Mogen websites blokkeren van advertenties verbieden?

Toch weer even terugkomen op een oude vraag, want hij komt vaak binnen de laatste tijd:

Mogen websites verbieden in de voorwaarden, dat jij advertenties blokkeert? En als ze zien dat je dat verbod overtreedt, mogen ze je dan van de site verbannen?

Ik ben er nog steeds niet uit waar een site de eis op kan baseren dat je geen advertentieblokker mag gebruiken. Je manipuleert de presentatie van een webpagina alleen voor je eigen gebruik. Daar kan auteursrechtelijk weinig mis mee zijn, en een ander absoluut recht ken ik niet.

Het is niet verboden om te weigeren naar advertenties te kijken. Net zo goed als ik mag wegzappen als ik commercials op televisie zie, mag ik advertenties wegfilteren op websites.

Dat neemt niet weg dat een sitebeheerder regels kan stellen aan wat er wel en niet op zijn site mag. Een absoluut recht is daarvoor niet nodig. Als ik niet wil dat in reacties het woord “bloemkool” wordt gebruikt, dan mag ik dat verbieden en dan hebben jullie je daaraan te houden. Het zou een raar verbod zijn, en waarschijnlijk verlies ik dan een hoop reageerders, maar als ik rare dingen wil op mijn blog dan is er niemand die me tegenhoudt.

Update (26 mei) in de comments wijst Arno Lodder terecht op het XS4All/Ab.Fab arrest dat dit standpunt onderstreept.

Regels moeten -zeker naar consumenten toe- niet onredelijk bezwarend zijn, want zulke regels zijn algemene voorwaarden in de zin van de wet. Er staat niets in de wet over deze specifieke regel. Wil je deze regel dus aanvechten, dan moet je zelf verzinnen waarom het onredelijk is dat een site die op advertenties drijft, je verbiedt advertenties te blokkeren. Ik kan daar niet echt een argument voor bedenken. Het blokkeren tast hun inkomstenbron aan. Waarom zouden ze dat aantasten niet langs technische weg mogen verhinderen?

Ik denk dus dat het wel toegestaan is als een site detecteert of je adblocking-software gebruikt, en zo ja je de toegang ontzegt tot de site. Het staat bezoekers vervolgens vrij om dan die site niet te gebruiken. Dat is dus de afweging die de site moet maken.

Arnoud

52 reacties

 1. Een webpagina is effectief een auteursrechterlijk beschermd werk dat je van de auteurrechthebbende mag lezen. De advertentie vormt in dit geval volgens de rechthebbende een onlosmakend onderdeel van die webpagina zowel qua informatie als uiterlijk en als zodanig heb je toch niet een licentie om die pagina uiterlijk te veranderen. Ook niet voor eigen gebruik.

 2. Als ik diezelfde webpagina in een andere browser bekijk of op een ander device (scherm, printer, mobieltje…) ziet ie er ook anders uit. Dat is inherent aan de technologie.

  Als ik ‘m in een browser bekijk waarin geen Flash-plugin ge?nstalleerd is zie ik de Flash niet. Als ik ‘m via view source bekijk ziet ie er ook totaal anders uit. Als ik ‘m zo scroll dat de advertenties buiten beeld vallen zie ik ze ook niet.

  Ik “verander” uiteraard niets aan de webpagina als ik een add-blocker gebruik. Ik bekijk ‘m alleen wat anders (gedeeltelijk zou je kunnen zeggen). Dat lijkt me nauwelijks te verbieden.

  Als ik bij het bekijken van een DvD de mogelijkheid heb om die onzin aan het begin te skippen doe ik dat ook. En ik ben zelfs wel eens in de bioscoop bij een bepaalde irritante en langdurige reclame even weer naar buiten gelopen om een kop koffie te halen…

  (Bloemkool, trouwens. πŸ˜‰

 3. Vraag ik me alleen af wat met een dergelijk verbod bereikt wordt. Het treft alleen die surfers die een advertentieblokker gebruiken en dus geneigd zijn reclame op een website te negeren. Zelfs al eis je van de gebruiker dat hij zijn advertentieblokker uitzet, wil dat nog niet zeggen dat deze vervolgens ook op de reclame reageert. Ik denk dat de webmaster een verkeerd signaal geeft als hij dergelijk eisen aan zijn publiek gaat stellen en dat het averechts gaat werken. Ook al leveren deze surfers geen inkomsten op, maar misschien toch wel publiciteit en meer bezoekers.

 4. Ho ho

  Het is niet verboden om te weigeren naar advertenties te kijken. Net zo goed als ik mag wegzappen als ik commercials op televisie zie, mag ik advertenties wegfilteren op websites.

  Dat is niet hetzelfde he πŸ™‚ Als de reclame je niet aanstaat mag je wegzappen naar een andere website.

 5. Als ik de advertenties blokkeer, dan zie ik ze niet, en dan is de kans dat ik het geadverteerde een keer zal kopen in feite groter dan als ik de advertenties wel zie en me eraan erger! Verder heb ik de neiging om websites met te veel ergerlijke en niet blokkeerbare reclame niet (meer) te bezoeken, dus dat schiet voor de adverteerders en website-eigenaars ook niet op.

  (o, dat zei Tobias ook al; nou ja, bloemkool dan)

 6. Dit gaat over blokkkers maar ik heb in het verleden ooit (10 jaar terug of zo)een email applicatie gehad die gratis te gebruiken was maar dan kreeg je wel advertenties in beeld. Wilde je geen advertenties zien dan moest je gewoon betalen. Op zich is dit heel legitiem. Je betaalt in feite voor de dienst door een hoeveelheid reclame te “consumeren”. Maar ik wel raar op toen dat programma een waarschuwing op het scherm toverde warbij mij werd gemeld dat ik een ander venster over de advertentie heen had staan en dat het programmma er mee op zou houden als ik daar niet binnen een gestelde tijd iets aan zou doen. Toen ben ik toch gaan zoeken naar een minder bemoeizuchtige email applicatie. Bloemkool Wat ik hier mee wil zeggen is dat ik best snap dat het verdienmodel van een site er op gebaseerd is dat zoveel mogelijk mensen naar de meegeleverde advertenties kijken, maar dat ik zelf wel uit maak wat ik daarvan op mijn scherm laat komen. Als ik de advertenties van de metro allemaal zwart maak kan de uitgever mij toch ook niet verbieden de artikelen te lezen?

 7. Ik denk ook dat je kunt afvragen in hoeverre webpagina’s auteursrechtelijk beschermd zijn. Natuurlijk zitten er auteursrechten op maar in hoeverre mag je de weergave van een webpagina aanpassen voor eigen gebruik? Wat mag je als bezoeker allemaal sowieso doen tijdens het bezoek aan een website? En mag je wel bladeren op een site indien je niet accoord gaat met de voorwaarden ervan? De meeste browsers kunnen naast popups en advertenties ook gewoon alle afbeeldingen van een site verbergen. De Lynx webbrowser kan niet eens afbeeldingen weergeven! Maar ook browsers op mobiele devices zoals de iPod en andere mobiele telefonen zijn mogelijk niet eens in staat om de popups en/of afb eeldingen op de juiste manier weer te geven. (Of deze zijn disabled om bandbreedte te sparen.)

  Overigens, bij televisie kun je wel wegzappen tijdens de reclame, maar je zult wel altijd moeten wachten tot het programma weer begint. En als je wegzapt heb je een kans dat je een stukje programma mist.

  Maar om eerlijk te zijn, ik heb mijzelf aangeleerd om advertenties gewoon te negeren. En websites die veel advertenties tonen laat ik links liggen. Zo is er een website genaamd Experts Exchange waar ik 10 jaar geleden heel blij mee was en veel van leerde. Dar duurde ongeveer 4 jaar, waarna de site hun beleid ging aanpassen en meer reclames op de site ging plaatsen. Al snel verloor de site zijn populariteit maar omdat het nog steeds veel informatie bood, bleef deze vrij populair. Nu zijn het de StackExchange sites die heel veel informatie bieden en eigenlijk Experts Exchange van het Internet weg aan het drukken is, simpelweg omdat de SA sites veel minder aggressief de advertenties weergeeft.

  Dat sites dus eisen dat bezoekers de advertenties bekijken, prima. Dat ze daarmee veel bezoekers wegjagen is een logisch gevolg. Maar goed, er zijn diverse sites die nu reclame-inkomsten ontvangen doordat veel bezoiekers via een searchengine naar bepaalde zaken zoeken om vervolgens bij de betreffende site uit te komen. Experts Exchange profiteert daar nu van, aangezien de site jarenlang allerlei nuttige tips en truuks heeft ontvangen van de bezoekers en deze zaken nu nog steeds in diverse searchengines naar voren komen… En dit is dan ook een reden waarom dit soort sites niet blij zijn met adblockers, simpelweg omdat ze alleen nog maar bestaan door de advertenties en niet meer door de interesse van de bezoekers…

  Was getekend, Bloemkool.

 8. Het recht van verveelvoudiging voor eigen gebruik omvat toch ook het maken van een verveelvoudiging in gewijzigde vorm?

