Juridische voorspellingen voor 2011 (en terugblik op die voor 2010)

Ook eind 2009 deed ik vijf voorspellingen voor het juridisch jaar 2010. Hoe pakten deze uit?

 1. Meer aandacht voor webwinkels door de Consumentenautoriteit.

In mei was ik hoopvol dat deze uit zou komen: Consumentenautoriteit gaat internetwinkels aanpakken op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken, maar daar is geloof ik niets van terecht gekomen. Wel zijn boetes opgelegd aan ticketdoorverkoopsites, maar ik weet niet of ik die als ‘webwinkel’ mag zien. Een fotostudio kreeg ook een boete voor misleidende werving van modellen via internet.

 1. Een boze ISP die actie onderneemt tegen het Agentschap Telecom over de Wet Bewaarplicht. Na een nogal opvallende nulmeting begint het Agentschap nu voorzichtig opvattingen te hebben over deze rare wet. En dat gaat niet goed vallen.

Dat viel inderdaad niet goed, maar dan vooral bij een congrescentrum dat eiste dat de OPTA hotels als provider zou gaan aanmerken. Dat ging uiteindelijk niet door, maar het blijft een rare wet met volstrekt onduidelijke en onwerkbare definities.

 1. Eindelijk die uitspraak over software en octrooien onder het Europees Octrooiverdrag, en hij gaat tegenvallen. Zò traag zullen die EOB-mensen toch niet zijn?

Yup, die viel tegen: “lalala, niets aan de hand, de jurisprudentie is volstrekt duidelijk” oordeelde de Grote Kamer van Beroep in mei. We blijven dus met het criterium zitten dat software octrooieerbaar is als deze een technisch voordeel oplevert, en daarvan is sprake als het voordeel technisch is. Eh, juist.

 1. Nog een rechtszaak over de aansprakelijkheid van forumbeheerders. En deze keer komt er zowaar een rechtsregel uit waar we wat mee kunnen in andere zaken.

In november werd de PompenGids niet aansprakelijk geacht voor onjuiste informatie van pompendealers. De rechtsregel daarbij:

de enkele kennisgeving over de aanwezigheid van onrechtmatige informatie niet voldoende is voor de conclusie dat [gedaagde] wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de informatie een onrechtmatig karakter heeft.
Daar kunnen we wel wat mee: je mag bewijs eisen, en input van de gebruiker over wie wordt geklaagd, voordat je iets moet doen. Maar je moet wel actief en serieus de klacht onderzoeken.

In december werd videosite 123video aansprakelijk gehouden in december omdat “illegale content binnen de categorie XXX eerder regel dan uitzondering was” (hoger beroep is aangetekend).

 1. Deze crowdsource ik: wat denken jullie? De meest gehoorde mening wordt de mijne

Dat leverde diverse reacties op:

 • -Herman- voorspelde: “5. Een rechter ziet het technische licht en snapt hoe internet werkt. “

En zowaar: in juni ging een rechter zelf even bij Google nalezen of het moeilijk was de cache te laten legen (nee). Ook de rechter in de Pompengids-zaak lijkt mij cluevol. Aanverwante verrassing was dat mijn held de Rijdende Rechter weet wat een reaguurder is.

 • W.A. ten Brink vreesde dat Wikileaks na ThePirateBay het volgende doelwit zou worden van justitie, wereldwijd.

Wikileaks wordt bij mijn weten (nog?) nergens vervolgd (Assange’s strafzaak gaat niet over Wikileaks – aluhoedjes gelieve niet te reageren). Er is wel veel juridisch gedoe over de DoS-aanvallen over en weer, maar in Nederland lijkt mirroren van Wikileaks legaal.

 • Klaas van Gend voorspelde dat ik in diverse TV-programma’s zou verschijnen.
Hoewel ik radio leuker vind, was ik in oktober bij Omroep Max te bewonderen over de vraag of downloaden mag.

 • reekje sprak haar vrees uit over het downloadverbod.

Er is geen downloadverbod gekomen. Sterker nog, in twee klinkende arresten bepaalde het Gerechtshof Den Haag dat downloaden uit illegale bron toch écht legaal is.

En dan nu: mijn voorspellingen voor 2011:

 1. Meer aandacht voor webwinkels door de Consumentenautoriteit. Ik blijf het proberen! 🙂
 2. Een wetsvoorstel of richtsnoer over netneutraliteit in Nederland. Maar of we die gaan waarderen, betwijfel ik.
 3. Meer rechtszaken over auteursrechtschendingen door bloggers en forummers, waarbij de schadevergoeding voor de rechthebbenden fors zal tegenvallen (ok, deze is met enige voorkennis).
 4. Buma/Stemra probeert wederom embedded muziekgebruik aan te pakken. Als ze slim zijn, richten ze zich alleen op grote bedrijven, maar als het net als vorige keer gaat dan zal dat weer een hoop ophef geven over hyvende meisjes.
 5. En wederom crowdsource ik deze laatste!

Arnoud

Juridische voorspellingen voor 2010 (en terugblik op die voor 2009)

Vorig jaar deed ik vijf juridische voorspellingen voor 2009. Wat is daarvan terechtgekomen?

1. We gaan meer rechtszaken over scrabbleclaims krijgen, maar die worden in overwegende mate gewonnen door de gedaagden. Oftewel: niks drie maal woordwaarde.

Ik ben deze rechtszaken niet tegengekomen. Er was één verwante zaak: in de Cruijff-zaak werden de ouders aangeklaagd van de plaatser van zo’n foto, maar zij werden niet aansprakelijk geacht voor het handelen van hun vijftienjarige zoon.

Wel bleek al te hard blaffen reden voor matiging van de eis. Zo ook in een zaak over auteursrecht op een landkaart waar onvoldoende was geprobeerd de zaak in der minne op te lossen.

2. We krijgen eindelijk een uitspraak over de juridische status van technische normen en of de opstellers daarvan deze werkelijk alleen tegen betaling beschikbaar hoeven te stellen.

Inderdaad: wettelijk voorgeschreven normen moeten openbaar zijn. Er is hoger beroep ingesteld, en de minister komt in 2010 met een standpunt over deze materie.

3. Er komen geen rechtszaken over octrooiinbreuk door open source.

De enig mogelijk relevante rechtszaak was die van Microsoft tegen TomTom in februari, die trouwens eind maar alweer geschikt werd. Ik zeg “mogelijk relevant” omdat de aanval niet specifiek op open source was gericht, hoewel het bij alle nieuwssites meteen als sensationele kop werd opgevoerd. Waarschijnlijk puur vanwege dat sensationele.

4. Het Europees Octrooibureau beantwoordt haar vraag over de grenzen van “computer-implemented inventions” onder het Europees Octrooiverdrag, en gebruikt daarbij heel vaak woorden als ’technisch effect” of ’technisch karakter”, maar een lekker werkbare regel komt er niet. Mijn gok: een software-uitvinding is technisch als deze technische aspecten bevat, waarbij de computer niet meetelt als technisch aspect.

Helaas laat het EOB nog steeds op zich wachten. Grr.

5. Een webwinkel krijgt het aan de stok met de Consumentenautoriteit omdat ze eisen dat producten in ongeopende verpakking retour moeten.

Gebaseerd op de aanwijzing als aandachtsgebied maar niet gebeurd. Wel heb ik van diverse lezers vernomen dat de CA desgevraagd bevestigt dat terugname ook moet als de verpakking beschadigd is, wanneer beschadigen de enige manier was om de verpakking open te krijgen. De CA trad wel veel op tegen telecomaanbieders.

En dan nu: wat mogen we in 2010 verwachten?

 1. Meer aandacht voor webwinkels door de Consumentenautoriteit. Jawel ik pak meteen maar door 🙂 Op naleving van de Wet Koop op Afstand is nog een hoop te halen.
 2. Een boze ISP die actie onderneemt tegen het Agentschap Telecom over de Wet Bewaarplicht. Na een nogal opvallende nulmeting begint het Agentschap nu voorzichtig opvattingen te hebben over deze rare wet. En dat gaat niet goed vallen.
 3. Eindelijk die uitspraak over software en octrooien onder het Europees Octrooiverdrag, en hij gaat tegenvallen. Zò traag zullen die EOB-mensen toch niet zijn?
 4. Nog een rechtszaak over de aansprakelijkheid van forumbeheerders. En deze keer komt er zowaar een rechtsregel uit waar we wat mee kunnen in andere zaken.
 5. Deze crowdsource ik: wat denken jullie? De meest gehoorde mening wordt de mijne 🙂

Arnoud