke situaties kom ik vaak tegen. Het is erg frustrerend voor spelgebruikers om te merken dat ze zomaar ineens verbannen zijn, al dan niet permanent, op basis van bewijs dat ze niet mogen inzien.

We hadden die recente discussie bij hosters die niet willen overleggen met hun gebruikers. Dit is in feite het omgekeerde perspectief: wat doe je als een bedrijf zegt “je zit fout, kickban, toedeledokie”.

Ik heb nog eens zitten denken over welke grond je nu kunt gebruiken tegen zo’n toedeledokie-opzegging. Volgens mij kom je met dit artikel van de grijze lijst een eind:

d. dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd;

Opzeggen zonder genoemde grond of zonder ernstige grond (“kan niet worden gevergd”) door de gebruiker van de voorwaarden (de dienstverlener dus) is dus verdacht, en de dienstverlener moet dus bewijzen dat hij wél zomaar mag opzeggen zonder genoemde grond of op basis van iets triviaals. Dat geeft hem een achterstand maar een keihard verweer is het niet.

Maar goed, stel er staat iets in de AV van “geen onfatsoenlijk taalgebruik” of “verboden vals te spelen bv. met een bot“en men zegt “onze logs bewijzen dat je dat deed, ernstige en genoemde overtreding, toedeledokie”. Wat dan?

Allereerst is er de vraag of je het bewijs mag inzien. Dat lijkt me vrij evident vanuit mijn juridische onderbuik maar een specifiek artikel heb ik niet. Eisen dat iets gemotiveerd wordt met bewijs, zou ik alleen vanuit de algemene regels van redelijkheid en billijkheid kunnen onderbouwen. Of heel misschien via de Wbp – dan doe je een inzageverzoek voor persoonsgegevens over jou. Men is verplicht je die inzage te geven, maar dat is een apart traject los van de discussie of het bewijs terecht is.

Vervolgens zou je dan tegenbewijs willen leveren. Wellicht maak je filmpjes van alles dat je doet, en kun je die terugkijken om te zien of je werkelijk raar speelgedrag vertoonde. Art. 6:236 sub k BW zegt dat algemene voorwaarden niet mogen bepalen dat de gebruiker geen tegenbewijs kan leveren, of dat het bewijs van de dienstaanbieder altijd bindend is. Er moet dus ruimte zijn voor tegenbewijs.

Heb je geen tegenbewijs, dan houdt het vrij snel op denk ik. En soms ís het ook gewoon een vrije beoordeling; wanneer is taal onfatsoenlijk of wanneer is spelgedrag nu typisch iets voor een bot?

Arnoud

12 reacties

 1. Zou wellicht dat artikel 6:236 sub k hier toegepast kunnen worden? Het niet duidelijk omschrijven van de gedraging welke tot de ban aanleiding gaf, kan toch wel gezien worden als het beperken van de mogelijkheid van de tegenpartij om tegenbewijs te leveren? Het probleem is dan nog wel dat 6:236 specifiek over algemene voorwaarden gaat, maar als iets niet in de AV mag staan, dan mag het toch zéker niet gedaan worden zonder dat het in de AV staat? En “… dat zij volgens de spelvoorwaarden altijd gelijk hadden” lijkt inderdaad te wijzen op een artikel in de AV dat tegen 6:236 sub k ingaat.

 2. Mensen nemen een online games veel te serieus. Als een provider dergelijke banpraktijken er op na houdt, dan zou ik al zeer snel geneigd zijn om (terug) te zeggen”Toedeledokie, voor jou 10 andere game providers.”

  1. Als je een verweer zoekt tegen iemand die je zonder aanwijsbare reden de mogelijkheid ontneemt om iets te doen waar je plezier aan beleeft, dan betekent dat niet dat je het te serieus neemt. En die andere game providers bieden niet dezelfde game, en dus ook niet het bijbehorende plezier.

      1. Tja, het grootste nadeel van online spellen kopen. Er zit geen gratis onderzetter meer bij. 🙂

       Ik koop overigens niet al te vaak nieuwe spellen en tegenwoordig koop ik ze vooral via Steam, maar een jaar geleden kocht ik nog een (antiek) spel op DVD. Ze worden nog steeds wel verkocht op DVD maar veel spellen hebben tegenwoordig ook een online component of zijn sterk geintegreerd met Steam.

       Betreffende de koffiekop-houder… Die gebruik ik nog regelmatig om muziek-CD’tjes mee te maken voor in de auto. Wel MP3-CD’s zodat ik enkele uren muziek heb.

 3. “Allereerst is er de vraag of je het bewijs mag inzien. Dat lijkt me vrij evident vanuit mijn juridische onderbuik maar een specifiek artikel heb ik niet”

  Wat dacht je van de inzageplicht uit artikel 843a Rv? link

  Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

  Het verbaast me toch altijd weer als ik in een consumentenovereenkomst een bewijsbeding zie. Dat is inderdaad in strijd met 6:236 sub k BW. Vervolgens kan je de vraag beantwoorden aan de hand van de gewone regelen van het bewijsrecht.

 4. “Dergelijke situaties kom ik vaak tegen. Het is erg frustrerend voor spelgebruikers om te merken dat ze zomaar ineens verbannen zijn, al dan niet permanent, op basis van bewijs dat ze niet mogen inzien.”

  Meestal zeggen beheerders dan: “Doe je niet braver voor dan je bent.” Eigenlijk is dit een goede ontwikkeling; we keren dan weer terug van de overgejuridiseerde maatschappij naar een maatschappij, waar een vraag niet puur als vraag wordt gezien, maar waarbij de bevraagde ook het retorische karakter ervan mag benadrukken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.