Aansprakelijk voor de website van je kind?

U herinnert zich misschien nog de Cruijffclaim-zaak, over een vijftienjarige voetbalenthousiasteling die een foto van Johan Cruijff op zijn site opnam en uiteindelijk ” 2.420 schadevergoeding en ” 1.647,93 aan proceskosten moest betalen. Nou had deze jongen dat geld niet, en gesprekken over een mogelijke betalingsregeling liepen ook op niets uit. De jurist van de fotograaf, Luc Verkoren, nam toen een opmerkelijke stap: klaag de ouders aan.

Immers, ouders zijn toch aansprakelijk voor wat hun kinderen doen? Nou ja, ongeveer. De wet (art. 6:169 BW) zegt dat als iemand minstens veertien maar nog geen zestien jaar is, de ouders aansprakelijk zijn voor zijn handelen

tenzij [de ouders] niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

Dat wil zeggen, je bent als ouder van een veertienplusser niet per definitie aansprakelijk (voor een veertienminner wel). Je bent pas aansprakelijk als blijkt dat jij als ouder in had moeten grijpen maar dat hebt nagelaten. En de bewijslast ligt bij jou als ouder: jij moet bewijzen dat je niet in had moeten grijpen, oftewel dat dit gedrag van het kind binnen zijn normale vrijheid valt en daarom alleen de schuld van het kind is.

De kantonrechter legt in het vonnis (PDF, 1.8MB) uit waarom hij dat niet het geval acht bij een website die het kind zelf onderhoudt:

Het gaat kennelijk om een handige jongen – zoals zoveel kinderen tegenwoordig zeer handig zijn in het omgaan met internet en alles wat met computers te maken heeft – die op deze wijze zijn liefhebberij mede vorm geeft. Dat is tegenwoordig niets bijzonders. Er zijn veel kinderen van (ongeveer) deze leeftijd die een website hebben. Het onderwerp van de site -voetbal- is onschuldig: volstrekt normaal voor een jongen van 15 jaar.

Nu bleek de site een KvK-registratie te dragen. Dus toch commercieel, zou je zeggen. Dit was echter het gevolg van sponsoring door een enthousiaste kennis die de site (“leuk initiatief”) via zijn bedrijf wilde steunen.

Daarna las ik nog een voor veel vaders herkenbare verzuchting:

[De vader] heeft verklaard dat zijn zoon veel meer van computers afweet dan hij en dat hij geen bemoeienis met de site had en heeft.

Mede gezien die omstandigheid ziet de rechtbank geen reden om de ouders aansprakelijk te houden voor deze inbreuk. De vrijheid om een website te bouwen is voor een vijftienjarige “normaal” en de ouders zijn “niet tekort geschoten in hetgeen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van hen kon worden gevergd.”

De claim richting de vijftienjarige blijft gewoon staan; de komende twintig jaar (de verjaringstermijn voor vorderingen uit vonnissen) zal dat geld er dus moeten komen – uit zijn zakgeld, wel te verstaan.

Arnoud

39 reacties

 1. Het zou beter zijn geweest dat de overheid wat meer openheid geeft over regelgeving mbt internet, dan had de jongen daar rekening mee kunnen houden. De eis is in dit geval wel erg hard. Ik ben het helemaal eens met Dennis.

 2. Advocaat Luc Verkoren heeft alle realiteit uit het oog verloren;-). Beetje jammer hoor, een 15 jarige jongen zo te grazen nemen vanwege een plaatje op zijn website waar hij zijn enthousiasme mee toont. Zijn we nou volwassen hollanders of gaan we net als in de VS claimen tot je broek er stijf van staat?

 3. Hoe zit dat met claims van Brein, als een kind, bijvoorbeeld met bittorrent, auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft gepubliceerd, en het daarvoor gebruikte ip-adres is getraceerd tot de ouders?

  ISP’s hoeven in Nederland geen NAW gegevens van downloaders aan Brein af te staan. Mocht Brein aankloppen en niet accepteren dat “het veertienjarige vriendje van kindlief de schuldige is”, dan hangt het van de details (en de mening van de rechter) af of jij wel of niet aansprakelijk gesteld kan worden.

 4. @Kwetal – reactie 6 e.v. Dit vonnis kan zeker gebruikt worden door ouders & verzorgers die vinden ten onrechte door nntn organisaties onder druk te worden gezet. Het kan daarmee een streep zijn door de praktijk mensen te confronteren met onthoudingsverklaringen.

  @8,9,10 – waar komt hier nou het downloaden vandaan? De zaak draait toch om het beschikbaar stellen van een foto online. Publicatie dus en eventueel uploaden.

 5. Het oorspronkelijke vonnis was bespottelijk. Die fotograaf had moeten aantonen wat de door hem geleden directe schade was, en op welke wijze de domeinhouder daarvan heeft geprofiteerd. Ongetwijfeld verdient die jongen er weinig tot niets aan, dus was er ook helemaal geen reden om zo’n enorm bedrag te vonnissen. Auteursrechthebbenden die kinderen van 15 zoveel geld afhandig willen maken zijn misselijkmakende, totaal verziekte wezens. Voor dergelijke zelfverrijking was het auteursrecht oorspronkelijk ook nooit bedoeld. Het zou heel goed zijn als de wet op dit punt wordt aangepast.