  Dat weet ik niet. De auteurswet zegt volgens mij niet duidelijk iets over de vorm van de verveelvuldiging. Als ik selectief bijvoorbeeld bij het kopieren van een artikel woorden in de tekst zou gaan schrappen waardoor de betekenis verandert is het vast geen verveelvuldiging in de zin van de wet.

  Het is mij onduidelijk in hoeverre je een werk mag veranderen bij een verveelvuldiging. Zeker als de rechthebbende daar expliciet een verbod op gesteld heeft lijkt me het niet ondenkbaar dat een element daarmee een niet weg te laten ondeerdeel van een correcte verveelvulding zou zijn.

 9. Maar is een niet corrrecte verveelvuldiging niet gewoon een nieuw werk?

  Is de vermenigvuldiging dan nog wel toegestaan. Je mag wel citeren uit een werk of een werk voor eigen gebruik kopieren maar mag je ook willekeurige grote delen uit een werk kopieren en andere delen uit het werk verwijderen juist als de rechthebbende expliciet heeft aangegeven dat niet de bedoeling is.

 10. Als het een wettelijk recht is (zoals citeren of kopie voor eigen gebruik), dan is het irrelevant wat de rechthebbende heeft aangegeven. Ik mag citeren ook al staat er bij “Verboden te citeren, elk woord dat u overneemt kost 25 euro en door overname gaat u hiermee akkoord”.

  In artikel 13 Auteurswet staat

  Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan… iedere geheele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

  Het lijkt me dat het enkele weglaten van wat <div>s onder deze definitie valt. Je verveelvoudigt het werk (in gewijzigde vorm) en op grond van artikel 16b Auteurswet mag dat.

  Spoor/Verkade/Visser meldt op p 265 dat uit de MvT zou blijken dat dit recht “ook voor transformaties” geldt “zoals het maken van een vertaling”. Het lijkt me dat als je een werk in het Engels mag vertalen, je ook een blok ter rechterzijde mag weglaten.

 11. Denkt aan niet relevante, poppende, flashende stukjes reclame op verschillende sites Heb ik niet het recht te bepalen wat ik wel en niet download? Elke pagina wordt immers lokaal neergezet, dus ook die reclame en dat gaat ten koste van mijn bandbreedte en mijn schijfruimte! πŸ™‚

  Overigens lijkt me het doel van reclame om mensen over te halen je product te kopen. Alles wat ik block irriteert me en heeft dus het tegengestelde effect. Ben je als adverteerder dan wel juist bezig?

 12. Een makkelijke fix voor de meeste technische maatregelen is gewoon de hosts in kwestie (zeg, google syndication, doubleclick, en nog een stel) totaal onbereikbaar maken vanaf je eigen machine, bijv. door de hosts file te misbruiken.

  Ikzelf gebruik ook geen adblocker, maar heb gewoon javascript/flash standaard uit (via noscript). Ga je me aanklagen omdat ik bepaalde functionaliteit niet ondersteun?

  In dit geheel lijkt me het auteursrecht trouwens een non-issue, je verandert de pagina immers niet. Je slaat alleen wat spul over. Zie het als een krant lezen waar je de pagina’s met ads overslaat (wie doet dit nu al niet..). Of mis ik hier iets?

  @Peter: Bij software is het een andere issue. Immers moet je daar enig hackwerk doen om de reclame eruit te slopen (leuk om een keer te proberen, maar niet echt makkelijk).

 13. Deze kwestie doet denken aan HR 12 maart 2004 (XS4ALL/Ab.fab) waarin bepaald is dat: “De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof door eenvoudigweg te stellen dat het gebruik van een zaak tegen de uitdrukkelijke wil van de eigenaar (XS4ALL) onrechtmatig is.” Kortom, het blokkeren van advertenties als de beheerder van de site wil dat je ze “ziet” mag niet, dus de beheerder mag blokkeren zeker verbieden. Of het zin heeft is de vraag, in de context van bovengenoemd arrest: “Andere acties van ISPs op grond van hun eigendomsrecht dan het verbieden van spam, zal denk ik ook niet (op grote schaal) plaatsvinden. Uiteindelijk werken dergelijke acties namelijk tegen hen. Bijvoorbeeld wanneer een online boekwinkel gebruikers blokkeert die wel winkelen maar nooit wat kopen.” zie verder noot bij bovengenoemd arrest: http://pubs.cli.vu/pub144.php

 14. Arno, dat roept bij mij de vraag op: hoe bereikt mij “de wil van de eigenaar”… veel websites hebben hun voorwaarden zo goed verstopt dat ik een voorwaarde als “geen adblocker gebruiken” nooit te weten kom.

 15. @Arno, volgens mij oordeelt de HR hier dat het gaat om onrechtmatig gebruik van zaken. Bij het blokkeren van reclame maak je wel rechtmatig gebruik van de website alleen niet van alle functionaliteiten. Zou XS4ALL kunnen eisen dat een abonnee, die een pakket van tv/radio/internet heeft, tegelijk met het kijken van de tv naar de radio moet luisteren? Lijkt mij toch niet.

 16. Even als eerste: ik ben totaal niet thuis in al die juridische praat, dus vergeef me als ik iets doms zeg πŸ˜‰

  Het is mijn internet verbinding, mijn computer, mijn beeldscherm. Ik mag toch zelf uitmaken wat ik wel en niet wil zien en wat ik binnenhaal? En is het geen inbreuk op mijn privacy om op mijn computer te komen kijken of ik wel of niet die advertenties weergeef?

  En wat verstaan zij onder het ‘blokkeren van advertenties’? Want voor zover mijn technische kennis reikt, is het met zo’n adblocker zo, dat hij de data (de advertenties) wel gewoon binnen haalt. Maar het simpelweg niet toont op je scherm. En nadat ik het binnen heb gehaald mag ik er toch mee doen wat ik wil? Of zie ik dat verkeerd. En misschien is het zelfs zo te maken dat er alleen (html comments) omheen gezet worden. Op die manier voeg ik juist wat toe in plaats van dat ik wat weg haal. Dus wat verstaan zijn onder ‘blokkeren’?

  En ik mag toch ook een sticker op mijn deur plakken waarmee ik aangeef dat ik geen reclame in de brievenbus wil? Is dat ook niet onder een bepaalde wet of iets dergelijks geregeld, waar dit mee vergeleken kan worden?

  En wat er ook nog in me op kwam: Ze zorgen er, doordat ze jou dan van de website ‘verbannen’, voor dat jij geen toegang meer hebt tot de informatie op hun website. Is dat niet verboden ofzo?

  Ja, ik som ook maar wat dingen op die in mijn hoofd opkomen, want ik loop me hier ook al een tijd over op te winden. En zoals ik al zei, ik ben totaal niet bekend met al dat juridisch jargon. Maar op mij komt het zo over op een manier van: het moet en het zal door je strot geduwd worden, of je het nu wilt of niet. En daar ben ik niet van gediend.

 17. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik blijf die advertenties blokkeren, en mij verbannen lukt ze ook niet πŸ™‚ dus ze gaan hun gang maar.

  Wat ik nog wel even toe wilde voegen is dat dat van dat auteursrecht volgens mij ook niet op gaat. Want dat auteursrecht is dan toch van Google, die de advertenties levert? Of van de gene waar de desbetreffende advertentie van is?

 18. Bloemkool: als je client aan de server vertelt dat adblock plus geinstalleerd is, heb je pech =) Uiteraard komt er dan wel een patch die dat niet meer doet.

  Arnoud: het lastige hier is dat er technisch geen onderscheid is. Daarnaast, wat doe je als bijv de ad server stuk zijn, of mijn verbinding eruit knalt voordat de ads geladen zijn? Ik ben het met je eens dat ze (websites) in hun volste recht staan als ze gebruikers met adblocker weren, maar dat is wel een geval voeten schieten. Stiekem ben ik wel nieuwsgierig hoe ze zo’n app zouden bouwen die ontdekt dat de gebruiker een adblocker draait.

 19. @Bloemkool, het is niet moeilijk om iemand van een site te blokkeren. Zoals Rens al zegt, als je browser tegen de server vertelt dat je een AdBlocker aktief hebt, POEF! Ban. Of als je een bepaalde webbrowser hebt die de site eigenaar niet bevalt, POEF! Ban. Of als je JavaScript hebt uitgeschakeld, POEF! Ban. En via JavaScript kunnen ze nog allerlei extra controles uitvoeren zoals het controleren of een banner wel wordt weergegeven. Zoniet, POEF! Ban. Hoe kunnen ze je blokkeren? In het begin gewoon door deze checks uit te voeren als je de site bezoekt. Als het een forum betreft zouden ze ook een controle in kunnen bouwen om je account uit te schakelen. Willen ze het echt hard spelen dan blokkeren ze je gehele IP adres.

  Daar staat tegenover dat sites die zo makkelijk mensen verbannen zelf het risico lopen op POEF! Ban. door de bezoekers, welteverstaan…

 20. @MathFox Het kenbaar maken van gebruiksvoorwaarden van een website is doorgaans een probleem, maar in dit geval worden de voorwaarden automatisch toegepast (cf. Lessig’s code as law). Als je dus niet op de hoogte bent van de ad-blokker dan wordt je dat vanzelf, waarbij het dan wel netjes is als de site aangeeft wat de reden is dat je geblokt wordt (geen idee of ze dat doen). @Nick het ging om de eigenaar van servers, maar de parallel kan doorgetrokken worden naar beheerders van websites. Aan bezoek van websites kunnen voorwaarden worden gesteld, hoe vreemd ze zijn kan de aanbieder zelf bepalen.

