Kan een avatar auteursrechten hebben?

| AE 1924 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 3 reacties

Een lezer vroeg me:

Al geruime tijd ben in actief in Second Life. Ik heb daar een winkel waar ik zelfgemaakte virtuele artikelen verkoop. Daar zit een licentie aan, en ik heb bij de copyrightnotice de naam van mijn avatar bij vermeld in plaats van mijn eigen naam. In Second Life is het namelijk niet gebruikelijk om je echte identiteit bekend te maken. Die maak je bekend aan Linden Lab, het bedrijf achter Second Life, en verder opereer je anoniem en ben je in Second Life alleen bekend onder de naam van je avatar. Maar is dat juridisch eigenlijk wel juist? Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een geschil, wordt mijn auteursrecht dan afgewezen omdat het niet onder mijn eigen naam geclaimd is?

Een avatar is geen persoon of bedrijf en kan dus geen auteursrechten bezitten. Formeel is die copyright notice dus niet helemaal correct. Aan de andere kant, het is toegestaan om een pseudoniem te hanteren, en de naam van je avatar lijkt me een soort van pseudoniem voor jezelf. Ik zie er dus weinig mis mee.

Daar komt bij dat een copyrightnotice helemaal niet verplicht is; volgens de wet heb je auteursrecht zodra je iets maakt, ongeacht wat voor mededeling je erbij zet. Je auteursrecht ben je dus niet kwijt omdat je het alleen in de naam van je avatar claimt.

Er zijn wellicht vraagtekens te stellen bij een licentie die als licentiegevende partij een avatar vermeldt. Is zo wel duidelijk met wie je zaken doet? Binnen Second Life zou ik zeggen van wel, gezien die constructie met Linden Labs. De avatar is gekoppeld aan een echte persoon, zodat altijd te achterhalen is met wie je zaken doet.

Verder zou je de naam van de avatar ook kunnen zien als een handelsnaam van de vraagsteller. Die doet op deze manier immers zaken onder die naam. Je kunt meer dan één handelsnaam hebben, dus ook als zhij een andere naam bij de Kamer van Koophandel hanteert kan de naam van de avatar een geldige handelsnaam zijn. En dan is het correct om die naam en niet de naam van de vraagsteller als persoon in de licentie op te nemen.

Arnoud

Deel dit artikel

  1. Wat het auteursrecht betreft kan ik je volgen. Maar een winkel moet op grond van artikel 27 lid 1 van de handelsregisterwet zijn handelsregisternummer vermelden en dus zijn anonimiteit opgeven. De strekking van de regels is dat de koper de identiteit van de inschrijvingsplichtige verkoper moet kunnen kennen en verifi?ren in het handelsregister, zonder tussenkomst van buitenlandse rechtspersonen en virtuele identiteiten. Dit geldt niet bij een incidentele verkoop door een particulier, maar wel bij een (virtuele) winkel, zou ik denken.

  2. Een constructie die ik ook wel gezien heb is dat persoon A het bedrijf (in dit geval dus linden labs) een licentie geeft om de auteursrechtelijke beschermde objecten van persoon A te verkopen. Dit zorgt er voor dat persoon B de transactie puur met linden labs kan doen. Linden labs kan daarna “royalties” betalen aan persoon A voor het reproduceren van het object.

    shapeways.com gebruikt deze manier b.v. (een website waar je o.a. zelf zaken kunt maken die andere mensen dan weer kunnen kopen)

    Daardoor hoeven persoon A en B niet met met elkaar te handelen in de economische zin.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS