Ik word zo moe van stichting Brein

brein-hoofdpijn.jpgEn nee, niet omdat ik zo vroeg mijn bed uit moest op Koninginnedag voor een interview met de NOS over hun laatste akkefietje: de eis dat kabelprovider Ziggo doorgifte van de Pirate Bay zou staken. Iets waar Ziggo begrijpelijkerwijs geen zin in heeft. Dat wordt dus een rechtszaak – die brief was alleen maar de wettelijk verplichte formaliteit (art. 3:305a BW) voor Brein voordat ze zo’n zaak mogen starten.

Zo’n zaak loopt nu ook tegen Usenetprovider News-Service. Waarom nu pas de naam van NSE bekend gemaakt is, is me niet duidelijk; Brein had de zaak al in januari aangespannen en meestal blaast men dan meteen hoog van de toren. (NSE is een klant van me maar ik heb geen bemoeienis met deze zaak, ik doe FTD al en dat is druk zat.)

NSE biedt betaalde toegang tot Usenet, Ziggo biedt toegang tot internet. Beide partijen beroepen zich op art. 6:196c, dat zegt dat ‘dienstverleners van de informatiemaatschappij’ niet aansprakelijk zijn voor informatie die ze doorgeven (Je kunt trouwens nu heel goed zien wie klakkeloos Brein-persberichten overschrijft want daarin stond “art. 1:196c”.). Brein stelt zich op het standpunt dat Usenet als zodanig geen legitieme dienst is en dus gewoon niet aangeboden mag worden. En Ziggo moet TPB gewoon blokkeren want TPB is een verboden site dus dat is net zoiets als kinderporno.

Nu vind ik het prima om de discussie te voeren of Usenet als zodanig (of de alt.binaries hiërarchie in het bijzonder) al of niet aangeboden mag worden. Of welke verantwoordelijkheid een provider zou moeten hebben als een site door de rechter verboden is.

Waar ik alleen zo moe van word, is de manier waarop Brein die discussie voert: via rechtszaken en niet via de politiek of het publiek debat. Zoals ze het zelf zeggen:

Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken.

Dat raamwerk komt er kort gezegd op neer dat alles verboden moet worden dat ook maar enigszins behulpzaam kan zijn bij het up- of downloaden zonder toestemming. En natuurlijk dat alle betrokken partijen daar proactief op gaan filteren. Vandaar dus de vele rechtszaken tegen torrentsites, MP3-zoekmachines, de ruzie met FTD en nu dus de rechtszaken tegen een Usenet- en een internetprovider.

Zo’n raamwerk is echter iets dat in de wet thuishoort: de wetgever maakt de afweging wat er wel of niet verboden hoort te zijn, en niet de rechter op voordracht van een private lobbyclub. Zeker, de wet loopt zwaar achter maar dan ga je niet op eigen houtje alvast maar wat verzinnen (en ze verzinnen een partij leuke constructies bij Brein) en net zo lang procederen tot je je zin krijgt. Dat daarbij het gehele wettelijk kader platgewalst wordt is dan kennelijk acceptabele collateral damage.

De vraag “moeten bepaalde sites verboden worden” of “wanneer moeten providers sites blokkeren” zijn fundamenteel want ze raken aan het grondrecht op toegang tot internet. Dergelijke fundamentele beslissingen verdienen discussie in het parlement en afgewogen wetgeving – niet een vonnis afgedwongen door een lobbyclub.

Arnoud

124 reacties

 1. Hear, Hear!

  De enige reden die ik nog kan verzinnen dat (no)BREIN de rechterlijke weg ipv de politieke weg gekozen heeft is omdat ze daar geen voet aan de grond lijken te krijgen (of in elk geval niet genoeg naar hun zin…)

  Daarmee ondermijnen ze dus onze rechtstaat, en dat alleen maar om hun zin te krijgen…

  Is dat niet te verbieden?

  Los daarvan, via Open-DNS kun je de hele blokkade omzeilen dus wat dat betreft…

 2. Waar ik alleen zo moe van word, is de manier waarop Brein die discussie voert: via rechtszaken en niet via de politiek of het publiek debat.

  De minister heeft al meermaals gezegd dat de huidige wetgeving grotendeels voldoet en vanuit de Europese politiek lijkt via het ACTA verdrag eerder zwaardere politieke maatregelen aan te komen. In die zin zit Brein dus al op het juiste spoor. Het publieke debat vind vooral plaats op het internet waar de downloaders op fora dit debat domineren maar waar geen zinvolle oplossingen worden aangedragen voor fundamentele problemen rondom intellectueel eigendom.

  Jammerlijk vind ik vooral dat er geen beweging is rondom het stimuleren van de entertainment industry om betere legale alternatieven aan te bieden maar Brein als vertegenwoordiger van die industie zal daar ook geen actie in ondernemen.

 3. Waar heeft de minister dat gezegd, hAl?

  Het debat wordt nauwelijks gevoerd want de verschillende partijen (industrie, makers en gebruikers van werk) praten niet met elkaar. Iedereen zit in zijn eigen kringetje. Plat gezegd: de industrie vindt dat we terug moeten naar de tijd dat iedereen netjes platen kocht en de piraten bouwen VPNs om lekker straffeloos te kunnen blijven uitwisselen. Dat heeft geen enkel nut.

  Met het rapport-Gerkens zag je dat ineens heel duidelijk worden. De vraag die men opriep was op zich terecht: wat gaan we eraan doen? Alleen verschillen de partijen van mening over de volgorde. Eerst legaal aanbod neerzetten en dan het ongeautoriseerde alternatief verbieden? Of eerst een downloadverbod en daarna de industrie een legaal aanbod laten neerzetten?

  De industrie gaat niets doen totdat het illegale kanaal dichtgetimmerd is. Of ze daarna wat gaat doen, is voor mij in ieder geval een open vraag. In landen waar al downloadverboden zijn, is ook maar bar weinig legaal online aanbod namelijk. Vandaar dus dat ik voor de andere aanpak ben: bouw eerst maar eens wat online diensten voor audio en video, en dan kunnen we daarna maatregelen nemen om concurrentievervalsing tegen te gaan. (Auteurswet is in feite anticoncurrentiewetgeving, als we de morele rechten even buiten beschouwing laten.)

 4. @Irina: Brein zegt kortweg dat de discussiegroepen een vrijwel achterhaald en in ieder geval zeer klein deel van het Usenet van nu zijn. Volgens hen draait Usenet om grootschalig downloaden van illegaal aanbod en worden de discussiegroepen alleen als excuus gebruikt om het een legitieme dienst te laten lijken.

 5. Wel usenet wordt gebruikt voor uitwisselen van spullen maar er gaan ook miljoenen discussies over usenet die gewoon legitiem zijn.

  Wat ik niet begrijp is het volgende BREIN dient eerst een bief te sturen met een verzoek om iets te doen, je weigert en dan kommen ze in eens met een rechtszaak aan zetten. Dit gaat Ziggo erg veel tijd en geld kosten om zich eigen te verdedigen maar kan Ziggo dit verhalen als zij winnen op BREIN.

  Vind ik de oplossing van Buma/Stemra een stuk beter gewoon de mensen de optie geven om legaal te downloaden voor een bedrag tussen de 5 en 10 euro per maand. Alleen DPI dat kunnen ze vergeten dat verlaagt de doorvoer snelheid op internet zodanig dat het lijk of we weer 10 jaar terug gaan in de tijd.

 6. Ik ben zelf ook een voorstander voor het idee van de Buma / Stemra. Het andere idee wat ze hadden, om een heffing op YouTube filmpjes te incasseren vond ik dan weer over de top.

  Wat BREIN doet vind ik al tijden niet interessant meer, op mij komen ze over als een klein kind waarvan het schepje in de zandbak is afgepakt.

 7. Ik vind ook dat het verbieden van een techniek die zich bewezen erg onzinnig is.

  @We are borg: Ik verwacht dat Ziggo hier geen rechtzaken gaat doen, maar gewoon de NAW gegevens zal afgeven. Daarna is het een zaak tussen BREIN en de klant van de provider.

 8. Je kunt een partij niet verwijten rechtszaken te beginnen, zeker niet als het gaat om rechtszaken die niet bij voorbaat kansloos zijn. (Overigens is FTD zelf een rechtszaak begonnen.)

  @Antigoon: Brein ondermijnt de rechtsstaat door naar de rechter te stappen? Zo’n ONZIN lees ik niet iedere dag.

 9. (Auteurswet is in feite anticoncurrentiewetgeving, als we de morele rechten even buiten beschouwing laten.)

  Het auteursrecht maakt concurrentie juist mogelijk. Jij een auteursrecht op pacman, ik op donkey kong, nu kunnen we op een eerlijke manier op prijs en kwaliteit concurreren. (Tuurlijk, zodra wij prijsafspraken gaan maken is het niet meer eerlijk, maar dat is met alles zo en staat los van de Auteurswet. Daarom is er mededingingswetgeving.)

  Het octrooirecht heeft veel meer een concurrentiebeperkend effect. Toch ben of was je daar een voorstander van, getuige deze bron:

  De compressietechniek mp3 is een door tegenstanders van softwarepatenten vaak aangehaald voorbeeld. Engelfriet maakt er korte metten mee. Hij vindt het juist een bewijs van de juiste werking van het patentsysteem. Mp3 is een technische uitvinding voor het comprimeren van geluid. Juist om het patent op mp3 te vermijden, ontwikkelen andere programmeurs Ogg Vorbis, een alternatieve methode voor het comprimeren van geluid.
  Dat de octrooien op mp3 het toelaten om alternatieve codecs te ontwikkelen is deels een kwestie van geluk, en in ieder geval was er een grote investering van tijd, moeite en technische kundigheid nodig om deze octrooien te omzeilen. (En afspelen van een .mp3 lukt uiteraard niet met ogg vorbis.)

  Een auteursrecht is altijd te omzeilen door zelf iets te maken.

 10. @Piet, dat is afhankelijk van hoe je de markt bekijkt. Als je zegt dat de markt is het verhandelen van fysieke doosjes met individuele werken, dan lijkt het logisch om te zorgen dat iedereen zijn eigen doosjes kan verkopen en dat namaken/kopi?ren van doosjes niet mag.

  Alleen, die visie is volgens mij fout omdat creatieve werken niet met elkaar concurreren. Bij spelletjes misschien, maar zelfs daar twijfel ik, zijn Pacman en Donkey Kong echt met elkaar te vergelijken? Bij techniek is dat anders. Mercedes en BMW concurreren met elkaar. De Perfectdraft en de Beertender ook.

  Ik denk daarom dat de markt alleen gaat over verpakken en aanbieden van werken. Een bioscoop concurreert met een DVD-verhuurwinkel, en een streamingvideosite concurreert met Usenet. De Auteurswet zou moeten stimuleren dat mensen op slimme en aantrekkelijke manieren content gaan verpakken en verkopen. En daarbij is het niet wenselijk dat rechthebbenden op hun werken gaan zitten en maar 1 manier toestaan (op DVD branden en verkopen).

 11. Waar heeft de minister dat gezegd, hAl? Onder andere hier http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi3agwzji6uz in de nota voor de digitale snelweg wordt diverse malen aangegeven dat de oplossing zoveel mogelijk in de bestaande wetgeving moet worden gezocht.

  Er zijn nog wel meer gelegenheden waarop ministers van justitie vergelijkbare uitspraken hebben gedaan ook in bijvoorbeeld televisie interviews maar het vinden is niet zo makkelijk.

 12. In mijn ogen ligt concurrentie tussen verschillende spelletjes, boeken, films, liedjes, televisieprogramma’s, etc., juist meer voor de hand dan concurrentie tussen verschillende technieken. (En in ieder geval zie ik niet in hoe het legaal mogen verkopen van andermans boeken zonder diens toestemming een mooi voorbeeld van marktwerking kan worden genoemd.)

  Je moet natuurlijk niet kijken naar de persoonlijke voorkeuren van ??n individu. Die vindt donkey kong misschien onvergelijkbaar veel leuker dan pacman, net zoals hij Coca Cola misschien onvergelijkbaar veel lekkerder vindt dan Pepsi Cola of 7 Up, of zoals hij Grolsch onvergelijkbaar veel lekkerder vindt dan Heineken. Je moet kijken naar het publiek als geheel. Er is duidelijk een markt voor videospellen, zoals er een markt is voor frisdranken en een markt voor bier. Voor boeken, films en televisieprogramma’s is het niet anders.

  Jij ziet een onrecht in het feit dat een schrijver zijn ??nmalig geschreven boek steeds opnieuw weer kan verkopen. Maar hoeveel schrijvers verdienen meer dan valt te rechtvaardigen? Of kijk zo je wilt naar wat uitgevers gemiddeld op een boek verdienen: dat is echt niet veel. (Ja, wel op de wetenschappelijke markt, maar dat is een ander verhaal.) Zou het wel veel zijn, dan zouden er vanzelf meer schrijvers en uitgevers komen om de winst af te romen, zoals het een vrije markt betaamt.

  Met octrooien op technische vindingen is het anders. Om een octrooi op een medicijn tegen een bepaalde ziekte kun je niet zomaar heenwerken. Daar moet je echt hard voor werken en dat het je lukt is lang niet zeker. Zolang het je niet lukt is er geen concurrentie op de markt van medicijnen tegen die ziekte. (Het lijkt mij dat medicijnen tegen verschillende ziektes niet concurreren, al is dat in een wereld waarin budgetten voor gezondsheidszorg eindig zijn misschien ook relatief.) Daarmee zeg ik overigens niet dat octrooien noodzakelijk slecht zijn, want het idee is natuurlijk dat dat medicijn helemaal niet zou zijn ontwikkeld zonder het vooruitzicht van een octrooirecht.

  En ja, er zijn natuurlijk ook veel octrooien op kleine verbeteringen die een concurrentievoordeel opleveren en waarmee niet direct een monopoliepositie verkregen wordt. Het hangt af van wat precies de relevante markt is. Een beter remsysteem voor auto’s levert een concurrentievoordeel op op de markt voor auto’s.

  Een octrooi op een maatschappelijk zeer nuttige (onmisbare) vinding zal eerder een monopoliepositie opleveren. Een auteursrecht op een maatschappelijk zeer nuttig (onmisbaar) werk zal ook een monopoliepositie kunnen opleveren. Maar welk werk is maatschappelijk zo onmisbaar?

  En uiteindelijk mogen ook intellectuele eigendomsrechten niet worden misbruikt, zoals je hier uitlegt.

 13. Tsja, als je het absolute verbodsrecht voorop stelt, dan is concurrentie in verkoopkanalen inderdaad onmogelijk. Dan kunnen we alleen maar hopen dat auteurs zich verwaardigen hun werk aan veel kanalen beschikbaar te stellen en mee te doen aan innovatieve modellen, in plaats van alleen maar in de boekhandel en DVD-shop.

  Ik wil juist technologische innovatie stimuleren, en daarvoor is een breed en gevarieerd aanbod aan inhoud nodig. Het lijkt mij daarom wenselijk dat werk via vele kanalen beschikbaar komt. Uiteraard moeten auteurs adequaat gecompenseerd worden voor die beschikbaarheid, maar dat is niet hetzelfde als “nee sorry ik doe niet aan Bittorrent”.

  Het gaat mij er dus niet om of iemand een boek ??nmalig kan verkopen maar dat slimme verkoopkanalen voor boeken niet zonder inhoud komen te zitten.

 14. IMO is er wel een complotje tegen BREIN te organiseren. Dat Nederland een raamwerk van rechtspraak krijgt waarmee BREIN uitgepraat is. De rechtspraak is te veel in overeenstemming met dat raamwerk wat BREIN ambieert en te weinig met de wet. Als de rechtspraak in overeenstemming was met de wet dan was de Piratenpartij niet nodig geweest.

 15. Een breed en gevarieerd aanbod via verschillende kanalen is natuurlijk wenselijk, maar dat kun je niet bereiken door verplicht alles (gratis?) op Bittorrent te laten zetten. Daarmee vernietig je het toekomstige aanbod.

  Er lijkt mij weinig twijfel over mogelijk dat op termijn vrijwel alles online te koop zal zijn. Download van spellen heeft bijvoorbeeld al het grote voordeel voor de makers dat uitgespeelde spellen niet tweedehands kunnen worden doorverkocht… De logische link tussen “het gaat niet snel genoeg” en “weg met de auteurswet” zie ik niet. Bioscoopfilms komen nu uiteindelijk toch ook vrijwel allemaal op DVD uit, en daarvoor op VHS? Daarvoor was het ook niet nodig om de Auteurswet op zijn kop te zetten.

  Voor zover pogingen om tot een beter onlineaanbod te komen systematisch worden gesaboteerd door “de industrie”, lijkt het mij een zaak voor de mededingingsautoriteiten.

 16. Ik zeg helemaal niet dat alles verplicht gratis op Bittorrent moet. Of nou ja, als iemand in staat is om het gratis weg te geven ?n de makers van het werk een faire vergoeding te geven dan zou dat misschien moeten kunnen, maar daar gaat het even niet om.

  Wat ik zie, is dat de industrie weinig tot geen initiatieven ontplooit om content online te koop te zetten. Afgezien van iTunes, maar dat is er ondanks de industrie gekomen en niet dankzij. Er is heel weinig online, wat er is is duur, dichtgeDRMd en beperkt in kwaliteit. Dat is niet goed. Daarom wil ik op dat punt de Auteurswet openbreken (niet afschaffen) zodat exploitanten gemakkelijker een licentie kunnen krijgen voor hun verkoopkanaal.

  Als je daarvoor een precedent wil: de SENA werkt in feite al zo, iedereen kan populaire muziek gaan exploiteren zonder dat de eigenaar van naburige rechten dwars kan liggen (art. 7 WNR). Die eigenaar kan alleen een vergoeding bedingen. Ook in de VS is er zo’n regeling voor mechanische rechten.

  De NMa ziet een licentieweigering niet als machtsmisbruik, en Sophie van Loon concludeerde in haar proefschrift dat daarvan pas sprake kan zijn als iemand voort wil bouwen op het IE-recht waarvan de licentie wordt onthouden. Microsoft moest haar API’s licenti?ren omdat mensen daarmee nieuwe producten kunnen bouwen, maar MS is niet verplicht om mij Windows te leveren als ik aankondig dit graag door te gaan verkopen in een door mijzelf bedachte nieuwe verpakking of volgens mijn eigen licentiemodel.

 17. de industrie weinig tot geen initiatieven ontplooit om content online te koop te zetten.

  Lees dit steeds als argument. In het kader van dat raamwerk van rechtspraak doet het er niet toe wat de industrie denkt of doet. Regel is dat openbaar maken en/of verveelvoudigen via Internet welhaast altijd in huiselijke sfeer plaatsvindt dus dan heeft de industrie geen claim.

  Er wordt inbreuk gemaakt door organisaties die youtube video’s als film voor een theater publiek vertonen, en daar geen voorafgaande toestemming voor hebben. Omgekeerd. Films op internet is geen inbreuk omdat een film op internet in nagenoeg alle gevallen gepaard gaat met kopie?n in priv?sfeer en openbaarmaking in huiselijke sfeer.

  Dat is alles wat besproken hoeft te worden in het kader van BREIN. Entertainment bestanden op internet is binnen de uitzonderingen die de wet aan het auteursrecht stelt. De vorderingen van BREIN zijn onverschuldigd.

 18. Wat de huidige wet zegt, vind ik even niet interessant in het kader van deze discussie. Het is immers een politieke discussie: hoe willen we omgaan met creatieve werken en hun makers? Hoe stimuleren we dat deze gemaakt en ge?xploiteerd worden, en hoe zorgen we ervoor dat makers niet doodgaan van de honger?

 19. Ik ben het niet oneens met Sophie van Loon, maar dat gaat denk ik over misbruik van machtspositie (art. 102 EU-Verdrag). Als de grote partijen onderlinge afspraken maken, is dat ook in strijd met de mededingingswetgeving (art. 101 EU-Verdrag).

 20. Wat (naar mijn idee) veel mensen over het hoofd zien is dat het eigenlijk al een gelopen strijd is. Organisaties als BREIN, de RIAA, en de MPAA maken geen schijn van kans. Het kan een aantal jaren nog gaan duren, maar ze zullen verliezen.

  De reden is simpel.

  Wij zijn nog altijd een democratie. Dat betekent dat (tot op zekere hoogte) wij als bevolking de wetten bepalen. En, hoe jammer het ook moge zijn voor BREIN, als volk hebben wij massaal besloten dat downloaden NIET moreel kwalijk is. Iedereen weet dat het eigenlijk niet netjes zou moeten zijn, maar toch doen we het allemaal. Dit betekent dus simpelweg dat mensen het niet als een moreel probleem zien.

  Onze toekomstige wetten zullen deze verandering gaan reflecteren. Om maar even een extreem voorbeeld te nemen: tot voor nog niet zo heel lang geleden hadden wij hier in ons land de moraal dat homofilie fout was. Gelukkig is dit moraal de afgelopen decennia flink veranderd, en onze wetten zijn aangepast: homo’s mogen nu ook trouwen en hebben nu dezelfde rechten als wij (technisch gezien dan he, want in de praktijk komt dat er niet altijd van).

  Hetzelfde zal gaan gebeuren met auteursrechten, en hoe harder en idioter BREIN et al. daar tegenin gaan, hoe harder de tegenstand van het volk zal zijn, en dus hoe verder het auteursrecht af zal brokkelen. Het kan best zo zijn dat we nog een aantal jaren zullen zien dat politici de kant van het geld kiezen (dus BREIN), maar uiteindelijk zullen ze toch voor het volk kiezen, want geld zonder stemmen is niks waard. Zo werkt dat nu eenmaal.

 21. “Dat daarbij het gehele wettelijk kader platgewalst wordt is dan kennelijk acceptabele collateral damage.” Is dit geen goed argument om de zaak niet ontvankelijk te laten verklaren, of kan dat juridisch gezien niet.

 22. Wat de huidige wet zegt, vind ik even niet interessant in het kader van deze discussie. Het is immers een politieke discussie

  Ben het daar niet mee eens. Het is geen politieke discussie. Het is een juridische discussie. De politieke discussie is allang geweest. Bij en tijdens het maken van de auteurswet en de uitzonderingen. Deze discussie ontstaat omdat niemand de juridische discussie voert.

  In de eerste plaats de advocaat van BREIN niet. Onze prof. In de tweede plaats de politiek die de eigen wetgeving niet respecteert en ten derde BREIN die corruptie in een juridisch raamwerk bevestigd wenst te zien.

  Hoe we om willen gaan met creatieve werken en hun makers, staat in de auteurswet. Daarover hoeft niet anders gedacht te worden dan in de auteurswet staat. Je denkt toch niet dat een volgende auteurswet de discussie beslechten zal? Die wet toepassen. Dat is wat gebeuren moet.

  Maker niet dood laten gaan van de honger is geen kwestie voor het auteursrecht. Daar is de Algemene Bijstandswet voor. Er is toch ook geen Broodwet om bakkers te beschermen tegen verhongeren?

  De huidige auteurswet biedt allang een mooie balans tussen alle belangen. BREIN frustreert dat willens en wetens. Daardoor raakt iedereen over de toeren en ontstaan er zinloze discussies. Van meet af is het bal met BREIN.

 23. @Thom: het lijkt mij waarschijnlijk (en zeer te hopen) dat regering en parlement zelfstandig zullen blijven nadenken, en net zoals ze de belastingen niet zullen afschaffen ook niet het auteursrecht bij het vuilnis zullen zetten.

  Verdedigen dat het auteursrecht een nuttige en noodzakelijke functie vervult is op deze pagina vechten tegen de bierkaai, maar gelukkig is het met de politiek wel erg, maar nog niet zo erg gesteld dat er geen oog is voor de andere kant van het verhaal.

 24. Jdk vergeet de rechters die eensgezind zijn “enig juiste” interpretatie van de auteurswet verwerpen. Die zitten natuurlijk ook in het complot. Brein, politiek en rechters spannen samen om te verhullen dat allang is besloten dat up- en downloaden volledig legaal zijn…

  Tja.

  Hoe je een advocaat dit kwalijk kan nemen begrijp ik trouwens niet.

  @Mike: nee, het zijn de rechters die – in de ogen van Arnoud – die wettelijke kaders platwalsen. Brein kan daar niet schuldig aan zijn.

 25. Voor een politieke discussie over de auteurswet, zoals deze, lijkt mij de centrale vraag stelling: willen we een auteurswet en zo ja, welke doelen streven we hiermee na en hoe kunnen we deze halen?

  De verdiencapaciteit van auteurs vind ik niet tot deze doelen behoren. Wie hiermee niet of niet genoeg geld weet te verdienen kan zijn heil ergens anders in zoeken. Ik vind het ook een eng doel, omdat daarmee impliciet het eigenbelang belangrijker wordt gemaakt dan het algemeen belang.

  Het stimuleringsvraagstuk is daarin tegen iets dat in het algemeen belang zou kunnen zijn. Ik vraag me hier alleen bij af of dit zo belangrijk dat we het niet aan de markt zouden kunnen overlaten.

  Hoe om te gaan met auteurs? Het belangrijkste lijken mij de persoonsrechten. (naamsvermelding en anti-verminking) De vraag hoe om te gaan met consumenten, is er een die m.i. hier direct achter aangeplakt zou moeten worden.

  ALS je auteurs het alleen recht geeft op openbaring en vermenigvuldiging, dan mag dat niet leiden tot het criminaliseren van consumenten. Eveneens ALS je kopieerbeveiliging technieken wettelijk beschermd, dan zou je ook moeten regelen dat mensen onder bepaalde omstandigheden het recht krijgen om die te hacken.

  Op het moment dat je niet naar beide belangen kijkt dan krijg je onbalans en dat uit zich vroeger of later wel een keer. Het als maar verhogen van de periode waarna een werk in het publiek domein terecht komt acht ik zo’n marktverstorende werking. Deze termijn flink reduceren lijkt mij de eerste maatregel die genomen moet worden.

 26. Hm, die vergelijking met bakkers vind ik toch mank gaan.

  Als ik een brood bij de bakker weg haal en het een straat verderop verkoop, is daar wel degelijk wetgeving tegen.

  Als ik muziek van een cd haal en het op een andere manier doorverkoop, is daar nu auteursrecht tegen.

  Dat de muziek ook nog op de oorspronkelijke cd staat, terwijl het brood bij de bakker weg is (de kopieertechniek ontbreekt nog, zeg maar), lijkt me niet uit te maken voor het negeren van de eigendomsrechten en het wegnemen van de inkomsten van degene die de muziek gebakken heeft.

 27. Had ik beter bouwvakkers als voorbeeld kunnen nemen. Bakkers kunnen overigens ivm de patenten van mosanto best een Broodwet gebruiken.

  @Piet

  Het is niet waar dat rechters eensgezind zijn. De lagere rechtspraak is in strijd met de uitspraken van de hoge raad en het europese hof en in strijd met de wet. Verder wordt de rechtspraak misleid (lees; voorgelogen) door BREIN. De rechters zitten wat mij betreft niet in het complot. Professor Dirk Visser wel. Hij is het brein van de corruptie van BREIN.

 28. Hoewel ik wel denk dat gezien de overgang van een produktie-economie naar een diensteneconomie, het recht nogal achteraan hobbelt. Misschien is dat inherent aan het recht.

  Het lijkt mij handiger als degene die werkt, wordt betaald voor het werken en niet degene die het recht op het resultaat vasthoudt (= met zijn achterste op het recht zit). Dat betekent volgens mij dat we hiervoor een intellectueel dienstenrecht nodig hebben en geen intellectueel eigendomsrecht.

  De huidige situatie leidt in mijn ogen vooral tot grootkennisbezitters (bv octrooihouders) met juridische huurlingen (advocaten) en daaromheen een hoop kleine keuterboertjes die voor relatief weinig geld nieuwe dingen mogen bouwen.

 29. Overigens. Als het toch een politieke discussie is. Politiek gezien komt het mij verstandig voor eerst de rechtspraak te vragen de auteurswet in de zaken van BREIN toe te passen zoals het hoort en vervolgens kijken wat er dan van het auteursrecht gevonden wordt. Durf er een wetje om te verwedden dat de gevoelens omtrent het auteursrecht dan niet zo radicaal zullen zijn als nu bij de Piratenpartij bijvoorbeeld. Zie helemaal niks in hun voorstellen. Een Piratenpartij die niet ziet dat de auteurswet feitelijk al is zoals de Piratenpartij dat graag ziet (met ruimschoots vrijheden voor priv? gebruik) en dat corruptie bij enkele entertainment monopolisten voorkomt dat dit ook in de uitvoering van de auteurswet blijkt, is een partij van niks. De algemene roep naar hervorming van het I.E recht is verstandig. Echter: wanneer niemand begrijpt dat de auteurswet nu al ok? is maar dat BREIN corrupt is, is er van hervorming niks te verwachten.

 30. @Amber: De clue is dat er niets wordt weggenomen door het maken van een kopie. Er ook niet eens in gebroken op de bankrekening van een auteur. Verder geef je aan de wet niet overtreden mag worden, maar vind je dan dat er geen wet mag worden aangepast of ingetrokken?

 31. @Jdk: die lagere rechtspraak is alleen in strijd met jouw merkwaardige en onjuiste lezing van een arrest van de HR.

  Beetje vreemd dat je het de ADVOCAAT van Brein kwalijk neemt dat de RECHTERS een volgens jou onjuiste uitspraak doen in het voordeel van Brein. Je zou dan nog eerder boos moeten zijn op de advocaten van de verliezende partij, want als het niet de rechters zijn die hebben zitten slapen, dan zijn het die verliezende advocaten geweest.

 32. @Amber:

  Het lijkt mij handiger als degene die werkt, wordt betaald voor het werken en niet degene die het recht op het resultaat vasthoudt (= met zijn achterste op het recht zit). Dat betekent volgens mij dat we hiervoor een intellectueel dienstenrecht nodig hebben en geen intellectueel eigendomsrecht.
  Het uitgangspunt is ook dat degene die werkt dat recht krijgt. Die persoon kan dan zelf dat recht exploiteren, of het recht tegen betaling aan een ander overdragen. Daar is niet veel mis mee, lijkt mij.

  Voor zover de huidige situatie ongewenst is, zie ik niet hoe dat de schuld is van het auteursrecht. (Hooguit van de manier waarop de handhaving is geregeld met clubs als Buma/Stemra. Maar ja, als alle artiesten zelf moeten gaan handhaven schiet het ook niet op. In ieder geval geen fundamentele tekortkoming van het auteursrechtmodel zelf.)

 33. @Piet: wat ik Visser wel kwalijk neem, is dat hij nergens meldt advocaat van Brein te zijn maar wel overal de Brein-mening uitdraagt. Door zijn titel van hoogleraar in Leiden eronder verleent dat zijn mening toch enige status, en ik vind dat niet echt gepast.

 34. @Piet: niemand hier zegt dat het de schuld is van het auteursrecht als zodanig. Het auteursrecht is een middel om een bepaald doel te raken. Wat ik zeg is dat we niet meer aan dat doel komen en dat daarom het middel aangepast moet worden. Dat we dat doel niet raken is niet de ‘schuld’ van het middel maar van de veranderde maatschappij waardoor dat middel ineffectief is geworden.

 35. @Piet

  Begrijp dat het auteursrecht niet voor iedereen een open boek is. Het is bekend in de rechtspraak dat rechters vaak worstelen met het auteursrecht. Het is een specialisme wat niet elke rechter beheerst. Vaak laat de rechtspraak zich leiden door opinies als die van Dirk Visser. Dirk Visser is DE hoogleraar auteursrecht. Hij staat als co-auteur op HET handboek. Wanneer die man als advocaat komt pleiten voor een partij, maakt dat op voorhand indruk. Joris van Manen daarvan weet iedereen dat het een opportunist is. Visser is ons aller professor. Die man treedt op als raadsman voor een partij wanneer het algemeen belang daarmee gediend is.

  Proef je de nuance? Overigens is mijn lezing van de arresten van de hoge raad niet onjuist. Het is Intellectuele eigendsomrecht politiek om dat te beweren.

  @Arnoud

  Vind dat Drik Visser intellectuele eigendsomrecht politiek gemotiveerd, de wetenschappelijke discussie vertroebelt.

 36. Wat niet is veranderd, is dat het moeite kost om een werk te maken en er in de regel dus iets tegenover zal moeten staan voordat iemand een werk maakt.

  Wat wel is veranderd, is dat kopi?ren eenvoudiger en goedkoper is geworden. Dat verhoogt alleen maar de noodzaak van juridische bescherming.

  Zolang de PS3 niet definitief gekraakt is, is er geen noodzaak voor auteursrecht op PS3-spellen. Is de technische onmogelijkheid eenmaal weggevallen, dan is er alleen nog het auteursrechtelijke verbod. Dat verbod is niet 100% effectief, maar het is beter dan niets.

 37. @Piet: “in de regel”, je bedoelt behalve bij open source of al die mensen die Creative Commons hun werk weggeven? Ik zou eigenlijk wel eens onderzoek willen zien naar de verdelingen tussen klassiek en modern auteursrecht.

  Juridische bescherming is alleen nodig als je vast wilt houden aan het klassieke model van het uitsluitend recht. Ik vind het dus wat lastig discussi?ren als jij uitgaat van het uitsluitend recht (“Het uitgangspunt is ook dat degene die werkt dat recht krijgt”) en je dan afvraagt wat er anders zou moeten.

  Ik zou graag de discussie een stap hoger willen voeren. Waar gaat het om bij auteursrecht? Wat willen we bereiken, en wat is het effectiefste middel om daar te komen? (Ik verwerp niet op voorhand de oplossing van een uitsluitend recht maar ik wil wel graag vanaf first principles het probleem aanpakken.)

 38. @Alex “De clue is dat er niets wordt weggenomen door het maken van een kopie.” Hm, daar ben ik het, geloof ik, niet mee eens. Dat de bitjes en de bytjes nog op hun plek staan, ja dat wel, maar de verdiencapaciteit van de maker op het origineel neemt wel af door de kopie. Voor mij voelt dat ook als diefstal.

  Nee, dat wetten overtreden daar ben ik inderdaad niet zo van. Van mij mag de wet wel veranderen, daar ben ik in het geval van het auteursrecht zelfs voor, alleen dacht en hoopte ik dat we dat als samenleving via een open en democratische manier gingen doen. Ach, ik blijf nog eventjes naief, :-).

 39. @Arnoud: onder andere blogposts heb ik mijn standpunt al zeer uitgebreid vanaf first principles uiteengezet. Erg nuttig blijkt dat niet te zijn, want ben ik eenmaal halverwege dan begint weer iemand de meest basale first principles in twijfel te trekken. Meestal ook nog hoe het maar uitkomt: de ene keer is een kunstenaar die geld wil zien het niet waard om te bestaan, de andere keer kan zo iemand vertrouwen op internetcollectes, etc. Consistentie in argumentatie is ver te zoeken.

  Kom eerst eens met een strak alternatief plan. Dan schiet ik er wel gaten in.

 40. @Piet: nou, dan zal ik dat nog eens nalezen want ik kan me zo geen betoog herinneren waarin je uitlegt waarom klassiek auteursrecht het enige levensvatbare systeem kan zijn.

  Verder weet ik dat er vele verschillende meningen zijn, die behoorlijk uiteen lopen. Mijn mening zoals hier verdedigd is dat er meer ruimte moet komen voor nieuwe modellen. De industrie heeft haar kans gehad en verprutst, nu krijgen de piraten de kans om het geld binnen te halen zoals zij denken dat slim is (mits met billijke vergoeding aan de uiteindelijke makers).

 41. @ Piet Voor mijn gevoel moet je niet alle rechten kunnen overdragen. Er zijn in mijn ogen rechten die zo fundamenteel zijn dat ze bij de mens horen, ongeacht wat een mens zelf zegt.

  Dat klinkt niet erg naar zelfbeschikking, maar wat als we het recht op zelfbeschikking overdraagbaar maken, tegen een som geld? Is dat dan OK om te doen?

  In het NL-auteursrecht zit volgens mij ook een onderdeel wat je niet kunt overdragen, namelijk het naamgevingsdeel ofzoiets (Excuseert u mij, ik ben geen jurist. Wie vult het artikelnummer even in?). Deze niet-overdraagbaarheid heeft mijns inziens te maken met de identiteit van de maker. Er is ongetwijfeld een reden geweest waarom dit niet overdraagbaar is.

  In elk geval lijkt dat mij al een goede voorzorg tegen exploitatie van de makers door anderen. Ik zou meer intellectuele rechten wel exploiteerbaar maar niet overdraagbaar willen zien, om te zorgen dat degene die het werk daadwerkelijk maakt er aan verdient.

  Wat bijvoorbeeld gewone muzikanten nu verdienen aan het maken van muziek, vind ik echt te weinig, in verhouding dan tot wat eromheen wordt verdiend.

 42. @Amber: dat is artikel 25, de morele rechten of ook wel persoonlijkheidsrechten. Die kun je inderdaad niet overdragen, en wel precies omdat die rechten persoonlijk zijn. Jij als maker mag beslissen of je naam erbij moet en of het werk verminkt wordt door een wijziging van iemand.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.