Gaat Getty Images procederen in Nederland?

| AE 2502 | Intellectuele rechten | 924 reacties

geen-getty.pngIn 2009 blogde ik over de diverse blafbrieven die het stockfotobedrijf rondstuurde naar alles en iedereen dat een foto van haar zou gebruiken. Ik heb er tientallen gezien, met bedragen variërend van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. Allemaal verstuurd vanaf het Ierse Getty, en vaak ook nog alleen in het Engels. Maar wie de foto meteen weghaalde en niet in discussie ging, hoorde er niets meer van.

Nu lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Hoewel Getty Ierland nog steeds brieven stuurt, is nu ook het Nederlandse Van der Steenhoven Advocaten (“Een gerust gevoel”) bezig met het leggen van eisen. En dat wijst er toch wel op dat men wil doorpakken: een Nederlandse advocaat huur je als Iers bedrijf niet in te blaffen maar om te bijten.

Wel lijkt het erop dat men zich beperkt tot de grote gevallen. De sommatiebrieven van Van der Steenhoven die ik heb gezien, zijn allemaal voor vele duizenden euro’s – het record lag iets boven de 20.000. Ja, 20.000 euro voor gebruik van enkele foto’s op een website. En dat terwijl de prijscalculator bij Getty eerder tientjeswerk oplevert dan honderden, laat staan duizenden euro’s.

Hoe dan ook, wie een Getty-sommatie krijgt via deze Nederlandse advocaat doet er goed aan zelf ook een advocaat te zoeken, en wel onmiddellijk. Want alleen weghalen helpt niet – wie geen inhoudelijk verweer voert of de hoogte van de claim betwist, mag het volle pond betalen.

Het Bredase IE-kantoor BRight Advocaten heeft zich gemeld: ook zij zetten graag de tanden in uw Getty-claims, tegen gereduceerd tarief. Andere beschikbare advocaten zijn Teun Burgers, IE-advocaat bij Cordemeyer & Slager, IE-advocaat Quirijn Meijnen, Van der Aa & Koers Advocaten en Louwers Advocaten. Ook advocaat Filip Van Eeckhoutte zet zich graag in tegen een gereduceerd tarief voor particulieren en ZZP’ers, net als advocatenkantoor yspeert vwl en QuestIE advocatuur.

Elke andere IE-advocaat die voor een redelijk tarief gedupeerden wil helpen, mag zich hieronder (of per mail) bij mij melden en wordt dan ook hier vermeld.

Update (3 oktober 2011) bij TROS Radar aandacht voor Getty, met bijdragen van advocaten Teun Burgers, BRight Advocaten en Eveline Kubbenga. En nog steeds niemand die is aangeklaagd.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. @ Marcel Ja, dat zou een goede grap zijn. Het citeren van het artikel is overigens in mijn beleving geen inbreuk op het auteursrecht. Maar goed; dat laat ik aan de deskundigen over. In de context van de problematiek vind ik het nodig voor onze kritiek. Er is immers een duidelijk aanwijsbaar doel; namelijk het bekritiseren van de verrichtingen van Van der Steenhoven Advocaten. En volgens mij is dat ook in het algemeen belang. Uiteindelijk willen we ondersteunend met dit soort materiaal aantonen dat een verkeerde weg wordt bewandeld door betrokkenen bij Van der Steenhoven Advocaten. Ook is het hele artikel letterlijk overgenomen. En de juiste bron evenals de auteur worden vermeld.

  Ook heb ik sterk getwijfeld of ik slechts een hyperlink (verwijzing naar het oorspronkelijke artikel) zou vermelden. Maar de kans bestaat (ik heb een sterk vermoeden) dat het artikel door Van der Steenhoven Advocaten zal worden verwijderd van hun website. Een gerespecteerd advocatenkantoor zou dat wel doen, vermoed ik. Daarom is het nu wel beschikbaar voor iedereen die er getuige van wil zijn.

 2. @Pjotr (398) Het lijkt bijna alsof dat artikel gaat over hoe ze Getty als klant kregen. Maar dat zou dus pas sinds eind 2010 zijn? Tja, het lijkt erop dat Getty eerst zelf die brieven verstuurde en dus pas dit jaar van vdS gebruik ging maken om wat aggressiever op de Nederlandse markt te zijn. De tijdslijn lijkt hierbij te kloppen… Het geeft ook de relatie weer tussen Steenhoven en Getty: “een groot aantal zaken gaan met een incasso karakter.” Dat zou betekenen dat ze nog niet ingezet zullen worden voor verdere gerechtelijke stappen en dus eigenlijk alleen als incasso-bureautje functioneren. Het lijkt er wel op alsof Steenhoven zich gewoon voor het karretje van Getty liet spannen en precies doet wat Getty hen vertelt. Dus het taalgebruik, het dreigende aspect in de brieven en vooral het vaag blijven betreffende details over al die zaken. Ik vraag mij af wat Steenhoven dus uiteindelijk precies doet voor Getty. Het lijkt er bijna op dat ze alleen het briefpapier van Steenhoven aan Getty leveren zodat Getty namens Steenhoven kan blijven dreigen en Steenhoven eigenlijk weinig tot niets hoeft uit te voeren en alsnog betaald krijgt.

  Is dat wel ethisch verantwoord? Dames en heren van Van der Steenhoven, geef eens antwoord? Durf eens mee te doen aan deze discussie! Gewoon, met open visier…

 3. Ja hoor… dat zullen ze vast gaan doen Wim, hier reageren.. Het is in hun en Getty’s belang dat het allemaal lekker vaag blijft en onwetenden die erin trappen betalen. Die gaan écht niet reageren hier. Ik snap echter de houding of de niet-houding van de Orde van Advocaten helemaal niet. Volgens mij kan vdS dit helemaal zo niet doen en is dit niet ethish verantwoord. Mja, zodra er geldelijk belang is ben je als burger in dit land slecht beschermd.

 4. @Gerard, vroeg of laat zal Steenhoven toch ergens moeten reageren omdat hun handelswijze door steeds meer mensen en bedrijven als onethisch gezien zal worden. Er zijn al genoeg mensen die het nu al als mafia-praktijken durven te omschrijven, want de manier waarop Getty via Steenhoven werkt lijkt best veel op een vorm van afpersing. Iets in de trent van: betaal nu en je komt later niet in de problemen. Het is best walgelijk dat Steenhoven zich hiervoor laat inzetten, en eigenlijk alleen maar omdat het hier een enorm grote klant betreft die bereid is veel te betalen voor wat eigenlijk niet veel werk is. Ze zijn eigenlijk niet veel meer dan een doorgeefluik van Getty. De schrijfstijl van de brieven van Steenhoven verschilt niet veel van de dreigbrieven die Getty zelf verstuurd. Omdat Nederlandse advocaten wel beter moeten weten dan dit, vermoed ik dus dat Steenhoven die brieven niet eens zelf schrijft maar gewoon Getty laat dicteren en er dan hun eigen envelop omheen doet. Om vervolgens meer als een incasso-bureau tewerk te gaan. Maar goed, Don Corleone ging zelf ook niet alle winkeliers in de Italiaanse wijk persoonlijk bezoeken. Daar huurde hij gewoon mannetjes voor in om te collecteren. Moesten niet veel meer zijn dan een stelletje bullebakken die gewoon lekker intimiderend bezig konden gaan. In dat opzicht is er wel een sterke overeenkomst tussen Getty/Steenhoven en “The Godfather” met Marlon Brando.

 5. Erg spijtig om deze treurige gang van zaken op een afstand te aanschouwen. Om nu definitief duidelijkheid te scheppen, wil ik even belangrijke punten naar voren brengen: Alle advocaten in Nederland (dus ook de betrokkenen bij Van der Steenhoven Advocaten) zijn lid van de Orde van Advocaten. Niet dat ze dat allemaal willen, maar het lidmaatschap van de Orde is verplicht. De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten.

  De verrichtingen van Van der Steenhoven Advocaten rieken sterk naar een wijze van optreden waarmee andere advocaten zich pertinent niet mee willen identificeren. Ik ga het nogmaals benadrukken, het is namelijk elders reeds geciteerd: De hoofdtaak van een advocaat is te zorgen voor de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Hij dient echter ook rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartijen en van derden. Bovendien dient een advocaat zich in het algemeen te onthouden van een wijze van optreden die het vertrouwen in de advocatuur als zodanig schaadt.

  Ik raad een ieder, die wordt lastig gevallen door Van der Steenhoven Advocaten, aan om een klacht in te dienen over de wijze waarop door betrokkenen van het desbetreffend kantoor zich in deze aangelegenheid jegens u hebben gedragen. Helaas worden klachten per E-mail niet in behandeling genomen. U kunt schriftelijk per brief (postbus 57590, 1040 BL Amsterdam) of per fax (020-5896030) bij de Deken van de Orde van Advocaten indienen. Indien de fax meer dan drie pagina’s bevat wordt u verzocht gebruik te maken van de postbus van de deken. Ook kan tijdens de klachtprocedure niet per e-mail worden gecorrespondeerd.

  Het bestuursorgaan van de Orde van Advocaten is overigens niet verplicht om alle klachten in behandeling te nemen. Wanneer de klacht gegrond is, zal het bestuur de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Het bestuur stelt u in kennis van de bevindingen.

  Verder wil ik nog sterk benadrukken dat de betrokkennen in kwestie bij Van der Steenhoven Advocaten nu uiterst behoedzaam moeten zijn richting wederpartijen en derden. Anders wordt nu reeds een formele klacht ter kennis gebracht van de Raad van Discipline.

  Zie voor meer informatie op: INFORMATIE OVER DE PROCEDURE INZAKE KLACHTEN OVER GEDRAGINGEN VAN ADVOCATEN

 6. Ik denk eerlijk gezegd dat een klacht tegen Van der Steenhoven nagenoeg kansloos is. Het enkele feit dat sommigen een incassobrief als intimiderend ervaren is bijvoorbeeld daarvoor lang niet voldoende. En waarom zou het ook tot een gegronde klacht moeten leiden? Zolang de advocaat geen middelen aankondigt die hij niet kan nemen zie ik het probleem niet. Je mag iemand die een bedrag is verschuldigd gewoon wijzen op gerechtelijke vervolgstappen indien er niet betaald wordt.

 7. Ik denk dat mr. J. van Gemert hier een goed punt heeft. Wat Steenhoven doet is niet erg netjes maar nog wel toegestaan. Advocaten mogen best dreigend overkomen richting de tegenpartij om zo hun eigen client steviger neer te zetten. Een zekere dreiging zal altijd horen bij dergelijke brieven. Het is vervelend voor de tegenpartij en veel advocaten zullen niet aan dergelijke praktijken willen meewerken uit vrees voor imagoschade. Daar heeft Steenhoven kennelijk geen angst voor. Feit is wel dat Steenhoven dankzij Getty enorm in de publiciteit komt. Dit is dan wel enigszins negatieve publiciteit maar ze worden er wel flink bekend mee! Er zullen genoeg potentiele klanten zijn die Steenhoven willen inhuren alleen maar omdat ze zo’n bekende naam hebben. Klagen over Steenhoven heeft dus weinig effect. Ze krijgen alleen maar meer publiciteit. Idem voor Getty. Je kunt klagen wat je wilt, Getty op het gehele Internet in een kwaad daglicht zetten, diverse anti-Getty websites maken en zorgen dat deze hoog op de Google-index staan en het enige effect zal zijn dat Getty steeds bekender wordt en dus de potentie heeft om meer klanten te krijgen.

  Nee, wil je Getty bestrijden dan moet je dat doen door andere StockPhoto sites flink te promoten! Plaats gewoon een extra banner op je site voor de concurrenten van Getty en neem geen afbeeldingen meer af bij Getty. Idem met Steenhoven: noem hun naam niet meer en geef meer aandacht aan andere advocaten die op hetzelfde gebied werken als Steenhoven. Ben je dus verwikkeld met een zaak tegen Getty, plaats dan twee banners op je site: eentje voor een StockPhoto-concurrent en een tweede voor de advocaat die jou ondersteunt in deze kwestie! (Met zijn toestemming, natuurlijk!) Ga Getty en Steenhoven niet noemen op je site.

  Steenhoven, “he who cannot be named”… 🙂

 8. @ mr. J. van Gemert Een gemakkelijk commentaar waarbij u in mijn beleving (en van vele anderen, en niet de eerste de besten) bepaalde belangrijke elementen in deze kwestie over het hoofd ziet. Volgens mij bent u niet voldoende geïnformeerd. Maar dat moet u zelf beoordelen. Het gaat immers niet over een enkel feit. Overigens kan men op basis van de brieven en E-mails van Getty Images en Van der Steenhoven Advocaten (ik heb verschillende exemplaren mogen zien) niet stellen dat er uberhaupt sprake is van een verschuldigd bedrag dan wel een betalingsverplichting!

  Als u volledig kennis heeft genomen van de brieven, telefoongesprekken en E-mails, dan moet u ook de conclusie trekken dat u aan belangrijke punten voorbij gaat in uw laatste commentaar onder .407. Een klacht tegen Van der Steenhoven is niet ‘nagenoeg kansloos’. Kunt u uw stelling beter onderbouwen?

 9. @ mr. J. van Gemert Een gemakkelijk commentaar waarbij u in mijn beleving (en in die van anderen, en niet de eerste de besten, gisteren nog onderhoud gehad met deskundigen uit verschillende disciplines) bepaalde belangrijke elementen in deze kwestie over het hoofd ziet. Volgens mij bent u niet voldoende geïnformeerd. Maar dat moet u zelf beoordelen. Het gaat immers niet over een enkel feit. Overigens kan men op basis van de brieven en E-mails van Getty Images en Van der Steenhoven Advocaten (ik heb verschillende exemplaren mogen zien) niet stellen dat er uberhaupt sprake is van een verschuldigd bedrag dan wel een betalingsverplichting!

  Als u volledig kennis heeft genomen van de brieven, telefoongesprekken en E-mails, dan moet u ook de conclusie trekken dat u aan belangrijke punten voorbij gaat in uw laatste commentaar onder .407. Een klacht tegen Van der Steenhoven is niet ‘nagenoeg kansloos’. Kunt u uw stelling beter onderbouwen?

 10. @Meinona: Ik heb vele brieven van VdS en Getty gezien en ik zie niets dat klachtwaardig is bij de Orde van Advocaten. De taal is dreigend maar ruim binnen de grenzen. Het discutabele is de hoogte van de geëiste vergoeding. Maar je kunt een advocaat (helaas) niet verwijten dat hij met een vork een schadeclaim schrijft. Het juridische spel is dat je daar een betoog tegenover zet dat de schade veel lager is.

  De rechtspraak is niet zó eenzijdig dat je kunt zeggen dat VdS de zaken verkeerd voorstelt. Ze negeren denkbare tegenargumenten maar dat is niet verboden. Als dát al in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen zoals de OvA dat omschrijft, dan kan 95% van de advocatuur wel stoppen.

  Ik hoor dan ook graag welke concrete elementen uit de standaardbrieven van VdS jij klachtwaardig vindt en waarom.

 11. @ Wim ten Brink Mag ik zeggen dat u in mijn beleving niet consistent bent in uw commentaar?

  405: ‘… Maar goed, Don Corleone ging zelf ook niet alle winkeliers in de Italiaanse wijk persoonlijk bezoeken. Daar huurde hij gewoon mannetjes voor in om te collecteren. Moesten niet veel meer zijn dan een stelletje bullebakken die gewoon lekker intimiderend bezig konden gaan. In dat opzicht is er wel een sterke overeenkomst tussen Getty/Steenhoven en ???The Godfather??? met Marlon Brando. …’ 408: ‘… Wat Steenhoven doet is niet erg netjes maar nog wel toegestaan. Advocaten mogen best dreigend overkomen richting de tegenpartij om zo hun eigen client steviger neer te zetten. …’

 12. @ Arnoud Engelfriet U heeft overigens reeds voorgesteld om een klacht in te dienen. Zie punt 93. Verder is het niet in ieders belang om in deze fase van de zaak alle concrete elementen uit de communicatie van Van der Steenhoven Advocaten met verschillende wederpartijen bloot te leggen op deze site. Hopelijk heeft u hiervoor begrip.

 13. @Meinona: Dat ging over het specifieke punt dat VdS weigert bewijs te overleggen van haar stellingen. Niet over de intimiderende taal of het eisen van exorbitante bedragen.

  Verder heb ik er moeite mee dat je Van Gemert verwijt de feiten niet te kennen en dan zelf weigert feiten aan te dragen die je standpunt ondersteunen. Een advocaat betichten van klachtwaardig gedrag is een zware aantijging, en je kunt je dan niet verschuilen achter “geen concrete elementen willen blootleggen”.

 14. @ Arnoud Engelfriet Het is jammer dat u daar moeite mee heeft. Ik vind het commentaar onder 407 alleen gemakkelijk. En het doet niet recht aan het leed van verschillende gedupeerden. Wel moet ik nu benadrukken dat ik Mr. J. van Gemert niets verwijt. Hij kan immers niet worden bestempeld als schuldig door nalatigheid of iets dergelijks. Als ik een andere indruk bij u heb gewekt, dan bied ik u daarvoor mijn oprechte excuses aan.

 15. Er is nog maar een select groepje die hier reacties plaatst, en ik begrijp steeds meer waarom! Jammer…

 16. Mag ik zeggen dat u in mijn beleving niet consistent bent in uw commentaar?
  Ja, van mij krijgt U hierbij toestemming om dit hier te zeggen. De volgende keer vraag zult U echter een geldige licentie moeten aanvragen voor die opmerking! 🙂 En wat Don Corleone deed was ook moeilijk te bewijzen als strafbaar. In de film werd hij ook niet gearresteerd maar kreeg hij een aantal blauwe bonen. Getty en Steenhoven zijn wettelijk gezien ook niet aan te pakken voor deze dreigbrieven maar door hen niet teveel aandacht te geven maar in plaats daarvan vooral hun concurrenten op een voetstuk te plaatsen kun je alsnog “wraak” nemen voor hun “wan”gedrag.

  Ik snap overigens wel dat Steenhoven geen bewijs wil overdragen. Dat mag kennelijk niet van Getty. Steenhoven heeft dan meer overeenkomsten met een marionet dan een onafhankelijk advocaten-kantoor. Het is Getty die aan de touwtjes trekt en Steenhoven dient alleen maar om een voetstuk te hebben binnen Nederland.

  @Meinona, U heeft het over het leed dat Getty anderen aandoet maar vergeet niet het leed dat Getty zelf werd aangedaan! Enkel en alleen het feit dat Getty een grote, internationale maatschappij is, is nog geen reden om dan maar toe te laten dat hun rechten worden geschonden door diegenen die dus een brief van Getty hebben ontvangen. Veel ontvangers van die brieven claimen onwetendheid met de auteurswet of claimen niet te weten dat de betreffende foto auteursrechtelijk beschermd was. Ook willen ze wel eens de schuld neerleggen bij een werknemer of extern bedrijf die de site heeft gebouwd en daar een foute afbeelding bij heeft gebruikt. Allemaal excuses die niet weerspreken dat de auteursrechten van Getty gewoon geschonden zijn. En ja, de tarieven van Getty zijn schreeuwend duur en eigenlijk gewoon absurd te noemen, maar Getty heeft wel een punt als ze geld eisen voor het gebruik van hun beeldmateriaal. En ja, dan kun je in discussie gaan over individuele gevallen en uitzonderings-gevallen maar in het merendeel van de gevallen heeft Getty gewoon een goed punt, ook al brengen ze het op een onbeschofte manier.

 17. @Meinona:

  Even heel kort. Mijn commentaar ziet op het feit dat VdS optreedt als belangenbehartiger van Getty en dat zij in het kader van die auteursrechtelijke belangen optreedt middels een sommatiebrief en het vorderen van een schadevergoeding. Met een dergelijke gepretendeerde vordering is in beginsel niets mis, indien Getty schade lijdt dan is het haar recht om dat te verhalen op diegene die verantwoordelijk is voor de inbreuk. VdS mag daarbij verder in beginsel afgaan op de stukken en mededelingen die Getty hierover doet en aanlevert. Ook de tekst van de sommaties van VdS voor zover ik die heb kunnen lezen is ruimschoots binnen het toelaatbare.

  Natuurlijk, de mensen die worden aangeschreven zullen het vanzelfsprekend ervaren als iets naars, maar dat maakt het nog geen aangedaan onrecht, bedreiding, afpersing, etc. Temeer nu wel degelijk sprake lijkt te zijn van auteursrechtinbreuken, al dan niet bewust begaan. Dat daarbij de advocaten hoog inzetten is eveneens niet zonder meer onrechtmatig. Op grond van welke tuchtrechtelijke uitspraken zou ik anders moeten concluderen?

 18. @ Mr. J. van Gemert Even heel kort (Jerry begint zich te ergeren). Indien u de zaken zo droog voorstelt, dan is dat legitiem. Wil verder niet in herhaling treden. Er zijn namelijk commentaren die de kern eerder hebben geraakt. Zie o.a.: 29 en 362.

 19. Beetje lullige opmerking, Meinona. Een ieder kan zien dat het nu veel te juridisch wordt voor de gemiddelde bezoeker die in eerste instantie gewoon wil weten wat het beste is om (niet) te doen en ervaringen wil wisselen met mede-gedupeerden. Meer niet!

 20. Tsjaa, ik volg het allemaal nog zijdelings, temeer omdat het lijkt op…………haantjesgedrag. Nietemin ben ik blij met alle informatie…….

 21. Uiteraard volg ik ook elk bericht. Maar alles is al tien keer gezegd, alleen is het anders geformuleerd. En nogmaals, niet voor iedereen is het meer te volgen zodat ze afhaken. En dat lijkt mij niet de bedoeling van zo een geweldige blog!

 22. @ Jerry Ik ben het met je eens. We moeten ons eigenlijk beperken tot de praktische kant van het probleem. Maar soms wordt de kern van het probleem niet helemaal doorgrond. En dan ontkom je toch niet aan wat (juridische) discussies over en weer. Ik probeer al zo kort en bondig mogelijk te zijn. Heb je verder nog suggesties? En hoe vordert jouw zaak?

 23. Ik heb al bijna een jaar niets meer van GI gehoord, laat staan van VdS. Ik heb wel het gevoel dat dit elk moment kan gaan gebeuren, maar ik heb mij aardig in de materie kunnen verdiepen dankzij dit blog. Mocht ik iets van GI of VdS horen, dan zijn jullie de tweede die het weten.

 24. Het vervelende aan de discussie is dat de daders (die dus auteursrechten schonden) zich verongelijkt voelen door de hoge prijzen die Getty nu claimt. En hoe je het ook wendt of keert, de discussie gaat uiteindelijk om de belachelijk hoge tarieven van Getty en hoe eenvoudig iemand al de mist in kan gaan met de auteursrechten. (Zelfs ervaren internet-juristen!)

  Dus wat is de practische kant van de gehele discussie? Simpel: wat is dan wel een goede prijs die deze daders aan Getty zouden moeten betalen ter compensatie van de schendingen die zij gepleegd hebben? (En niet beweren dat ze niets hoeven te betalen want ze zaten gewoon fout, ongeacht het excuus dat ze aanvoeren!) En okay, er zullen uitzonderingen zijn maar in het algemeen gaat het gewoon om personen die de afbeeldingen gebruikten zonder een vergoeding te betalen aan de rechten-houder.

  Getty rekent honderden Euro’s per afbeelding en velen vinden dat belachelijk. Ik ook, eigenlijk. Snap niet dat ze met zulke absurd hoge prijzen nog klanten overhouden maar kennelijk gaat het hun klanten om een wat meer exclusiever karakter van die foto’s en niet om de foto’s zelf. Zeker als je bedenkt dat je op andere foto-sites voor een paar Euro’s en zelfs gratis foto’s kunt ophalen en er best veel foto-CD’s bestaan vol royalty-free fotomateriaal die je zo voor je site kunt gebruiken. De prijzen van Getty zijn zo belachelijk dat niemand hier hun foto’s had gebruikt indien ze die prijs hadden moeten betalen. Aan de andere kant, niemand had dan ook die foto’s moeten gebruiken zonder te betalen! De claims van Getty zijn behoorlijk en dreigen veel personen en kleine bedrijfjes in hun financiele mogelijkheden. Getty is daarnaast als een enorme bullebak aan het communiceren met die daders, waardoor ze op weinig sympathie kunnen rekenen. Dit alles maakt dit dus een gevoelig onderwerp en dat kun je merken in bovenstaande discussie.

  De praktische kant? Wel, de daders moeten dus betalen voor hun daden. Ze workt dat nu eenmaal in Nederland. Je begaat een fout en die moet je vervolgens compenseren. Diverse daders hebben ook al aangegeven dat ze graag een vergoeding willen betalen aan Getty zolang deze maar redelijk is. Maar de prijzen van Getty zijn helemaal niet redelijk! Getty vraagt namelijk bovenop een hoge prijs ook nog eens een boetebedrag en nog veel meer waar ze geen recht op hebben. Ze schroeven het bedrag extra hoog op in de hoop dat de daders vervolgens een betalingsregeling aangaan waarbij dus kortingen gegeven kunnen worden en Getty dus alsnog betaald krijgt zonder de nodige juridische vervolg-stappen.

  Hoe waarschijnlijk zal het zijn dat Getty deze zaken wint als het uiteindelijk voor de rechter komt? Dat is niet in te schatten, maar in auteursrechten-zaken van andere auteurs blijkt dat ze een redelijke kans van slagen hebben. Getty krijgt dan misschien niet het totale bedrag wat ze claimen maar de dader wordt ook nog eens opgezadeld met de proceskosten van hemzelf en van Getty, zodat het alsnog een dure kwestie kan worden.

  De kernen van de zaak? De hoge prijzen die Getty rekent en de kans dat de Rechter die claims uiteindelijk ook zal toewijzen als het ooit zo ver komt… Is toch niet zo moeilijk?

 25. @Wim ten Brink Ik stel het heel erg op prijs dat je actief meedenkt. Nog even over jouw laatste commentaar onder .426. De inhoud hiervan is misschien een goed voorbeeld voor datgene wat Jerry juist probeerde te duiden: ‘.. Maar alles is al tien keer gezegd, alleen is het anders geformuleerd. …’ Volgens mij hebben anderen het ook al duidelijk proberen te maken. Zie onder .258, .261, .273 of .275 onder andere. Of heb ik het verkeerd? Misschien moeten we (include myself) ons beperken tot nieuwe inzichten en praktische adviezen en te duiden wat nu ten grondslag ligt aan de kritiek welke velen hebben op de gang van zaken bij zowel vdS en GI?

  Hopelijk hebben anderen nog zin, tijd en energie om hun kant van de zaak te belichten. Mensen, kom op!

 26. @karel, ja ik lees alles mee. Hoewel ik mijn website huur en de webdesigner ons duidelijk meedeelde enkel beelden te publiceren waarvan ze de rechten hadden, kreeg ik in maart toch een brief van Getty. Ik meldde dit aan de webfirma, ik betaal hun nl voor het onderhoud van mijn site. Zij beloofden de gewraakte foto te verwijderen en contact op te nemen met Getty. Begin mei kreeg ik opnieuw een brief van Getty om dringend te betalen. Brief komt uit London maar de bank zit in Ierland, men rekent Ierse VAT aan. Ik krijg ook geen factuur en geen specificaties ivm de foto, alles wat hier op de site trouwens vermeld wordt. Volgens de webfirma moet ik er zeker niet op ingaan en moet Getty contact op nemen met hen. Volgens Getty ben ik de eindverantwoordelijke en moet ik alles verhalen op de webfirma … Voorlopig nog geen verdere reacties.

 27. @Stefanie. Ik zelf ben een webbouwer en heb voor mijn klant de verantwoordelijkheid genomen. Dat mag jij ook verwachten vind ik. Wat mij verbaasd is dat veel mensen geen specificaties ontvangen. Ik had een dikke brief (mijn klant dan, die heeft het gescand en mij gemaild) met specificaties als tijdstip, foto, afmeting, regio, periode, paginapositie (hoofdpagina of onderliggend) etc etc. Ik zou eerst specs opvragen, om zeker van te zijn dat het van de echte Getty is.

  Als je webbedrijf in gebreke blijft zal Getty inderdaad bij jou blijven aankloppen.

 28. Ik zelf ben een webbouwer en heb voor mijn klant de verantwoordelijkheid genomen. Dat mag jij ook verwachten vind ik.
  Als Getty de eigenaar van een website aanspreekt dan lijkt het me redelijk dat de eigenaar het met Getty regelt en vervolgens de schade op de bouwer verhaalt, in plaats van dat Getty van het spreekwoordelijke kastje naar de muur wordt verwezen.

 29. dat bedoel ik ook, ik heb Getty een nieuwe brief/factuur laten maken en die is naar mij gestuurd. hebben ze ook netjes gedaan. Dus klant hoefde niets meer te doen en getty is in contact met mij

 30. Als Getty de eigenaar van een website aanspreekt dan lijkt het me redelijk dat de eigenaar het met Getty regelt en vervolgens de schade op de bouwer verhaalt, in plaats van dat Getty van het spreekwoordelijke kastje naar de muur wordt verwezen.
  Redelijk? Ja, dat wel. Maar het vereist voor de eigenaar wel veel meer administratieve rompslomp en je moet dan ook maar zien dat je van de bouwer het geld alsnog terugkrijgt. Je kunt dan mogelijk in twee juridische gevechten komen, namelijk eentje tegen Getty om de betreffende foto en een tweede tegen de Bob de Bouwer om je geld weer terug te krijgen van hem. Extra vervelend indien Bob de Bouwer achteraf wel degelijk een geldige licentie blijkt te hebben voor de afbeeldingen want dan moet je weer bij Getty je geld terugeisen.

  Hoe redelijk het ook is, het is beter om Getty meteen door te verwijzen naar de Bouwer. Dat doe je door de contracten te overleggen die je met Bob had waarin zou moeten staan dat Bob voor geldige licenties behoort te zorgen en deze moet overdragen. Hopelijk zijn je contracten ook helder geformuleerd op het punt van de auteursrechten want anders kon je wel eens dik verliezen…

 31. Vervolg … wat mij betreft het laatste deel. Hierbij het vervolg op mijn mailwisseling met GI. Na de mail van GI om bedrag X te betalen en daarna pas de gespecificeerde factuur te ontvangen kreeg ik heel onverwachts ineens een mail van GI. Tot mijn verrassend bevatte de mail een specificatie van het te betalen bedrag met de periode. Heel jammer wel dat de startdatum onmogelijk was aangezien de betreffende webpagina toen nog niet online was. Vanmorgen heb ik een mail gestuurd met deze opmerking en hen aangegeven dat ik bereid ben tot het betalen van de correcte periode. Ik hoop er dan klaar mee te zijn en kies dan ook nu maar voor het betalen van een bedrag. Het kost me teveel energie om hier jarenlang mee bezig te zijn en ik zie vooralsnog weinig praktische oplossingen.

  Mijn ervaring met GI tot nu toe is dat het ik mij niet bewust was van mijn gemaakte fout. Dit heeft het me nu dan ook geld en energie gekost. Heel jammer en ik denk dat het goed is als er meer aandacht komt betreft het wel/niet gebruiken van foto’s op Internet.

  Ik wens iedereen sterkte in hun contact met GI en de verdere afloop. Dit is mijn laatste update, ik hoop dat een aantal van jullie hier iets aan hebben gehad.

 32. @stefanie, in belgie gaan alle zaken onder de 1.800??? naar het vredegerecht,wat belangrijk is…. er zijn geen gerechtskosten aan verbonden en je kan er zelf je argumenten aan de rechter uiteen zetten, Als je dan de dreigende toon van GI nog wat in de verf zet, hun onredelijkheid aanklaagd, hun gebrek aan informatie, enz…denk ik naar mijn ervaring dat er van de eis niet veel recht blijft.Bij ons is het bedrag 736??? vat. in, dus als ze een rechtzaak willen kan die er komen. Ik heb de gewraakte foto verwijderd en ben steeds bereid geweest een “normale” vergoeding te betalen.Komt er een brief van een advocatenkantoor bij ons aan, dan gaan we zelf de vrederechter inschakelen en GI vragen voor de rechtbank te komen en alles te willen verduidelijken en bewijzen. In belgie hebben mijnens inzien deze amerikaanse onredelijke schadeclaims weinig kans op slagen en zal er eventueel een normale vergoeding worden toegekend, hun advocaats kosten zijn dan wel voor GI wat de uitspraak ook is. Voor Gi is dit wel een dure grap, want ik ga zelf.

 33. @Karel,

  bedankt voor je antwoord. Het gaat hem bij ons om identiek hetzelfde bedrag… ook vreemd hé! Bedankt voor je info, ik houd het in mijn achterhoofd. Wij zijn trouwens aangesloten bij DAS,na de tweede dreigbrief. Ik zal ook daar ins informeren of zij reeds dergelijke zaken meemaakten.

  Ik hou je op de hoogte.

 34. @stefanie,

  763??? zal een standard bedrag zijn , ken zo nog iemand . Ik ben benieuwd wat ze bij DAS zeggen.

 35. ik heb veel berichten al gelezen maar ben benieuwd of er iemand al een AANGETEKENDE brief van VDS gehad? Of is er al een deurwaarde bij iemand langs geweest?

  Mijn zusje wordt ook lastig gevallen…heeft een site waar nog geen 10 bezoekers per maand op komen. Er stonden blijkbaar 2 kleine (200px/246px) op die na de brief van GI direct weggehaald zijn. Nu eist VDS 2475 euro inclusief ruim 300 euro advocaat kosten.

  We hebben tot dusver alleen een email ontvangen, nog geen brief van VDS.

 36. Hi, Zoals ik al eerder schreef heb ik ook contact opgenomen met Das. Het moet in je pakket zitten anders betaal je de volle mep. En ze geven wel tips. Het verschilt per zaak en per pakket. Ben ook benieuwd naar t antwoord op JOE. Dat zou ik ook willen weten.

 37. Heb ooit geprobeerd aangifte bij de politie te doen tegen Peter Vincent Schuld (geen auteursrechtschending maar een lang verhaal wat neer moest komen op smaad of laster, ivm een auteursrechtschendingen zaak). Dat kon niet, zo’n brief heeft namelijk geen enkele wettelijke grondslag of status anders dan ‘een vraag om geld’. Het staat een ieder vrij zulke brieven te schrijven en elke ontvanger kan ze in de prullenbak gooien. Het is denk ik ook goed je te realiseren dat alle verhogingen, boetes en dreiging van advocaatkosten in deze brieven volkomen onzin zijn. Pogingen te intimideren in de hoop dat je betaalt (vandaar de 25% korting die standaard gegeven lijkt te worden, ook dat is slechts een fishing expedition om te kijken of je zal betalen).

  Verder is het jammer dat er nog niets bekend is geworden van werkelijke zaken, van correspondentie tussen advocaten als gerechtelijke uitspraken. Bedenk in elk geval dat een rechter niets meeneemt van alles wat aan emotionele argumenten in de discussie is langsgekomen. Een rechter kijkt of er inderdaad sprake is van auteursrechtschending en bepaalt daarop het bedrag, emoties hebben geen plaats in een rechtzaal (voor beide partijen niet, een verhoging van 600 euro naar 20.000 euro zal dus eveneens niet snel toegekend worden).

  Over gerechtelijke uitspraken is verder amper wat te voorspellen. Zaken in Nederland blijken erg wisselend uit te vallen, volkomen afhankelijk van betreffende rechter. Alle reacties gelezen hebbende, lijkt het er op dat er werkelijk niemand voor de rechter is gedaagd. Toch frappant.

  @Arnoud: Ik had even gemist dat de Stichting Copyright & Nieuwe Media ‘haar doel al bereikt had’. Weet jij welk doel er bereikt is dan?

 38. Mensen, even een tip van mij: als je brieven krijgt van Getty of VDS: NIET REAGEREN. Later als het dmv een aangetekende brief wel serieus lijkt te worden (wat bij mijn weten nog bij niemand is gebeurt) kun je zeggen dat je de eerdere brieven niet hebt ontvangen.

  Pas als je een aangetekende brief krijgt (bla, bla) wordt het serieus. Nu moet je wel reageren. Je schrijft dan een vriendelijke brief terug waar in staat dat: – je niet op de hoogte was dat het beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermt was – het per direct van de site hebt verwijdert – je biedt je welgemeende excuses aan en belooft dat het in de toekomst niet weer zal gebeuren – als het in de toekomst toch weer gebeurt je eventueel bereid bent tot het betalen van een kleine boete

  Als de wederpartij nu zo gek is om het tot een rechtzaak te laten komen, wat bij mijn weten nog niet is gebeurt, geef ik ze weinig kans. Daarnaast is het ook nog eens zo dat als een rechter in het ergste geval besluit een partij toch een boete op te leggen de rechter daarvan de hoogte bepaald, en niet Getty of VDS. Zoiets kan gebeuren als bijv. na meerdere verzoeken (per aangetekende brief) het beeldmateriaal niet is verwijdert van een website. Rechters in NL zijn nogal pragmatisch ingesteld wat in dit geval betekent dat als je iets per ongeluk op je site hebt gezet en dat na eerste (aangetekende) verzoek hebt verwijdert en hiervoor je excuses hebt aangeboden, het eigenlijk wel klaar moet zijn.

 39. Als de wederpartij nu zo gek is om het tot een rechtzaak te laten komen, wat bij mijn weten nog niet is gebeurt, geef ik ze weinig kans.
  Ik denk dat die kans groter is dan je denkt! Immers, onwetendheid is geen geldig excuus om de wet te breken. Je hebt “schade berokkend” dus moet je die vergoeden. Dus nadat Getty jouw excuusbrief ontvangt sturen ze een rekening met de mededeling: “Excuses aanvaard. Nu alleen nog betalen…” Komt dus nog niet voor de rechter, hoewel jouw brief nu wel als bekentenis bruikbaar is. Als je dan alsnog weigert te betalen zal het succes voor Getty bij de rechter een stuk hoger kunnen zijn… Het is al een aantal malen genoemd: de Cruijff-claim waarin een minderjarige een foto van Cruijff via een hotlink zichtbaar maakt op zijn eigen website, zonder daar dus auteursrechten voor te betalen. Verzachtende omstandigheden? Onwetendheid? Totaal geen excuus! Rechtzaak en auteur kreeg zijn geld. (Eigenlijk niet, want de ouders hoefden de schade voor hun zoon niet te vergoeden en een kale kip is niet te plukken…) De betreffende jongen mocht naast een vergoeding voor de foto ook de proceskosten gaan betalen. (Dus niet, want hij was een kale kip.)

  Nederland kent het “fair use” principe niet en het is maar de vraag of de rechter echt zo pragmatisch is als je denkt. Als Getty gewoon aantoont dat ze schade hebben ondervonden van jouw handelen, dan is de rechter pragmatisch genoeg om die claim toe te kennen! (Maar die extra boetes die ze claimen weer niet.)

  Getty heeft zich nog niet tot de rechter gewend, maar er zijn genoeg auteurs die dit wel hebben gedaan, allemaal met wisselend resultaat.

 40. @ 443. Lees commentaar nr. 269 inzake de Cruijff claim. Ik denk dat je gelijk hebt als je alleen reageert op Getty indien het serieus dreigt te worden. Wat uiteindelijk de juiste weg zal zijn is nog even afwachten natuurlijk.

 41. Helaas heb ook ik een brief van getty images gehad. Ik schrok erg van het bedrag maar dat zijn er meer zo te lezen. Ik ben 14 jaar zou ik iets met de minderjarig heid kunnen beginnen? Of worden mijn ouders dan verantwoordelijk?

  Ik kan natuurlijk de meeste dingen terug draaien omdat ik handelingsonbekwaam ben maar geld dat ook hiervoor?

  Ik hoop dat een van de bovenstaande (of een ander) mij hierover iets meer kan vertellen.

 42. Ludwig heeft een goed punt met de post van Arnoud die hij aanhaalt. Getty zal schade claimen en je zult zelf moeten aantonen dat die schade uiteindelijk minder is dan wat Getty beweert. Bijvoorbeeld omdat je geen inkomsten verkreeg van je site en dat je maar een laag aantal bezoekers hebt gehad. In dat geval kan de schade mogelijk naar beneden gesteld worden. Maar de kans zit erin dat de rechter toch een schadeclaim zal toekennen indien je niet bereid bent om in ieder geval een kleine schadevergoeding te betalen.

  @Youri, dat je minderjarig bent maakt voor de wet weinig uit. De aangeklaagde in de Cruijf-zaak was ook minderjarig maar moest toch betalen. (En omdat de schade niet betwist werd dus ook een fors bedrag.) Maar in de Cruijf-zaak werd ook geoordeeld dat het de minderjarige zelf was die de kosten moest ophoesten en dat deze niet op zijn ouders verhaald kon worden! Dat is dus een geruststelling voor je ouders. 🙂 Moeten ze misschien wel iedere maand geld inhouden van je zakgeld maar financieel gezien ben je verder moeilijk te plukken voor Getty. Maar denk jij dat je handels-onbekwaam bent? Hoe dan ook, bespreek het met je ouders en beslis of je zelf ook garant wilt staan voor je eigen handelen. Ik denk dat je daar wel oud en wijs voor bent, maar je ouders zullen je wel moeten steunen in deze strijd. Ofwel, haal de foute foto’s van je site, negeer de brief en wacht af of Getty meer van zich laat horen. Als duidelijk wordt dat je hun communicatie niet meer kunt negeren is het tijd voor juridisch advies en zul je uiteindelijk met Getty moeten onderhandelen over de schadevergoeding. Excuses erbij, proberen de boel af te zwakken en bedelen om de prijs omlaag te helpen zou kunnen werken. Aangeven aan Getty dat jij minderjarig bent en tevens de verantwoording wilt nemen en iedere maand 10% van je zakgeld wil geven ter vergoeding, voor een periode van -zeg- twee jaar zou misschien zelfs meer effect hebben bij Getty. (Okay, stilzwijgen over je krantenwijk en bijbaantje in de supermarkt!) Als jij jezelf als bekwaam in eigen handelen naar voren brengt (en je ouders dit beamen) kunnen ze het geld niet bij je ouders halen! Toch, Arnoud?

 43. @Wim ten Brink,

  Je loopt wel erg hard van stapel, Youri heeft net zijn eerste brief binnen, en ik neem aan dat hij de bewuste foto direct heeft verwijderd. Dan zou ik, wat ik en ook een hoop anderen doen, nog even afwachten of hij wel een tweede brief krijgt.

 44. Is het wijzigingsvoorstel eigenlijk aangenomen die voor 14-18 jarige eeb risicoaansprakelijkheid voor de ouders oplevert? Zo niet, dan geldt voor een 14 jarige en zijn ouders schuldaansprakelijkheid, voor de ouders met omgekeerde bewijslast.

  Met andere woorden GI kan op het kind verhalen, maar zal dan moeten wachten tot deze de schuld kan voldoen, of op de ouders tenzij die kunnen aantonen dat ze voldoende toezicht hebben gehouden.

 45. @Jerry, ik neem aan dat hij na het verwijderen van de betreffende foto ook meteen zijn ouders over dit voorval inlicht. Zijn ouders zullen uiteindelijk verder kunnen beslissen want Youri is nog minderjarig en in een gerechtelijke procedure mogelijk handelsonbekwaam. Maar als het ging om het plaatsen van die foto is hij wel handelsbekwaam en zal hij uiteindelijk zelf de schade moeten ophoesten. Maar ja, waarvan dan? Zakgeld? Krantenwijkje? Ik denk dat Getty daar niet aan wil. Als Youri handelsonbekwaam wordt geacht wegens het plaatsen van die foto zouden zijn ouders de schade moeten vergoeden. Dat zou vervelender zijn. Maar Youri heeft juist zijn jeugdigheid in zijn voordeel werkende… Natuurlijk zal hij nog wel even moeten wachten met reageren, kijken of Getty nog meer brieven gaat schrijven nu de foto is verwijderd. Als Getty aanhoudt, dan zijn vervolgstappen nodig want je kunt niet blijven negeren. Daar trapt een rechter niet in. Maar als Getty aandringt is een excuusbrief waarin hij duidelijk maakt dat hij minderjarig is en zijn zakgeld de schade niet zal dekken volgens mij wel genoeg. Sowieso zou dat slechte reclame zijn voor Getty als ze een minderjarige zijn lunchgeld inpikken…

  Gaf ik niet al aan “negeer de brief” in mijn vorige post? Nou ja, het is wel verstandig als hij zijn ouders meteen inlicht anders zou het een behoorlijke verrassing voor hen kunnen worden. Getty negeren maar sorry zeggen tegen zijn ouders, da’s wel zo verstandig.

  Elroy geeft al aan dat ze waarschijnlijk de schade op Youri zelf moeten verhalen en niet zijn ouders. Dat is best prettig om te weten want het plaatst Getty in een lastig parket. Geld afpikken van een minderjarige? Da’s moeilijk uit te leggen. Dat betekent dat ze uiteindelijk lang moeten wachten op hun geld, en dat is het gewoon niet waard. Zeker niet wegens de extra, negatieve publiciteit. Ik denk dan ook dat Youri een goede kans heeft om niet te hoeven te betalen.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS