Stilzwijgende verlenging aan banden gelegd?

| AE 1431 | Informatiemaatschappij | 255 reacties

Lidmaatschappen en abonnementen kunnen binnenkort niet meer stilzwijgend verlengd worden, meldde Nu.nl donderdag. Een initiatiefswetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam heeft als doel die praktijken sterk aan banden te leggen. Het voorstel moet nog door Tweede en Eerste Kamers, maar er zit in ieder geval schot in. Een goede zaak lijkt mij. Volgens onderzoek van Maurice de Hond ergert 54% zich aan jaarlijkse stilzwijgende verlenging en heeft 40% een abonnement waar men eigenlijk al vanaf had gewild.

Update: (6 juli) Let op, dit wetsvoorstel is nog niet in werking! Er is wel een speciale regeling voor internet- en telefoniecontracten, maar die geldt niet voor sportscholen, tijdschriften. Daarbij is dus nog geen snelle opzegmogelijkheid!

Update: (3 september) het wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer heen maar treedt op zijn vroegst pas in 2011 in werking.

Update: (25 oktober 2011) de wet treedt per 1 december 2011 in werking. Lees onze factsheet en veelgestelde vragen voor meer informatie. Of genereer passende voorwaarden voor uw bedrijf.

Het gaat om wetsvoorstel 30520. Concreet komen de voorgestelde maatregelen op het volgende neer:

 • Op de zwarte lijst van verboden algemene voorwaarden (6:236 BW) komt een verbod op stilzwijgende verlenging of vernieuwing met meer dan drie maanden, behalve als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • Op de grijze lijst van vervelende maar niet per se verboden algemene voorwaarden (6:237 BW) komt een bepaling over contracten die langer dan een jaar lopen. Deze moeten per maand opzegbaar zijn.
 • Op de grijze lijst komt verder een verbod op opzegtermijnen die langer zijn dan een jaar.
 • op de zwarte lijst komt verder een verbod op het eisen dat mensen aangetekend op moeten zeggen. Wie elektronisch een contract aangaat, moet dat elektronisch kunnen opzeggen.

Je hebt dus als leverancier van diensten aan consumenten straks nog maar een beperkte keuzevrijheid. Je kunt je klant hooguit houden aan een stilzwijgende verlenging van drie maanden. Het enige alternatief is het contract voor onbepaalde tijd laten aangaan, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt.

Bij ISPam maakt men zich zorgen over wat dit kan betekenen voor hosters (naast het specifieke verbod voor telecomcontracten). Ook zij leveren vaak contracten met stilzwijgende verlenging. Een terecht punt is wat er gaat gebeuren met domeinnamen die door particulieren worden geregistreerd: die contracten gaan per jaar, maar dat mag niet meer.

Persoonlijk vind ik dit wel een goede oplossing. Je kunt moeilijk van consumenten verwachten dat ze van elk contract bijhouden wanneer het afloopt. Hoewel ik ook wel wat had gezien in een informatieplicht: jaarlijkse verlenging zou dan alleen mogen als het bedrijf tijdig een brief stuurt om je daarop te wijzen en meteen aan te geven hoe je mag opzeggen. Wat zouden jullie het liefst hebben?

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Help dit Dennis niet: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB6555

  4.5 In casu gaat het om het beding dat voorziet in automatische verlenging van de overeenkomst ingeval de consument deze niet binnen de daartoe gestelde termijn be?indigt. Een dergelijk beding kan alleen dan als oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn worden aangemerkt, als de uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de overeenkomst niet te verlengen een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is. Naar het oordeel van de kantonrechter is in het onderhavige geval aan dit criterium voldaan, nu een opzegtermijn van drie maanden als een dergelijke al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde termijn kan worden aangemerkt.
 2. Graag advies: ik had een webshop en heb toen een zakelijk mobielabonnement afgesloten bij t-mobile voor 2 jaar. Mijn webshop is uitgeschreven, dus wil mijn zakelijke abo opzeggen na 1 jaar. T-mobile bevestigd de opzegging per maart 2011! In de alg.voorw. staat dit: 10. Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant 10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode die minimaal 12 maanden bedraagt. 10.2 De Klant kan de Overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimale contractperiode schriftelijk opzeggen via T-Mobile Klantenservice (Postbus 16272, 2500 BG Den Haag) onder vermelding van zijn/haar naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en de gewenste datum van opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ik LEES dat ik dus na 1 jaar op mag zeggen. Sta ik in mijn recht als ik dus niks meer betaal?

 3. Ligt het aan mij of is dat een rare algemene voorwaarde.

  Je sluit (willens en wetens…) een contract af voor 2 jaar maar je zou er (alleen als consument blijkbaar?) na 1 jaar weer vanaf kunnen.

  Vaak is bij een contract van 2 jaar tenslotte de mobiele telefoon gratis of een heel stuk goedkoper. Wat stopt je dan om na 1 jaar het contract af te breken en naar de volgende provider door te hoppen en daar weer een volgend mobieltje gratis bij een 2 jarig contract af te nemen. Je oude mobiel (die volgens de dan geldende standaarden natuurlijk inmiddels uit de middeleeuwen komt) verkoop je via een van de cash4mobile bedrijven.

  Oftewel win-win-win situatie…

 4. Karin,

  De algemene voorwaarden regelen zaken die anders niet geregeld zouden zijn. Als je een contract afsluit voor 2 jaar, dan is dat van toepassing. Alleen als je een contract afsluit, en in dat contract staat niet voor hoe lang, zou de lengte die in de algemene voorwaarden staat van toepassing worden. Dus in jouw geval is de minimum contractduur die in de algemene voorwaarden staat, niet van toepassing.

  (Tenminste dat is hoe ik het begrepen heb).

 5. Kan dit: ik heb een alarmsysteem aangeschaft met een 5 jarig contract, dit contract is nu afgelopen en tot mijn grote schrik lees ik nu dat dit contract stilzwijgend verlengd wordt met een zelfde periode dus weer 5 jaar. Ik heb van de firma V&S niets vernomen geen schrijven of iets over verlenging

 6. Als het voor consumenten is, stuur dan een brief terug met een inhoud als deze:

  U meldde mij dat het contract stilzwijgend verlengd zou zijn met een periode van vijf jaar. Dit is echter niet rechtsgeldig. Volgens de wet (art. 6:236 sub j BW) is het per definitie onredelijk bezwarend om een consument een stilzwijgende verlenging van meer dan ??n jaar op te leggen. Ik vernietig dan ook hierbij dit beding, zodat de verlenging met terugwerkende kracht nooit plaats heeft gevonden.

  Ik verzoek u -en voor zover nodig sommeer u- om de reeds afgeschreven bedragen voor deze verlenging per direct terug te boeken.

 7. Beste Arnoud ,

  Geldt het wetsvoorstel nu wel of niet voor stichtingen ? Mag een stichting wel of niet stilzwijgend verlengen ? Waarom overigens een uitzondering voor verenigingen en zover ik kan nagaan niet voor stichtingen ? Alvast bedankt .

  Vriendelijke groeten ,

  Eddie

 8. Het wetsvoorstel zal ook gaan gelden voor stichtingen. Zij mogen straks als dit erdoor komt (als!) stilzwijgend verlengen maar niet met langer dan drie maanden ineens, en met opzegtermijn van ??n maand.

  Verenigingen zijn uitgezonderd omdat de leden via de algemene ledenvergadering (ALV) invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop het bestuur abonnementen e.d. overeenkomt. Willen de leden per maand kunnen opzeggen, dan nemen ze een ALV-besluit waarin dat staat en dan moet het bestuur dat doen. (Dit is het offici?le excuus; het onoffici?le is dat politieke partijen ook verenigingen zijn en bang zijn voor leegloop.)

 9. Beste Arnoud ,

  De vragen blijven maar komen ,…..nu het volgende ; Kun je deze wet ( als die er komt ) omzeilen met een zogenaamde briefing periode vooraf , dus bijv. je stuurt consumenten / afnemers van diensten die een jaarcontract aangaan een maand of langer van tevoren een brief waarin staat dat het contract gaat aflopen enz. een soort informatieplicht die je voldoet als bedrijf . Dat is letterlijk g??n stilzwijgende verlenging , mag dat zo w?l , en zo ja ,…..hoelang is dan de opzegtermijn voor consumenten / afnemers van diensten .

  Alvast bedankt .

  Vriendelijke groeten ,

  Eddie

 10. Het is stilzwijgend zolang de consument niets hoeft te doen om te verlengen. Als je zegt “stuur onderstaande kaart terug om te verlengen” dan is het een nieuw contract. Als je zegt “het contract gaat aflopen als u niets doet”, en de consument gaat zelf bellen, dan is het ook een nieuw contract. Maar je hebt dan natuurlijk wel het risico dat mensen die brief weggooien, zodat je na het eerste jaar een hoop klanten kwijt bent.

