Mag je bloggen over je kind?

kinderen-oppassen-bord-verkeersbord-waarschuwing.pngMag je als vader zonder ouderlijk gezag op een blog schrijven over je kind, inclusief foto? Met die lastige vraag zag eind januari de rechtbank Arnhem zich geconfronteerd. Ik krijg daar zelf ook veel mail over (zie bv. de blog Je ex zet foto’s van je kind online) en elke keer blijkt het weer zó lastig te liggen dat een algemeen antwoord nauwelijks te geven is.

Dat concludeert nu ook de rechtbank: het gaat hier om een botsing tussen de vrije meningsuiting van de vader en de privacy van het kind. Die twee grondrechten zijn in beginsel gelijkwaardig, dus je kunt niet op voorhand zeggen dat één van de twee altijd moet winnen. De enige manier om te bepalen wat de doorslag behoort te geven, is door te kijken naar de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij speelt een belangrijke rol de vraag of de uitlatingen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die uitlatingen worden gedaan.

In dit geval ging het om de volgende inhoud:

Op de weblog staat één sterk verouderde foto van [naam minderjarige], waarvan onweersproken is gesteld dat de huidige [naam minderjarige] daarin niet kan worden herkend. De spaarzame andere foto’s op de weblog zijn van familieleden van [gedaagde]. De weblog is voornamelijk een korte opsomming van gebeurtenissen in het leven van [gedaagde] zelf, zoals het overlijden van zijn moeder en de geboorte van een neefje. …

Daarnaast vermeldt de weblog jaarlijks een felicitatie aan [naam minderjarige] op zijn verjaardag met de vermelding dat [naam minderjarige] nog altijd een rol speelt in het leven van [gedaagde]. [gedaagde] schrijft dus met name over zichzelf op de weblog en over zijn gevoelens voor [naam minderjarige]. Er staat feitelijk niets op de weblog over het leven van [naam minderjarige], behoudens dat hij een vader heeft die hem mist. …

Onbetwist is dat [gedaagde] vanaf 2003 geen enkel contact meer heeft met [naam minderjarige] en [eiseres] sindsdien ook geen enkele informatie over [naam minderjarige] aan [gedaagde] heeft gegeven, ondanks de aan [eiseres] opgelegde informatieplicht in de beschikking van 9 november 2005.

Een dergelijk verslag vindt de rechtbank niet onrechtmatig. Er wordt niets onbetamelijks of smadelijks gezegd, en onvoldoende onderbouwd is dat de privacy van het kind met deze publicatie geschonden zou worden. Het enkele noemen van de naam is kennelijk niet genoeg om een privacyschending te krijgen (vergelijk Persvrijheid versus Wet bescherming persoonsgegevens van 2 weken terug).

In 2009 echter vond de rechtbank Almelo nog dat het plaatsen van foto’s op een publieke (niet-afgeschermde) Hyvespagina inbreuk op de privacy opleverde. Heel veel verschil tussen namen en foto’s zie ik eigenlijk niet. Sterker nog ik zou zeggen dat een tekst met voor- en achternaam erger is dan een foto – namen zijn googelbaar, foto’s (nog) niet.

Arnoud

52 reacties

 1. Dit onderwerp kan nog veel blogposts opleveren. Ik vind het perspectief van het kind ook wel interessant.

  Mijn generatie is sinds een paar jaar begonnen met kinderen en maken zelfs twitter en facebook accounts voor ze aan. Inclusief posts die deze kinderen over een jaar of 12 mogelijk niet op prijs zullen stellen. En eenmaal op internet is altijd op internet. Een fotoalbum ergens in een doos is toch iets anders.

  Maar misschien is het voor de volgende generatie juist raar om geen vreemde hits op google te hebben :).

 2. Het kind is nu 10 jaar, dus 2-3 op het moment dat de ouders uit elkaar zijn gegaan. Ik neem aan dat het kind niet zelf er mee komt dat de privacy wordt geschonden en bang is gepest te worden… Volgens mij wil de moeder gewoon voorkomen dat het kind ooit een link terug vindt naar zijn/haar vader en probeert op deze manier die link te laten vernietigen/verwijderen.

  Maar als het kind meer wil weten over zijn/haar vader en dan via die blog hem kan vinden, dan is dat zijn/haar goed recht.

 3. Het lijkt mij eerlijk gezegd ook dat veel van dit soort gedoe meer te maken heeft met de ruzie tussen vader en moeder dan met (de privacy van) het kind.

  Als rechter kun je natuurlijk weinig anders dan toch die privacy dan maar af te wegen, schat ik. Maar veel zoden zet dat niet de dijk. Het echte probleem ligt elders. Het zou goed zijn als mensen er in slagen om hun kinderen daar niet bij betrekken.

 4. @Remco, Tineye werkt aardig maar in de meeste gevallen zal het foto’s niet vinden. Het plaatje dat Arnoud bij deze post plaatste leverde wel 8 hits op, maar geen van allen was dit plaatje, maar plaatjes die er enigszins op leken. En dan vindt TinEye voornamelijk plaatjes op redelijk opscure (russische, poolse, pornografische) websites. Ik zou behoorlijk bang worden indien TinEye er daadwerkelijk in slaagt om foto’s van mijn kinderen te vinden, gezien de locaties waar TinEye deze zoekt! 🙂 Maar goed, misschien dat Google ook al aan iets vergelijkbaars denkt en Google zal ook eerder normale sites doorbladeren i.p.v. de rare sites van TinEye…

  Maar namen en foto’s zijn toch anders. Namen zijn niet uniek, hoewel de een een wat meer herkenbare naam zal hebben dan de ander. Mijn eigen naam staat op de gevel van een groentenboer in Amsterdam, is tevens de naam van een douane-beambte en nog diverse andere personen, wat het enigszins lastig maakt om mij online op te sporen. (Maar ik ben kennelijk wel de meest aktieve Wim online.) Arnoud heeft de pech dat zijn naam redelijk uniek is en zijn familie aardig aktief is op het internet zodat je best veel gegevens over hem en zijn familie kunt terugvinden. Inclusief zijn stamboom! Maar Jan Jansen is weer enorm lastig om online terug te vinden! En dat maakt het lastig om te bepalen of je iemand op basis van zijn naam wel of niet online terug kan vinden. Sowieso, als je niet echt online aktief bent, word je ook niet snel gevonden. En een kind van 10 jaar zal niet erg aktief zijn op het Internet.

  Foto’s daarentegen zijn vervelender. Goed, je kunt er niet goed op zoeken maar als een bekende van het kind de foto online ziet en het kind erin ontdekt dan komt er zo opeens meer informatie over het kind naar die bekende. Dat kan een huisarts zijn, een doctor, een klasgenootje, noem maar op. Als de foto online wordt ontdekt en men herkent daarin een persoon uit hun eigen omgeving… Tja, da’s vervelend…

 5. Als er sprake is van eenhoofdig gezag, zoals in onderhavige casus, dan zal daar ook een reden voor zijn. De rechter wijst niet zo maar zonder meer het ouderlijk gezag aan ??n ouder toe. Ook daarin gelden de belangen van het kind, die – in 99% van de gevallen – gebaat is bij twee ouders die beiden het gezag behouden.

  Niet tegenstaande dat, heeft de ouder met gezag, altijd de plicht om de andere ouder blijvend te informeren over het wel en wee van de kinderen. Ook zal er van begin af aan een omgangsregeling zijn afgesproken. Indien dat laatste niet het geval is, zal ook daar een reden voor geweest zijn. Iedere ouder – gezag of geen gezag – heeft het wettelijk beschermde recht op omgang met zijn haar kinderen. Tenzij er redenen zijn in het belang van de kinderen, dat niet te doen!

  Het verhaal heeft dus (zoals altijd) meerdere kanten. Wat betreft het bloggen: Ook hiervoor geldt lijkt mij dat het belang van het kind voorop dient te staan. Zolang het belang van het kind niet wordt geschaadt door het bloggen, zal er geen rechter opstaan die dat gaat verbieden. Zeker niet wanneer de blogger – zoals in deze casus – min of meer in zijn recht lijkt te staan en meer voornamelijk blogd over zijn eigen situatie en inderdaad geen smaad verspreid over de andere ouder. Want daar ligt natuurlijk ook een grens.

  Overigens lijkt het mij niet meer dan logisch dat je als ouder zijnde op je tellen past met wat je wel of niet op internet zet over je kinderen. Er sluipt nogal wat ‘gespuis’ rond die met bepaalde informatie aan de haal kunnen gaan! Daar is geen enkel belang mee gedient.

 6. @10 Ja, dat verbaasde me ook toen ik het las.

  Ik denk… vermoed… dat de vader en moeder hierzelf in overeengekomen zijn, en dat de vader met deze optie instemt omdat hij de relatie tussen beide niet verder onder druk wil zetten. (hoopt op verbetering en zijn kind te mogen zien o.i.d.)

 7. @10 & @11 Dit volgt uit de wet. Artikel 237 lid 1 Rv luidt namelijk als volgt:

  De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.

 8. Het is vreemd dat kosten door een rechter ook tussen voormalige levensgezellen kunnen worden gecompenseerd terwijl die al 8 jaar uit elkaar zijn. Dat vind ik ook niet in het geciteerde wetsartikel.

 9. 4.8. Gelet op de voormalige relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

  Om deze reden worden de kosten gedeeld. Ze hebben een voormalige relatie gehad en dus betaalt ieder de eigen kosten. Dat de vader (en zijn advocaat) hiermee accoord gaan geeft aan dat beide ouders nog steeds kennelijk een bepaalde relatie met elkaar hebben. In ieder geval genoeg voor de vader om niet zijn kosten vergoed te krijgen van zijn ex. Probeert hij haar terug te winnen of zo? Opvallend is ook dat de moeder een geheim adres heeft en de vader een onbekend adres. Dat betekent dat de vader niet eens weet waar zijn zoon woont, volgens mij! Die moeder probeert hem wel enorm hard uit te sluiten. Zeker met deze rechtzaak. Ik vraag mij dan ook af wat er tussen die twee allemaal is gebeurd. Het zou een goed verhaal zijn voor een boek. 🙂

  In ieder geval probeert de vader weer aanwezig te zijn in het leven van zijn kind terwijl de moeder van alles probeert om hem uit te sluiten. Dat de vader dus vrijwillig zijn eigen kosten draagt komt dan mogelijk voort uit de wens om de relatie weer op te pakken. Maar of dat wenselijk is? De moeder neemt die maatregelen toch niet voor niets?

 10. Wim, het is niet zo dat de vader (vrijwillig) zijn eigen kosten wil dragen of akkoord is gegaan hiermee. Het compenseren van de proceskosten en het veroordelen van beiden in de proceskosten, vloeit voort uit de wet. De rechter heeft gemeend artikel 237 Rv toe te moeten passen; wat ook voor voormalig partners geldt. Hetgeen onder 4.8. staat, is dus niet zozeer op verzoek uitgesproken van ??n van de partijen, maar op eigen initiatief (althans op grond vand de wet) toegepast door de rechter.

 11. @Diego, het valt mij op dat de vader en zijn advocaat hiermee gewoon accoord gaan. De rechter doet immers een dergelijke uitspraak in hun bijzijn en het lijkt mij dat je op dat moment nod even bezwaar kunt aantekenen. Het lijkt mij sowieso dat je voordat het proces begint al aangeeft dat je de onkosten vergoed wilt zien indien de tegenpartij het onderspit delft. Zoals ik het zie is de vader nu dus “gestraft” voor het bijhouden van een weblog…

 12. @ Arnoud, Foto’s zijn niet via Google te vinden? Nou, dat dacht ik dus wel. Als hij of zij bijvoorbeeld “BobdeBouwer.jpg” als fotonaam heeft dan is dat bij “Afbeeldingen” in Google terug te vinden.

 13. Uitspraak: “[…] Nu overigens ook niet is gebleken dat er iets lasterlijks of onbetamelijks over [naam minderjarige] op de weblog staat, kan voorshands niet worden uitgegaan dat [naam minderjarige] in zijn privacy wordt geschaad door de weblog. […] Op grond van het voorgaande en in het bijzonder gelet op de onschuldige inhoud van de weblog, moet worden geoordeeld dat [gedaagde] door het aanhouden van de weblog geen inbreuk maakt op de privacy van [naam minderjarige] […]”

  Blijkbaar houdt deze rechter er een prive-opvatting op na over wat verstaan moet worden onder privacy. Klinkklare nonsens natuurlijk. Je mag van deze rechter dus zomaar iemands naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, schoenmaat, enz. publiceren op internet. Dat is immers niet iets lasterlijks of onbetamelijks.

  Overigens blundert de Raad voor de rechtspraak door op rechtspraak.nl de geboortedatum van het kind te publiceren. Nota bene terwijl overduidelijk is dat privacy hier van belang is. Het publiceren van de geboortedatum is in strijd met de Anonimiseringsrichtlijn van de Raad voor de rechtspraak. Volgens deze richtlijn wordt het publiceren van de geboortedatum geacht bovenmatig te zijn en derhalve in strijd met de WBP.

  De uitspraak inclusief geboortedatum wordt ook gepubliceerd op Jure.nl dat overigens nogal geheimzinnig doet over zijn identiteit. Zo worden bedrijfsnaam, vestigingsplaats, kvk-nummer, e.d. niet op de site genoemd. Valt dat niet onder het kopje Oneerlijke handelspraktijken? Zelfs in de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden wordt de identiteit niet genoemd. Jure.nl is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als handelsnaam van Magnova B.V. Mogelijk betreft het hier dus een uiting van Magnova B.V.

 14. Je citeert verkeerd. De rechter zegt “dat de weblog de privacy van [naam minderjarige] zou schenden, is tegen deze achtergrond onvoldoende concreet onderbouwd.” En daarnáást (“overigens”) ziet hij niets lasterlijks of onbetamelijks in de tekst. Om deze drie redenen mag de tekst blijven staan.

  Beetje flauw om Jure.nl er zo met de haren bij te slepen. Zij doen niet meer dan elke nacht Rechtspraak.nl mirroren, dus om dan hen te beschuldigen van kwalijke uitingen vind ik nogal gezocht.

 15. Arnoud Engelfriet zei: “Je citeert verkeerd. De rechter zegt ???dat de weblog de privacy van [naam minderjarige] zou schenden, is tegen deze achtergrond onvoldoende concreet onderbouwd.??? En daarnáást (???overigens???) ziet hij niets lasterlijks of onbetamelijks in de tekst. Om deze drie redenen mag de tekst blijven staan.”

  Ik denk dat ik dat inderdaad verkeerd geinterpreteerd had. Maar dat verandert er niet veel aan. De rechter concludeert op onzinnige gronden waarbij in het bijzonder vanwege de onschuldige inhoud van de weblog, dat er geheel geen inbreuk op de privacy is.

  Uit de overwegingen blijkt overigens dat er wel degelijk een privacybelang in het spel is, zij het dat dit door de rechter ernstig gebagatelliseerd wordt. Zo staat er: “Er staat feitelijk niets op de weblog over het leven van [naam minderjarige], behoudens dat hij een vader heeft die hem mist.” Feitelijk staat er veel meer op de weblog. Bijvoorbeeld dat de oma van het kind overleden is en wanneer het kind jarig is. Waarschijnlijk zal ook de geboortedatum te bepalen zijn. Of de geboortedatum zou bepaald kunnen worden door het combineren van gegevens (bijvoorbeeld door het combineren met de gegevens uit de uitspraak van de kort geding). En met een naam en een geboortedatum kun je veel.

  Arnoud Engelfriet zei: “Beetje flauw om Jure.nl er zo met de haren bij te slepen. Zij doen niet meer dan elke nacht Rechtspraak.nl mirroren, dus om dan hen te beschuldigen van kwalijke uitingen vind ik nogal gezocht.”

  Ik zei: “De uitspraak inclusief geboortedatum wordt ook gepubliceerd op Jure.nl […]” Als jij vindt dat ik hen hiermee beschuldig van kwalijke uitingen, dan ben ik inderdaad schuldig. Buiten dat doet Jure.nl meer dan alleen Rechtspraak.nl mirroren en draagt Jure.nl natuurlijk eigen verantwoordelijkheid voor hun herpublicatie van uitspraken in verschillende vormen. Wat gebeurt er als rechtspraak.nl, al dan niet op aangeven van iemand, de fout herstelt en de geboortedatum alsnog anonimiseert? Wordt de uitspraak dan ook aangepast op Jure.nl? En wat gebeurt er als iemand bezwaar aantekent bij Jure.nl tegen publicatie van persoonsgegevens?

 16. Het ging me erom dat je Jure noemt met “dat overigens nogal geheimzinnig doet over zijn identiteit.” Hoe is dat relevant bij de vraag of er een privacyschending is door publicatie van bepaalde gegevens? Die formulering doet het voorkomen of Jure kwalijker handelt dan Rechtspraak.nl (“geheimzinnige club, wat moeten die met persoonsgegevens van kleine kinderen?”).

  Wanneer een uitspraak op Rechtspraak.nl wordt gecorrigeerd, werkt die correctie ook door bij Jure.nl en al die andere sites (bv. hetRecht.nl van Kluwer, met hun maffe voorwaarden) waar rechtspraak dagelijks gemirrord wordt.

  in het bijzonder vanwege de onschuldige inhoud van de weblog, dat er geheel geen inbreuk op de privacy is.

  Ik zou zeggen: dat is volstrekt terecht. Privacy is geen absoluut recht dat te allen tijde moet winnen van een publicist. Er is ook nog zoiets als vrije meningsuiting, óók een grondrecht. En je moet bij een meningsuiting namen en rugnummers kunnen noemen als dat relevant is. Dat moet niet met een beroep op de privacywet tegengehouden kunnen worden.

  Verder moet de rechter afgaan op de argumenten van partijen. In dit geval had de eiser geen steekhoudende argumenten gepresenteerd, dus wijst de rechter de eis af. Dat er wellicht wél steekhoudende argumenten waren, is dan iets dat je (de advocaat van) de eiser moet verwijten, niet de rechter.

 17. in het bijzonder vanwege de onschuldige inhoud van de weblog, dat er geheel geen inbreuk op de privacy is.

  Ik zou zeggen: dat is volstrekt terecht. Privacy is geen absoluut recht dat te allen tijde moet winnen van een publicist. Er is ook nog zoiets als vrije meningsuiting, óók een grondrecht. En je moet bij een meningsuiting namen en rugnummers kunnen noemen als dat relevant is. Dat moet niet met een beroep op de privacywet tegengehouden kunnen worden.

  Verder moet de rechter afgaan op de argumenten van partijen. In dit geval had de eiser geen steekhoudende argumenten gepresenteerd, dus wijst de rechter de eis af. Dat er wellicht wél steekhoudende argumenten waren, is dan iets dat je (de advocaat van) de eiser moet verwijten, niet de rechter. Ik heb er geen moeite mee als de rechter vindt dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy. Maar de rechter zegt dat het belang van vrije meningsuiting hier groter is omdat de privacyinbreuk hier nul is. Dat is onzin. Dat er een privacyinbreuk is, is duidelijk. Als er gegevens over personen op internet gezet worden, dan is er een inbreuk op de privacy. Dat behoeft geen verder betoog.

  Het ging me erom dat je Jure noemt met ???dat overigens nogal geheimzinnig doet over zijn identiteit.??? Hoe is dat relevant bij de vraag of er een privacyschending is door publicatie van bepaalde gegevens?

  Het is niet relevant. Het is enkel een bruggetje naar wat me verder opviel aan Jure.nl.

  Wanneer een uitspraak op Rechtspraak.nl wordt gecorrigeerd, werkt die correctie ook door bij Jure.nl en al die andere sites (bv. hetRecht.nl van Kluwer, met hun maffe voorwaarden) waar rechtspraak dagelijks gemirrord wordt.

  Op rechtspraak.nl worden uitspraken gepubliceerd in het kader van openbaarheid van de rechtspleging. Van de website van Jure.nl krijg ik de indruk dat Jure.nl probeert de uitspraken zoveel mogelijk commercieel uit te buiten waarbij Jure.nl dagelijks nieuwe uitspraken verwerkt en daarmee een eigen database aanlegt. Zie ook http://jure.nl/over-ons:

  Dagelijks worden nieuwe uitspraken afkomstig van alle gerechtelijke instanties, onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden gepubliceerd via de website, diverse RSS-feeds en elektronische nieuwsbrieven.
  Van mirroring is in elk geval geen sprake.

  Op http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Anonimiseringsrichtlijnen/ staat:

  Hoewel het doel van de publicatie op internet dus niet is het aanleggen van een verzameling persoonsgegevens, heeft het feit dat de uitspraken op de website worden bewaard en tezamen kunnen worden geraadpleegd, ten gevolge dat een ‘gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat betrekking heeft op verschillende personen’ zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens ontstaat. Dat brengt een zekere noodzaak tot bescherming van het recht op privacy met zich mee. De privacy kan worden beschermd door de persoonsgegevens van natuurlijke personen in de uitspraak te vervangen door letters of neutrale termen als eiser en verweerder. Dit betekent niet dat betrokkenen bij een proces nooit kunnen worden herkend op grond van geanonimiseerde uitspraken. Persoonsgegevens die reden- of richtinggevend zijn voor de desbetreffende uitspraak hoeven niet te worden verwijderd. De rechtvaardiging voor een zekere privacyinbreuk is te vinden in het belang van de openbaarheid van de rechtspleging.
  De verwerkingen van uitspraken op http://www.rechtspraak.nl is aangemeld bij de functionaris gegevensbescherming bij de Raad voor de rechtspraak. Op basis van welke grondslagen verwerken Kluwer en Magnova B.V. de uitspraken en waarom hebben zij deze verwerkingen niet gemeld bij het CBP?

 18. Wacht even. Je begint met constateren dat de RvdR een blunder begaat door de geboortedatum níet te anonimiseren, en concludeert vervolgens dat een site die dat overneemt, de privacy schendt en bij het Cbp aangemeld had moeten zijn? Plus dat zij opzettelijk commercieel andermans persoonsgegevens uitbuiten? Kom nou.

  Jure.nl en hetRecht en al die andere sites mogen verwachten dat zij een geanonimiseerde bulk rechtspraak krijgen. Daarom hoeven ze niet op voorhand zich aan te melden.

  Natuurlijk is er geen sprake van een mirror, dat zei ik dan ook niet. Ik zei dat ze de uitspraken overnemen en zelf herpubliceren. Dat is ook precies wat ze doen. Je kunt bij de RvdR elke nacht een XML bestand krijgen met alle uitspraken (ik dacht ook met een diff maar in ieder geval een compleet bestand) en dat importeer je dan in je eigen database.

  Verder blijf ik moeite hebben met irrelevante opmerkingen als “probeert de uitspraken zoveel mogelijk commercieel uit te buiten”. Dat klinkt namelijk als een insinuatie dat ze graag privacyschendingen commercieel willen uitbuiten. Dat is natuurlijk onzin. Men publiceert rechtspraak op een slimme manier, gebruikmakend van publiek-domeindata en met medewerking van de bronsite. Dat de Raad blundert en persoonsgegevens laat staan, kun je moeilijk die hergebruikers verwijten.

  En als laatste: de term ‘inbreuk’ is een conclusie die je pas kunt trekken ná de afweging tussen privacy en andere belangen gemaakt te hebben.

  Als er gegevens over personen op internet gezet worden, dan is er een inbreuk op de privacy.
  Nee, dat is onjuist. Als er gegevens over personen op internet gezet worden, dan is dat een verwerking van persoonsgegevens. Of die rechtmatig is, moet aan de hand van onder meer artikel 8 en 9 Wbp beoordeeld worden, en daarna moet er nog een afweging overheen tegen bv. artikel 10 EVRM. En pas als daaruit allemaal blijkt dat de grondslag en belangen ontbreken, dan kun je spreken van een inbreuk.

 19. Wacht even. Je begint met constateren dat de RvdR een blunder begaat door de geboortedatum níet te anonimiseren, en concludeert vervolgens dat een site die dat overneemt, de privacy schendt en bij het Cbp aangemeld had moeten zijn? Plus dat zij opzettelijk commercieel andermans persoonsgegevens uitbuiten? Kom nou. Jure.nl en hetRecht en al die andere sites mogen verwachten dat zij een geanonimiseerde bulk rechtspraak krijgen. Daarom hoeven ze niet op voorhand zich aan te melden. … Verder blijf ik moeite hebben met irrelevante opmerkingen als ???probeert de uitspraken zoveel mogelijk commercieel uit te buiten???. Dat klinkt namelijk als een insinuatie dat ze graag privacyschendingen commercieel willen uitbuiten. Dat is natuurlijk onzin. Men publiceert rechtspraak op een slimme manier, gebruikmakend van publiek-domeindata en met medewerking van de bronsite. Dat de Raad blundert en persoonsgegevens laat staan, kun je moeilijk die hergebruikers verwijten.

  Jure.nl etc. hebben de RvdR niet gecontracteerd om voor hen uitspraken te anonimiseren. Zij hebben er geen invloed op of en in welke mate de RvdR uitspraken anonimiseert. Zij krijgen uitspraken van de RvdR, net als ieder ander die dat wenst, in het kader van de openbaarmaking van rechtspraak om gevolg te geven aan de wettelijke bepalingen daaromtrent. Als zij die gegevens verder gebruiken is dat hun eigen verantwoordelijkheid en dienen zelf te zorgen voor afdoende anonimisering die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij de gegevens gebruiken.

  Verder is er volgens de Anonimiseringsrichtlijnen van de RvdR na anonimisering nog steeds sprake van verwerking van persoonsgegevens.

  En commerciele aanbieders van uitspraken publiceren van oudsher ook uitspraken uit andere bronnen waarbij ze de uitspraken dan zelf al dan niet anonimiseren. Zie: http://www.ivir.nl/publicaties/overig/toegangtotrechterlijke_uitspraken.pdf

  Natuurlijk is er geen sprake van een mirror, dat zei ik dan ook niet. Ik zei dat ze de uitspraken overnemen en zelf herpubliceren.

  Je zei het wel. Je bedoelde het blijkbaar niet.

  Je kunt bij de RvdR elke nacht een XML bestand krijgen met alle uitspraken (ik dacht ook met een diff maar in ieder geval een compleet bestand) en dat importeer je dan in je eigen database.

  Het lijkt te gaan om nieuwe uitspraken en updates, zie: http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/uitspraken/dataleveranciers-uitspraken/

  En als laatste: de term ???inbreuk??? is een conclusie die je pas kunt trekken ná de afweging tussen privacy en andere belangen gemaakt te hebben. > Als er gegevens over personen op internet gezet worden, dan is er een inbreuk op de privacy. Nee, dat is onjuist. Als er gegevens over personen op internet gezet worden, dan is dat een verwerking van persoonsgegevens. Of die rechtmatig is, moet aan de hand van onder meer artikel 8 en 9 Wbp beoordeeld worden, en daarna moet er nog een afweging overheen tegen bv. artikel 10 EVRM. En pas als daaruit allemaal blijkt dat de grondslag en belangen ontbreken, dan kun je spreken van een inbreuk.

  Onzin. Een inbreuk op de privacy kan natuurlijk niet weggepoetst worden door het een of ander. Het blijft een inbreuk op de privacy. Neemt niet weg dat verwerking van persoonsgegevens desondanks rechtmatig kan zijn. De term wordt trouwens ook gebruikt in de Anonimiseringsrichtlijnen van de RvdR en bijvoorbeeld door het CBP in de Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet.

 20. Vorige week heb ik geklaagd bij de Raad voor de rechtspraak over het publiceren van de geboortedatum. De uitspraak op rechtspraak.nl werd de volgende dag geanonimiseerd. De uitspraak op Jure.nl en hetrecht.nl is daarna ook vlot gewijzigd.

 21. Ik ben blij dat er naar elke zaak afzonderlijk gekeken wordt. Een moeder die op allerei manieren probeert de (niet)-gezaghebbende andere ouder te weren uit het leven van haar kind zonder reden,zou flink gestraft moeten worden. Wanneer een rechter (op advies van een RvdK) meerdere malen een uitspraak doet,en dit soort vrouwen dat gewoon naast hun neerleggen,hoeven ze ook niet de kosten van de wederpartij te betalen.Ze krijgen 9 van de 10 x ook nog eens rechtsbijstand en kunnen procederen over de meest onzinnige dingen totdat ze er dood bij neervallen.

  Wanneer zo iemand bij een rechter aanklopt omdat ex een foto/blog van het kind op internet plaatst mag er best wel even naar gekeken worden waar het zo’n moeder nou werkelijk om gaat. Al helemaal wanneer ze zelf foto’s op internet plaatsen van het kind.

  Relatie of geen relatie gehad;Je bent uit elkaar en wanneer je in je ongelijk gesteld wordt moet dat gewoon het risico zijn.Moet jij eens opletten hoe snel dat ge-emmer over die foto’s voorbij is!

 22. Hallo,

  Ik heb hier een vraag over. De vriendin van mijn ex(vader van mijn zoontje) heeft foto’s geplaatst op facebook. De hele wereld kan deze foto’s zien omdat zij ook nog eens haar account niet heeft afgeschermd. Ik heb haar nu 2x duidelijk gemaakt dat ik hier geen toestemming voor geef en het verzoek gedaan ze eraf te halen. Op dit moment is er ook een aangetekende brief onderweg naar haar. Het zijn prive foto’s die ik heb gemaakt. Ze heeft zichzelf en mijn ex erop getagged. Dus ze laten het overkomen alsof hun deze foto’s hebben gemaakt. Er zitten ook foto’s tussen die in mijn huis zijn gemaakt. Ze heeft mijn zoontje ook een andere achternaam gegeven. Zij heeft ook mijn zoontje nog nooit gezien. Mijn zoontje is 2 jaar en dus minderjarig en ik ben de enige die het ouderlijke gezag heeft. De rechter heeft mijn ex om goede redenen geen ouderlijk gezag gegeven. Ook mag hij zijn zoontje niet zien. Dus ik vroeg mij af of iemand hier informatie over heeft voor mij. Wat mijn rechten zijn, welke stappen ik kan ondernemen. Zijn ze wettelijk strafbaar bezig?

  Groeten Laura

 23. Laura, prive-foto’s die jij hebt gemaakt, dus heb jij auteursrechten erop. Om die reden kun je bij Facebook al deze account aanmelden wegens schending van auteursrechten. Foto’s die in jouw huis zijn gemaakt schenden in principe jouw privacy, dus ook daarop kun je Facebook aanspreken. En ten slotte, als de vader geen ouderlijk gezag heeft bepaal jij als enige dus over de privacy van je zoon. Maar voordat je een advocaat inhuurt en naar de rechter stapt, meld het probleem eerst gewoon even bij Facebook zelf. Stuur ze een emailtje plus aangetekende brief en leg hen uit dat jouw foto’s en andere foto’s van jouw zoon en huis worden gebruikt door iemand die daar geen toestemming voor heeft. (Een DMCA-verzoek, eigenlijk.) Facebook zal daar op kunnen reageren door haar account gewoon te blokkeren en dan zal zij weer moeite moeten doen om de account weer terug te krijgen. En misbruikt ze daarna weer jouw foto’s, dan doe je dit gewoon opnieuw… Pas als Facebook weigert de foto’s te verwijderen is het tijd voor gerechtelijke stappen. Tot die tijd, probeer Facebook gewoon ertoe te bewegen om op te treden.

 24. Beste Wim,

  Dat DMCA formulier heb ik al ingevuld ook heb ik alle foto’s apart gerapporteerd (tevens ook mijn zwager en beste vriendin met hun eigen account) Ook ben ik na lang zoeken een formulier tegen gekomen die ik kon invullen die ging om het publiceren van foto van minderjarige kinderen en dat als voogd zijnde je er geen toestemming voor geeft. ik heb haar nu al 2x laten weten dat via sms en privebericht op facebook ik er geen toestemming voor geef en ze eraf wil hebben. Ook is er al een aangetekende brief van mij haar kant op met de eis ze er per direct af te halen. Ik weet niet hoe ik verder Facebook kan ”pushen” om ze eraf te halen, en hoelang het gaat duren. Want ze staan dus al bijna een maand op internet voor de hele wereld. Het zijn geen pornografische foto’s maar er zitten ook foto’s bij van hem in het zwembad dus niet zo’n prettig idee. Weet u hoelang Facebook erover mag/kan doen om de formulieren te behandelen en actie te ondernemen? Dat geven ze niet aan op de site. Groeten, Laura

 25. Laura, Facebook zal er redelijk snel op moeten reageren, dus als het maanden duurt zitten ze fout. Hoe snel weet ik niet, maar een week lijkt mij al te lang. Google reageert meestal binnen 24 uur maar Facebook? Als Facebook niet reageert dan zijn ze volgens de Amerikaanse wet opeens wel wettelijk aansprakelijk voor de auteursrechten-schending. Snel reageren is voor hun dus vrij belangrijk. Je moet wel in de DMCA melding aangeven dat de foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn omdat het jouw foto’s zijn. (Kan jij dat overigens aantonen? Kun je verklaren hoe die andere vrouw aan die foto’s is gekomen?) Voor privacy-kwesties kun je de DMCA niet gebruiken maar zul je andere (gerechtelijke) stappen moeten ondernemen. Maar omdat jij de auteur bent van die foto’s is de DMCA eenvoudiger en goedkoper. Ook voor je ex en zijn nieuwe vriendin, overigens, omdat er geen rechter bij nodig is. Als je naar de rechter stapt om dit conflict dan zal je relatie met je ex behoorlijk meer op scherp komen te staan. Vandaar eerst Facebook overtuigen om die foto’s te verwijderen wegens auteursrechten-schending. Als dat niet werkt, dan een advocaat inhuren (Heb je een rechtsbijstands-verzekering? Zo ja, gebruiken!) en met die advocaat de vervolg-stappen bepalen.

  Dus eerst rapporteren wegens auteursrechten-schending. Dat kan op deze link: http://www.facebook.com/legal/copyright.php?copyright_notice=1. Melden dat dit jouw foto’s zijn, dat jij ze hebt gemaakt en dat je deze vrouw geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. (In het engels, a.u.b.)

 26. Inzake aantonen dat jij de foto’s hebt gemaakt. Als je een digitale spiegel reflex hebt, schiet dan altijd in RAW en verspreid alleen in jpg. Je kan dan altijd aannemelijk maken dat het jouw foto’s zijn, omdat je als enige de RAW bestanden kan overleggen.

  Download ook even de foto’s en kijk of ze de exif informatie erin hebben laten staan. Als die overeenkomt met jouw camera, of als je daar jouw naam in het copyright veld hebt ingevuld dan kan je het daarmee ook aannemelijk maken. We hebben het hier over civiel recht, dus je zal geloofwaardiger moeten zijn dan de andere partij in je bewering, onomstotelijk keihard bewijs is handig, maar niet nodig.

  Ik weet dat er in de verenigde staten software is die hele webpagina’s download en archiveert voorzien van waarmerken, waardoor ze aldaar als bewijs kunnen dienen. Geen idee of dat soort software ook in Nederland verkrijgbaar is.

 27. Hallo,

  Facebook heeft de foto’s eigenhandig eraf gehaald. Ondertussen hebben ze ook mijn aangetekende brief ontvangen (en natuurlijk de eerder priveberichten op FB en de sms met het verzoek de foto’s eraf te halen) Nu heb ik vanacht een sms gehad; Foto’s staan er weer op :D… Nu hebben ze het wel afgeschermd. Is dit ook toegestaan? Het lijkt mij van niet, want het zijn nog altijd mijn foto’s. Ik had ze overal geblokkeerd staan dus de foto’s hebben ze ook op een illegale manier in hun handen gekregen (dat valt helaas niet te bewijzen) Ze hebben weer de naam van mijn zoontje verandert op deze foto’s en weer zichzelf erin getagged alsof hun deze foto’s hebben gemaakt. Dit is natuurlijke pure pesterij, maar toch wel strafbaar?

 28. @Laura, Afgeschermd of niet, ze mogen jouw foto’s zonder jouw toestemming niet verder publiceren. Opnieuw contact opnemen met Facebook en aangeven dat ze jouw foto’s nog steeds misbruiken maar nu afschermen.

  Het feit dat ze jouw foto’s nu in bezit hebben is verder niet strafbaar. Zolang de foto’s voor eigen gebruik zijn is er weinig wat eraan te doen valt. Alleen kunnen ze die foto’s niet verder verspreiden want dat is dan weer strafbaar.

  Eerst en vooral, hoe ver ben jij bereid om te gaan in deze kwestie. Je kunt Facebook en andere sociale media DMCA meldingen toesturen en zo de foto’s weer offline krijgen. Dit kan zelfs resulteren in dat hun accounts worden verwijderd indien ze zich meermalen schuldig maken. Alleen moet je dan wel weten wanneer ze iets online zetten en waar dat is. Als je meer wilt doen dan moet je even controleren of je een rechtsbijstands-verzekering hebt en met je verzekeraar contact opnemen. Dan zal het ook verder gaan dan alleen schending van auteursrechten maar krijg je -net als in de post van Arnoud- ook te maken met de privacy van je kind die jij beschermd en die deze -voor het kind- vreemde vrouw aan het schenden is. Je verzekeraar kan je doorsturen naar een advocaat en samen met die advocaat zul je de vervolg-stappen moeten overwegen. Als je rechtsbijstands-verzekering dit niet dekt of als je deze niet hebt zul je zelf een advocaat moeten zoeken die voor jou actie zal ondernemen. In dat geval zul je veel onkosten krijgen omdat een beetje advocaat al gauw 150 Euro per uur zal vragen. Deze kosten kunnen al snel in de duizenden Euro’s oplopen en die kun je alleen terugkrijgen indien de tegenpartij wordt veroordeld in het betalen van de kosten. Die kosten zul je dus eerst moeten voorschieten voordat je die later terug kunt claimen. En ook dat is lastig, want als ze dan uiteindelijk niet eens betalen… Tja. Deurwaarder en loonbeslag helpt dan mogelijk.

  Controleer dan ook of je een goede rechtsbijstands-verzekering hebt! Dan is de beslissing om gerechtelijke stappen te ondernemen een stuk eenvoudiger.

  En ja, het lijkt op plagerijtjes. Is vervelend maar het is niet strafbaar om vervelend te zijn. Het zal dus een kwestie van auteursrechten en privacy worden. Bij Facebook zijn de auteursrechten het meest efficient maar in de rechtszaal zal de privacy belangrijker zijn. Ik denk dat je een goede winstkans hebt, zeker als jij als enige het ouderlijke gezag hebt. Maar bedenk ook dat het je relatie met je ex en zijn vriendin fors onder druk zal zetten.

 29. Ik ben bereid all the way te gaan! De relatie tussen mijn ex en zijn vriendin komt hierdoor niet onder druk te staan hoor want ze doen het samen. De relatie tussen mij en mijn ex kan ook niet slechter worden hahaha. Ook hij heeft nu die foto’s op zijn FB-account gezet. Ik heb een uitkering dus automatisch rechtsbijstand. Advocaat heb ik al, en die zegt dat als ze afgeschermd staan het mag.. Hoe zit dat dan? Misschien een andere advocaat zoeken ;)? Facebook heb ik al wederom gemailt dat ze de foto’s er weer op hebben gezet maar nu afgeschermd. Dat ze mijn foto’s in hun bezit hebben weet ik dat dat niet strafbaar is, maar leuk is anders. Ik wil ze gewoon niet op hun account hebben staan. Ze doen net of hun al deze uitstapjes hebben gemaakt door erbij te zetten dat hun ook op de foto ”staan” en ze hebben mijn zoontje een andere naam gegeven, is dat ook niet strafbaar?in principe bestaat de persoon, die hun beweren dat op de foto staat,wettelijk helemaal niet! het is wel dezelfde voornaam maar een andere achternaam.

 30. Tja, afgeschermd dan kan het qua privacy in orde zijn, afhankelijk van wie erbij kan. Het moet wel vrij strict afgeschermd zijn en diegenen die de foto’s inzien mogen deze op hun beurt ook niet verder verspreiden. Maar auteursrechtelijk gezien mag ook dat niet. Maar dan moet jij wel kunnen aantonen dat jij de auteur bent van deze foto’s. Getuigen? Eigendomsbewijs van de camera? Kun je bepalen waar ze die foto’s vandaan gejat hebben? Met je advocaat dus verder bespreken en aangeven dat jij door wilt gaan met verdere stappen en dat jij dus ook via auteursrechten wilt blokkeren dat zij die foto’s verder gebruiken. Daarbij heb jij als auteur het voordeel dat je licenties kunt afgeven maar ook wer kunt intrekken! Echt strafbaar is het niet, maar het is een onrechtmatige daad. Schade is er eigenlijk niet, of is niet financieel uit te drukken dus een schadevergoeding zul je niet krijgen. Wel kan het hen duidelijk gemaakt worden dat ze hier niet mee mogen doorgaan en als ze toch doorgaan, zij steeds harder aangepakt zullen worden.

 31. Hoe kan ik aantonen dat het mijn foto’s zijn dan? Wat hierboven had iemand het over een exif informatie? De foto’s zijn door meerdere camera’s gemaakt en meerdere telefoons. Het zijn uitstapjes die ik heb gemaakt met mijn zoontje en mijn beste vriendin. Dus haar camera en telefoon en mijn camera (ondertussen een nieuwe want die andere is kapot) en telefoon. en natuurlijk foto’s in mijn huis. Heb ik genoeg om een reeks te laten zien van de foto’s (hun hebben er natuurlijk maar een paar van de uitstapjes, ik natuurlijk meer)of de orginele foto van dat ik er ook op sta (mij hebben ze van sommige foto’s afgeknipt)Hoe moet ik aan gaan tonen dat het mijn foto’s zijn. Lijkt mij dat het in principe mijn woord tegen hun woord is. Hoe sterk sta ik, hoe groot is de kans dat ik win? Weet je dat?

 32. Wel, het gaat om civielrecht dus is het jouw woord tegen dat van de tegenpartij. Als je ex en zijn vriendin niet ontkennen dat het jouw foto’s zijn dan is jouw woord voldoende. Als ze je echter tegenspreken dan zul je met goede argumenten moeten komen om aan te tonen dat jij de foto’s hebt gemaakt. Vroeger kon dat mede door de negatieven te tonen maar in het tijdperk van digitale camera’s is dat onmogelijk. Toch helpt het als jij de originelen op je schijf hebt staan met bijbehorende EXIF informatie. Als de tegenpartij in hun foto’s deze EXIF informatie niet heeft, dan is dat weer een teken dat jij de originele foto’s bezit. (En veel sites schonen foto’s op van dergelijke EXIF informatie!) Mochten zij ook foto’s met EXIF informatie hebben dan gaat het om de betreffende camera. Als jij kunt aantonen dat jij de camera bezit waarmee de foto’s gemaakt zijn, is dat weer een punt in jouw voordeel. Hebben zij dezelfde camera, dan weer niet. En dan natuurlijk foto-reeksen. Als jij een reeks foto’s hebt die bij elkaar horen en zij hebben er maar èèn of twee dan is ook duidelijk dat jij de originelen bezit.

  Maar auteursrechten draait niet alleen om bezit van de originelen maar ook om wie de foto heeft gemaakt. Foto’s waar jij ook op staat kun je niet gemaakt hebben. Daar moet je dus kunnen verklaren hoe jij de auteursrechten erop kreeg. Tja, de zelf-ontspanner van camera’s is een verklaring. Of iemand vragen om jou te fotograferen (werk in opdracht) is ook een methode. Voor die foto’s moet je een extra verhaal hebben.

  Ik kan je kansen niet goed inschatten. Dat zul je met je advocaat moeten overleggen. Maak heb duidelijk dat het je niet alleen om de privacy van je zoon gaat maar ook om de auteursrechten van die foto’s en hoe ze die foto’s manipuleren door jou eraf te halen en de boel te vervalsen. In dat geval heb je volgens mij een goede kans. Met alleen privacy zijn je kansen kleiner omdat de tegenpartij de foto’s afschermt. Maar afschermen gaat niet op bij auteursrechten. Bedenk verder wel dat de Rechter zal begrijpen dat jij auteursrechten gaat gebruiken om de privacy van je zoon te beschermen. In hoeverre hij daarin meegaat is moeilijk te voorspellen. Hij zal zeker ook kijken hoeveel contact jouw zoon met zijn vader en diens vriendin heeft en dat meewegen in zijn oordeel. Hij kan alsnog besluiten dat die vader de foto’s rechtmatig gebruikt omdat de auteurswet beperkt, persoonlijk gebruik wel toestaat. De kans is dus aanwezig dat je het alsnog verliest. Dat zal uiteindelijk afhangen van de voorbereiding die jij met je advocaat doen en hoe de uiteindelijke rechtzaak uiteindelijk zal verlopen.

  Zorg wel dat je een duidelijk overzicht bijhoudt van alle kosten die jij maakt om die foto’s van het Internet te krijgen zoals b.v. de kosten van de aangetekende brief naar Facebook, de kosten van de advocaat, je eigen reiskosten naar de advocaat, rechtbank en andere zaak-gerelateerde dingen, telefoonkosten en natuurlijk je eigen, persoonlijke tijd. Dit zul je niet allemaal vergoed krijgen maar het schadebedrag wat je zo zou kunnen claimen kan afschrikwekkend werken voor de tegenpartij. De tegenpartij zal mogelijk ook rechtsbijstand inschakelen, advocaat inhuren en de verdediging voorbereiden. Maar die verdediging weet ook hoe hoog de kosten kunnen oplopen en zal mogelijk een schikking tot stand proberen te krijgen. Dan hangt het verder alleen nog van je ex en zijn vriendin af of ze uiteindelijk toegeven of gewoon doorgaan. Ik denk dat je een goede winstkans hebt. Maar of je ook echt zover moet gaan moet je aan je advocaat vragen, want die heeft er (hopelijk) meer verstand van!

 33. Als jij er ook op staat is het waarschijnlijk de foto van die vriendin of heb je de zelfontspanner gebruikt? Hoe dan ook, als jij een hele reeks kan laten zien waaruit zei enkele foto’s hebben kan je in ieder geval aannemelijk maken dat jij de fotograaf bent. Wel handig bij de foto’s waar jij afgeknipt bent (die je vriendin gemaakt heeft?) dat die vriendin protesteert. Als jij dan namelijk bij de rechtbank vertelt dat ze van jou zijn komen ze opeens aanzetten met de foto onbewerkt, waar je zelf op staat.

  Wat die exif data betreft, zet gewoon altijd daarin een copyright notice bij je eigen foto’s Als ze dan zonder toestemming plaatsen zullen de meeste mensen daar geen erg in hebben en de foto met jouw notice er nog in plaatsen. Maar dat kan je dus alleen doen als je de foto zelf gemaakt heeft. Dat het jou camera is zegt niets over de houder van de auteursrechten

 34. @Elroy, betreffende copyright notices… Dat zou in dit geval niet helpen. Als ze Laura al van de foto knippen dan kunnen ze dat ook met de copyright tekst. Of ze plaatsen hun eigen tekst eroverheen. Sowieso heeft zo’n toevoeging geen toegevoegde waarde omdat je zonder dergelijke vermelding al het auteursrecht hebt. Wat wel een goed idee is, is om foto’s altijd zonder EXIF informatie te uploaden. Of om de EXIF informatie verder uit te breiden met extra copyright informatie. Maar zoals gezegd, dat laatste is te verwijderen. Sowieso kunnen ze ook EXIF informatie toevoegen, maar dan hebben ze wel de juiste informatie nodig. Wat ook kan is je foto’s kleiner maken en een beetje op maat snijden voor je ze uploadt. Je hebt dan extra informatie in het origineel dat alle kopieën missen. Dat je zelf op de foto’s staat maakt verder weinig uit omdat je de zelf-ontspanner hebt gebruikt of iemand hebt gevraagd om die foto te nemen. Dat gebeurt dan in jouw opdracht, waardoor jij auteursrechten kunt claimen zolang die ander dat niet tegenspreekt. Als die ander toevallig je ex-man was heb je wel een probleem omdat hij dan de auteursrechten kan claimen! Maar goed, ga vooral selectief tewerk. Klaag vooral over de foto’s waar jij duidelijk de auteur van bent en daarnaast die foto’s die het interieur van je eigen huis weergeven. Want dat laatste valt ook onder privacy. (Want jouw huis is geen openbare ruimte.)

 35. Zeg Laura,zijn jullie niet alletwee aan het pesten..?Het is gewoon gezegd weer eens iets tussen de ouders. Ik kan je een ding zeggen;Als je het tot een zitting laat komen,is het niet gezegd dat je die gaat winnen. En vooral nu niet,nu de profielen afgeschermd zijn. Hoe of wat weten we hier niet natuurlijk,maar hij is wél de vader van je kind.Ook al is het een l*l of wat dan ook (in jouw ogen),er zal op den duur wel contact komen tussen kind en vader. Dus het is idd maar net hoe ver jij hier in wilt gaan.Hoe verder je gaat,hoe meer ellende?Reactie op reactie.

  Heb ik nog wel een vraagje;Kijk jij ook naar andere sites of je kind daar op staat of hou je alleen je ex en partner in de gaten?

  Wat betreft de naamsverandering;Had je liever gezien dat hij/zij de werkelijke gegevens erbij had gezet?Dan was het wss ook niet goed geweest.

 36. @Wim;

  “Zorg wel dat je een duidelijk overzicht bijhoudt van alle kosten die jij maakt om die foto???s van het Internet te krijgen zoals b.v. de kosten van de aangetekende brief naar Facebook, de kosten van de advocaat, je eigen reiskosten naar de advocaat, rechtbank en andere zaak-gerelateerde dingen, telefoonkosten en natuurlijk je eigen, persoonlijke tijd. Dit zul je niet allemaal vergoed krijgen maar het schadebedrag wat je zo zou kunnen claimen kan afschrikwekkend werken voor de tegenpartij.”

  De kosten zullen voor ieders eigen rekening gaan. Partijen hebben samen een kind en een relatie gehad.Ook al sta je in je recht,of niet.Dat zal de vader ook wel weten nadat hij zijn kind niet mag zien,en dus al wat zittingen heeft gehad. Dus Laura,vraag maar aan je advocaat.Die ziet het vast wel zitten als jij all the way wilt gaan. Zolang de euro’s maar binnenstromen.Maar garantie geven doen ze je niet.

 37. @Kyra “De kosten zullen voor ieders eigen rekening gaan.” Dat is niet noodzakelijk! De meeste mensen vergeten gewoon de kosten mee te laten rekenen maar een rechter zal deze wel degelijk kunnen toewijzen aan de tegenpartij indien de tegenpartij duidelijk schuld heeft en Laura zelf verder geen blaam treft. Of dat laatste waar is… Het kan zijn dat ze inderdaad aan het terugpesten is. Maar bij Facebook rapporteren over misbruik van foto’s is geen terugpesten. Dat is opkomen voor je eigen rechten. Maar de bijkomende verhalen kunnen inderdaad tijdens een rechtzaak ter sprake komen en het vonnis van de rechter enigszins beinvloeden. Laura zal dus moeten zorgen dat de rechtzaak puur om de privacy en auteursrechten gaan. Gewoon heel simpel houden: “Ik wil niet dat de vader en zijn vriendin van mijn zoon mijn eigen foto’s gebruiken (misbruiken) op Facebook en andere websites.”

  En als die vader en vriendin gehoor aan geven dan is het eigenlijk ook opgelost. Een dergelijke constructie is tijdens een schikking wel vast te leggen.

  Wat verder overblijft zijn de kwesties over ouderlijk gezag en in hoeverre de vader vrijheden heeft om over zijn eigen kind te bloggen. Die mogelijkheid heeft hij mogelijk indien hij ook zelf foto’s van zijn zoon heeft gemaakt. Laura heeft daar immers geen auteursrechten over en dat maakt de boel complexer. Maar de foto’s die Laura heeft gemaakt zijn zowel prive-foto’s alsmede auteursrechtelijk beschermd.

  Laura zal er niet rijk van worden. Sowieso is het maar de vraag of ze er financieel iets mee opschiet. De werkelijkheid is hard: meestal verlies je financieel gezien in dit soort geschillen. Je kunt je zin krijgen en de rechtzaak winnen, maar financieel is het alleen maar slechter. Zeker indien de tegenpartij wordt veroordeeld tot het vergoeden van de kosten en dit gewoon domweg niet doet. Het aantal personen dat nog geld krijgt van de tegenpartij in rechtzaken is helaas bedroevend hoog… Laura moet sowieso de kosten voorschieten, wetende dat de kans aanwezig is dat ze die niet terugkrijgt.

 38. Wim heeft gelijk, Ik ben niet aan het terug pesten. Ik heb hier deze vraag gepost om erachter te komen wat mijn rechten zijn en wat ik eraan kan doen. Als het zijn prive foto’s waren geweest was het inderdaad een heel ander verhaal, maar dat zijn ze niet. Het is ook zeker niet mijn bedoeling om hier een slag uit te slaan en geld te ontvangen! Wat ik gewoon wil is dat ze mijn foto’s van mijn zoontje niet meer op het internet plaatsen. De foto’s zijn ondertussen ook op hyves gezet door de vriendin(deze zijn weer verwijdert door hyves, maar zullen er zeker weer op komen te staan). Ook staan ze weer op Facebook, dus Facebook weer gemaild of ze verwijdert kunnen worden. Als ze op deze manier doorgaan word hun toegang tot Facebook geblokkeerd heb ik vernomen van de operator. Ik vraag me af of ze wel snappen dat ze niet bevoegd zijn deze foto’s te plaatsen(al lijkt me dat logisch als je een mail krijgt van FB dat de foto’s verwijdert zijn omdat ze niet geplaatst mogen worden) Ik heb bij de orginele foto’s op eigenschappen gekeken en daar staat idd bij progammanaam iets met exif, en bij dezelfde maar gedownloaden foto die ik van hun fb heb staat dat er niet bij. Is dat dan het bewijs dat het de orginele foto is, en niet een gedownloaden van internet? Ze kunnen het moeilijk ontkennen dat zij deze foto’s hebben gepost aangezien ik bijna 30 printscreens heb gemaakt van hun account met de foto’s, verzoeken ze te verwijderen en natuurlijk heb ik de aangetekende brief nog op mijn pc staan. De reactie die ik vanacht terug heb gekregen van hun kant heb ik natuurlijk ook op de pc staan; ”foto’s staan er weer op :D” Lijkt mij wel voldoende bewijs tegen hun?

 39. @kyra.. Ik ben er zelf niet achter gekomen. Ik heb het viavia gehoord en toen ben ik gaan kijken of het waar was. Ze stonden er al ruim een maand op. Inderdaad nu ben ik het in de gaten aan het houden, maar pas nadat ik het heb moeten horen. De rechter heeft besloten dat het niet veilig is voor mijn zoontje om een omgang te hebben met hem alleen of met mij erbij. Hij mag alleen mijn zoontje zien onder professionele begeleiding. Dus veel zal er niet veranderen en lang zal de omgang (mijn ex kennende) niet duren.

 40. Laura, dat ze de foto’s terugplaatsen op Facebook betekent dat je dus vervolgstappen zult moeten ondernemen. Je hebt al contact met een advocaat, meen ik? Wat je eventueel nog kunt doen voordat je naar de rechter stapt is de advocaat een officiele waarschuwing laten sturen naar Facebook betreffende de auteursrechten op jouw foto’s en dat deze personen deze nod steeds schenden. Want afgeschermd of niet, ze mogen die foto’s niet verder verspreiden. Kans bestaat dat Facebook dan hun account helemaal afsluit, wat wel hard is, maar minder hard dan de uitspraak van de rechter. Facebook is daarnaast eenvoudiger te beinvloeden in jouw voordeel, zeker als het om auteursrechten gaat, omdat Facebook niet voor eventuele schade wil opdraaien. Immers, als Facebook niet zelf iets onderneemt tegen deze vorm van misbruik kun je ook Facebook voor de rechter aanklagen. Ze hebben als providers wel enige bescherming, maar dan moeten ze wel reageren op dergelijke klachten.

  En het moge duidelijk zijn dat de vader niet deugt, indien de rechter eerder al de omgang tussen hem en zijn zoon heeft geblokkeerd. Lang niet altijd zijn ouders elkaar aan het pesten. Soms is het inderdaad maar een der ouders en dan zul je in dergelijke gevallen steeds weer de rechter moeten inschakelen voor al dit soort kleine pesterijtjes. Maakt weinig indruk op die vader, vrees ik, maar ik zie weinig andere mogelijkheden…

 41. Hoi Laura (en Wim),ik bedoelde niet dat Laura er een slaatje uit zou kunnen slaan hoor.Maar advocaten wel.(als jij beslist het tot een zitting te laten komen) Een rechter zal in de meeste zaken de kosten verhalen op beide partijen hoor.Het moet echt een uitzonderlijk geval zijn wil de rechter anders beslissen.

  Wat ik niet begrijp,is dat je je zo druk maakt om een paar foto’s terwijl hij toch de vader is?En al helemaal nu de het profiel afgeschermd is. Zoals ik lees ga je het op auteursrecht gooien,maar gaat het nu om je kind of om auteursrecht?

  Ik ken een stel wat met een dergelijk verhaal zit,moeder dreigt ook met een rechtzaak om een foto van zijn kind op een profielsite. Niet om auteursrecht,maar om macht te laten gelden. (Niets bijzonders,gewoon een trotse vader.Iemand die zijn kind niet ontkent). Wat ze echter ‘vergeet’ is dat er tientallen andere foto’s openbaar op heel het internet staan,op verschillende websites van haar kind waar zij niets aan doet. Wanneer ik zoiets hoor,krijg ik de indruk dat het geval “ex” belangrijker is dan de band tussen vader en kind of rust creeeren. Wanneer je namelijk een rechtzaak begint,vergeet niet dat er meer spanningen komen.

  Oh en Wim,dat een ouder geen recht heeft op omgang wil niet zeggen dat die ouder niet deugd. Rechters beslissen zoiets ook omdat de andere ouder zoveel verzet toont dat men vindt dat er beter geen omgang plaats kan vinden omdat dat dan zoveel stress voor het kind oplevert bv.

 42. @Kyra, Advocaten en Rechters zullen er altijd wel een slaatje uit slaan, maar dat is ook iets wat je kunt zeggen over de politie, huisartsen, brandweermannen en veel andere beroepen. Zonder criminaliteit hebben we de politie niet nodig. Zonder vuur geen brandweer. Zonder ziektes geen artsen. En als mensen zich gewoon beschaafd naar elkaar toe opstellen zouden we geen rechters en advocaten nodig hebben.

  Is dit een uitzonderlijk geval? Volgens mij wel, omdat het foto’s zijn van de moeder. Het zijn geen foto’s die de vader heeft gemaakt. Vandaar dat er naast privacy ook auteursrechten ter sprake komen. De vader en zijn vriendin krijgen geen toestemming (licentie) om de foto’s te gebruiken, dus mogen ze deze niet gebruiken. Ze moeten dan maar eerst hun eigen foto’s maken en in dat geval blijft de privacy nog over als issue. Toch is de kans aanwezig dat Laura de zaak wint maar alsnog zelf haar eigen kosten moet betalen. Maar ze kan ook duidelijk maken aan de rechter dat het nooit zo ver had hoeven te komen indien de tegenpartij haar wensen gewoon respecteerde, en dus extra aangeven dat ze haar kosten op de tegenpartij verhaald wil zien.

  Op de vraag of het wat uitmaakt, een paar foto’s op een profielsite… Dat moet iedereen zelf beslissen. De tegenpartij had toegang tot enkele foto’s van Laura dus Laura zal deze zelf ook online hebben gebruikt. Dat verzwakt haar positie in de privacy-kwestie, maar heeft geen effect op de auteursrechten. De tegenpartij gaat echter verder dan alleen het overnemen van de foto’s. Ze manipuleren deze foto’s ook, knippen Laura weg en veranderen de naam van haar zoontje.

  Verder, het kan best zijn dat die vader wel deugt, maar waarom gaat hij dan door met het plaatsen van die foto’s? Hij is degene die het conflict aanwakkert. Het lijkt erop dat die vader probeert om deze beelden te gebruiken om te doen alsof hij wel normale omgang heeft met zijn zoon. Dat is dus niet het geval! Maar er zullen mensen zijn die hem gaan geloven op basis van die foto’s, die dus niet de waarheid kennen. Bedenk dat zoals Laura aangeeft, de rechter het niet veilig vond om de vader toegang tot het kind te verlenen zonder professioneel toezicht. Dat is best vrij ernstig in dit soort zaken. En er kunnen allerlei redenen bestaan waarom een rechter een dergelijke stap neemt, maar daar ga ik niet over speculeren. Gaat ons ook eigenlijk niets aan, maar dat zijn zaken die Laura wel met haar advocaat dient te bespreken. Die kan beter beoordelen hoe verder te handelen maar die doet dat ook op een manier waarop haar privacy gewaarborgt blijft. Dit forum is echter publiekelijk toegankelijk, dus qua privacy… Bestaat hier niet. Wat je hier zegt gaat de gehele wereld over.

 43. @ Kyra, Ik denk dat ik het niet meer uit hoef te leggen. Wim heeft een goede reactie geplaatst, ze gebruiken mijn foto’s om het zo over te laten komen dat ze een goede omgang hebben met mijn zoontje (doormiddel zichzelf te ”taggen” in de foto’s en mij eraf te knippen. Deze foto’s hebben idd op mijn Facebook gestaan. Mijn profiel heb ik altijd afgeschermd staan op alleen vrienden, ook had ik hun en familie en vrienden van hun die dichtbij hun staan geblokkeerd. De enige manier waarop hun aan de foto’s zijn gekomen is mijn ww te gebruiken. Die heb ik natuurlijk ondertussen verandert op het moment dat ik er achterkwam. Dat valt niet te bewijzen, en dat ze de foto’s in hun bezit hebben baal ik ook wel van natuurlijk, maar niets aan te doen oke.. dat laat ik rusten. Maar dat betekend niet dat ik het moet accepteren dat ze de foto’s op internet plaatsen. Het is ook echt geen machtspelletje dat ik aan het spelen ben. Ik ben heb vanaf het moment dat ik er achterkwam dat ik zwanger was gevochten voor het feit dat mijn zoontje zijn vader kent en een leuke omgang ermee heeft. Dit zag hij helaas niet zitten, en heeft dat om meerdere manieren laten zien. ik heb het 2,5 jaar vol gehouden om in contact met hem te blijven zodat mijn zoontje zijn vader kon zien. Op het moment dat ik er mee op ben gehouden is hij naar een advocaat gestapt. In de rechtzaak heb ik zelf aangegeven dat ik het niet vertrouwd vind om mijn zoontje alleen te laten met hem (met goede argumenten en bewijzen natuurlijk) maar dat hij hem wel onder toezicht van derde mag bezoeken van mij (ik vind gewoon dat mijn zoontje zijn vader moet leren kennen) Ik ga idd niet tot in de details verder treden want idd dit kan de hele wereld lezen. Zover ik weet maak ik er geen machtspelletje van. Ik heb het gevoel dat hun dat aan het doen zijn. Dus ervan uitgaan dat iedereen maar een machtspelletje aan het spelen is, kan je natuurlijk niet doen Dat zijn vooroordelen. Ik zal nog is iets zeggen. Ik doe het nu al bijna 3 jaar alleen, het had me heerlijk geleken als mijn zoontje 1x in de 2weken een dagje en een nachtje uit logeren was, dan had ik wat tijd voor mezelf 😉 hahaha

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.