Rechter dwingt ex-werknemer om wachtwoord Facebookpagina af te staan

| AE 11562 | Ondernemingsvrijheid | 14 reacties

Een voormalig medewerkster van een dierenopvangtehuis moet het wachtwoord en beheer van een Facebookpagina overdragen aan haar voormalige werkgever, meldde Security.nl onlangs. Dit op gezag van de rechtbank Gelderland die dat bepaalde, versterkt met een dwangsom van 1000 euro per dag dat ze dit niet. De Facebookpagina was tijdens haar dienstverband aangemaakt en draagt de naam van het dierenopvangtehuis, waardoor de pagina uiteindelijk gezien werd als het ‘eigendom’ (quotes want het is dienstverlening) van de werkgever. Deze uitspraak voegt weer een mooie nuance toe aan het debat over van wie een pagina is.

De vrouw was van 1 december 2008 tot 1 augustus 2019 in dienst bij Dierenopvangtehuis, met als taak beheerder van het dierenasiel. In 2011 maakte zij vanuit haar eigen Facebookaccount een pagina aan die met de titel verwees naar de werkgever, en waar ze werkgerelateerde zaken postte maar ook haar eigen mening als beheerder gaf. De werkgever was daarvan op de hoogte, las mee en sprak haar soms aan op dingen die haar niet beviel. Ook werden er afspraken over tijd voor die Facebookpagina gemaakt in het werk.

Na uitdiensttreding verzocht de directeur om overdracht van de pagina, wat de vrouw weigerde. Zij paste wel de naam en het logo aan, maar de werkgever was het daar niet mee eens en stapte uiteindelijk naar de rechter met als eis de overdracht van de pagina aan haar. Het was immers een werkgerelateerde pagina en dus eigendom van het werk.

Net als bij die uitspraak in maart zet de rechter voorop dat wie een pagina aanmaakt, daar de beheerder/eigenaar van is (mantra: er is geen eigendom, het is dienstverlening). Dat kan anders worden als dit in opdracht van een ander is gebeurd of je geacht moet worden deze te hebben afgestaan. In maart werd dat vrijwel hetzelfde geformuleerd, alleen dan met “bindend toezeggen”, wat daar gezien de vrijwilliger-stichting relatie logischer was.

In dit geval is doorslaggevend dat de werknemer de pagina had aangemaakt terwijl ze in dienst was, met naam en logo van de werkgever erop. Ze postte daar (vrijwel) alleen werkgerelateerde zaken, en liet zich instrueren over wat er wel en niet op mocht – ook in gevallen waarin ze het er eigenlijk niet mee eens was. Ook werd ze op zeker moment vrijgesteld van werk zodat ze de Facebookpagina kon onderhouden. Dat alles ruikt wel heel erg naar een pagina onderhouden voor je werk.

Iets juridisch preciezer: de werkzaamheden op de Facebookpagina waren in de hoedanigheid van werknemer gedaan, zodat ze voor rekening van de werkgever komen en deze daarmee houder van het account is. Zou ik zeggen. Maar hoe dan ook, de eindconclusie is dat de ex-werknemer moet zorgen dat de werkgever beheerder wordt van deze pagina, en dus wel op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag.

Net als bij vrijwilligers lijkt het me zeer verstandig als werkgever om dergelijke accounts zo snel mogelijk naar een functioneel mailadres van IT-beheer over te zetten, of op zijn minst zo snel mogelijk per mail of schriftelijk duidelijk te maken dat het account werkgerelateerd is. Krijg je dan gelazer, dan heb je het zo snel mogelijk te pakken. En natuurlijk eis je dat er altijd twéé beheerders zijn, zodat het ontslag van eentje niet zo snel tot problemen leidt.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Ik kan begrijpen dat de werkgever de beheerder dient te worden maar er is een probleem. Facebook dient er aan mee te werken anders kan iemand anders niet het hoofd worden van de pagina. De persoon die de pagina maakt is het hoofd van de pagina wat logisch is, dan kan je iemand vervolgens admin of moderator maken. Maar wat je niet kan doen is iemand het hoofd maken van die pagina dat laat Facebook niet toe. Het enigste hoe je dit kan overdragen is door één persoon admin te maken en niemand anders, daarna dient de beheerder zich uit te schrijven van die pagina. De pagina is dan een wees niemand is de beheerder op dat moment, dit is natuurlijk niet wenselijk en de admin van de pagina is eerste in lijn die de pagina kan overnemen. Hij of zij dient een verzoek in te dienen om beheerder van de pagina te worden, Facebook kan dit toe of af wijzen. Hierbij heeft de persoon die veroordeeld is een probleem deze kan namelijk niet aan Facebook vragen om iemand anders beheerder van de pagina te maken Facebook heeft deze optie namelijk niet. Daarbij 1000 euro per dag boete als het niet overgedragen wordt je kan het alleen overdragen zoals ik boven vermeld. Moet zij dan ook die boete betalen daarbij is Facebook niet het snelste vragen kan een week duren.

 2. nou ja, daar ben ik het dus niet mee eens. ik meen dat zo een account een stoffelijk voordeel oplevert en dat het een soort vorderingsrecht is in dit verband. als jij een account hebt met 80.000 volgers en het wordt gebruikt door de betreffende werknemer ten behoeve van de onderneming, dan zou je er ook met eigendomsrecht moeten komen.

   • Die zin is niet uit het vonnis maar is de samenvatting van Security.nl. Wat de rechtbank uiteindelijk deed, was:

    veroordeelt [Gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de heer [naam bestuurslid] , bestuurslid van Dierenopvangtehuis, de rechten van beheerder van de facebookpagina te verschaffen en daartoe alle medewerking te verlenen waaronder te verstaan het verschaffen van inlogcodes, een en ander op zodanige wijze dat Dierenopvangtehuis het beheer over de facebookpagina weer verkrijgt en zij deze zelf kan gaan beheren,

    Oftewel: zorg dat dat bestuurslid beheerdersrechten krijgt en werk mee waar dat maar nodig is, bijvoorbeeld door inlogcodes te geven op een beheerdersaccount. Als er een manier is om zonder inlogcodes te geven hem beheerder te maken dan is dat ook helemaal prima. Maar zorg er voor dat die stichting het beheer krijgt, of betaal 1000 euro per dag dat ze dat na overmorgen nog niet zijn.

    (NB bij overmacht is dit natuurlijk niet meer van toepassing, als Facebook morgen de pagina opheft wegens een TOS overtreding dan zijn natuurlijk geen boetes meer verschuldigd.)

 3. Dat dacht ik ook maar dat klop niet, als ik me eigen verwijder van de pagina dan kunnen eerst admin personen bij Facebook aanvragen om beheerder te worden en dan moderators en daarna normale personen op de pagina. Ik weet wel dat ze hier mee bezig zijn om te veranderen aangezien het vreemd is dat mensen dit niet zelf kunnen.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS