Verplichting tot verwijdering forumbericht uit Google Cache

Op het Rechtenforum vond ik een tijdje terug een erg interessante vraag over een verplichting tot verwijdering uit Google Cache. Een forumbeheerder kreeg een klacht over een vervelend bericht over een mevrouw X. Dat is verwijderd, maar nu vraagt mevrouw X ook:

Als u aan mijn verzoek hebt voldaan, dient u zo spoedig mogelijk de aanpassingen door te geven aan derden aan wie u mijn gegevens hebt verstrekt, dit is dus Google zodat hier ook mijn naam wordt verwijdert met betrekking tot de berichten die op jullie site zijn geplaatst.

Berichten die identificerende informatie over iemand bevatten, zijn persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving kun je eisen dat zulke berichten over jouzelf worden verwijderd. Dit is door het College Bescherming Persoonsgegevens ook expliciet zo uitgewerkt in hun Richtsnoeren Privacy op Internet.

Artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zegt dat je bij de ‘verwerker’ (het forumbeheer) een verzoek tot verwijdering kunt indienen. Die is dan verplicht de persoonsgegevens te verwijderen of het bericht te anonimiseren. Maar Google is niet de verwerker, en bovendien niet verbonden aan de verwerker. Kun je nu eisen dat het forumbeheer Google gaat verplichten iets weg te halen?

Artikel 38 WBP bepaalt dat iemand die op grond van artikel 36 iets heeft verwijderd (of aangepast) bij zijn eigen verwerking, verplicht is om derden die de persoonsgegevens hebben gekregen, hiervan op de hoogte te stellen. Het is dan aan die derden om iets te doen met de mededeling. De wet eist niet dat je Google moet dwingen de informatie te verwijderen, maar wel dat je je best doet om de informatie bij Google weg te krijgen.

Google heeft daarvoor de tool verwijderen van een URL. Deze biedt ook de mogelijkheid om aan te geven dat de eigenaar van de site de pagina gewijzigd heeft, zodat de pagina niet langer de informatie of afbeelding bevat die Google in haar cache heeft. Dan zal Google die pagina met voorrang opnieuw indexeren, of in ieder geval verwijderen.

Connie Breukhoven kreeg iets dergelijks vorig jaar voor elkaar bij de rechter: websites Witheet en ZIJonline moesten binnen vier dagen na het vonnis Google opdracht geven de berichten te verwijderen.

Arnoud

9 reacties

 1. Ik twijfel of ik dit een redelijke uitleg vind. De forumhouder is in persoonsgegevensrechtelijke zin inderdaad verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Als gevolg van de openbaarmaking kan iedereen (dus ook Google) de gegevens indexeren, cachen, citeren etc. Maar je kunt toch niet zeggen dat de forumhouder de gegevens “aan Google verstrekt heeft”? Dit vind ik toch echt iets anders dan een bedrijf dat een adressenbestand doorverkoopt, om maar eens iets te noemen. Dat is een actieve handeling richting bepaalde partijen, in plaats van een algehele openbaarmaking.

  Als je deze redenering tot in het absurde doortrekt dan zou de forumhouder verplicht zijn om na verwijdering bij elke andere wereldburger en rechtspersoon te informeren naar zijn verwijderingsprocedure, om die vervolgens uit te voeren. Ik hoop wel dat ooit ergens een rechter een grens stelt aan de redelijke inspanning waartoe de forumhouder verplicht is.

 2. Het CBP vindt dat je als forumhouder in principe je forum dicht moet zetten voor Google (er staat zelfs een complete voorbeeld-robots.txt in de Richtsnoeren). Zet je je forum toch open, dan is dat -volgens het CBP- een bewuste keuze en dan moet je de gevolgen daarvan ook maar dragen.

  Zelf volg ik dat niet helemaal; als je niet te vinden bent met Google houdt het voor veel forums snel op. Dat kan dus niet de bedoeling zijn.

  Wel denk ik dat als je weet van een eenvoudige mogelijkheid om bij een grote en populaire site als Google iets te laten verwijderen, je die zou moeten gebruiken.

 3. Die redenering volg ik ook niet. Ik vergelijk een forumbericht met een ingezonden brief in de krant. Als een derde (Google) dan de berichten onder een kopieerapparaat legt zonder iets te vragen aan de krant en ze dan weer publiceert… dan zie ik niet hoe de forumbeheerder opeens verplicht kan zijn om aan Google te vragen of ze de kopieen verwijdert. Het lijkt mij dat de verantwoordelijkheid dan geheel bij Google zou moeten liggen en dat de auteur bij Google verwijdering zou kunnen vorderen.

 4. Interessante discussie. Ik doe de handeling ook regelmatig bij google om mensen versneld uit de zoekresultaten te halen. Dat geldt voor onze gastenboeksite write2me.nl en een 60-tal fora die ik beheer. Het is goed dat mensen tegen zichzelf in bescherming worden genomen en het is goed dat het CBP hier streng op toeziet en helder de richtlijnen uitzet. Wel ben ik het met Arnoud eens in zijn nr. 2 reactie dat forums afhankelijk zijn van Google om bezoekers te krijgen. Mijn ervaring is dat een redelijke en behulpzame opstelling bij een dergelijke situatie vanuit het forum geen problemen oplevert. Mensen weten niet hoe ze zoiets moeten oplossen en ik help ze dan graag.

 5. Arnoud: ik kan me er niet in vinden dat als de forumbeheerder geen robots.txt op zijn site plaatst hij automatisch verantwoordelijk wordt voor Googles doen en laten. Ten eerste is robots.txt nou niet bepaald een goed gedefinieerde standaard en ten twede impliceert dat volgens mij een opt-out policy. Met andere woorden: geen robots.txt? kan kopieren wij de persoonsgegevens van je forumbezoekers en jij bent verantwoordelijk. Maar ik kan een afwezigheid van robots.txt toch echt niet zien als een toestemming voor herpubliceren danwel cachen, en van verantwoordelijkheid hoort wat mij betreft al helemaal geen sprake te zijn.

 6. @Bastiaan: ik vind het zelf ook wat twijfelachtig, maar het is toch echt wat het CBP zegt dat je moet doen om veilig met persoonsgegevens op je forum om te gaan.

  @Mathijs: inderdaad, een redelijke en behulpzame opstelling is vrijwel altijd beter dan juridisch gaan doen!

 7. Er wordt niet gereageerd. Meerdere malen via o.a. kasboek.nl gevraagd of zij mij willen verwijderen uit de forums en krijg g??n enkele response terug. Geen telefoonnummer of adres te vinden erg vervelend.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.