 21. @Arno,

  Maar de eigenaar heeft toch niks te vertellen over wat ik met mijn ontvangen kopie van de webpagina doe? Ik haal immers ALLES binnen, inclusief de advertentie. Ik haal ze alleen uit mijn, op mijn schijf opgeslagen, kopie van de website.

 22. @ Bloemkool Dat klopt, wat jij op je eigen PC met die informatie doet gaat de beheerder van de site niks aan. Wat de beheerder lijkt mij doet, is er voor zorgen dat die informatie NOOIT op je PC belandt, althans er voor zorgen dat het er alleen belandt als je vervolgens ermee doet wat hij wil. Dus in zekere zin krijgt hij zo wel zeggingsrecht over wat er op jouw PC gebeurt. Vergelijk het met cookies die op je PC worden geplaatst. Op zich heeft niemand het recht om zomaar informatie op je PC te zetten, maar een website kan wel de toegang verbieden aan mensen die dit niet toelaten.

 23. Het is hier al eerder geschreven, maar voor mij geldt ook dat irritante reclames er voor zorgen dat ik een product niet bij/van hen aanschaf. Liever betaal ik iets meer dan dat ik irritante reclames via mijn aankoop zou belonen. Probleem is dat alle reclames op het internet irritant tot extreem irritant zijn. En om er voor te zorgen dat ik nergens meer iets kan kopen heb ik de beruchte reclamedomeinen als doubleclick in de ban gedaan. Scripts via die sites worden op mijn PC niet toegelaten.

  Voor de sitemakers die dat omzeilen heb ik al jaren een afplakprogrammaatje. Een zogenaamd ontop window die ik over het reclamegebied kan schuiven. Je ziet het, ik doe er echt alles aan om te voorkomen dat een product schade ondervind door hun irritante reclames via een of ander prutsbedrijfje.

 24. @Xiwel, dat een bedrijf irritante reclames maakt houdt mij niet tegen om er alsnog te bestellen. Bol.com heeft best wel vervelende televisie-reclames die ik gewoon wegzap. Desondanks koop ik er best veel films en muziek. Maar irritante reclames op een website jagen mij wel van de betreffende website weg! Ik laat soms nog een berichtje achter voor de webmaster maar in het algemeen ga ik er gewoon weg. Of, alternatieve optie: ik registreer voor de RSS feed van betreffende site en lees de artikelen in mijn RSS reader i.p.v. op de site. (Maar als de RSS feed ook reclame bevat, is ook de RSS feed weg.)

 25. En wat nu als ze in de algemene voorwaarden stellen dat de representatie van hun website niet mag worden aangepast door software van derden? (Niet dat het te handhaven is, maar puur hypothetisch.)

 26. Ja, maar ze kunnen wel van alles in hun algemene voorwaarden zetten. Heeft dat geen grens dan?

  Ze kunnen er ook inzetten dat je die advertenties moet uitprinten en dat je ze bij 30 van je buren huis aan huis moet gaan verspreiden.

  Kom op zeg.. ik bedoel, zit daar geen ‘limiet’ op van wat er mag, dan?

 27. @Bloemkool: algemene voorwaarden mogen niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn van de wet. Zolang het ‘redelijk’ is, mag alles. De eis om kosten te maken door printen & bezorgen lijkt me onredelijk. Maar stel ik geef jou een gratis auto en eis dat je wel de reclame op de zijkant laat zitten, dan is dat een redelijke voorwaarde.

 28. Hoe bezwaarlijk is het als een site de bezoekers verplicht om de advertenties zichtbaar te houden? Zeker wanneer iemand vanaf werk (voor werk-doeleinden!) deze site raadpleegt en de systeembeheerder een adblocker heeft geinstalleerd? Het lijkt mij niet dat je een bedrijf kunt verplichten om hun internet-beleid aan te passen. Dit doet mij aan Experts Exchange denken die veel informatie had voor programmeurs, maar die door de vele reclames gewoon niet meer leuk werd. En dit terwijl het voor bedrijven juist een goede bron van informatie was! Advertenties jagen bezoekers weg en als je als site verplicht dat bezoekers advertenties moeten kijken, dan jaag je ze alleen maar harder weg… Je kunt immers niemand verplichten om naar jouw site te kijken…

 29. @hAL, 2: Mijns inziens kan de auteursrechtelijke bescherming niet verder dan het beschermen van de verzameling bytes die door de webserver verzonden wordt. @mike, 33: De webserver bepaalt principieel niet hoe de realisatie van een html document eruit ziet.

  De (audio)visuele kenmerken van de realisatie van een webpagina (html document) wordt bepaald door de eigenschappen en instellingen van de webbrowser. Het hoe en wat wordt geheel bepaald aan de zijde van de lezer. Het hangt bijvoorbeeld af van de gebruikte browser, gekozen lettergrootte of kleuren, hoe hard de luidspreker staat, of films/bewegende beelden direct gestart mogen worden, of plaatjes getoond worden, de (relatieve) downloadsnelheid van objecten op de pagina, het al dan niet aanwezig zijn van fonts en fontsubstitutie en nog veel meer. Het kan zelfs zo zijn dat tekst en afbeeldingen niet visueel gerepresenteerd worden maar gesproken, zoals in een webbrowser voor blinden.

  Vergelijk het maar met de tekst van een voorleesboek voor je kinderen. Hoe dat klinkt als je het voorleest voor je koters bepaal jij als voorlezende ouder. De invloed van de schrijver houdt op bij de volgorde van de woorden. Als je als ouder haast hebt en af en toe een zin of een hele pagina overslaat heb je daar als auteur niets meer over te zeggen. Als je een vlakke intonatie gebruikt klinkt het alles behalve spannend en als mijn vrouw het voorleest anders dan wanneer ik het doe.

 30. Het auteursrecht kan niet zover worden opgerekt dat lezers verplicht worden om advertenties te consumeren. Ten eerste maakt de auteur de advertenties niet zelf. Hij verhuurt een stukje ruimte op zijn pagina. Hij heeft dus qua auteursrecht geen rechten over die vierkante centimeters, want hij heeft ze verhuurd.

  Vervolgens moet hij schoorvoetend aan zijn huurder melden dat zijn lezer de verhuurde centimeters niet wenst af te nemen. Nou. Jammer dan. Niemand kan die lezer dat verplichten.

  Tot slot nog een lichtpuntje voor de websitebeheerder: Hij mag zijn informatie publiceren of blokkeren onder zijn eigen voorwaarden. Het feit dat hij iets heeft dat een ander wil lezen, geeft die ander nog niet het recht om het te lezen. Die sitebeheerder mag zelf (via een stukske software) bepalen aan wie hij zijn kostbare pennevruchten al dan niet toont. Het blijven toch wel zijn pennevruchten.

 31. Ja dat is allemaal heel leuk enzo.. Maar hoe moet ik dan die reclame blokken? Want mij laptop word er kei traag van. Als ik b.v.b op http://www.Break.com aan het checken ben voor video’s.. Nou die site is overladen met reclamen , ik zou het graag uit wille zetten zodat me computer weer een beetje normaal draait. Weet iemand een optie?

  Greatzz Rick

 32. In plaats van reclames op websites te blokkeren lijkt het mij handiger om sites te boycotten die te veel reclames weergeven. Een dergelijke boycot werkt vaak iets effectiever dan reclames blokkeren. Websites willen vaak veel bezoekers hebben, dus een boycot is vrij ongewenst. Het blokkeren van reclames zorgt er alleen voor dat ze minder inkomsten uit reclames hebben. Sites die afhankelijk van dergelijke inkomsten zullen op hun beurt weer bezoekers blokkeren die ad-blockers gebruiken maar verder wel proberen om veel bezoekers te krijgen. Voor sites die naast reclames ook producten aanbieden en verkopen zijn ad-blockers niet een groot probleem omdat ze ook andere inkomsten hebben. Maar dergelijke sites willen geen potentiele klanten afschrikken dus dergelijke sites die teveel reclames tonen -al is het voor hun eigen producten- die zullen veel gevoeliger zijn voor een boycot!

  Ik kijk zelf graag op Cheezburger.com (stem daar ook even op mijn hond!) en die site is vooral afhankelijk van reclame-inkomsten maar zijn desondanks erg gebalanceerd bezig met het aantal reclames per pagina. Je zou op Cheezburger kunnen zoeken naar leuke filmpjes en Break dus verder totaal negeren. En er zullen vast veel andere sites zijn die leuke filmpjes aanbieden. Break is immers niet de enige die dergelijk materiaal aanbiedt. Dus boycotten en bij een betere site gaan lachen. πŸ™‚ Door sites aan te moedigen die bescheiden omgaan met reclames en sites te boycotten die teveel reclames weergeven ontstaat vanzelf het gewenste effect dat de reclames beter beheersbaar worden. Bedenk wel dat er veel sites bestaan die alleen maar reclame-inkomsten krijgen en dus sterk afhankelijk zijn van reclame.

 33. Het interessante aan dit vraagstuk is of de website mij mag verplichten content binnen te halen van derden. Zo kom ik al jaren op een bepaalde website, en ineens werd het gebruik van adblockers verboden. Om dit kracht bij te zetten wordt er bij gebruik van adblockers sommige functionaliteit uitgeschakeld. Op het moment dat ik content van Google blokkeer kan ik geen gebruik meer maken van de functionaliteit. Ik ben dus verplicht google toe te laten mijn informatie te verzamelen en reklame te laten zien. Hoe google omgaat met deze informatie is niet duidelijk, maar wel dat ze deze informatie (zoals ipadres etc.) voor 3 maanden opslaan op hun servers. Als ik ingelogd ben in mijn gmail zal de getoonde content van de website zelfs aan mijn profiel gekoppeld worden en mogen ze het 9 maanden opslaan. na die 3 of 9 maanden wordt enkel het laatste octet van mijn ip veranderd in 3 sterretjes (lees: 192.168.1.***). Ik word dus verplicht en dit terwijl ik destijds, toen ik lid werd, niet akkoord ben gegaan met de voorwaarden die nu gelden. En dan laat ik de malvertizing nog even buiten beschouwing.

  Daarnaast kan je je afvragen of het zin heeft. Ik klik nooit op advertenties, dus het tonen van reklame aan mij heeft helemaal geen zin. Ik ben absoluut ongevoelig voor reklame, weet dit erg goed te filteren, dus het tonen genereert dan ook geen inkomsten voor de webmaster. Het gaan enkel om het wel of niet tonen, terwijl de inkomsten gegenereerd worden uit het klikken op de advertenties. Dat maakt het extra kinderachtig in mijn ogen, en is het gewoon pesten van de gebruiker. De gebruiker die er voor gezorgd heeft dat een website bestaansrecht heeft en de gebruiker waardoor de website groot geworden is.

 34. Ik erger me nog steeds kapot aan deze opdringerigheid. Nu weer, op een forum waar ik vaak kom. Hebben ze een ??n of ander javascriptje gemaakt wat een irritante melding weergeeft zodra je adblock aan hebt.

  Ik kan me hier echt oprecht kwaad over maken. Ik wil die zooi niet op mijn scherm, ik klik er toch niet op.

  Ik vraag me trouwens af of het iets oplevert om iemand zo’n javascriptje te laten maken (dat zal toch ook niet gratis gedaan worden). Ik denk dat een aantal uur iemand aan zo’n scriptje te laten werken veel meer kost, dan dat het clicks op die spam oplevert. Dat geld kan die beter aan de colocatie besteden dan aan zo’n bloed onder je nagel vandaan haal systeem.

  Maar ik ben het helemaal eens met Wim en Peter boven me. Ik boycot zo’n site liever dat dat ik er op klik. Want wat mij betreft is dit gewoon puur en alleen om de bezoeker, die van rust op zijn scherm houdt, te treiteren.. want ze zullen er geen cent mee verdienen (en aan mij al helemaal niet)

  Ik denk dat ik er maar een hobby van ga maken om desnoods een firefox addon te maken om die detectie systemen onklaar te maken, of om een adblocker te verzinnen die niet te detecteren is…

 35. @bloemkool: Meestal is het andersom; HTML text die overschreven wordt met ads, en als je een adblocker draait krijg je dus gewoon de text. Mocht men scripts gebruiken voor de dectectie dan kan je altijd nog een scriptblocker gebruiken die selectief scripts blokkeert, zoals yesscript of noscript.

  Maargoed, het is wel zo dat ads de enige bron van inkomsten zijn voor een website. Vaak is het weergeven van ads al voldoende. Ik maak me eerder druk om privacy redenen, resource usage (vooral op mijn netboekje;) ) en security risico’s (flash ads dan vooral, die crashen toch regelmatig).

 36. @Bloemkool FOK! zeker? Daar ben ik inmiddels omheen gekomen. Daar kijken ze naar wat je download, en die check kan je vrij gemakkelijk omheen. Draai dus adblocker en krijg geen meldingen, terwijl ik toch de functionaliteit kan gebruiken. Ik weiger immers mijn surfgedrag te monitoren door Google, mocht dat niet meer mogelijk zijn op dat forum dan ben ik er weg. Wel kan ik dan mijn account niet deleten, dus blijven ze geld verdienen over mijn rug door te zeggen dat ze zoveel gebruikers hebben terwijl ik dan niet meer actief ben. Ook zoiets..

 37. @Peter

  Ik bedoelde inderdaad fok. En over die acounts verwijderen: Dat heb ik eens nagevraagd bij het CBP. Die zeiden dat zo’n site toch verplicht is om dat te doen. Dat ze daar ook rekening mee moeten houden bij het maken van de website..

