Reactie op ‘Vijf redenen waarom Mininova wel/niet moet filteren’

you-wouldnt-download-a-car-torrent-mininova.pngBij Webwereld publiceerde Peter Olsthoorn afgelopen zaterdag vijf redenen waarom Mininova wel of niet zou moeten filteren. De torrentzoekmachine werd in 2008 aangeklaagd door stichting Brein wegens het “systematisch en structureel gebruik maken van ongeautoriseerde bestanden”. Mininova hanteert een Notice en Takedown systeem, maar experimenteert nu met een systeem dat geautomatiseerd torrent-bestanden kan verwijderen.

Dit systeem, gelanceerd als proef op 6 mei werkt met content recognition. Het idee hierachter is dat de bestanden die in een torrent vermeld staan, via audio of video fingerprinting herkend worden. Dit is sterker dan alleen maar naar de bestandsnaam of een hash van het bestand kijken, omdat bestanden dezelfde fingerprint houden wanneer ze opnieuw gecomprimeerd of verpakt worden. Blijkt uit de herkenning dat het gaat om illegaal aangeboden bestanden, dan zal Mininova de torrent (de verwijzing daarnaar) verwijderen.

Peter presenteert vier argumenten plus een afsluiter, die ik voor het laatst bewaar:

 1. Voor: Mininova zal wel moeten. Als provider heeft ze de plicht zaken te verwijderen nadat ze kennis heeft van het onrechtmatige karakter. En als je kunt filteren moet je filteren, aldus deze stelling. “Anders zou het in de rechtszaak aangespannen door Brein binnenkort geen schijn van kans hebben.”

  Dat is nu precies waar de rechtszaak over gaat, zou ik zeggen. Mininova heeft zeker een notice en takedown-verplichting, maar die geldt achteraf en op basis van individuele klachten. Er is juist geen wettelijke bepaling die zegt dat je vooraf moet filteren.

  Ik zou juist bang zijn dat het vrijwillig adopteren van dit filter ertoe leidt dat straks iedere tussenpersoon zo’n preventief filter moet gaan bouwen. Of zou het een truc zijn? Bouw het filter, constateer dat het niet werkt en gebruik dat als keihard argument?

 2. Tegen: de Auteurswet is uit 1912 en daarmee niet geschikt voor wat er op internet gebeurt.

  De wet op zich kan prima op internet worden toegepast. Het gaat vooral om de uitgangspunten achter de Auteurswet. Die zijn achterhaald. En daarmee krijg je rare uitkomsten – zoals dus dat je als tussenpersoon aansprakelijk zou zijn voor wat mensen uploaden.

 3. Voor: “Het is mooi geweest met het pesten van de muziek- en filmindustrie.” Zonder effectief auteursrecht geen creatieve industrie, en daarmee geen nieuwe films.
 4. Tegen: Het voorgaande argument is minstens zo achterhaald als het auteursrecht zelf. Die industrie verdient geld zat, daar zal Mininova echt geen afbreuk aan doen.

  Ik reageer maar even op beiden tegelijk. Ik geloof er niet in dat er geen creatieve uitingen meer komen als er geen ouderwets auteursrecht meer is. Natuurlijk, de huidige industrie (platen- en filmmaatschappijen) zullen in grote problemen komen, maar dat kwamen de stokers ook toen de elektrische trein opkwam. Jammer voor de stokers, en evenzo jammer voor de huidige industrie. Innoveer of word irrelevant.

 5. Voor/Tegen: “Mininova zelf zouden we wellicht nog moeten verdedigen, ware het niet dat de gebruikers een stel parasieten zijn, geen klik met de muis waard.”

  Inderdaad, Mininova krijgt er aardig van langs van mensen die zelf niets doen, en dat is jammer. Waarom alleen kankeren op Mininova dat het probeert en niet meteen opgeeft, en niet zelf bv. gaan lobbyen voor een beter auteursrecht of doneren voor de juridische strijd?

De zitting van de Mininova-zaak is trouwens woensdag 20 mei. Zie ik jullie daar?

(En ik heb erg veel zin om een paar t-shirts te drukken met de rechtsboven getoonde afbeelding in het groot. Maar waar vind ik een voldoende high-res versie van dat plaatje?)

Arnoud

15 reacties

 1. Ik ben er zeker weten! Het lijkt me een uitermate interessante zaak. Zeker nu er twee, naar mijn mening, zeer goede advocaten aan beide kanten te vinden zijn. (Brein laat zich bijstaan door D.J.G. Visser, Mininova door Chr. Alberdingk Thijm).

  @ Arnoud, kan ik je daar aanspreken want ik zou ik graag willen spreken om van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Ik schrijf mijn scriptie over het spanningsveld dat ontstaan is tussen indexeringsites zoals mininova en de auteursrechthebbenden.

  http://www.cs.uku.fi/~katajama/youwouldnt/xyz.gif

  Zo te zien al een vergroting van het bestaande plaatje.

 2. Ik ben benieuwd naar de juridische implicaties van het gebruik van een geautomatiseerd filter; de eerste vraag die opkomt:

  • Kan het gebruik van een geautomatiseerd filter ertoe leiden dat de beheerder van de website aansprakelijk gesteld wordt voor de inhoud die door het filter glipt?

  De Notice en Takedown procedure is arbeidsintensief voor de entertainmentindustrie en een slim gebruik van “contentherkenningssystemen” kan daarbij een hoop werk besparen.

  • Hoe ver mag de entertainmentindustrie gaan met het automatiseren van het versturen van de Takedown notices? Hoeveel menselijke controle is noodzakelijk om zorgvuldig handelen te garanderen?

  Het zou “de industrie” een hoop werk besparen als alle p2p sites een filter installeerden dat de overduidelijk inbreukmakende uploads blokkeerde.

  • Zou de entertainmentindustrie de website de kosten van het filter moeten vergoeden?

  • Welke zorgvuldigheidseisen moeten we aan het gebruik van het filter stellen? Een bezwaarprocedure bij onterechte blokkering?

  • Wat is de aansprakelijkheid van de entertainmentindustrie wanneer blijkt dat het filter overblokkeert, kan de overheid dan ingrijpen op basis van de mededingingswetgeving?

  En de bonusvraag die ik graag aan de rechter overlaat:

  • Waarom kan een industrie plaatsing van een filter afdwingen, waar de overheid dat niet kan (censuur)?
 3. Als je Arial of Helvetica gebruik zal niemand het verschil zien. En je kunt altijd een mailtje sturen naar de makers. Ze zullen je vast met alle liefde beantwoorden.

  Moet jij je eigenlijk aanmelden als pers? 😉

 4. Er is juist geen wettelijke bepaling die zegt dat je vooraf moet filteren.

  De Europese richtlijn in deze stelt dat je content moet verwijderen als je redelijker op de hoogte bent van de aanwezigheid van illegale content. Een rechter kan heel wel oordelen dat dat vooraf moet gebeuren als de hoeveelheid content die illegaal is zeer aanzienlijk is en de daarmee veroorzaakte schade potentieel groot is.

  De take down notice is een methode die kan voldoen maar is bij grootschalige hoeveelheden illegale content mogelijk niet afdoende. De Amerikaanse DCMA wet heeft expliciet de take down notice als middel vastgelegd (en er is veel kritiek op dat punt) maar de Europese richtlijn is veel ruimer en kan zeker strenger worden geinterpreteerd bijvoorbeeld als er inderdaad sprake is van grootschalige aanwezigheid van illegale content en bijvoorbeeld het commercieel exploiteren van die content.

  Ik hoop zeker dat de advocaat van Brein aanvoert dat de take down notice voor sites als Mininova waar op grote schaal illegale content aanwezig is niet voldoet omdat het voor de entertainment industrie onmogelijk is om zelf alle mogelijk contentschendingen op honderden of duizenden sites met take down notices te achtervolgen. Bovendien kunne sites huin content in private groepen aanbieden die voor de entertainmentindustie onzichtbaar zijn. Daar kan alleen filtering werken. Mogelijk kunnen we daar dan mogelijk interressante jurisprudentie op krijgen.

 5. Een rechter kan heel wel oordelen dat dat vooraf moet gebeuren als de hoeveelheid content die illegaal is zeer aanzienlijk is en de daarmee veroorzaakte schade potentieel groot is.

  Artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG zegt m.i. nu net dat dat niet mag: “de lidstaten [leggen] de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.”

  Je hebt in zoverre gelijk dat de Europese wetgever niet heeft voorzien dat er sites met grootschalig inbreukmakend aanbod zouden komen, laat staan sites met informatie over of hyperlinks/torrents/etc naar zulk aanbod. NTD is geschreven voor incidentele problemen bij verder keurig opererende sites.

  Toch blijf ik moeite houden met preventief filteren, omdat je dan de verantwoordelijkheid legt bij een partij die niet kan inschatten of sprake is van inbreuk. Wat te doen met een parodie die abusievelijk als origineel word geflagd? Ik moet gelijk denken aan dit nummer, dat overigens legaal verspreid mag worden.

  Waar ga ik heen als mijn verspreiding ten onrechte tegengehouden wordt door zo’n filter?

 6. Het is de vraag of Artikel 15 Ecom van toepassing is, aangezien Mininova een soort zoekmachine/directory is. Zoekmachines kennen geen harde aansprakelijkheidsbeperking in het EU of Nl recht. Wel blijkt uit de Nederlandse rechtspraak dat vergelijkbare beperkingen voortvloeien uit het onrechtmatige daadsrecht (Rb Technodesign / Vzr Jensen).

  Het resultaat is dat de rechtbank redelijk veel vrijheid heeft om de verschillende omstandigheden af te wegen en tot een beoordeling te komen van de geldende zorgvuldigheidsnorm voor Mininova ten aanzien van inbreuken op auteursrecht door derden. De Technodesign standaard van het Hof die Brein aanhaalt is ook een gevolg van deze ruimte.

  Ik ga kijken of ik het red om naar de zitting te komen!

 7. De overheid hoeft geen algemene verplichting op te leggen maar een rechter kan wel concluderen dat in specifieke situaties, dus juist waar auteursrechtschending ernstige vormen aanneemt, hogere eisen gesteld worden aan de verplichting voortvloeiend uit de europese richtlijn dan alleen een beleid gericht op take down notices. Met name als de beheerder van een site op de hoogte zijn van grootschalige aanwezig van illegale content op hun site. Iets wat voor beheerders van torrentsites zeker lijkt te gelden aangezien dergelijke sites die de verspreiding van auteurrechtelijk beschermde werken faciliteren in de praktijk alleen maar succesvol kunnen zijn vanwege illegale content.

 8. (Volledig offtopic) Whatthefont.com is een website die op basis van een graphic lettertypes kan identificeren. Hiermee zou je het juiste “You wouldn’t steal a car” font kunnen achterhalen. Voor het goede doel ben ik graag bereid hier even mee te helpen, indien nodig 🙂

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.