Linken naar P2P stream is inbreuk op auteursrecht?

myp2p-televisie-kijken-links.pngLinken is geen openbaar maken, roep ik al een hele tijd. B/S roept al een hele tijd het omgekeerde. En zo af en toe komt er een vonnis langs dat de discussie weer eens lekker stimuleert. Boek 9 bericht over een ex parte beschikking (een vonnis-zonder-wederhoor, een juridisch onding dat op zich een blogpost of tien waard is) waarin wordt bepaald dat de site MyP2P zelfstandig openbaarmakingshandelingen verricht. Dit omdat zij verwijst naar peer-to-peer streams waar je live televisie kunt kijken.

In de beschikking trektvolgt de rechtbank de eiser in haarde analogie met hotelgasten die televisie kunnen kijken. In het Hotelkamers-arrest ging het Europese Hof van Justitie in op de vraag of de distributie van een signaal door middel van televisietoestellen aan klanten die in hotelkamers logeren, een mededeling aan het publiek (wat de Nederlandse wet een “openbaarmaking” noemt) in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt.

In die richtlijn staat dat deze term breed moet worden uitgelegd om “een hoog beschermingsniveau voor onder meer de auteurs te verwezenlijken, zodat dezen met name bij een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen ontvangen”. Het Hof ziet daarom geen problemen om het installeren en laten gebruiken van televisietoestellen in hotelkamers als nieuwe openbaarmaking te zien.

het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in zijn kamers verblijven, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, [vormt] een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn.

De meer klassiek opgevoede auteursrechtdeskundigen doet dit denken aan het HR-arrest 30 oktober 1981 (CAI Amstelveen). Daar werd doorgifte via de kabel van vrij te ontvangen televisiesignalen ook als een nieuwe openbaarmaking gezien. Het HvJEG hanteert dezelfde redenering als onze HR in 1981: je boort een nieuw publiek aan met die doorgifte op je eigen netwerk, en dat valt onder openbaar maken.

In deze beschikking zegt de rechtbank:

Myp2p verricht vergelijkbare handelingen als het hotel in bovengenoemd arrest. Immers: Myp2p is een andere organisatie van wederdoorgifte dan de oorspronkelijke. Zij verricht haar handelingen ten behoeve van een ander, nieuw publiek. Het nieuwe publiek bestaat uit mensen die niet aan een van de officiële partners van Verzoeksters betaald hebben voor het zien van de wedstrijden. (“)”

Nu is het absoluut waar dat MyP2P een andere organisatie is, en ik geloof onmiddellijk dat zij een nieuw publiek aanboort ten opzichte van de klassieke televisiekijkers. Ik wil best aannemen dat dat nieuwe publiek ‘bestaat uit’ mensen die niet willen betalen voor televisie (hoewel je je kunt afvragen hoe die streams dan het P2P netwerk binnenkomen, maar ok).

Maar op één cruciaal punt zit er een wezenlijk verschil: MyP2P geeft geen signalen door van de televisieprogramma’s.

MyP2P verwijst naar de plek waar je die signalen kunt ontvangen, maar biedt zelf geen faciliteiten of een afnamepunt voor de signalen. In eerdere zaken over MP3-zoekmachines, torrentsites en dergelijke wordt dan ook steeds geoordeeld dat dergelijke links, hashcodes, torrents en hoe ze allemaal ook mogen heten geen openbaarmaking zijn. Het is vaak wel onrechtmatig om zulke links, hashcodes etcetera aan te bieden omdat je er iemand willens en wetens schade mee toebrengt, maar dat is een heel andere uitkomst.

En ja, dat verschil is belangrijk: als iemand inbreuk op auteursrecht pleegt, kun je maatregelen nemen met zo’n ex parte beschikking (zonder wederhoor) en de volledige proceskosten vergoed krijgen van de inbreukmaker. Bij een gewone schadeclaim kan dat allemaal niet. Bovendien kan B/S komen afrekenen bij mensen die inbreuk maken op auteursrechten van hun leden.

Kan iemand me uitleggen waarom de rechtbank een verwijzing naar een P2P-stream als hetzelfde zit als in hotelkamers televisies ophangen en aan je kabelaansluiting koppelen?

(Oh ja, deze beschikking is geen jurisprudentie maar ik voel het echte vonnis al aankomen.)

Arnoud

12 reacties

 1. Een kleine nuance op de zin: “MyP2P geeft geen signalen door van de televisieprogramma???s”

  Een ander woord voor signaal, in technische zin, is ook informatiedrager. Nu is het zo dat MyP2P wel signalen oftewel informatiedragers doorgeeft, namelijk de referenties naar de televisieprogramma???s. Om de analogie met de kabeltelevisie aan te houden, zou je dit kunnen vergelijken met de doorgeven van de frequentietabel van de televisiekanalen. Wat je terecht opmerkt is dat MyP2P geen informatiedragers doorgeeft die auteursrechtelijk beschermde informatie bevatten.

  Ik vindt het zonder meer merkwaardig dat de rechtbank met dit de beschikking gekomen is. Het zal niet de eerste keer zijn dat rechters onvoldoende inzicht blijken te hebben in moderne technologie?n. Ik kan me daar echter bij deze zaak niet zo veel bij voorstellen. De “vergissing” die de rechtbank hier begaat lijkt eerder op een blunder. Ik denk dat je verontwaardiging volledig terecht is en deze beschikking ronduit de geloofwaardigheid van deze rechtbank aantast.

  Zou het ontbreken van wederhoor bij de beschikking er aan bijgedragen kunnen hebben dat de rechtbank deze uitglijder gemaakt heeft, of heeft deze ex-parte beschikking juist tot doel eventuele kritiek te smoren om zo een draconisch besluit door te drukken?

 2. Als ik het verzoekschrift lees, wordt daarin de mening van de eisers agressief naar voren gebracht; de correctheid van de aantijgingen heeft daar onder geleden. De rechter heeft (gebrek aan wederhoor, tijd?) de gepresenteerde aantijgingen geaccepteerd.

 3. Er is in het geheel geen wederhoor bij zo’n beschikking. Dat is ook mijn grote bezwaar tegen dit soort dingen. Ze zijn ooit bedacht om evidente gevallen van grootschalige piraterij tegen te kunnen gaan (een container met gekopieerde CD’s of roofkopie?n van een boek). Ik kan me voorstellen dat je dan geen gezeur wilt maar die container gewoon onder de pletwals wilt laten schuiven.

  Ik hoop dus dat deze club bezwaar gaat maken tegen de beschikking en de boel in een echte rechtszaak van tafel veegt.

 4. Ik hoop dus dat deze club bezwaar gaat maken tegen de beschikking en de boel in een echte rechtszaak van tafel veegt.

  Hoeveel kost zoiets (advocaatkosten en zo); ga er voor het gemak van uit dat de tegenpartij probeert jou op kosten te jagen. (Afschrikking is belangrijker dan rechtvaardigheid.)

 5. Kan iemand me uitleggen waarom de rechtbank een verwijzing naar een P2P-stream als hetzelfde zit als in hotelkamers televisies ophangen en aan je kabelaansluiting koppelen?

  Ja hoor, geen probleem. Dat heeft te maken met incompetente rechters, die absoluut geen verstand van zaken hebben.

  Overigens, mag dit linken naar een P2P-stream vergeleken worden met een presentator bij RTL4 die verwijst naar een programma op SBS6?

 6. Dat er geen wederhoor bij dit soort beschikkingen is, is tot daar aan toe, nog erger is het feit dat de toetsing door de rechter echt minimaal is, zoals ook maar weer eens blijkt uit dit vonnis. Al is dat natuurlijk ook weer inherent aan het feit dat er geen tegenargumenten door de tegenpartij (kunnen) worden aangedragen.

 7. Arnoud,

  Sinds het door jou genoemde kabeltv-arrest weten we dat het bij de beoordeling van de vraag of iets een secundaire openbaarmaking is niet zozeer gaat om de vraag of daarmee een nieuw(e kring van het) publiek wordt bereikt als wel om de vraag of er een autre organisme in de serie van openbaarmakingshandelingen zit. Dat “andere organisme” pikt dan namelijk zelf een graantje mee en profiteert aldus van de creatieve inspanningen van de auteursrechthebbende(n). Bij de hotelhouder is dat absoluut het geval (zijn kamers worden aantrekkelijker doordat daar televisie is en die televisie is aantrekkelijk omdat daar zulke mooie, creatief gemaakte programma’s op te zien zijn).

  Ik ben het met je eens dat iemand die (op een niet-commerci?le site) een loutere link aanbrengt naar een plek waar live televisie kan worden gekeken niet geacht moet worden secundair openbaar te maken (net zo min als iemand die op zijn homepage of hyves-pagina een clipje van zijn favoriete band embedt -zie daarover mijn van vorige week.

  Kijkende op myP2P tref ik daar geen advertenties aan. Ik zie echter ook dat ze die wel graag willen hebben. Daarmee zullen ze zich, in mijn optiek, op een hellend vlak gaan bewegen…

 8. Maak je niet druk om p2p tv,in het leven is al zoveel om je druk te maken en zolang internet bestaat zal p2p ook bestaan via een of de andere website.

  De rechters in dit land weten niet beter ,leef je leven en hou op om iedereen met de vinger aan te wijzen.

  Of het nu gaat om p2p websites die daadwerkelijk streamen of websites die applikaties gebruiken zodat je als eindgebruiker p2p tv kunt zien het blijft een pot nat!

  Wat blijft is het kat en muis spelletje maar nog even en dan is zowel de een als de ander verdwenen!

  Zolang ik leef zal p2p er zijn!De piraat

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.