Mag ik MS Office retourneren omdat Outlook er niet bij zit?

microsoft-outlook-mailEen lezer vroeg me:

Ik heb een download gekocht van Microsoft Office in de “Home and student” editie. Na installatie ontdekte ik dat Outlook geen deel is van deze editie. Heel vervelend, want hier was ik juist op uit. De (zakelijke) verkoper zegt nu dat ik me beter had moeten inlezen en geen geld terug mag vragen. Hoe zit dat juridisch!

Wanneer je als consument niet tevreden bent over een aankoop, heb je twee routes om deze ongedaan te maken. De eerste is je beroepen op wat vroeger de Wet koop op afstand heet: binnen 14 dagen na ontvangst van het product mag je iedere online aankoop ongedaan maken. Bij de tweede annuleer je de koop wegens wanprestatie, dwaling of een dergelijke grond.

Een download van een stuk software is ook een aankoop in de zin van de consumentenwetgeving. Daar geldt dus ook gewoon die 14-dagenregel, hoewel die begint bij de dag waarop je deze kocht en niet de dag van download (art. 6:230o lid 1 sub c BW).

Bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (juridisch voor: “downloads”) geldt een uitzondering op de regel dat alles retour mag. Downloads mag je niet retourneren als

de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Dit betekent dus dat er in het aankoopproces een aanvinkvakje of iets dergelijks moet zijn geweest dat zegt “Ik doe uitdrukkelijk afstand van mijn annuleringsrecht”. Als je dat hebt aangevinkt, dan mag je niet meer annuleren op grond van de wet.

De tweede mogelijkheid is dat je kort gezegd je erop beroept dat je niet hebt gekregen wat je mocht verwachten. Juridisch heet dat nonconformiteit (niet voldoen aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen) en je moet dan de verkoper de gelegenheid geven de fout te herstellen of het product te vervangen. Lukt dat niet, dan mag je de koop annuleren en moet je je geld terugkrijgen. Ook bij downloads.

Naast nonconformiteit is er ook de grond van dwaling (art. 6:228 BW). Hierbij zeg je, ik ben verkeerd voorgelicht of de winkel heeft me dit niet verteld terwijl dat wel had gemoeten. De grens tussen nonconformiteit en dwaling is erg dun, en in de praktijk komt de analyse eigenlijk altijd op dezelfde neer bij een consumentenkoop: wat is er gezegd over dit punt, wat moet je gewoon weten als consument, wat had er gezegd moeten zijn en hoe belangrijk is dat punt voor de aanschaf? Een triviale omissie zal geen reden zijn om de koop te annuleren, een valse mededeling over iets essentieels wel. En de rest is een grijs gebied.

Hier komt de vraag neer op: had je als consumentkoper moeten weten dat Outlook wel of niet bij die Home and student-editie zit. Dat bleek voor mij een moeilijkere dan gedacht, want het hangt af van de versie van Office die je koopt, als ik het goed zie. De helpteksten van Microsoft-zelf verschillen ook per versie en soms zelfs per taal. Ik zou daarom zeggen, dat moet gewoon op de productpagina staan.

(Maar wat nu als er wél staat wat er wel bij zit, maar niet wat er niet bij zit? Zien mensen Outlook als een accessoire, waar je vanuit mag gaan dat het meegeleverd wordt?)

Arnoud

Is sjoemelsoftware in je Volkswagen reden om hem te retourneren?

volkswagen-defeat-sjoemelsoftwareVolkswagen gaat de elf miljoen dieselauto’s die zijn uitgerust met software die de uitstoot kan manipuleren van nieuwe software voorzien, las ik bij Nu.nl. De sjoemelsoftware was ontworpen om de auto’s door emissietests te laten komen, maar de daadwerkelijke prestaties op de weg vielen heel anders uit. De software-update zal deze software verwijderen, maar wat het betekent voor de prestaties van de auto, is nog maar de vraag. En als die tegen blijken te vallen, wat dan?

Wat de softwarepatch precies gaat doen, kan ik nog niet ontdekken. Wat ik lees bij Vox is dat

the NOx emission controls likely degraded the cars’ performance when they were switched on — the engines ran hotter, wore out more quickly, and got poorer mileage. Some experts have suggested that the emission controls may have affected the cars’ torque and acceleration, making them less fun to drive. (Indeed, some individual car owners have been known to disable their cars’ emission controls to boost performance, though this is against the law.)

Dan kun je natuurlijk wel met een update die emissiecontrole permanent aanzetten, maar dan krijg je dus permanent een verslechterde performance. Wellicht dat Volkswagen dat kan oplossen, maar als ze dat konden, dan was er helemaal geen patch nodig lijkt me?

Goed, laten we even aannemen dat Volkswagen een patch uitbrengt die enkel de compliance met wetgeving verzorgt. De auto voldoet aan de emissie-eisen, alleen rijdt hij nu een significant stuk minder prettig. Wat kun je dan?

Je kunt dit juridisch dan over twee banden spelen. Allereerst kun je zeggen: deze auto voldoet niet aan de gewekte verwachtingen (conformiteit), hij doet niet (meer) wat mij is beloofd. De Volkswagen-verkoper moet dat dan herstellen of je een vervangende auto geven. Een lastig punt is dan, kun je hardmaken dat die verwachtingen gewekt zijn? Is er gesproken over de emissie, was dat een relevante factor?

Als VW erin slaagt het gebrek te herstellen (voortschrijdend inzicht, slimme nieuwe algoritmes) dan gaat de conformiteits-route niet meer op. De auto is dan immers hersteld tot wat je mocht verwachten.

Een andere band is dat je zegt: ik ben onjuist voorgelicht en/of Volkswagen heeft dit ten onrechte verzwegen. Je beroept je dan op dwaling, en dat is een grond om de overeenkomst te vernietigen oftewel ongedaan te maken. Het lijkt me iets makkelijker te bewijzen, want het is vrij duidelijk dat VW dit wist én dat je als wederpartij dit had willen weten. Wel zit je ook hier met de vraag hoe belangrijk die emissie is. Het moet namelijk gaan om een ‘wezenlijk kenmerk’, je kunt niet bij een irrelevant dingetje dwaling claimen.

Verder, als je je op dwaling beroept dan maak je de aanschaf ongedaan. Je kunt geen herstel of vervanging eisen, je kunt alleen je geld terug vragen. Bij een lease-auto is dat nog relatief complex te bepalen, want in die prijs zit meer dan alleen een vergoeding voor de auto.

Ongetwijfeld gaat iemand hier een zaak van maken en ik zou zeer benieuwd zijn wat daar uit komt.

Arnoud

Een contract opzeggen bij te veel kleurenprints, mag dat?

color-kleur-print.pngWat een merkwaardige rechtszaak. Een hardwareleverancier had de opdracht gewonnen om aan een stichting printers te leveren met een onderhoudscontract. De stichting bleek veel meer in kleur te printen dan de leveranchier had verwacht, dus die zegt het contract op. Maar daar komt hij – blijkens het vonnis – niet mee weg. Zoals ITenRecht het zegt, de leverancier wringt zich in duizenden bochten om van het contract af te komen, waarbij allerlei beëindigingsgronden door elkaar heen worden gebruikt.

Het belangrijkste argument voor de leverancier was dwaling. Als je een overeenkomst sluit en daarbij ergens van uitgaat dat onjuist blijkt te zijn, dan kun je soms de overeenkomst vernietigen (art. 6:228 BW). Wel moet er dan sprake zijn van een mededeling van de klant waar de leverancier op af mocht gaan, of op een zwijgen van de klant terwijl die juist iets had moeten zeggen.

De rechter noemt het feit dat de klant meer in kleur print dan de leverancier verwacht, terecht echter het normale ondernemersrisico. Anders gezegd: moet je maar niet dezelfde prijs voor kleur noemen als voor zwartwit.

Verder is er nog de algemene regel dat je als opdrachtnemer mag opzeggen vanwege gewichtige redenen (art. 7:408 BW). Een vertrouwensbreuk zou zo’n reden kunnen zijn, net zoals het feit dat de opdrachtnemer ineens aan de andere kant van het land gaat zitten. Dat je verlies maakt is écht geen gewichtige reden.

Alles bij elkaar komt het dus neer op niet meer dan “ik maak verlies, ik wil niet meer verder” en daar maakt de rechter terecht gehakt van. Contract is contract, en deze leverancier krijgt dan ook 7000 euro schadevergoeding voor de kiezen.

Arnoud