 11. Shit, pas op z’n vroegst 2011..

  Ik heb net weer een domeinnaam betaald, die ik al 2 jaar niet gebruik.

  Ook hiervoor krijg je geen herinnering of opzeggingsmogelijkheid (ja, je moet 2 maanden voordat het afloopt melden dat je het op wilzeggen, helaas vergeet je dit snel als je er nooit mee bezig bent)

 12. Ik bied contracten aan voor service en onderhoud aan gasverwarmingsapparatuur. Eens per 24 maand vindt er een onderhoudsbeurt plaats. De contracten worden na de eerste twee jaar stilzwijgend verlengd en mijn klanten betalen maandelijks via automatische incasso en het maandbedrag is afgestemd op de activiteiten per interval. Vallen dit soort contracten (met een dienst per interval van 24 maand)straks ook onder de nieuwe regelgeving?

 13. De consument bepaalt of hij voor een contract per maand, per 3 maanden, per 6 maanden of per 12 maanden betaalt. Deze keuze bepaalt de duur van het contract. Vervolgens heeft de leverancier 3 maanden opzegtermijn en de consument heeft een maand opzegtermijn. All??n voor een contract per maand mag een automatische afschrijving worden aangeboden. Voor 3 of 6 maanden verlenging kan een oplaadcode worden gebruikt (net als bij een gsm prepaid). Bij verlenging van een jaar volgt een rekening.

 14. Bedankt voor de reactie; is me echter nog niet geheel duidelijk. Mijn klanten betalen iedere maand voor een dienst die ik eens per 24 maanden lever (onderhoud) en voor een dienst die ik lever op het moment dat de klant een storing meldt aan de verwarming (of warmwaterapparaat). Met een opzegtermijn van een maand ontstaan natuurlijk vreemde toestanden; er is immers een deel van de dienst nog niet geleverd. Een contract voor onbepaalde tijd is dus niet meer mogelijk? Denk niet dat ik de enige ben die hier problemen ziet ontstaan. In de gasonderhoud-en servicebranche zijn dergelijke abonementen gebruikelijk. Ik had graag een antwoord meer gerelateerd aan de dienst die ik en vele collega’s leveren, zodat ik waarnodig op voorhand maatregelen kan nemen. Bij voorbaat dank.

 15. Andr?,

  Een contract voor onbepaalde duur is net iets anders dan een contract voor bepaalde duur die telkens stilzwijgend verlengt wordt. Dit gaat over het laatste.

  In de oude opzet mocht je dit stilzwijgend verlengen met maximaal ??n jaar, in de nieuwe opzet wordt dat straks ??n maand. Ik zou niet wakker liggen dat een consument dan als gevolg van zijn opzeggen een deel van je dienst niet krijgt. Dat is immers zijn eigen keuze.

  Je kunt dus de eerst keer een overeenkomst sluiten voor twee jaar, en daarna hetzij stilzwijgend verlengen met ??n maand of een expliciet een nieuwe overeenkomst sluiten voor opnieuw twee jaar. Je kunt het ook beiden doen. Iemand die een nieuwe overeenkomst sluit kun je korting geven en de mensen die dat niet doen, niet.

 16. Beste Arnoud,

  Mijn zoontje zat op de muziekschool op gitaarles, waarvan wij in augustus een brief ontvingen dat de gitaarleraar niet meer werkzaam is op de muziekschool en ze aan het zoeken waren naar een andere gitaarleraar, met deze informatie zijn wij zelf ook op zoek gegaan naar een andere gitaarleraar. De muziekschool had na een paar weken een andere gitaarleraar gevonden en na de eerste les van deze man gaf mijn zoontje aan dat hij hier geen fijn gevoel bij had, wij hebben toen de overeenkomst willen beeindigen maar dit kon niet omdat het met een jaar verlengt word en mijn zoontje dit jaar dus zou moeten volmaken bij iemand waarbij het niet klikt. Nu hebben wij inmiddels een andere leraar voor hem gevonden en maakt hij geen gebruik meer van de muziekschool echter worden nog steeds de bedragen van onze rekening af geschreven is dit wel toegestaan? en mocht het wetsvoorstel er door komen kunnen wij ons dan met een terugwerkende kracht hierop beroepen?

 17. Ik vrees dat je inderdaad vast zit aan het contract, ook nu er een andere leraar is. De enige ‘escape’ zou zijn als jullie expliciet hadden afgesproken dat je vanwege die eerste leraar lid werd, of dat het heel belangrijk was dat hij en geen ander de les zou geven. Als je dat niet doet, staat de school in zijn recht om hem te vervangen.

  Het wetsvoorstel zal nog zeker tot 2012 op zich laten wachten en het zal niet met terugwerkende kracht naar 2010 effect hebben. Het spijt me.

 18. Hoi Arnoud,

  wij kregen inderdaad een brief dat de desbetreffende gitaarleraar niet meer werkzaam was en er sollicitatieprocedures in gang waren gezet voor een ander maar er nog geen zicht was op welk termijn er iemand gevonden zou zijn. Bij de eerste les van de nieuwe leraar werd mijn zoontje verteld dat hij een goedkope gitaar had en hij op die manier niet goed zou kunnen spelen, dit alles hebben wij aangekaart als klacht bij de directie maar deze denk omdat wij een andere gitaarleraar inmiddels hadden gevonden die ook nog eens meer dan de helft goedkoper was, wij dit als argement gebruikte om onder de overeenkomst uit te komen. De directie vertelde ons dat hij die eerste les niet hadden moeten volgen omdat wij ons daarmee opnieuw aan een jaar overeenkomst hadden verbonden.

 19. Hoi Ik heb een telefoonabonnementen bij Hi Ben daar zo’n 60 euro per maand kwijt. En tot september 2010 zit ik er nog aan vast.

  Als ik het nu wil opzeggen kost me dat de standaard abonnementskosten van 50 euro per maand. Plus 50 euro opzegkosten.

  Mijn vraag is mag dit? Ik wilde rekening vooral opzeggen omdat ik het geld niet meer heb.

 20. Weledelgestrenge Heer Engelfriet,

  Ik heb een zakelijk (eenmanszaak) contract m.b.t. een domeinnaam bij Move Next, dat al jarenlang stilzwijgend wordt verlengd, telkens voor een jaar. Ik heb tot 6 mei betaald en heb een opzegtermijn van 3 maanden.

  Vandaag, vrijdag 5 maart, stuur ik de opzegbrief. Die valt maandag 8 maart bij hun op de mat. Hierin zeg ik per direct op. Noem je dat dan opzeggen per 8 maart? Of per 8 juni? Of tegen 8 juni? Of kan je echt alleen v??r het begin van de maand opzeggen, dus dat ik er pas vanaf 1 juli vanaf ben? Dus opzeggen per/tegen 1 juli?

  Ik neem trouwens aan dat ik, doordat ik door de opzegtermijn “over” de 6 mei “heenga” ik er weer een jaar aanvast zit?

  Consumenten kunnen tegenwoordig dus wel per/tegen 8 juni/1 juli opzeggen, zelfs met creditering van een hoop vooraf betaalde maanden?

  Met vriendelijke groet, Richard Hak

 21. Als u te laat bent, zit u er weer een jaar aan vast. Het zal afhangen van de definitie van de opzegtermijn. Die kan bv. kalendermaanden zijn of periodes van 30 dagen. U hoeft niet per se op de eerste dag van die opzegtermijn op te zeggen. U kunt nu bv. al opzeggen voor een contract dat 1 november afloopt met 3 maanden opzegtermijn. Een opzegtermijn is een minimum, meer niet.

  Consumenten kunnen op dit moment telecomcontracten per maand opzeggen na het eerste jaar, maar dat geldt niet voor domeinnamen.

 22. Beste Arnoud,

  Na een zoektocht over sportscholen en contractverlengingen kwam ik op deze pagina uit.

  Ik ben gisteren (na 3 jaar lid te zijn geweest) langs geweest bij mijn sportschool om het contract op te zeggen. Dit is al 3 jaar lang stilzwijgend verlengd en ook deze keer was dit gebeurd. Volgens de aanwezige medewerkster was ik ??n maand te laat met opzeggen.

  De reden waarom ik ging opzeggen is echter dat ik ga emigreren naar het buitenland, terwijl dit ??n of twee maanden geleden nog niet aan de orde was. Ik zal dus ook nooit meer in de buurt komen van deze sportschool en dus nooit meer gebruik kunnen maken van hun diensten. De vrouw zei dat dit niet haar probleem was en het mijn eigen verantwoordelijkheid is om op tijd op te zeggen.

  Nu heeft ze natuurlijk gelijk op deze punten, maar redelijkerwijs zou je toch een andere houding verwachten van bedrijven die het vaak moeten hebben van promotie door haar (ex)klanten. Daarnaast gaat het gewoon om ???600 die ik anders kwijt ben zonder er iets voor terug te krijgen. Ik vraag mij echter af of er niet spraken is van bijzondere omstandigheden wanneer ik naar het buitenland ga verhuizen, weet jij hier misschien meer over?

  Mijn vriendin (waar ik mee ga samenwonen in het buitenland) heeft destijds ook een 3 maanden oud abonnement bij een ander fitnesscentrum opgezegd en hier werd toen totaal niet moeilijk over gedaan en haar werd toen verteld dat er bijzondere omstandigheden gelden wanneer iemand naar het buitenland verhuist.

  Alvast bedankt.

 23. Jean, ik ben bang dat dit vooral een kwestie van coulance is. Er is geen rechtsregel die zegt dat als jij naar het buitenland gaat, je van je contracten af kunt. Dat is jouw keuze en dus jouw risico volgens de wet. Het enige wat je kunt doen, is een beroep doen op hun redelijkheid. Misschien staat er in de algemene voorwaarden iets over bijzondere omstandigheden die reden voor tussentijdse opzegging zijn.

  In de wet staat alleen dat als het absoluut onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:248 BW) dat je aan het contract gehouden wordt, je er vanaf mag tussentijds. Maar dat zou pas opgaan bij evidente zaken als dat je aangerand bent door een trainer en daarom er nooit meer wilt komen.

 24. Hoi Jean,

  Zelf ben ik ook werkzaam op een sportschool en verbaas me over de houding van jouw sportschool, bij ons is het zo geregeld als je gaat verhuizen buiten de regio en je neemt een kopie van je huur – of koopovereenkomst mee is jouw overeenkomst direct op te zeggen omdat je kan aan tonen dat je geen gebruik meer kan maken van de aangeboden diensten, dit is ook zo als je bijv. je been breekt dat je aan de hand van een medische verklaring je abonnement op dat moment op een medische stop kan zetten.

  Je zou even de overeenkomst moeten lezen of hierover niks vermeld staat.

  succes

 25. Beste Arnoud en Wendy, bedankt voor de antwoorden.

  Er staat in de overeenkomst (helaas) niets over opschorten van het contract bij verhuizen, wel staat er het volgende:

  a. U kunt opschorten indien u gedurende maximaal 1 maand minder tijd heeft door verhuizing, ziekte, blessures, examens of wanneer u gewoon een tijd lang andere prioriteiten heeft. Bij zwangerschap of ziektes/ blessures die langer duren dan 1 maand, wordt uw abonnement opgeschort voor een door u aangegeven periode (onder overlegging van een offici?le verklaring van een erkend arts)! U bent zelf verantwoordelijk voor het opschorten. Verwerking met terugwerkende kracht is niet mogelijk! Opschorten kan maximaal een keer per jaar. b. Opschorten kost ??? 7,50 per maand behalve bij overlegging van een offici?le verklaring van een erkend arts.

  Wat er eigenlijk op neer komt dat ik wel ??n maand een gereduceerd bedrag zou kunnen betalen van ???7,50, maar de overige 11 maanden gewoon het volle bedrag moet worden betaald. Vreemde gang van zaken, zo zie je maar weer dat (sommige) mensen/bedrijven poeslief kunnen zijn, totdat ze merken dat ze niets meer aan je kunnen verdienen.

 26. Hoi Arnoud,

  Dit is vastgelegd in de overeenkomst van het abonnement, tevens hanteren wij ondanks dat het nog niet definitief is al een opzegtermijn van 3 maanden bij het opzeggen van een jaarovereenkomst na een jaar, eerste jaar is vast daarna is opzegtermijn 3 maanden, dit ook met het oog op het wetsvoorstel.

 27. Hallo, Ik heb even een vraagje: In november 2009 werd ik telefonisch benaderd door Hotel Piccolo of ik lid wilde worden. Ik zou dan een soort van pasje krijgen waarmee ik in restaurants en hotels bepaalde korting zou krijgen. Het lidmaatschap was voor 3 maanden en bovendien gratis, het koste mij alleen een aantal NEX-punten (via neckermann) na die 3 maanden, zou het abonnement automatisch stoppen! Afgelopen maart kreeg ik van Hotel Piccolo een acceptgiro dat het abonnement automatisch was verlengd tot 01-03-2011. Daarna heb ik nog een aanmaning ontvangen dat als ik niet zou betalen, ze de vordering uit handen zouden geven aan Interim Justitia. Ik heb nooit iets van hun ontvangen, heb ook nooit iets ondertekend. Mag dit zomaar? En hoe kan ik een eventuele vordering voorkomen?

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS