Auteursrechtelijk beschermde Twitterberichten

Naar aanleiding van mijn blogpost over Twitter en privacy kreeg ik nog de vraag of je je op auteursrecht zou kunnen beroepen bij herpublicatie van de inhoud van je Twitterberichten (’tweets’).

Het is nog maar de vraag of een Twitterbericht auteursrechtelijk beschermd is. 140 tekens (de maximumlengte van zo’n bericht) is wel erg kort voor het auteursrecht. Je moet dan wel heel creatief zijn. Een simpele mededeling als “ben een blogpost aan het schrijven” of “luister naar een saaie presentatie” is te zakelijk om onder het auteursrecht te vallen.

Maar zelfs als een bericht voldoende creatief is om beschermd te zijn, dan zal vrijwel elke herpublicatie op grond van het citaatrecht toegestaan zijn. Bij zo’n kort bericht is het namelijk toegestaan het integraal te citeren als je wilt aankondigen, bespreken of bekritiseren wat er in het bericht staat. De enige eis is een bronvermelding.

Een mooi voorbeeld is Erwin Blom’s compilatie van een vervelende gebeurtenis van Meisje van de Slijterij. Dat mag gewoon. Zolang het dus maar om openbare tweets gaat en niet om hergepubliceerde privéberichten.

Arnoud

15 reacties

 1. Erwin had mij trouwens destijds vooraf om toestemming gevraagd. Want ongeacht auteursrechtelijk verantwoord of niet, vragen is altijd beter. Ik noem dat etiquette. Als ik Tweets van anderen gebruik vraag ik ook altijd vooraf even toestemming. Meestal is het geen probleem, maar je voorkomt daarmee wel evt. vervelende discussies, ook als je juridisch in je recht staat.

 2. Als ik het stuk goed begrijp zijn bv. de tweets van 140Art, Twitterart en dergelijke twijfelgevallen. Dat je Direct Messages niet openbaar maakt, spreekt voor een ervaren twitteraar vanzelf. Dank je wel. Dit is een bevestiging van mijn vermoeden of liever gezegd ‘hoop’, dat ik niet in problemen zal komen als ik openbare tweets herpubliceer met bronvermelding. Het is dus eigenlijk een soort CC-BY 3.0XX licentie (?)

 3. Het citaatrecht is iets beperkter dan “CC-BY”, het idee van een citaat is dat je dat doet om een bepaalde reden. Bijvoorbeeld aankondigen of bespreken. CC-BY content mag je ‘gewoon’ herpubliceren met de naam van de auteur erbij.

  Bij Tweets moet je dus enig verhaal hebben waarom je deze tweet herpubliceert. Ik zou bv. hier op de blog er eentje kunnen aanhalen en er dan uitgebreid op kunnen reageren. Die compilatie van @Slijtermeisje die hierboven wordt aangehaald, mag denk ik niet zonder meer gemaakt worden. (Gelukkig was er toestemming.)

 4. Het lijkt mij dat een Twitter bericht kan genieten van geschriftenbescherming, immers het beantwoord aan de twee criteria. Ik vind het iets te kort door te bocht om te stellen dat je iedere tweet (zomaar) integraal mag over nemen met een beroep op het citaatrecht. Om een beroep te doen op het citaatrecht moet je namelijk wel aan de voorwaarden voldoen, die daaraan gesteld zijn.

 5. En als ik op dit blog een twitterbericht citeer dat met een URL verwijst naar een torrent-bestand waarmee een bekende film gedownload kan worden? Word ik dan ook beschermd door het citaatrecht?

 6. I.v.m. een tweet hierover, zocht en vond ik deze pagina. Kijk es aan, meneer Engelfriet is zowaar in da house ! Dan moet het wel een zinnige discussie zijn… 😉

  Misschien dat het hout snijdt om te stellen dat iemand zijn hele of substantieel gedeeltelijke “timeline” w?l auteursrechtelijk beschermd kan zijn ? Vanwege de duidelijke persoonlijke creativiteit en/of kenmerkende samenstelling die uit zo’n geheel voortvloeit, is er op den duur sprake van een compleet “werk”. Terwijl een losse tweet daar niet aan voldoet en dus gerust onder de aloude rechten van citaat nieuwsgaring kan vallen.

  Tenzij een tweet andermans handelsmerk bevat (zoals een naam of slogan), die onterecht voor eigen doel en gewin wordt ingezet en dus de rechtmatige eigenaar (direct of door verwarring) schade berokkent. Maar dan treden de gebruikelijke regels en procedures voor copyright in werking.

 7. Een complete timeline kan beschermd zijn, mits deze als geheel blijk geeft van originaliteit en creativiteit. Als je creatief bloemleest uit andermans tweets, dan zou je daar al aan moeten kunnen zitten. Maar als je timeline bestaat uit “even koffie drinken”-achtige tweets dan zul je noch voor je tweets noch voor je timeline bescherming hebben.

  Maar citaatrecht geldt ook op een complete timeline! Dat geldt voor elk auteursrechtelijk beschermd werk. Net zoals ik uit een boek mag citeren mag ik dat uit een tweet of uit een timeline. Een losse tweet die niet beschermd is, mag ik overnemen ongeacht mijn motivatie. Bij een citaat moet ik aankondigen, bespreken etcetera om bescherming te kunnen claimen.

  En ook als de tweet inbreuk maakt op een merk, zit er auteursrecht op. Als jij een logo maakt voor “Caco-Cola” en die op je flessen cola plakt, krijg je de Coca-Cola company achter je aan – maar los daarvan mag jij mij vervolgen als ik dat logo op t-shirts ga verkopen.

  Welke “gebruikelijke regels en procedures voor copyright” bedoel je? Bij merkinbreuk zou ik verwachten dat de merkhouder met de merkenwet gaat zwaaien. 🙂

 8. Precies die twee die je al noemde: directe misleiding door opzettelijk je eigen creatie of product af te leiden of te willen laten lijken op dat van een ander; en indirect door iemands merk aan te wenden voor gebruik c.q. promotie t.b.v. eigen (doch andere) producten. Beide handelingen kunnen schadelijk zijn voor de omzet, winst, naam en/of reputatie van de rechtmatige eigenaar van het merk.

  Overigens heb ik ooit een Coco Lala-logo geprint op een T-shirt… 😉

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.