 6. @Hendrik: dat kun je doen inderdaad, maar aan oprichting zitten wel kosten verbonden. Als je minderjarig bent, heb je daarbij ook toestemming van je ouders nodig. Plus, bij een BV moet je een zeker kapitaal hebben (19.000 euro of daaromtrent) om je in te kunnen schrijven.

  Verder blijf je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk als sprake blijkt van wanbestuur, dus je kunt niet vanachter je BV ongestraft maar vanalles uithalen.

 7. wees blij dat iemand anders je foto op zijn site zet! dat kan je alleen maar beter van worden volgens mijn heeft deze fotograaf geen slime set gedaan! terug spoelen kan niet meer hier krijg i hopelijk spijt van!

 8. Fotograafjes en advocaatjes van dit misselijkmakende kaliber smeten we vroeger zonder pardon in de gracht. Vervolgens urineerden we vanaf de brug met zijn allen op de rondzwemmende bleke schedels.

  Dat zouden meer mensen moeten doen. Het lucht echt op.

 9. Dat deze jongen werd veroordeeld lijkt mij zo krom als de meanderende Aa achter in m’n tuin. Hij (deep)linkt toch slechts een afbeelding? Hij is toch niet verantwoordelijk voor de afbeelding die nota bene op een andere (niet zijn) server staat?

 10. >> Plus, bij een BV moet je een zeker kapitaal hebben (19.000 euro of daaromtrent) om je in te kunnen schrijven.

  Geheel offtopic, maar afaik is dat niet meer zo. Omdat je dit bedrag na inschrijving weer terugkreeg was elke bank bereid dit bedrag voor een maand of wat te lenen, waardoor het hele idee achterhaald was. Blijft het wel dat er nog steeds kosten aan verbonden zijn (maar bij lange na geen 19K)

 11. gedaagden hebben wel degelijk bezwaar gemaakt tegen eiser, in hun verweer staat letterlijk dat de betreffende foto nooit op de ,server van soccer4u gestaan heeft maar, door een ander dan gedaagde, is geupload bij een artikeltje over cruijff, de rechter stapte daar heel gemakkelijk overheen door in de beoordeling van het vonnis te vermelden dat dat er niets toe doet! zie inhoud vonnis.

 12. @Freeaqingme: bij mijn weten is het nog steeds formeel een eis, hoewel je er in de praktijk makkelijk omheen kan inderdaad (het schept wel extra aansprakelijkheid). De wetswijziging die het afschaft treedt pas volgend jaar in werking.

  @Van Katerschoten: er was geen advocaat voor de gedaagde.

  @caroline: excuses, daar heb je helemaal gelijk in, ik heb dat fout onthouden.

 13. een aantal dingen in de zaak van de cruijff foto. Het kantongerecht is eigenlijk geen rechtbank, maar meer een veroordeelfabriek. Het moet snel (en goedkoop denk ik) Als je daar voor het eerst staat zonder advocaat is je spreektijd voorbij, voordat je het in de gaten hebt. Een advocaat is niet nodig voor het kanton, dus bijna niemand heeft die. In het geval van een minderjarige is dit feitelijk strijdig met Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind lijkt me want een kind heeft recht op rechtsbijstand. Dus er was nauwelijks sprake van (toekennen van het recht op)verdediging. Dat geen Hoger Beroep is ingesteld begrijp ik niet. Denk dat dat kans van slagen had. Nu is de termijn van HB verstreken. Weet toevallig iemand onder welke bijzondere omstandigheden er een uitzondering op de beroepstermijn van 3 maanden mogelijk is? Feit nu is: nieuwe jurispredentie over auteursrecht op internet. Waar waren de verdedigers van de vrijheid op internet kort na het bekend worden van deze zaak?

 14. Een faillissement is er ook voor natuurlijke personen. Volgens Wikipedia blijven de schulden voor een natuurlijk persoon gewoon bestaan. (Voor een rechtspersoon ook, maar de rechtspersoon zelf houdt op met bestaan na faillissement.)

  Voor de schulden kan men proberen gebruik te maken van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Hiervoor is wel de voorwaarde dat de persoon te goeder trouw heeft gehandeld. Wikipedia spreekt zelfs over ‘buiten hun schuld’.

  De vraag is in hoeverre deze jongen kans maakt hierop. Ik zou het redelijk achten, omdat hij als minderjarige niet zo snel door zal hebben gehad dat zijn daden schade aanrichtten en onwettig waren.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetschuldsaneringnatuurlijke_personen

  Een curator zal wel al z’n bezittingen afpakken. Maar wat zal dat bij een 15jarige zijn? Je kleren mag je van de curator vaak houden. En laatst las ik ergens dat je zelfs je mobieltje mag houden. (Maar dat laatste weet ik niet helemaal zeker, dus.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.