Rechter verbiedt noemen bestandsnaam usenet-uploads

Het noemen van de bestandsnaam van uploads op usenet is een schending van het intellectuele eigendomsrecht, zo vatte Tweakers het samen. Eyeworks productions heeft via een zogeheten ex parte verbod (een procedure zonder hoor en wederhoor) bij de rechtbank Den Haag voor elkaar gekregen dat usenetcommunity FTD een aantal spots betreffende de film “Komt een vrouw bij de dokter” moest verwijderen, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Opmerkelijk daaraan is dat op FTD geen films of wat dan ook worden aangeboden; mensen posten berichtjes om elkaar te wijzen op downloadbaar materiaal op Usenet.

De advocaten van Eyeworks (waaronder Dirk Visser die toch beter zou moet weten) hebben bij de rechtbank Den Haag betoogd dat het schrijven over een downloadbare film op Usenet een “openbaarmaking” (publicatie) van diezelfde film is. Dit is apert onjuist, zoals ook herhaaldelijk de afgelopen zes jaar in de rechtspraak is uitgemaakt. De laatste keren waren in de Pirate Bay- en Mininova-zaken, waarbij diezelfde Visser namens BREIN te horen kreeg dat een torrentlink geen openbaarmaking is.

FTD heeft mei vorig jaar een bodemprocedure aangespannen tegen stichting BREIN om voor eens en altijd duidelijk te krijgen dat voor eigen gebruik downloaden van Usenet legaal is en dat het praten over downloadbare films en muziek niet tegen de wet kan zijn. FTD is dan ook zeer verbolgen dat Eyeworks een voorschotje neemt op deze rechtszaak en FTD aanspreekt met een claim die lijnrecht tegen de vaste jurisprudentie ingaat. In een kort geding op woensdag 19 (eerder is niet mogelijk) zal FTD vorderen dat het bevel ongedaan gemaakt wordt.

154 reacties

 1. Inderdaad weer Hensen, je zou bijna gaan denken dat hij aandelen heeft in de media-industrie. Erg absurde uitspraken, vooral omdat er onwaarheden in staan, dingen die gewoon niet zijn zoals ze staan omschreven.

  Meest absurde vond ik 4.2 waarin gesteld wordt dat het niet relevant is of downloaden uit illegale bron wel of niet legaal is…

  Arnoud, ik hoop dat je morgen aandacht wil geven aan deze uitspraak en hier je mening over wil geven.

 2. @Herman, helaas gaat het in deze zaak niet eens over of downloaden nu wel of niet legaal is. Die vraag komt totaal niet aan de orde! Het gaat namelijk niet om gebruikers die de bestanden downloaden maar om FTD die een bepaalde dienst inclusief software aanbiedt. Punt 4.2 is dus wel correct. Punt 4.3 is waar het om gaat, namelijk of FTD de film openbaar maakt of niet. (Naar mijn mening niet, maar goed… De rechter is het daar niet mee eens.)

  Laat ik eens toelichten waarom ik het oneens ben met de Rechter. Stel, een vrachtauto vol mobiele telefoons kantelt in de straat en de gehele lading ligt verspreid over straat. Een persoon, die ik even FTD noem, belt vervolgens iedereen in zijn telefoonlijst om te vertellen dat een vrachtwagen is gekanteld en waar deze is. Iedereen die via FTD hierover hoort gaat dus snel naar de plek van het ongeluk en graait snel een mobieltje weg om snel te maken dat ze wegkomen. Dat is dus diefstal en FTD heeft die mensen in de gelegenheid gesteld om te gaan stelen. En als je het zo bekijkt is FTD dus ook schuldig. Maar tussen al die mensen kunnen ook mensen zitten die naar de ramp-plek gaan om te helpen. Ze stoppen mensen die proberen weg te lopen met een mobieltje en verzamelen zoveel mogelijk mobieltjes om deze terug te leggen in de vrachtwagen. Ook noteren en filmen zij gegevens van alle andere mensen op de site om zo de opsporing van de dieven onder heb te verbeteren. Deze mensen helpen dus om de boel weer schoon te krijgen. En dat hoeven er helemaal niet veel te zijn. En in deze zaak is dit een taak voor Eyeworks en eventueel enkele andere bedrijven die van de diensten van FTD gebruik kunnen maken om illegaal materiaal op Usenet snel op te sporen en te zorgen dat dit materiaal snel wordt opgeruimd. Maar ik betwijfel of FTD deze tweede mogelijkheid zelf ook voor ogen had toen ze deze dienst hadden opgezet. Desondanks is de dienst van FTD best goed bruikbaar bij de bestrijding van de illegahe handel op Usenet… FTD maakt immers het materiaal zelf niet openbaar. Ze maken alleen informatie over de locatie van het materiaal openbaar. Wat anderen met die informatie doen is aan hen om te beslissen. Opruimen of jatten, dat is dan de vraag…

 3. @Wim: (denk, denk) Oke, ik denk dat ik je begrijp. Dus dan zou het spotten van wat dan ook niet mogen van een rechter en dus ook niet die film?

  Ik versta ook heel wat anders onder “openbaar maken”. Ik vind het bizar dat je er dus niet over mag praten of elkaar wijzen op een download (al dan niet legaal geupload/gedownload, want dat deed er niet toe). Als de legaliteit van het gespotte onderwerp er niet toe doet, wat mag je dan nog wel zeggen?

  Kan ik dan (bij wijze van spreken) zometeen aangepakt worden omdat ik verwijs naar een artikel op een webshop?

 4. @Herman, heb mijn antwoord iets verder uitgebreid. Het voorbeeld is wel interessant. Als jij aan anderen vertelt waar ze eenvoudig een aardige buit bij elkaar kunnen jatten, ben jij dan mede schuldig aan diefstal? Dat is eigenlijk de kern van het geheel… En ja, als jij dat aan de politie vertelt dan help je om misdaad te bestrijden. Vertel je het aan een boevenbende dan ben je zelf eigenlijk ook crimineel. Maar FTD vertelt aan iedereen die wil luisteren dus zowel de Goeden als de Slechten. Wat is FTD dan zelf?

 5. @Wim: Nu snap ik het niet meer! Er wordt gesteld dat het niet ter discussie staat of down/uploaden wel of niet legaal is, dat dit niet terzake doet.

  Dan doet het in jouw voorbeeld toch ook niet terzake of jatten legaal is? (ik vind dat het wel degelijk een rol speelt, maar het lijkt elkaar erg tegen te spreken)

  (dank voor je uitleg trouwens, wordt erg gewaardeerd. Ben zelf geen jurist 😉 )

 6. @Herman, bij Usenet is het niet het downloaden maar uploaden dat een misdaad is. Of downloaden strafbaar is, is niet belangrijk voor de discussie. FTD is informatie aan het verstrekken over materiaal dat door iemand is ge-upload naar Usenet. Misschien had ik het anders moeten zeggen en stellen dat FTD vertelt op welke locaties mensen illegaal hun afval kunnen lozen. Velen zullen daar gebruik van maken om van hun afval af te komen en een aantal zal in actie komen om die illegale afval-storters aan te pakken. Dat er vervolgens mensen door die afvalbergen heen lopen te graaien naar bruikbare spullen is niet interessant. Misschien mag het, misschien niet. Maar het gaat erom dat die personen die illegaal afval storten fout bezig zijn en FTD openbaar maakt waar er is gestort.

 7. @Wim: Ah oke…. Hm…. Misschien vreemde vraag, maar is Markplaats dan ook strafbaar omdat ze een platform aanbieden waar mensen artikelen kunnen vinden die misschien (! immers is niet alles op Usenet illegaal geupload) gestolen zijn?

 8. @Herman, Marktplaats is niet aktief aan het modereren op hun site. Marktplaats werkt met een systeem waarbij bezoekers een bepaald artikel kan melden waarop een moderator de melding controleert en erop reageert. Maar Marktplaats is niet zelf aktief de lijst van artikelen aan het beheren. Als niemand meldt dat de Golden Gate Bridge voor ???400 wordt aangeboden op Marktplaats en een of andere sukkel doet een bod, dan zal Marktplaats daar verder niet bij ingrijpen en is een oplichter ???400 rijker en een of andere sukkel is een illusie rijker… Overigens zijn een aantal bedrijven op het Internet aktief om te voorkomen dat hun artikelen worden doorverkocht. Dit geldt vooral voor tweedehands software maar ook enkele uitgeverijen zijn er niet erg blij mee dat mensen hun producten gewoon doorverkopen. Denk eens aan het omzet-verlies dat deze producenten krijgen als men massaal tweedehands films via Marktplaats door gaat verkopen. Koop je een film voor ???16, kijk je hem dezelfde avond en de volgende dag bied je hem te koop aan voor ???14. Iemand anders koopt hem weer, kijkt hem ook snel en verkoopt dan weer voor ???12. Herhaal dat spelletje gedurende twee maanden en een film kan al 15 keer tweedehands doorverkocht zijn en mogelijk kan nummer 16 hem voor ???2 al kopen terwijl hij in de winkel nog niet is afgeprijst. Als het aan deze producenten ligt is Marktplaats eigenlijk ook illegaal bezig… Jammer voor hen werkt de wet niet met hen mee…

 9. @Wim, Nogmaals dank voor je heldere toelichting!

  Als ik je goed begrijp zou FTD in een Markplaatsachtige opstelling dus niks gemaakt kunnen worden? Ik denk dan aan passieve moderators (zoals bij MP pas zaken na melding weghalen).

  Afijn, ik kijk erg uit naar 10 oktober waar de uitspraak zal zijn van FTD vs BREIN. Ik mag hopen dat dan niet weer de zaak aan Hensen voorgelegd wordt, maar een rechter die echt de moeite wil nemen om zich het onderwerp eigen te maken.

 10. @Herman, passieve moderators zou FTD toch iets veiliger hebben gemaakt tegen dit soort claims. Maar in Nederland kennen wij niet iets als de Section 230 die de USA kent. We kennen wel Directive 2000/31/EC maar is niet helemaal hetzelfde. In principe ben je dus niet verantwoordelijk voor content die door derden wordt opgeleverd zolang je niet weet dat deze content illegaal is. De vraag is alleen wat bij FTD nu precies de content is en of deze content ook daadwerkelijk illegaal is. Is de content alleen wat informatie waarmee je illegale films mee zou kunnen vinden op Usenet dan is dat niet legaal, want je noemt alleen feiten en biedt deze niet aan. Hoe gebruikers deze feiten gebruiken is aan de gebruikers zelf om te bepalen. Plaats je verder nog extra hulpmiddelen om deze illegale content te kunnen downloaden, dan ben je wel fout bezig.

  Maar uiteindelijk bevindt FTD zich in een grijs gebied en het is aan de rechter om te bepalen of deze kleur grijs nu als zwart of als wit gezien moet worden. Want de wet is nu eenmaal monochroom.

 11. Ik zag zojuist een Tweet voorbij komen met de opmerking dat het wel erg toevallig is dat Mr Visser (juist, de rechter) en de advocaat (juist, mr Hensen) collega docenten zijn en dus regelmatig samenwerken. Sterker, Hensen is ook de cursusleiding en beide doceren in dezelfde cursus…. Zou dit toeval zijn? http://twitpic.com/1tb50b

  Sorry, maar ik ben hier niet zo van gecharmeerd…….

 12. @-Herman-: dat was hoogst opmerkelijk te noemen maar het is niet genoeg om een rechter mee te wraken. Het enkele feit dat men samenwerkt, bewijst nog geen (schijn van) vooringenomenheid. En bovendien zijn er maar een handvol IE-rechters. (Overigens verwissel je de namen van advocaat & rechter in je bericht.)

 13. @112: Mr. Visser is de advocaat en mr. Hensen de rechter.

  Het verbaast mij dat dezelfde rechter zowel de ex parte zaak als het kort geding heeft gedaan. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar een kort geding en bodemprocedure worden altijd door andere rechters behandeld om de schijn van vooringenomenheid te voorkomen.

 14. @Arnoud: Mea culpa voor de naamsverwisseling. Je zegt terecht dat het niets bewijst, ik weet het. Zoals ik al zei ben ik er niet van gecharmeerd en is het inderdaad hoogst opmerkelijk. Een rechter wordt geacht objectief te zijn en zonder vooroordelen…… ik zeg het maar hardop: Dit voelt gewoon niet goed aan! Een rechter die zakelijke belangen heeft met een advocaat moeten elkaar in de rechtszaal gewoon niet tegen komen!

 15. Okay, het is vreemd dat de Rechter als docent samenwerkt met een advokaat als cursusleider voor een bepaalde cursus over Intellectueel Eigendom. Zoveel van dergelijke rechters zijn er kennelijk niet en het is vrij logisch dat ze samenwerken met advocaten en andere juristen om een goede cursus in elkaar te zetten. Dat Eyeworks op zoek gaat naar een advocaat die in IE is gespecialiseerd is natuurlijk wel te verwachten en je kunt er van uit gaan dat advocaat en rechter samen al veel zaken hebben besproken voor hun cursus-materiaal. De vraag is alleen of de door de advocaat gekozen strategie mogelijk is ingegeven door de rechter. Ze hebben dit mogelijk als strategie in een hypothetische zaak uitgedocterd en dus ook al in gedachten wat de uitslag uiteindelijk zal zijn. Voor de advocaat is dit gewoon een extra bonus, omdat hij diezelfde strategie bij elke andere rechter ook had kunnen uitvoeren. Maar het maakt de gedachtengang van de rechter enigszins verdacht, omdat hij al ruim voor de rechtzaak al een idee had van welke uitspraak het meest gunstige zou zijn in het voordeel van het beschermen van Intellecuteel Eigendom. De rechter zou dus van tevoren al bevooroordeeld kunnen zijn omdat het ooit als scenario was besproken met de mede-docenten en de cursusleider. Maar “het zou kunnen” is geen bewijs…

  Maar even wat wel verdacht is: de cursus vond plaats nadat de FTD zaak en het hoger beroep hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, in de periode dat men deze cursus tesamen aan het voorbereiden was. Het hoger beroep vond zelfs een dag voor de eerste cursus plaats en het zou best mogelijk zijn geweest dat de rechter deze zaak tijdens die cursus ook heeft genoemd of besproken. Is er toevallig iemand die aanwezig was bij deze cursus en er meer over wil vertellen? Het lijkt handig indien we weten waar die cursus nou precies over ging…

 16. Er lijken mij twee mogelijke redeneringen te zijn waarop je op een auteursrechtelijke inbreuk door FTD zou kunnen komen.

  E?n redenering is dat FTD downloadende gebruikers aanzet/uitlokt tot het maken van inbreuk, dus op zo’n manier dat het handelen van de downloaders aan FTD moet worden toegerekend. Deze redenering lijkt mij reeds te falen op het gegeven dat het downloaden (meestal) niet illegaal is (in een geval als hier waarin het om een film gaat).

  Een andere redenering is dat FTD de aanbieders aanzet/uitlokt tot het maken van inbreuk. De aanbieders maken inderdaad inbreuk, nl. door het aanbieden. Het lijkt mij echter veel te ver gaan om het aanbieden van deze film toe te rekenen aan FTD.

  Verband tussen de vermeende inbreuk en het ex parte bevel zie ik alleen maar als de eerste redenering wordt gevolgd, want dan zorgt het niet-verwijderen van de spots voor het voortzetten van de inbreuk. Als ik de tweede redenering volg zie ik zo’n verband niet, want het verwijderen van de spots onderbreekt het aanbieden niet.

  Eyeworks en de rechter volgen als ik het goed zie een derde redenering: de spot zelf vormt een openbaarmaking van de film. Dat is m.i. onhoudbaar.

  De rechter schrijft:

  Veeleer is van belang of de handelwijze van FTD gebruikers in staat stelt auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en zij daarmee die bestanden de facto ter beschikking stelt van het publiek.
  Dat is een onzincriterium. Zowel een internetprovider als een beginnerscursus computeren stelt gebruikers in staat om auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden, maar niemand zal dat als een inbreuk op het auteursrecht door de internetprovider of de curcusdocent zien.

  Overweging 4.6 kan ik ook niet volgen. In eerdere overwegingen redeneert de rechter dat FTD openbaar maakt omdat FTD gebruikers in staat stelt de film van Usenet af te halen, juist door het beschikbaar stellen van een soort “sleutel” waarmee de film op Usenet als het ware wordt ontsloten. In overweging 4.6 merkt de rechter vervolgens op dat het er niet toe doet dat gebruikers de film ook te pakken kunnen krijgen door Usenetservers direct te doorzoeken. Huh? Zo’n “sleutel” hoeft het dus echt alleen maar een beetje makkelijker te maken om het bestand te pakken te krijgen? Dus een basiscursus internet is ook zo’n sleutel?

  Sowieso vind ik die sleutel-redenering zeer twijfelachtig. De rechter maakt in rov. 4.7 de vergelijking met een “legale” site die tegen betaling een code ter beschikking stelt waarmee elders de content kan worden gedownload. Waar baseert de rechter het op dat het afgeven van die code een openbaarmaking oplevert? Lijkt me niet logisch. Het ligt veel meer voor de hand om in zo’n situatie te constateren dat het ter beschikking stellen van de content door contentservers moet worden toegerekend aan de mensen achter de betaalserver, want die zullen ook de contentservers hebben opgezet of gehuurd. Bij FTD/Usenet is de situatie duidelijk anders.

  De rechter lijkt het Newzbinvonnis niet te hebben gelezen. Het gaat daar om de vraag of Newzbin anderen heeft “geautoriseerd” om inbreuk te maken. Om te beginnen is het voor mij allerminst duidelijk dat het “autoriseren” van een inbreuk naar Nederlands recht ook een inbreuk is. Nog belangrijker is dat de Engelse rechter tot de conclusie kwam dat Newzbin het DOWNLOADEN door premium members autoriseerde (par. 97). Downloaden moet toch eerst zelf een inbreuk vormen voordat het autoriseren van downloaden een inbreuk kan opleveren. In Engeland is dat zo, hier is dat anders (al denkt deze rechter daar zoals bekend anders over).

  De Engelse rechter gaat vervolgens in detail in op de relatie tussen Newzbin en de premium members (par. 98-101). Hij noemt onder meer de “NZB facility”:

  100. The next aspect of great importance is the NZB facility. Upon the press of a button, the system creates an NZB file which is delivered to the member’s computer where it may be stored. When run by the member it causes the news client to fetch all of the Usenet messages and reassemble the original binary work from its component parts and so, in the case of a copyright work, inevitably make an infringing copy. Once a work is entered onto the defendant’s Newzbin index, use of the NZB facility is bound to result in that work being copied. In the context of the other features of Newzbin , the NZB facility provides the means for infringement, was created by the defendant and is entirely within the defendant’s control.
  Persoonlijk vind ik de aanwezigheid van zo’n knop compleet irrelevant, maar de Engelse rechter ziet dat duidelijk anders. Zoals bekend ontbreekt bij FTD zo’n knop.

 17. In de conclusie van A-G Verkade bij het Kazaa-arrest kom ik een grappig stukje tegen:

  Seignette heeft zich ten aanzien van Napster – een aanbieder van een peer-to-peer netwerk waarbij van een centrale server gebruik wordt gemaakt(46)) – op het standpunt gesteld dat Napster mogelijk op grond van deze arresten als openbaarmaker kan worden aangemerkt.(47) Anderen hebben daarentegen toepasselijkheid van de kabelpiratenarresten op internet van de hand gewezen. Zo heeft Dommering betoogd dat de aansprakelijkheid van Internet Service Providers juist geheel opnieuw – op grond van het onrechtmatige-daadsrecht – moet worden beoordeeld.(48) Visser, eveneens van mening dat de HR destijds zijn oordeel beter op onrechtmatige daad dan op auteursrechtinbreuk had kunnen baseren, is Dommering bijgevallen. Het faciliteren van inbreuken door Napster levert volgens hem een onrechtmatige daad op. Maar wanneer de bestandsuitwisseling niet langer via een centrale server verloopt (zoals nog wel bij Napster), acht hij de aanbieder van de file sharing software noch op auteursrechtelijke, noch op (algemeen) delictuele grondslag aansprakelijk. Uitsluitend de gebruikers zelf zouden wegens auteursrechtinbreuk kunnen worden aangesproken.(49) Ook Hugenholtz acht Kazaa niet op auteursrechtelijke grondslag aansprakelijk, omdat Kazaa niet zelf openbaar maakt of verveelvoudigt, terwijl faciliteren van inbreuk niet met inbreuk kan worden gelijkgesteld. In aansluiting bij de (hierna te bespreken) Amerikaanse rechtspraak acht hij voor een eventuele aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad beslissend of de aangeboden Kazaa-software al dan niet in aanmerkelijke mate ook voor niet-inbreukmakende activiteiten wordt gebruikt.(50)

  49 D.J.G. Visser, ‘Napsteren’, ‘Gnutellen’ en de afwezigheid van legale muziek op het Internet, Computerrecht 2001, p. 132. Visser lijkt compleet van mening te zijn veranderd.

 18. E?n redenering is dat FTD downloadende gebruikers aanzet/uitlokt tot het maken van inbreuk, dus op zo???n manier dat het handelen van de downloaders aan FTD moet worden toegerekend. Deze redenering lijkt mij reeds te falen op het gegeven dat het downloaden (meestal) niet illegaal is (in een geval als hier waarin het om een film gaat).
  Daar staat tegenover dat doordat het downloaden eenvoudiger wordt, de vraag naar downloads groter wordt en dus ook het aantal uploaders toe zal nemen. Je zou kunnen stellen dat FTD het downloaden eenvoudiger maakt waardoor meer mensen gaan downloaden. Omdat de vraag toeneemt gaat ook het aanbod omhoog en gaan er meer mensen bestanden uploaden. Dat laatste is wel degelijk illegaal. Vergelijk het met de handel in wiet in Nederland. Je mag kleine hoeveelheden op zak hebben, roken en zelfs verkopen en je mag voor eigen gebruik zelfs een beetje wiet telen. Maar de coffeeshops van Nederland mogen maar een hele kleine voorraad hebben en de producenten zijn zelf wel illegaal bezig en er worden geregeld hennep-plantages opgedoekt. (Een jaar geleden zelfs in mijn eigen woonwijk!) En ja, de wet is hier een beetje krom, dankzij het gedoogbeleid. Een beter argument is als je stelt dat FTD opsporings-instanties helpt om het aanbod van downloads beter in kaart te brengen. Er zijn veel organisaties die zich daarmee bezig houden en het is perfect legaal als je feiten bijhoudt over downloads en deze als zodanig met iedereen deelt. Wat mensen later met deze gegevens doen moeten ze zelf bepalen. Wat FTD doet zou perfect gebruikt kunnen worden door opsporings-instanties om illegale uploaders op te sporen om deze vervolgens aan te pakken. En vanuit dat oogpunt is wat Eyeworks doet eigenlijk verdacht. Ze pakken de downloaders aan terwijl de uploaders uiteindelijk beter op te sporen zouden moeten zijn. Welke reden kan dit hebben, behalve dan dat illegale uploads helpen om meer aandacht te vestigen op films die men anders waarschijnlijk toch niet zou zien? Want uiteindelijk zijn de meeste mensen die de film downloaden nooit van plan om de film aan te schaffen, simpelweg omdat ze hem niet boeiend genoeg vinden. Het illegaal beschikbaar maken van een film zorgt voor de toename van de populariteit van die film en dit principe is in het verleden al heel vaak aangetoond. (Ik heb het vooral gezien bij software.)

 19. Precies, wanneer aangetoond kan worden dat de spotter ook de poster is, zou deze aangepakt kunnen worden. Of dit veel nut zou hebben betwijfel ik, het kost nogal wat moeite om een persoon te vervolgen. En wat dacht je van het privacy-aspect?

  Maar eigenlijk zou het auteursrecht op de schop moeten, zo ongeveer als de Piratenpartij voorstelt. Dan is er wat meer duidelijkheid (heowel er dan nieuwe jurispredentie zal ontstaan) en zijn we van een hoop gezeur (en hopelijk van lobbyist BREIN) af.

 20. @Wim:

  Daar staat tegenover dat doordat het downloaden eenvoudiger wordt, de vraag naar downloads groter wordt en dus ook het aantal uploaders toe zal nemen. Je zou kunnen stellen dat FTD het downloaden eenvoudiger maakt waardoor meer mensen gaan downloaden. Omdat de vraag toeneemt gaat ook het aanbod omhoog en gaan er meer mensen bestanden uploaden. Dat laatste is wel degelijk illegaal.
  Zo’n soort redenering kun je inderdaad opbouwen, maar zal niet voldoende zijn om aan FTD een concrete auteursrechtelijke inbreuk aan te smeren. Hooguit kom je zo op onrechtmatig handelen.

  Welke reden kan dit hebben, behalve dan dat illegale uploads helpen om meer aandacht te vestigen op films die men anders waarschijnlijk toch niet zou zien? Want uiteindelijk zijn de meeste mensen die de film downloaden nooit van plan om de film aan te schaffen, simpelweg omdat ze hem niet boeiend genoeg vinden. Het illegaal beschikbaar maken van een film zorgt voor de toename van de populariteit van die film en dit principe is in het verleden al heel vaak aangetoond.

  Maar Eyeworks mag in principe nu eenmaal verbieden dat de film op internet wordt aangeboden. Of dat slim is moet Eyeworks maar zelf uitmaken. Als Eyeworks jouw mening zou delen dat het beschikbaar zijn van de film op Usenet alles bij elkaar gunstig uitpakt, dan zou Eyeworks deze procedure wel achterwege hebben gelaten.

 21. @Piet, mijn argument is een van de pijlers waar Eyeworks hun zaak op baseert. Het is dan ook een pijler die onderuit gehaald moet worden omdat het gezien kan worden als een onrechtmatige daad die FTD pleegt. Het weegt mee in het oordeel van de rechter. Ik vind het ook niet slim van Eyeworks en ik ben het ook helemaal niet eens met deze uitspraak. Ik vind het zelfs vreemd dat Eyeworks achter FTD aan gaat in plaats van dat de FTD dienst juist gebruikt wordt om uploaders mee aan te pakken. Ik merk overigens maar weinig van de aanpak van illegale uploaders terwijl een groot aantal toch vrij eenvoudig te vinden zou moeten zijn. Het lijkt erop dat Eyeworks vrijwel geen belang heeft bij de aanpak van uploaders. En dat is natuurlijk ook zo! Deze zaak levert Eyeworks en deze film veel media-aandacht op. Op dit blog zijn al velen intensief over deze zaak aan het discussieren en op diverse andere sites heeft deze zaak en de betreffende film best veel aandacht gekregen, terwijl het niet eens een echt interessante film hoeft te zijn. Deze zaak levert wel extra reclame op voor Eyeworks, terwijl het eigenlijk weinig invloed heeft op de daadwerkelijke distributie van de illegale versies van deze film. Hoewel, de vraag om de film lijkt zelfs toe te nemen. Maar ook Eyeworks heeft op een gegeven moment de film niet meer nodig voor hun inkomsten. De film was enkele maanden geleden boven de ???20 en is nu op Blueray al voor beneden de ???15 te koop. Nog enkele maanden en de film kost nog maar ???5 tot ???10 en wordt dan vervolgens op televisie uitgezonden. En doordat deze film zoveel aandacht heeft gekregen zal die uitzending ook best veel kijkers kunnen aantrekken voor de zender die de film uitzendt, wat weer goed is voor hun adverteerders. De kosten van de film zijn allang terugverdiend via de bioscopen en de verkoop van DVD’s. Maar Eyeworks wil gewoon meer winst maken en deze zaak levert meer aandacht op en dus meer winst. Dat ze de zaak ook nog eens wonnen is een mooie bonus.

 22. @Wim:

  @Piet, mijn argument is een van de pijlers waar Eyeworks hun zaak op baseert.
  Nee, dat is het niet. Het argument van Eyeworks is echt anders. Eyeworks zegt dat het makkelijker maken van downloads al openbaarmaken oplevert, eenvoudigweg doordat downloaden er makkelijk door wordt gemaakt.

  Jouw argument is in feite mijn tweede redenering in #118. Die werkt alleen als je kunt aantonen dat de uploaders/aanbieders in feite worden georganiseerd door FTD, of iets in die richting. Dat is niet het geval. Aan een auteursrechtelijke inbreuk door FTD kom je langs die weg zeker niet.

  Dat Eyeworks winst wil maken, daar is niets mis mee. Eyeworks probeert gewoon naar eigen goeddunken gebruik te maken van de (juridische) middelen die aan Eyeworks ter beschikking staan. Daar is niets verkeerds aan. (Wel ontstaat er een probleem als dit zich gaat herhalen en partijen moedwillig gaan kiezen voor de Haagse rechtbank.)

 23. @Piet:

  Eyeworks zegt dat het makkelijker maken van downloads al openbaarmaken oplevert, eenvoudigweg doordat downloaden er makkelijk door wordt gemaakt.
  Tja, openbaar maken of helpen met de distributie. Komt bijna op hetzelfde neer. FTD maakt informatie openbaar waarmee distributie verbeterd wordt. En natuurlijk moet dit argument van mij volledig de grond in geboord worden. Maar ik vind het lastig om hier een goed argument tegen te vinden. Dat je niet kunt aantonen dat FTD meehelpt met uploaden hoeft ook niet aangetoond te worden. Je hoeft alleen aan te tonen dat FTD meehelpt met de distributie door aan downloaders extra informatie te verstrekken. FTD maakt immers gegevens openbaar die de distributie verbeteren. En ik heb nog geen goed tegen-argument hiertegen gevonden. Maar dit argument zal uiteindelijk ook in het hoger beroep en verder gebruikt worden en waarschijnlijk ook met succes. Tot nog toe heeft het best veel succes voor Eyeworks gehad.

  Dus in het kort: FTD maakt informatie openbaar die de distributie van illegaal materiaal verbeterd. Dit wordt nog niet tegengesproken voor zover ik heb gemerkt.

 24. @Wim: wat is “distributie van illegaal materiaal”? Tegen de tijd dat informatie op FTD verschijnt, staat het materiaal al op Usenet. Je moet eerst uploaden, dan pas kun je spotten(*). Dus de distributie is al gebeurd. Het enige dat naar aanleiding van FTD-berichtjes kan gebeuren, is dat mensen de film gaan downloaden. We mogen aannemen dat dat voor eigen gebruik is, zodat die download legaal is. Daarmee zetten de FTD-berichtjes niet aan tot iets illegaals.

  (*) Goed, iemand die eigen werk gaat melden op FTD kan dit anders co?rdineren, maar dat is niet de bedoeling en ook niet de praktijk (incidentele uitzonderingen daargelaten).

 25. @ Wim, ik zou je conclusie neutraler geformuleerd hebben:

  FTD publiceert informatie (van derden) die het downloaden van materiaal van Usenet makkelijker maakt.

  De informatie die FTD publiceert helpt zowel bij het downloaden van materiaal dat met als materiaal dat zonder toestemming van rechthebben op Usenet geplaatst is, vandaar dat ik “illegaal” geschrapt heb uit jouw samenvatting.

 26. @Arnoud: Dat laatste is niet waar. Alhoewel het een stuk minder is geworden sinds FTD de software aangepast heeft, wordt er nog steeds erg vaak in de eerste post van een topic verteld door de spotter wat de status is van de spot. Dit wordt vaak gedaan door gebruik te maken van de verschillende icoontjes die aangeven of een bepaalde stap is doorlopen.

  Een voorbeeld hiervan is dat men aangeeft op de spot al “gerard” is, “gepard” is, al geupload of compleet op usenet staat.

  Omdat de eerste post van een “forum thread” in FTD per definitie voor de spotter is gereserveerd wordt hier vaak door de spotter deze informatie geplaatst, zodat de downloaders weten of ze al aan het downloaden kunnen slaan.

  Er is geen hard bewijs dat de spotter dan de uploader is, echter wordt wel de schijn gewekt dat hij dat wel is. De spotter werkt immers zelf de status bij. Tevens is de spotter het “aanspreekpunt” voor een bepaalde spot als een bestand zwaar beschadigd op de server staat en wordt er in zijn topic (indirect aan hem?) gevraagd om een herposting van een bepaald bestand, of het aanmaken van extra .PAR bestanden om de beschadigde files te kunnen repareren….. Je kan dus schrijven/stellen dat dit incidentele uitzonderingen zijn, de schijn is zeker anders.

 27. @Herman: daar zouden we dan eens onderzoek naar moeten doen, want als ik willekeurig spots openklik dan zie ik maar zelden “ik ben aan het uploaden” of dat er gerard/gepard is. En ook Brein komt niet verder dan een twintigtal prints van spotters die zelf dingen uploaden.

 28. -Herman-@129,

  Iedereen die het gedistribueerde rar bestand gedownload heeft kan par bestanden genereren, opnieuw een serie posts maken en segmenten opnieuw posten, enz. Daarvoor hoeft hij niet de oorspronkelijke uploader te zijn.

 29. @Arnoud, er zijn mensen die auteursrechtelijk materiaal uploaden naar Usenet. Dat is illegaal. De distributie helpen van dit materiaal is dus iets waarbij je meehelpt met een illegale daad. Normaal gevonden kost het bij elkaar zoeken van een film best veel werk. De spots en andere informatie die FTD openbaar maakt helpt bij het verzamelen van deze bestanden. Dat de illegale actie al bij de upload heeft plaats gevonden is niet van belang want ook distributie van illegale bestanden is illegaal. Downloaden weer niet. Het gaat ook niet om downloads of zelfs uploads. Het gaat om de distributie waar FTD aktief aan meehelpt door gegevens openbaar te maken. Maar goed, als FTD netjes reageert op de Europese versie van DMCA notificaties en ook grotendeels informatie over legaal materiaal opneemt dan is mijn argument al een stuk zwakker. Maar hoeveel materiaal dat op FTD wordt gespot is afkomstig van legale uploads? Tja, en wat is meehelpen met distributie eigenlijk? Want dat is wat FTD doet. Je hebt uploaders die graag hun materiaal met zoveel mogelijk anderen willen delen. Omdat dit via Usenet met hele kleine bestanden gebeurt raken downloaders al snel het spoor kwijt maar FTD helpt hen weer het spoor terug te vinden. Hierdoor kunnen meer downloaders ook gaan downloaden en krijgen de uploaders meer kudos of wat dan ook maar. In hoeverre is het meehelpen aan de distributie van illegaal materiaal strafbaar en in hoeverre zijn de uploads die FTD meldt in de spots van illegale oorsprong?

  @MathFox, als jij een gedistributeerde rar opnieuw upload in welke vorm dan ook, dan ben je zelf ook weer auteursrechten aan het schenden. Heb je namelijk van de originele uploader toestemming gekregen om zijn auteurswerken verder te verspreiden? Had die originele uploader zelf wel het auteursrecht om het materiaal te uploaden? Zoniet, ben je zelf dus ook de auteurswet aan het schenden… Je hebt wel gelijk dat mijn definitie neutraler kan door het woordje “illegaal” weg te laten. Maar is het merendeel van de uploads waar FTD het over heeft wel legaal ge-upload? Als alle spots (vrijwel) alleen maar over illegale uploads zijn, dan past het woord “illegaal” in mijn beschrijving.

 30. @Arnoud:

  http://nl.tinypic.com/r/2lnwjg9/6 http://nl.tinypic.com/r/33aro1j/6 Even screenshots gemaakt en geupload. Het zijn twee willekeurige voorbeelden, in 3 minuten gevonden.

  Ik heb het vermoeden dat het juridisch geen houvast kan bieden, (zoals Mathfox ook al zegt) maar ik ben van mening dat er in die eerste forumposts wel een bepaalde schijn is dat de spotter ook de uploader is. Image 2 zegt zelfs onomwonden: “Ik spot” en “ik respot”.

  Niet vervelend bedoeld, maar “spotten” is de undergound term voor “posten” geworden op FTD.

  Noot: voel je vrij om deze reactie weg te halen als je dat wil…

 31. Bedankt voor t spotten (zogezegd) Herman. Nee, weghalen doe ik niet; FTD is wat het is en als we daar niet over kunnen praten dan hebben we een groter probleem.

  Wel blijf ik erbij dat we niet met losse voorbeelden moeten werken maar met een statistisch verantwoord onderzoek moeten kijken hoe veel spots “zelfspot” zijn oftewel de spot als postaankondiging gebruiken.

 32. @Wim, mijn ervaring met Usenet downloads is van lang geleden en het betrof legaal (Open Source) materiaal. (comp.sources als ik me niet vergis.) Ik heb zelf geen kennis van de inhouds van de spots op FTD en ik weet ook niet of er ooit een statistisch onderzoek gedaan is.

  Het is heel makkelijk te praten over “illegaal materiaal”, maar Usenet is een wereldomspannend netwerk en je zult moeten aantonen dat de uploader in het land waar hij was een daar beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbende op Usenet gezet heeft. Iets complexer dan “het zou illegaal zijn in Nederland”.

 33. @MathFox, mijn ervaring met Usenet is ook van lang geleden. Ik heb er in 1995 of zo wel eens naar gekeken maar vond het altijd een beetje te chaotisch. Toch heb ik lang gebruik gemaakt van diverse programmeer-lijsten binnen Usenet voor mijn zelfstudies. En ja, veel materiaal op Usenet is gewoon legaal. Maar hoe zit het met de spots op FTD? Als die grotendeels verwijzen naar materiaal dat illegaal op Usenet heeft geplaatst dan is dat een groot probleem voor FTD. Dan wordt FTD namelijk gebruikt voor distributie van illegaal usenet materiaal, in plaats van algemeen Usenet materiaal.

  Verder kun je je afvragen of een Nederlandse film door buitenlanders wordt ge-upload naar Usenet. Nou ja, door Belgen, misschien? Maar de doelgroep van de Eyeworks film is het Nederlandstalige publiek.

 34. @Wim, In hoeverre kun je spreken van ‘verwijzen naar illegaal materiaal dat’, het is eerder ‘bespreken van’ materiaal/bestanden dat/die ergens op usenet staat/staan. Er is geen sprake van een technische verwijzing zoals bijv een hyperlink, of indexbestand (torrent, NZB, etc). Het taalgebruik en met name de woordkeuze wordt in dit soort zaken op een erg suggestieve manier misbruikt. Met het woord ‘verwijzen’ wordt al vlug aangenomen dat dit een automatische verwijzing is zoals een URL dat is.

  Hoe illegaal is het wanneer je tegen iemand zegt:”Als je de film wilt downloaden, zoek dan op newzbin.org naar komt een aap uit de mouw, selecteer de bestanden van een bepaalde datum, creer een NZB bestand, en gebruik open dit bestand met een newsreader, etc etc)”

  Voor het downloaden uit usenet dien je toch een aantal handelingen te verichten, het is geen click en download, zoals door BREIN&co vaak wordt gesuggereerd. Ik heb het al eens eerder geopperd, maar om een rechter het best te kunnen laten beoordelen, zou je hem eigenlijk zelf eens een film moeten laten downloaden met behulp van FTD.

  Wat betreft de uploaders die ‘spotten’ misbruiken voor het melden van hun eigen posts, denk ik dat FTD hier wat strenger op zou moeten modereren en deze spots gewoon zou moeten verwijderen. Wanneer een ander dan de poster deze post spot en aan zou melden is er niets aan de hand, die kan de post immers gewoon gevonden hebben door het ‘grazen’ in usenet. Kortom: het aankondigen van posts zou strikter geweerd moeten worden uit FTD.

 35. @Simon le Bon, goede vraag. Toch is een extra zoekterm vaak al voldoende om informatie te vinden die zonder die term niet te vinden zou zijn. Ik heb overigens in een andere discussie erop gewezen dat deze zaak maar ??n film betreft die op dat moment ook net nieuw op DVD uit kwam, waardoor een snelle distributie van illegale uploads voor Eyeworks toch een zwaar financieel verliez zou kunnen zijn. Ik denk ook dat niemand zal betwisten dat de uploads waar het in deze zaak over gaat, illegaal zijn. De spots op FTD die weggehaald moesten worden, maakten informatie openbaar over deze uploads. Vergelijk het maar met een site die vermeldt waar alle uitgangen zich bevinden van bankgebouwen in Nederland, inclusief informatie over hoe deze deuren zijn beveiligd.

 36. @Wim(#126):

  Tja, openbaar maken of helpen met de distributie. Komt bijna op hetzelfde neer.
  Nee, die twee dingen komen beslist niet op hetzelfde neer. Dergelijke juridische onnauwkeurigheid is in een juridische discussie absoluut dodelijk.

  En dit is een juridische discussie, want het gaat om de vraag of er van het vonnis iets klopt, of hoger beroep zinvol is, wat er in hoger beroep moet worden aangevoerd, etc.

 37. @Wim, analogieen zoals het stelen van een auto, overvallen van banken, inbreken bij oude omaatjes, wildersplassen e.d. lopen spaak omdat we in Nederland toch een kromme situatie hebben. Het vergelijk met alle uitgangen en beveiliging van banken gaat niet op. Het delen van plattegronden van een bank met iemand is nog geen strafbaar feit, tenzij je zelf een bankmedewerker bent en je de intentie hebt om in te (laten) breken. Inbraak is sowieso een heel ander delict dan een overtreding van de auteurswet.

  Zoals Piet al terecht opmerkte is openbaar maken (distribueren) niet per definitie gelijk aan helpen met de distributie (waarvan in mijn opvatting overigens ook geen sprake is). Er is ook geen sprake van actieve deelname in de distributie, maar wel wordt de distributie zichtbaar gemaakt. Vaak wordt de vergelijking met heling gemaakt, maar dat is niet van toepassing bij het auteursrecht.

  De term faciliteren is ook geintroduceerd als rookgordijn, met faciliteren wordt er immers ook vaak aan een ISP of fileserver gedacht. Faciliteren wekt de suggestie van aanbieden, terwijl er geen sprake is van aanbieden van materiaal, maar van het delen van informatie mbt de distributie. Het is geen actieve participatie in de distributie.

  Wanneer je een ervaren usenetgebruiker bent, heb je FTD meestal niet nodig. Je kunt op zoek gaan naar .nfo bestanden die je in vrijwel elke post kunt vinden, dit zoeken(grazen) is iets waar spotters veelvuldig gebruik van maken. Men vindt iets, en deelt dit mede op FTD.

  Om toch weer te proberen het dmv een analogie te duiden: Stel: -In een coffeeshop kun je legaal een blowtje halen (downloaden) -Thuistelers kunnen thc-bevattende middelen aanleveren (uploaden), maar dat is niet legaal.

  Wanneer er een forum is (FTD) waarbij gebruikers aangeven waar (nieuwsgroep) je welke wiet(bestandsnaam) kunt halen, samen met wat achtergrond informatie, verricht de eigenaar/beheerder van het forum dan een illegale handeling?

  Wat als de wiet van een ander is gestolen en naar de coffeeshop is gebracht onder een andere naam? Wat als de gebruikers de wiet geprobeerd/gevonden hebben en deze melden in het forum (=spotter)? Wat als een wietdief zelf meldt op de gebruikersdatabase waar je “zijn” wiet kunt halen (=poster)? Wat als een thuisteler zijn wiet aanmeldt (=poster)?

  Naar mijn mening pleegt de beheerder/eigenaar van het forum in geen van de gevallen een illegale handeling. De posters (niet de spotters) daarentegen wel, zij uploaden immers en hebben deel uitgemaakt van de fysieke distributie. Vanaf het moment dat de wiet in de coffeshop is, begint het legale deel van de distributie.

  De coffeeshop is ook niet een perfecte vergelijking, omdat softdrugs niet volledig legaal zijn, maar er een gedoogbeleid wordt gevoerd.

 38. Het spreekt voor zich dat de strategie van Brein&co bestaat uit het pogen te verschuiven van het omslagpunt tussen legaal en illegaal (wet op te rekken). Ze profileren zich als vertegenwoordiger van de belanghebbenden, maar zijn een partikuliere organisatie die als voornaamste doel heeft zichzelf in stand te houden.

 39. @Piet

  Nee, die twee dingen komen beslist niet op hetzelfde neer. Dergelijke juridische onnauwkeurigheid is in een juridische discussie absoluut dodelijk.
  Ik zeg dan ook “bijna” en ik ben het ook niet eens met de uitspraak. Maar voor de rechter was het kennelijk genoeg en de betreffende rechter houdt zich kennelijk zoveel bezig met dit soort zaken dat hij er zelfs een cursus in geeft. Op de vraag of hoger beroep aan de orde is, dat hangt eigenlijk van de impact af die de uitspraak heeft op de werking van FTD. Voor zover ik begrijp is het een uitspraak die maar ??n film betreft en volgens mij zal Eyeworks zich niet meer druk om maken als over een jaar opnieuw spots over deze film op FTD geplaatst worden. Maar op het moment van de uitspraak was de film net nieuw en ondervond men er financiele schade door.

  @Simon

  De coffeeshop is ook niet een perfecte vergelijking, omdat softdrugs niet volledig legaal zijn, maar er een gedoogbeleid wordt gevoerd.
  Maar om diezelfde reden zijn ook downloads legaal in Nederland. De technische middelen om te controleren of een download legaal is of niet zijn er niet of nauwelijks, en onderzoek naar de legaliteit van een gedownload bestand is ook veel te duur, gezien de waarde van hetgeen de download over gaat. Als iemand 300 downloads op zijn PC heeft staan van nummers die via iTunes voor ???0.99 te koop zijn, hoe bewijs je dan dat een deel ervan illegaal is? En een dergelijk onderzoek is kostbaar terwijl de waarde nog geen ???300 betreft, indien de gehele verzameling illegaal is. Dus net als de verkoop en gebruik van wiet zijn downloads niet de moeite waard om te verbieden en geldt er eigenlijk een gedoogbeleid.

  Betreffende de organisatie BREIN… In de Ex Parte uitspraak wordt Brein alleen maar genoemd omdat FTD een lopende zaak tegen Brein heeft. Brein is bij deze uitspraak verder totaal niet betrokken. Ik vind het dan ook dom om te gaan zeiken op Brein als Brein met deze rechtszaak eigenlijk niets te maken heeft. Wat je niet uit het oog moet verliezen is dat de spots op FTD al verschenen voordat de DVD in de handel te koop was! Dat zie je in de beschikking ook netjes staan in paragraaf B-8. De DVD/Blueray disks werden op 22 april geleverd aan diverse winkels en zouden pas vanaf 27 april orden verkocht. Maar vanaf 22 april kwamen er al downloads terecht op Usenet, ruim voordat de verkoop officieel begon! Iedereen moet dan ook weten dat het dan alleen om illegale uploads kan gaan, en iedereen moet ook beseffen dat deze illegale distributie een financiele strop betekent voor Eyeworks. Alles wat meehelpt aan deze distributie is dus mede fout bezig. En dat Eyeworks hier schade door krijgt staat genoemd in G-57. Met een half miljoen gebruikers van de FTD site en het feit dat de film snel in de top-10 van de FTD spots kwam toont wel aan dat er best veel mensen deze spots gebruikt hebben om de illegale uploads te downloaden. En dit alles voor de eerste DVD officieel verkocht werd. En kijk naar de beschikking. Het enige wat FTD moest doen is de spots naar deze film verwijderen en verwijderd houden. Omdat de moderators van FTD aktief de inhoud bewaken, valt het ook onder hun plicht om de betreffende spots ook meteen te verwijderen en die mensen die deze spots plaatsen erop te wijzen dat dit niet mag. Maar alleen voor deze film!

  Ik vraag mij af wat er was gebeurd indien FTD gewoon de boel stil had gehouden, de spots onmiddelijk zou verwijderen en gewoon niet moeilijk had gedaan door het verbod op te heffen maar door zich gewoon -strict- te houden aan de beschikking, namelijk door spots naar deze film gewoon meteen te verwijderen. Door het verbod aan te heffen heeft FTD nu opeens een schadepost van ruim ???10.000 die misschien niet nodig was geweest. Zal het in hoger beroep anders gaan? De Ex Parte beschikking was alleen maar om deze film te beschermen en gezien de invloed van FTD in de distributie van deze film zou een rechter zelfs in hoger beroep Eyeworks gelijk kunnen geven. FTD zou dan ook het hoger beroep verliezen. Het is een enorm pietluttig iets waar deze zaak om gaat maar als FTD doorzet dan bloedt het financieel leeg en loopt de zaak tegen Brein opeens gevaar.

 40. Er is geen gedoogbeleid voor downloads in Nederland, downloaden voor eigen gebruik is gewoon toegestaan (bij software gelden andere regels). Zoals al uit eerdere jurispredentie is gebleken, zijn ook downloads uit illegale bron nog steeds legaal. De betreffende rechter is al een keer teruggefloten, maar flikt het gewoon weer met iets andere parameters. Dus of de film al eerder beschikbaar was dmv downloads (en dus de bron illegaal) is niet relevant. Uiteraard is dit zonder twijfel een illegale upload geweest, maar daar heeft FTD geen rol in gespeeld en zoals gezegd, niet relevant. De vraag is of FTD een actieve rol speelt in de distributie.

  FTD heeft geen actieve rol in de distributie. Wanneer Eyeworks hierdoor schade lijdt, is degene die de werkelijk distributie (upload) heeft verricht verantwoordelijk te stellen voor de vermeende schadepost van Eyeworks. Eyeworks zou dus de uploader moeten traceren en deze proberen aan te pakken.

  Behalve dat de rechter weer dezelfde fout maakt, zijn belangenverstrengelingen van de diverse partijen op zijn minst discutabel.

  Ik begrijp dat Eyeworks de ex parte zaak heeft aangespannen in een poging haar werk te beschermen, maar of dit op de juiste juridische basis is geschied? De hele zaak is krom en verbogen. Ook denk ik dat zij nu juist het tegenovergestelde heeft bereikt. De film is nu populair onder downloaders (ook al kijken ze hem niet).

  Ook begrijp ik de trucs die worden aangehaald, zoals het gebruik van suggestieve termen als sleutel e.d. en het doen voorkomen dat FTD de inhoud van de post controleert, terwijl zij alleen de melding(spot) toetst op haar eigen regelement. Wat Eyeworks/Brein zou kunnen trachten is het regelement voor spots aangepast krijgen. Maar dit zal zeer gecompliceerd zijn.

  Ook al is deze zaak een ‘enorm pietluttig iets’ (

 41. @Simon, de DVD was pas vanaf 27 april te koop. De uploads waren al vanaf 22 april op Usenet. Eyeworks heeft veel reclame gemaakt voor de film zodat iedereen wel wist dat de film tussen 22 en 26 april nog niet op de markt was, en iedere kopie op het Internet dus illegaal is. De regels voor thuis-kopieen zorgen ervoor dat downloads in het algemeen legaal zijn, omdat het materiaal al op enige manier openbaar is gemaakt. Maar bij deze film was dat nog niet het geval. Dat maakt dus zelfs de downloads tot 27 april illegaal. Daarna was de film via verkoop of verhuur openbaar gemaakt en worden de downloads legaal omdat men dan niet meer kan aantonen dat de kopie uit een legale (huur, verkoop) of illegale bron komt. Omdat de bewijslast niet te doen is, kan men downloaden niet illegaal verklaren, tenzij je kunt aantonen dat de originele bron niet openbaar was gemaakt. Voor deze film was dat het geval. Alleen heeft de rechter niet deze downloads meegewogen omdat de uitspraak kwam op het moment nadat de film was geopenbaard via verkoop en verhuur. FTD heeft daarnaast wel degelijk een aktieve rol in de distributie, ook al is deze erg klein. FTD verstrekt immers informatie over uploads. Maar ja, daar waar de meeste uploads al onder de thuiskopie wet beginnen te vallen omdat de betreffende film al in de handel was, geldt dat het voor deze film niet het geval was.

  Is het een truuk? Natuurlijk is het een truuk! Maar het is ook waar deze zaak op is gebaseerd en het laat zich moeilijk onderuit halen. Ik vind dat FTD deze zaak eigenlijk had moeten winnen maar Eyeworks heeft een stevig argument dat zelfs in hoger beroep zal blijven staan, vrees ik. Dit vooral wegens het tijdstip en het type van de originele zaak. FTD moet namelijk aantonen dat de Ex Parte onterecht was. Als je kijkt naar de essentie van deze zaak dan staat Eyeworks mogelijk sterker dan wij denken. Kun je wel proberen om er andere feiten en regels bij te halen maar dat neemt gewoon niet weg dat de upload/distributie plaats vond voordat Eyeworks de film openbaar had gemaakt…

 42. Je gaat voorbij aan het punt dat de beschikbare versies op internet v??r de introductie op DVD geen kopieen van deze DVD waren.

  De film was al vertoond in filmzalen en dus al openbaar gemaakt in een andere vorm. Volgens mij was de film een behoorlijke kaskraker, gezien de wachtrijen die ik voor de zaal zag ten tijde dat “Hoe train ik een draak” in premiere ging ;). Uiteraard was dit een subjectieve waarneming, maar uit persberichten blijkt dat de film inderdaad een succes was.

  Aangezien de officiele DVD nog niet op de markt was, is de bron van de betreffende uploads dus opnames uit een bioscoop (zgn CAM) of een uitgelekte (pre-release)versie, die door een medewerker gelekt is, en dat zou een zeer kwalijke zaak zijn.

  Wanneer het verstrekken van informatie een criterium is om een aktieve rol in de distributie te hebben, zal de gegeven informatie essentieel in het gehele upload-downloadproces moeten zijn. Zonder de informatie van FTD was/is de film echter ook gewoon te vinden cq te downloaden. FTD speelt dus geen sleutelrol (zoals gesuggereerd).

  Een heel andere situatie zou het zijn wanneer je bij FTD nog om reparatiebestanden zou kunnen verzoeken, voor het geval de upload beschadigd of incompleet is. Maar ook die mogelijkheid is uit de applicatie van FTD verwijderd.

  Ik ben dan ook eigenlijk benieuwd of de ge-uploade versies daadwerkelijke ??n-op-??n kopieen zijn van de door Eyeworks (of haar distributiepartner) uitgegeven DVD, want dat zou toch nog een relletje kunnen veroorzaken.

  Quote Wim:“De uploads waren al vanaf 22 april op Usenet. Eyeworks heeft veel reclame gemaakt voor de film zodat iedereen wel wist dat de film tussen 22 en 26 april nog niet op de markt was, en iedere kopie op het Internet dus illegaal is.” Wanneer ik jouw stelling/interpretatie volg zou in dit geval dus aangetoond moeten worden dat de upload(s) een kopie zijn van de originele bron (=DVD), danwel delen hiervan gebruikt zijn. Maar zoals eerder gezegd, is de bron voor de upload waarschijnlijk een zgn cam-versie geweest, die van mindere kwaliteit is dan de originele DVD.

  In de link die je hier zelf aanhaalde (regels voor thuis-kopieen), springt ??n regel eruit:De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel. Ook niet dat het origineel rechtmatig gepubliceerd of aangeboden moet zijn.” Dit staat dus haaks op jouw interpretatie van dit punt. Zelfs al zou een medewerker van Eyeworks de DVD voortijdig verspreid hebben, zou je hem mogen downloaden.

  Lastige zaak dus.

 43. @Simon, de vraag is ook of vertoning in de bioscoop geldt als een algemene openbaarmaking. Maar de uploads betroffen waarschijnlijk niet gefilmde versies van de bioscoop-film, gezien de timing waarop de film op Usenet verscheen. De Usenet uploads kwamen namelijk gelijk met het moment dat de film werd geleverd aan de distributeurs en verkoop-punten, namelijk 22 april. Om die reden ga ik er ook van uit dat een of meerdere distributeurs zelf de film hebben ge-upload, kennelijk als onderdeel van hun distributie-techniek. Dat zou de uploads eigenlijk legaal maken tenzij Eyeworks kan aantonen dat distributeurs de film niet op deze wijze hadden mogen distributeren.

  De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel. Ook niet dat het origineel rechtmatig gepubliceerd of aangeboden moet zijn.
  Jammer alleen dat dit niet verder is toegelicht in het stukje over thuis-kopieen. Verder ook interessant als een distributeur de upload heeft gemaakt, want dan is deze legaal. Kennelijk onderdeel van zijn distributie-plan…

 44. @Herman, YEAH! Ik vind het goed nieuws, hoewel ik bang ben dat ook in hoger beroep Eyeworks gelijk zal krijgen. Het zal geen eenvoudige overwinning worden voor FTD. Ik hoop dat het FTD “legal team” zich goed voorbereid in het uitleggen van de dienst die FTD EXACT levert…

 45. @Wim; 🙂 Ik werd ook erg vrolijk toen ik het las en ik ga er van uit dat ze wel juridisch advies ingewonnen hebben en daarbij toch echt denken dat ze een re?le kans maken om het te winnen. Daarnaast hebben ze zometeen een andere rechter……… kan schelen…

 46. @Wim (#146), Sterk punt, wanneer aantoonbaar is dat een distibuteur verantwoordelijk is geweest voor de uitgifte op of voor 22 april, kan hij aanspakelijk worden gesteld voor de (vermeende) geleden schade.

  Goed om te zien dat FTD in hoger beroep gaat, zij zal ook wel moeten omdat anders deze zaak door Brein uitgebuit zal worden. Dit doet Brein overigens al, Kijk maar eens hoe zij over de zaak belichten. Beetje hoog “Wij van WC-eend”-gehalte.

  Ik hoop dat de Piratenpartij nog 64.999 stemmen krijgt, dat is namelijk voldoende voor een zetel. Ik volg de debatten en nu de verkiezingsconference, maar ben toch tot de conclusie gekomen dat het elke 4 jaar hetzelfde liedje is. Eerst profileren en daarna bij het vormen van een coalitie weer op dezelfde middenweg belanden. De Piratenpartij strookt als enige partij met AL haar punten met de mijne.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.