 38. Het komt waarschijnlijk omdat dit artikel alweer dateert van enige jaren geleden, maar wat compleet ontbreekt is het argument dat het toelaten van reclame ook een veiligheidsrisico voor de gebruiker van een site meebrengt.

  De afgelopen jaren zijn er enkele gerenomeerde Nederlandse sites geweest die malware serveerden doordat ze gebruik maakten van een onbetrouwbare reclame partner. Een veelgehoord argument bij gebruikers die advertenties blokkeren is tegenwoordig dan ook dat ze dit doen om te voorkomen dat ze op een dergelijke manier met malware besmet raken. Dat lijkt me een goed argument als de vraag is waarom het niet blokkeren van advertenties een onredelijke eis is.

  1. Je kunt ook een virus scanner installeren en deze updated houden. McAfee heeft b.v. een toolbar voor Chrome, IE en Firefox die je waarschuwt als een site is geinfecteerd. NetCraft biedt zelfs een gratis toolbar aan tegen phishing websites. En diverse andere bedrijven hebben wel de nodige alternatieven hiervoor. Ik vraag mij zelfs af of je een schadeclaim kunt indienen tegen Nederlandse websites die jouw systeem infecteren met malware omdat ze onvoorzichtig zijn geweest in hun ads. Als ze per geinfecteerd systeem 250 euro moeten betalen aan het “slachtoffer” dan worden ze vanzelf behoorlijk wat voorzichtiger. (Of ze gaan failliet.)

   1. Helaas biedt een virusscanner in de praktijk slechts beperkte bescherming tegen dergelijke malware. Daar ben ik een paar jaar geleden achter gekomen toen het netwerk waar ik destijds het beheer over voerde, ondanks virusscanners en webfilters, op de internationale blacklists terecht kwam na infectie door botnet malware.

    In de kennisgeving die de organisatie verantwoordelijk voor de blokkade stuurde (CBL) werd expliciet vermeld dat het onvoldoende is te vertrouwen op een virusscanner omdat die dergelijke malware slechts zeer beperkt detecteert. Als voorbeeld werd een bepaald type botnet malware genoemd dat door minder dan tien procent van de virus scanners werd gedetecteerd.

    Op basis van die informatie is het inzetten van een adblocker om de beveiliging te verbeteren (en dus niet als vervanging van virusscanners en webfilters) volgens mij een valide argument. Wel is het discutabel hoe groot het risico is dat je op een dergelijke manier wordt besmet. De betreffende sites serveerden de malware slechts een paar uur waardoor de kans op besmetting per saldo zeer klein was. Dat roept dan weer de vraag op of het structureel blokkeren van advertenties een proportionele maatregel is.

    Overigens zag ik dat er op deze site ook een nieuwer artikel aanwezig is waarin het malware aspect bij het blokkeren van advertenties wel meegenomen wordt.

    1. Een blocker zal ook geen 100% zekerheid kunnen bieden tegen websites met malware. Immers, ze blokkeren alleen maar de advertenties en AdBlock Plus werkt zelfs met een whitelist van adverteerders die ze wel toelaten. En ze willen eigenlijk niet vertellen welke adverteerders dit zijn… Het zou natuurlijk mooi zijn indien je had kunnen achterhalen hoe je netwerk besmet was geraakt. Was het een besmette advertentie of heeft iemand gewoon diverse pornosites bezocht? Heeft iemand misschien de virus scanner op zijn systeem uitgezet of zat er een kwetsbaarheid in een der webapplicaties binnen het netwerk zelf? Maar er valt meer te zeggen voor een malware blocker dan een adblocker. Want met een Adblocker pleeg je, zoals Arnoud al aangeeft, mogelijk contractbreuk omdat de website eigenaar ter compensatie van zijn website wil dat jij ook even aandacht hebt voor de adverteerders op de site. Dit omdat deze zijn inkomsten betalen. Zoals Arnoud in het “nieuwe” artikel al aangeeft zouden AdBlockers wel eens illegaal kunnen worden… πŸ˜‰

     1. Daarvoor hebben we dan ook plugins als noscript. Die beschermen relatief goed (tenzij de servers van de website zelf aangevallen worden!), maar nemen ook veel advertenties weg (en maken het internet tot wel tien keer sneller, vooral op langzamere machines, maar dat terzijde). Uiteindelijk is het natuurlijk ook een trade-off; fully-featured internet of veilig internet? Daar zul je als middel of groot bedrijf goed over moeten nadenken; privΓ© is het voor velen ook een uitdaging een zo veilig mogelijke omgeving te bouwen met zo veel mogelijk (gewenste) functionaliteit.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.