Mininova moet filteren en forums moeten uitkijken

mininova-logo-categories.pngJa, Mininova heeft een probleem. De torrentzoekmachine moet binnen drie maanden haar databank schonen. Als er “gegronde twijfel” bestaat bij bepaalde torrents, moeten die eraf – en volgens TNO/BREIN-onderzoek zou dat 80 à 90% van de inhoud van Mininova zijn. Dat vonniste de Utrechtse rechter gisteren in de bodemprocedure die stichting BREIN vorig jaar had aangespannen. Het vonnis bevat een paar opmerkelijke wendingen die ook elders door kunnen werken (nee, niet FTD).

Allereerst stelt de rechter vast dat Mininova geen auteursrechten schendt door torrents aan te bieden. Dat zijn immers slechts links om een download te starten, en dat is wezenlijk iets anders dan het zelf doorgeven van de betreffende werken. Oftewel: hyperlinken is geen openbaar maken – daar zullen BREIN’s buren van de BUMA blij mee zijn. Bijkomstig voordeel voor Mininova is dat zij nu geen volledige proceskostenvergoeding hoeft te betalen, want dat is de regel bij inbreukzaken. Omdat ze alleen op onrechtmatige daad onderuit gaat, geldt het gewone tarief.

Maar vervolgens wordt het verweer van Mininova verworpen dat zij een tussenpersoon is in de zin van artikel 6:196c BW en daarmee niet aansprakelijk voor wat haar gebruikers uploaden. Mininova vult de site immers niet zelf met torrents: dat doen gebruikers. Mininova categoriseert en modereert, net zoals menig forum of blog. En daarmee heeft ze bemoeienis met de inhoud, inderdaad dus net zoals menig forum of blog. De zorgwekkende trend waarover ik laatst in Tijdschrift voor Internetrecht publiceerde zet dus door: reken dus niet op uw notice & takedown procedure tenzij u 4chan of puur passieve hoster bent.

En omdat Mininova dus ten volle aansprakelijk wordt gehouden voor wat haar gebruikers uploaden, gaat ze onderuit omdat volgens door TNO en BREIN uitgevoerd onderzoek 80 à 90% van de torrents op de site verwijzen naar illegaal aanbod. Mininova levert namelijk “welbewust een actieve bijdrage aan de verspreiding en ontsluiting van auteursrechtelijk beschermd materiaal.” En

Door deze handelwijze worden de gebruikers beter in staat gesteld om bestanden met auteursrechtelijk beschermd materiaal met elkaar te delen.

Dit alles acht de rechtbank onrechtmatig, omdat het in strijd is met de ongeschreven “maatschappelijke zorgvuldigheid” die mensen jegens elkaar in acht moeten nemen. Vandaar dat de rechtbank Mininova verplicht tot het nemen van maatregelen. Tijdens de zitting gaf dat al de nodige discussie: moet BREIN gaan vinken of moet Mininova gaan filteren? Het laatste, want het zou te duur zijn om BREIN te laten vinken en bovendien is uiteindelijk Mininova onzorgvuldig bezig volgens de rechtbank.

Mininova moet dus alle torrents gaan filteren en ervoor zorgen dat alles dat riekt naar “commercieel vervaardigde” audio en video er gewoon niet meer doorkomt. Immers, het “is algemeen bekend dat op commercieel vervaardigde films, games, muziek en tv-series auteursrechten rusten, en dat die werken slechts bij uitzondering rechtenvrij zijn.” Het filter moet torrents naar dergelijk materiaal gaan tegenhouden, waarbij het criterium wordt dat er “gegronde twijfel” bestaat over de legaliteit van dat materiaal.

En zoals ik al voorspelde komt het stuk over false positives hier terug: het is niet erg dat Mininova dan af en toe een legale film weggooit, want die kunnen zo worden teruggezet. De rechtbank suggereert zelfs een “notice and put back” procedure waarmee plaatsers bezwaar kunnen maken tegen een onterechte verwijdering.

Mininova heeft al aangekondigd in hoger beroep te willen gaan, en ik hoop van harte dat ze dat ook werkelijk doorzetten. Ik vind het erg zorgelijk dat de bescherming van tussenpersonen zo ver uitgekleed wordt. Het wil er bij mij gewoon niet in dat die wettelijke regeling echt alleen bedoeld zou zijn voor puur passieve partijen, want die bestaan nagenoeg niet. Als een webhoster een extremistische site verwijdert bij een klant, is hij dan ineens geen provider meer? Nee, daar moet echt een beter criterium voor geschreven worden.

Maak ik me nu trouwens zorgen over de zaak van FTD tegen BREIN? Nee, helemaal niet. FTD en Mininova bieden geheel verschillende diensten en ook nog eens ten aanzien van technisch volstrekt verschillende systemen. Mininova is een zoekmachine voor Bittorrent, FTD is een ontmoetingsplek voor Usenet-gebruikers. Bij Mininova kun je torrents (een soort hyperlinks) vinden naar legaal en illegaal aangeboden bestanden. Bij FTD tippen mensen elkaar over downloadbaar materiaal, maar dat is zonder hyperlinks.

Verder moet je bij gebruik van Bittorrent altijd zowel uploaden als downloaden, terwijl je bij Usenet niet hoeft te uploaden als je wilt downloaden. Daarmee valt Usenet binnen de wettelijke regels over de thuiskopie; je kunt dus altijd legaal downloaden van Usenet. De redenering hierboven over “gebruikers beter in staat stellen om werken met elkaar te delen” (wat auteursrechteninbreuk zou zijn) gaat daarmee niet op voor FTD. FTD komt pas in zicht als een upload al gebeurd is, en FTD verbetert daarmee niets aan het uploaden/delen van werken.

Als u overigens nog tips heeft naar aanleiding van BREIN’s eis in reconventie (PDF, 20MB!) in de FTD zaak dan hoor ik dat graag.

Arnoud

90 reacties

 1. Volgens mij heeft prof. Visser geen gelijk gekregen, hoor. Zijn standpunt is dat Mininova inbreuk pleegt op auteursrechten, omdat het technische verhaal wel leuk en aardig is, maar voor hem alleen het resultaat (er wordt massaal gekopieerd) telt.

 2. Is filteren vooraf niet in strijd met de grondwet die zegt dat namelijk iedereen recht heeft op vrije meningsuiting ? Achteraf filteren okay, maar vooraf gaat dat niet te ver ?

  Nu gaat een “stichting” (brein) bepalen wat “klanten” (gebruikers) van een “onderneming” (mininova) wel of niet mogen zeggen. Gaat straks brein ook bepalen wat we wel of niet mogen mailen ? En welke websites we wel of niet mogen bezoeken ?

  Technische problemen : moet mininova binnen 3 maanden na het aanleveren van de lijst de links verwijderen of na de uitspraak ? Zijn het de overigens de links of de torrents ? Hoe vaak wijzigt die lijst ? Wat nu als dit groeit naar 700.000 woorden ? Zit er een maximum op ? Als de lijst is gewijzigd moet hij dan binnen 3 maanden toegepast zijn ? Is die lijst openbaar ? Hoe krijg je achteraf woorden verwijdert ? Als woorden er niet meer op staan, worden berichten dan terug geplaatst ? Kan mininova ook recertificaties plaatsen ? Kan me overigens heel goed voorstellen dat er bepaalde codes komen als “veranderrobots” (Transformers) of “toveren op zweinstein deel 5” (Harry Potter deel 5). Zit je met je lijst die niks meer filtert.

  Maar goed spannende tijden op het internet.

 3. @51 Je hebt ronduit gelijk. Filteren is zeer in strijd met art 10 EVRM.

  @50/piet, prof Visser behoort niet binnen zijn expertise als advocaat op te treden voor BREIN. Visser verdedigt daarmee commerci?le belangen die indruisen tegen handhaving van het auteursrecht.

  Verder wordt er in dat ‘delen’ van bestanden alleen gedownload. Je opmerking@48 gaat niet op. Er wordt niet ge?pload, althans niet de litigieuze auteursrechtelijk beschermde werken. Degene die jij als uploader ziet, download lokaal van cd op eigen computer. De downloader aan de andere kant download van een computer op afstand.

  Omdat we het er over eens zijn dat downloaden legaal is, kan het aanzetten tot downloaden nooit illegaal zijn. Aanzetten tot iets wat legaal is, is natuurlijk nooit een onrechtmatige daad. Ook al wordt heel de wereld aangezet tot het doen van legale dingen.

 4. @52: Naar mijn mening heeft ook prof. Visser recht op vrije meningsuiting (art. 10 EVRM). Mijn punt was dat de rechter hem niet heeft gevolgd.

  In mijn bericht #48 maak ik voldoende duidelijk dat ik het heb over het aan het publiek ter download aanbieden van auteursrechtelijk beschermde bestanden. Het ligt in de rede om de persoon die aanbiedt als “uploader” aan te duiden. Ook al is het uploaden van een thuiskopie (van niet-software) ook naar mijn mening geen inbreuk, het aan een ieder ter download aanbieden is dat wel. (Dat is bovendien allerminst in strijd met de geest van thuiskopieregeling, en al helemaal niet de letter, want de aanbieder biedt ook aan aan personen die anders dan voor priv?gebruik downloaden.)

  Ik weet dat jij (als “hoofdpijn” in die andere draad) een andere mening bent toegedaan. Er is echter geen rechter of rechtsgeleerde die het met je eens is, en ook de wetgever is voldoende duidelijk geweest.

  Opgelet: dat het ter download aanbieden door de uploader illegaal is, betekent natuurlijk nog niet automatisch dat Mininova onrechtmatig handelt. Maar lees gewoon #48 goed.

  Nu kom jij natuurlijk weer met Wasserij de Zon, waar je tegen beter weten in het woordje “mede” uit wegstreept om zo jezelf gelijk te geven 🙂

 5. @53, Piet. Het ligt niet in de reden om iemand als ‘uploader’ aan te duiden indien er niks ge?pload is. Het ten download aanbieden is geen onrechtmatige daad omdat het downloaden zelf legaal is. Verder is de vrije meningsuiting van de prof beperkt omdat hij tevens het fatsoen behoort te betrachten het auteursrecht onafhankelijk van commentaar te voorzien. Ben inderdaad een andere mening toegedaan dan anderen in auteursrechtland, ik handhaaf het auteursrecht en de rest van de ‘rechtsgeleerden’ is in de war door het werk van BREIN in samenspanning met prof mr. Dirk Visser. Wat je met dat ‘mede’ in Wasserij de Zon bedoelt weet ik niet, kan me daar geen mede herinneren die ik ‘wegstreep’ om zo mezelf gelijk te geven. Jouw commentaar geeft mij gelijk, het is te hopen dat juridisch Nederland zich eindelijk eens bewust wordt hoezeer het gejoopt is door BREIN.

 6. Ik ben het wel eens dat de thuiskopieregeling een mogelijkheid geeft om de motivering van het Mininovavonnis te bekritiseren.

  Een anders aspect dat bekritiseert zou kunnen worden is m.i. de vast stelling van de schade. De rechters gaan er van uit dat alle downloaders het werk anders zouden kopen. Hierbij merken ze op dat als dit niet waar is dan toch wel een klein gedeelte het werk anders zouden kopen. Dit is echter niet bewezen en voor de schade moet m.i. ook naar de positieve effecten gekeken worden: uit onderzoek is namelijk gebleken dat een gedeelte juist meer gaat kopen. Hiermee valt of staat de onrechtmatige daad.

 7. @51:

  Nee, het recht op vrije meningsuiting is een bescherming die burgers genieten ten opzichte van de overheid. Je kunt er geen beroep op doen om andere burgers te verplichten jouw mening te verspreiden.

  (In Nederland mag de rechter wetten trouwens niet toetsen aan de grondwet, dus je zal hier naar art. 10 EVRM moeten grijpen.)

 8. @piet:

  Het ligt in de rede om de persoon die aanbiedt als ???uploader??? aan te duiden. Ook al is het uploaden van een thuiskopie (van niet-software) ook naar mijn mening geen inbreuk, het aan een ieder ter download aanbieden is dat wel.

  Aanbieder lijkt mij meer op zijn plaatst. De aanbieder richt een systeem in waarmee anderen het bestand kunnen bemachtigen. De aanbieder neemt tijdens dit proces zelf geen initiatief om het bestand te vermenigvuldigen. De uploader is dus zelfde persoon als de downloader. (Uploaden geeft slechts aan dat er bitjes upstream reizen.)

 9. Het ligt niet in de reden om iemand als ???uploader??? aan te duiden indien er niks ge?pload is.

  Wat wil je hier nu mee bereiken? Ik geef het mannetje of vrouwtje ter aanduiding slechts een label. Voor mijn part maak je er “guppie” van. De “guppie” die auteursrechtelijk beschermde bestanden aan het publiek ter download aanbiedt. Hiermee vervalt jouw bezwaar tegen het label “uploader”.

  Deze “guppie” maakt door het aanbieden inbreuk op auteursrechten. De rechtbank had zich m.i. moeten concentreren op het aanmoedigen, door Mininova, van deze “guppies”.

  Het ten download aanbieden is geen onrechtmatige daad omdat het downloaden zelf legaal is.

  Ten eerste volgt de legaliteit van het ter download aanbieden niet uit de legaliteit van het downloaden. Ten tweede is het downloaden in zijn algemeenheid niet legaal. Slechts het voor priv?gebruik downloaden is legaal (en dan alleen voor niet-software). Maar goed, dit heb ik in #53 al geschreven.

  Verder is de vrije meningsuiting van de prof beperkt omdat hij tevens het fatsoen behoort te betrachten het auteursrecht onafhankelijk van commentaar te voorzien.

  Hij zal vermoedelijk antwoorden dat ook “guppies” fatsoensnormen in acht moeten nemen.

  Wat je met dat ???mede??? in Wasserij de Zon bedoelt weet ik niet, kan me daar geen mede herinneren die ik ???wegstreep??? om zo mezelf gelijk te geven.

  Zie hier, bericht #41 en #42. De HR schrijft “dat onder openbaarmaking MEDE moet worden verstaan de uitvoering in het openbaar”. Jij maakt daarvan “Openbaarmaking is dus volgens de wetgever en de hoge raad ???uitvoeren in het openbaar???.” (hier streep je het woordje MEDE dus door), waaruit je concludeert dat wat niet “uitvoering in het openbaar” is, geen openbaarmaking is.

 10. @Alex(#57): in haar vonnis gebruikt de rechtbank de term “uploader” voor de persoon die aanbiedt. Nogmaals, het gaat maar om labels. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die consistent worden toegepast. Daarom gaf ik ook duidelijk aan wat ik met de term bedoelde. De rechtbank is hier trouwens ook heel duidelijk in, zie rov. 4.5.

  @#55: Het vaststellen van de schade is in ieder geval geen triviale aangelegenheid. Wel vraag ik me af of dit van belang is. Zodra eenmaal vaststaat dat Mininova zich onrechtmatig gedraagt jegens Brein, kan Brein een verbod vorderen. Brein (of eigenlijk de bij Brein aangesloten rechthebbenden) moet bij zo’n vordering wel “voldoende belang” hebben, maar dat hoeft m.i. niet eens een geldelijk belang te zijn.

 11. @58 Wat wil ik daar nou mee bereiken? Het gaat om feiten. In het kader van het auteursrecht iemand een uploader noemen die niet upload is een ten onrechte kwalificatie. Die termen dienen onderscheiden te worden, net als openbaar maken en verveelvoudigen.

  Het gaat niet ‘maar’ om labels. Je kan een appel geen peer noemen en dan zeggen dat het ‘maar’ om labels gaat. Je veroorzaakt verwarring. Het aanbieden van downloads is niet illegaal omdat downloaden legaal is. Daar gaat het om. Als uploaden gelijk staat aan het aanbieden van downloads, is er geen onrechtmatige daad want downloaden is legaal.

  Ten eerste volgt de legaliteit van het ter download aanbieden niet uit de legaliteit van het downloaden

  Dan moet je toch echt even opletten. De auterwet, de lexspecialis legaliseert downloaden. Dan kan het ter downloaden aanbieden niet een onrechtmatige daad zijn op grond van de ongeschreven regels van het maatschappelijk verkeer. Het gaat hier niet om een gedoogbeleid waarbij de bijzondere wet iets verbiedt wat oogluikend wordt toegestaan. Het gaat om een bijzondere wet die een handeling legaliseert, dan kan het faciliteren van die handeling op grond van ongeschreven regels nooit een onrechtmatige daad opleveren. Dat schendt aan alle kanten het rechtszekerheidsbeginsel.

  Voorbeeld: de bijzondere wet zegt door groen lopen is legaal, maar iemand helpen door groen te lopen is illegaal op grond van de ongeschreven regels van het maatschappelijk verkeer? Bij een tentamen is het antwoord: dat kan niet.

  Ten tweede is het downloaden in zijn algemeenheid niet legaal

  Downloaden in zijn algemeenheid is wel legaal omdat het typisch een handeling is die in de privesfeer plaatsvindt. Heb jij wel eens mensen commerieel zien downloaden in bijvoorbeeld een download centrum?

  Verder, wasserij de zon: Mede UITVOEREN ook VERTONEN en en al het andere waarbij aan de natuurlijke betekenis van openbaar maken voldaan is. Aanbieden van downloads past daar niet in omdat bij het aanbieden van downloads de inhoud niet kenbaar is en omdat downloaden legaal is.

  Openbaarheid impliceert kennisnemen van de inhoud. Niet kunnen kennisnemen, maar het pure, rauwe, zuivere, kennisnemen. De inhoud van een werk dient ‘ontsloten’ te zijn om van openbaar making te kunnen spreken. Aanbieden van downloads ontsluit geen werk, dus er is geen openbaar making. Heel dom rechtlijning, dat is meestal zo met juridisch dingen, die zijn dom rechtlijnig zodat iedereen het snappen kan er er geen eindeloze verwarring is over wat wel of niet mag.

  Openbaar maken vereist dat (bijvoorbeeld) een liedje van computerbestand door de luidsprekers via je oren in je hoofd zit en niet dat je naar een lijst bestanden kijkt waar niks aan af te zien is.

  @55 zo is het maar net. Op de laatste zin van je commentaar na. Daar valt of staat de onrechtmatigheid niet mee.

 12. @60:

  Het aanbieden van downloads is niet illegaal omdat downloaden legaal is.
  En dat is dus onzin, zie mijn eerdere berichten.

  Ik heb niet de behoefte om hier verder op in te gaan. Zoals je zelf ook lijkt te hebben toegegeven is heel juridisch en wetgevend Nederland een andere mening toegedaan. Meegaan in jouw fantasie dient geen enkel nuttig doel.

 13. Piet,

  Mininova is veroordeeld tot een onrechtmatige daad, niet omdat ze inbreuk maken op een recht, niet omdat ze in strijd handelen met een wettelijke plicht niet naleven, maar omdat het naar ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt om links te verwijderen naar aanbod dat onrechtmatig wordt aangeboden maar desondanks legaal gebruikt kan worden voor een thuiskopie. Als daar geen schade bij komt kijken dan vind ik erg dun.

  Stel dat de ander aan dit nalaten enkel voordeel zou behalen? Zou er dan bij zo iets nog spraken kunnen zijn van een onrechtmatige daad? (“Hou er mee op: zij maken winst?!”)

  @Jeroen,

  De legaliteit volgt uit de wetgeving. De auteurswet legaliseert de thuiskopie, wat iets anders is dan downloaden. Downloaden gebeurt niet per definitie voor eigen oefening, studie of gebruik. En uit het feit X legaal is volgt niet dat Y ook legaal is. Het aanbieden van werken kan en is in de wet verboden.

 14. Zoals je zelf ook lijkt te hebben toegegeven is heel juridisch en wetgevend Nederland een andere mening toegedaan. Meegaan in jouw fantasie dient geen enkel nuttig doel.

  Durf mijn opvatting te verdedigen ten overstaan van collectief auteursrechtelijk Nederland. Had het graag ter toets aan de hoge raad voorgelegd. Durf te wedden dat op basis van mijn standpunt een business model te ontwikkelen is waar auteursrechtelijk naar tevredenheid mee verdiend worden kan zonder dat iedereen panisch hoeft te zijn van BREIN. Het deugt niet wat BREIN doet. De rechtspraak trapt er in en binnen de juridische beroepsgroep is men kennelijk te collegiaal om collega Dirk Visser cum suis deugdelijk de maat te nemen in de literatuur.

  BREIN houdt me al jaren bezig. Keer op keer hopend dat juristen dat uploaden en downloaden onder de knie krijgen. Alberdingk Thijm van Solv noemde dat in der tijd ‘dedain van de rechtspraak voor internet’. Het is dwalen wat de rechtspraak doet, aan alle kanten over de aard en omvang van het auteursrecht in het algemeen en dat van BREIN in het bijzonder.

  De muzikant verdiende vroeger nooit iets en kan nu middels een vordering van BREIN internet plat leggen. Dat is geen verhouding. Het is (mede daarom) ondeugdelijke rechtspraak die BREIN verworven heeft. Het dient een andere kant op te gaan met het auteursrecht. Het is niet te hopen dat de BREIN gekte tot en met in de hoge raad doordringt, dan kunnen we allemaal wel inpakken met onze computers en/of pen en papier.

  @62/Alex

  thuiskopie = legaal thuiskopie = downloaden downloaden = legaal

  Downloaden gebeurt vrijwel zeker in de meeste gevallen voor eigen oefening, studie of gebruik. Er zijn ook mensen die er CD’s mee branden om te verkopen. Die mensen dienen daarvoor af te dragen. In het algemeen een mindere vergoeding dan BREIN steevast vordert wanneer het op schadevergoedingen aankomt.

  Auteursrecht is exploitatie technisch uitgeput als een werk op internet verschijnt. Recht van eerste openbaarmaking is sterk en het recht op vergoeding bij verbreken van elektronische beveiligingen bij bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken.

  Voorts: laat mij zien in de wet aub dat het hebben van een open directory met priv? gekopieerde bestanden een wederrechtelijkheid is.

 15. @Alex(#62): Je hebt gelijk dat de rechter bij zijn conclusie in 4.49 dat Mininova onrechtmatig handelt, de in 4.48 aannemelijk geworden schade betrekt. Dus als je 4.48 onderuit haalt, zou dat logischerwijze van invloed kunnen zijn op het onrechtmatigheidsoordeel.

  In het algemeen kan iets onrechtmatig zijn zonder (financi?le) schade aan te richten, en in rov. 4.47 lijkt de rechter ook al bijna te zeggen dat Mininova onrechtmatig handelt, maar hij schrijft het daar inderdaad nog niet.

 16. @Jeroen reeds gedaan in #43.

  @Pieter: Ja bijvoorbeeld wanneer je inbreuk pleegt op een recht van een ander of wanneer je in doen of nalaten strijd handelt met een wettelijk voorschrift. Echter wanneer het hof op gronden van het ongeschreven recht tot een dergelijk oordeel komt dan het mij dat schade centraal staat. Anders gaat dit te veel in de richting van willekeur.

  Terwijl ik dit schrijf ben ik 4.48 iets anders gaan lezen. M.i. zegt het nu dat een vermoeden van schade voldoende is, en het hof lijkt “redelijkerwijs aannemelijk” of misschien zelfs “mogelijk” daarbij als criterium te hanteren. Wellicht zou gegronde twijfel beter op zijn plaats zijn als criterium, maar goed dat is iets voor in hoger beroep.

 17. @Alex: Gevaarzetting levert geen schade op zolang het gevaar zich niet heeft voorgedaan. Toch kan het onrechtmatig zijn (en dan vaak wegens strijd met het ongeschreven recht) om een gevaarlijke situatie in het leven te roepen, en kan de rechter in zo’n situatie een verbod uitvaardigen.

  Dus kans op schade kan al voldoende zijn. Verder hoeft schade ook geen financi?le schade te zijn. De eiser kan ook in een niet-financieel belang worden geschaad. Bijvoorbeeld het belang genoemd in 4.47, laatste zin.

  Het zou trouwens ook vreemd zijn als iets pas onrechtmatig wordt wanneer er schade door is veroorzaakt. Het is andersom: als een bepaalde gedraging onrechtmatig is, dan is de persoon die die gedraging verricht aansprakelijk voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Als een bepaalde gedraging rechtmatig is, dan is de persoon die die gedraging verricht niet aansprakelijk voor de schade die die rechtmatige gedraging veroorzaakt. Dus je moet niet kijken naar de daadwerkelijke schade, maar naar de kans op schade en de te verwachten omvang van de schade.

 18. @ 65/Alex

  Dat heb je niet.

  Zal de vraag anders formuleren. Waar in de wet staat dat het verboden is een open directory te hebben voor eigen oefening, studie of gebruik?

  Vind het wel handig zo’n torent. Heb ik altijd waar ik ook ben m’n bestanden bij de hand. Hoef ik niks mee te nemen. Ik geneer me niet voor de bestanden die ik voor prive gebruik op mijn computer heb staan. Zie het niet als mijn ‘verplichting’ om mijn directories ontoegangkelijk te maken. Onhandig ook. Moet ik gaan filteren op de soort bestanden. Het ene bestand mag wel in de open directory voor prive gebruik, de ander niet. Heel verwarrend allemaal.

  Bovendien is mijn open directory voor prive gebruik, ex art 10 lid 3 Aw als zelfstandig werk beschermd.

 19. Paar puntjes tav bovenstaande: Thuiskopie regeling geldt niet voor software (waarvan de verspreiding ook door Mininova wordt gefaciliteert)

  Veroordeling op basis van een onrechtmatige daad kan alleen dan als er daadwerkelijk sprake is van schade. Geen schade, dan geen onrechtmatige daad veroordeling.

 20. @68 Voor software geldt dat er een reservekopie gemaakt worden mag. Dus dat maakt voor de verdere rest geen verschil.

  Artikel 45k: Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12?, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk, die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is.

  In het kader van artikel 45m Aw mogen er ook kopieen gemaakt worden van ‘computerprogramma’s’.

  Wat die schade betreft is het maar de vraag of BREIN of diens leden schade lijdt. Daar is geen steekhoudend bewijs voor geleverd. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat de leden van BREIN voldoende gecompenseerd zijn.

 21. @jdk.lawyers.nl (69) 45m Aw ziet niet op ondersteuning van uw stelling dat software gekopieerd mag worden. Dit artikel ziet op de interoperabiliteit van een programma. Bijvoorbeeld omdat de maker geen ondersteuning biedt. “indien deze handelingen onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma met andere computerprogramma???s tot stand te brengen…”

 22. @71 Ziet wel op mijn stelling dat er gekopieerd worden kan en mag. Het doel daarbij is wat jij zegt. Daarom wil ik ook graag een kopie beschikbaar hebben via mijn open directory. Kan ik elders m’n laptop interoperabel houden.

  Vroeger zette iedereen gewoon de fiets op straat zonder slot. Deuren waren niet afgesloten. Melkboer ging achterom, niemand dacht aan alles op slot doen.

  Open = legaal. Dat anderen uit die directories bestanden downloaden is hun verantwoordelijkheid, niet de mijne. Derden die het publiek aanspoort uit een opendirectory legale prive kopieen te maken doet niks illegaals want oproepen tot een legale handeling kan geen illegaliteit opleveren. Voorts veroorzaakt gros van de software van leveranciers in de commerciele sector meer schade aan de wereld economie dan dat de wereldgemeenschap schade door auteursrechtelijke inbreuken veroorzaakt.

  Nu we het toch over software en IE hebben: Heeft iedereen zich wel eens afgevraagd hoeveel microsoft (lid van BREIN, eiser bij Mininova & the Pirate Bay) licenties er gekocht zijn in het leven per computergebruiker? Bij elke computer die u koopt zit 100 euro microsoft belating terwijl u thuis al windows heeft. Microsoft claimt auteursrecht op diens werk, terwijl evident is dat de computerprogramma’s van microsoft, althans een groot deel, oorspronkelijkheid ontbeert en dat microsoft concepten uit de opensource jat om voorzichzelf merk of auteursrechtelijk te beschermen. Windows bijvoorbeeld is helemaal geen deugdelijk merk voor software. Het woord bestond al in de open/close/source voordat Bill Gates het registreerde. Digitale Vensters is wat Microsoft verkoopt, dan heeft Windows als merk voor software natuurlijk geen onderscheidend vermogen. Een beroep op inburgering komt het merk niet toe omdat de merkregistratie als te kwadetrouw kan worden opgevat.

  Het Engelse woord ‘Windows’ betekent ‘vensters’. Vensters zijn ??n van de vier onderdelen van het WIMP-interfaceconcept (Window, Icon, Menu, Pointing device) oorspronkelijk gedefinieerd aan het Xerox PARC begin jaren 80 (bron:wikipedia)

  Het is best boeiend uit te pluizen hoe BREIN precies in elkaar steekt. Hoe licentie voorwaarden zijn. Wie wel en wie geen auteursrechten bezitten. De (algemene) verboden en bevelen die BREIN toegewezen krijgt zijn in strijd met alles waar het auteursrecht voor staat.

 23. Voor software geldt dat er een reservekopie gemaakt worden mag. Dus dat maakt voor de verdere rest geen verschil.

  Dat maakt juridisch juist heel veel verschil want dan moet je een originele licentie bezitten. Je mag dus geen reservekopie maken van iets wat je niet hebt.

  Bovendien is recht op een reserve kopie beperkt tot een functionele noodzaak daarvoor.

 24. @73 Sorry Arnoud, snap dat het wellicht ongebruikelijk overkomt, maar het lijkt relevant om aan de orde te stellen gezien de druk die BREIN op het collectief legt. Het is van belang de ware aard van de eisers in deze aan het licht te brengen. BREIN is niet zomaar een partij. Er zitten haken en ogen aan diens vorderingen. Des te dieper in de materie gedoken des te ‘bizarder’ het feitelijk wordt. BREIN ‘ontmaskeren’ is nodig anders blijven we met de hoofdpijn van die organisatie zitten. De p2p wordt door BREIN collectief als piraterij bestempeld. Kijkend naar de feiten vraag ik mij af wie de echte piraat is.

  @74 Maakt juridisch geen verschil. Het is functioneel noodzakelijk een legale kopie in mijn open directory te hebben. Voor wie downloadt maakt het overigens niet uit of de kopie legaal is. Kopie = kopie. Of het nu een kopie is op grond van art 16 ev of op grond van art 45 ev, maakt voor het zijn van kopie niet uit.

 25. @75: discussies over de sterkte van het merk Windows zijn off-topic bij een bespreking van een vonnis over een torrentzoekmachine. Als je BREIN wilt ‘ontmaskeren’ dan post je daarover op je eigen blog of je wacht tot ik daar een post over doe.

  @74: inderdaad, dat recht is vele malen beperkter. En in de ene rechtszaak die erover werd gevoerd, vond de rechter dat je niet mocht backuppen als de fabrikant aanbood een nieuwe ROM met de game erop toe te sturen.

 26. @76 Arnoud, wanneer de vonnissen over de torrentzoekmachines grondig besproken dienen te worden, is het van belang een volledig beeld te hebben van alle aspecten van de zaken. Er gaat wat uit van de gedragingen van ‘auteursrechthebbende’-leden van BREIN, zoals de leverancier van Windows. Heb het nadrukkelijk over corruptie. Bedoel daar expliciet economische delicten mee. Voor mij is het duidelijk dat de gronden voor de vorderingen van BREIN zwak tot zeer zwak zijn. Aan alle kanten blijft er niks over van de BREIN-rechtspraak. Hoe het ook gewend of gekeerd wordt, BREIN krijgt veel meer toegewezen dan waar het feitelijk recht op heeft. Dat is ten gevolge van zwendel. Die zwendel zit tot in de pori?n van de leden van BREIN. Het voorbeeld van dat merk laat dat zien. Het is geavanceerde auteursrechten fraude. BREIN komt op voor leden die geen auteursrechten bezitten op bestanden die via torentzoekmachines verwerkt worden. Dat torrentzoekmachienes ?berhaupt een topic zijn….

  Het is in relatie tot BREIN niet verkeerd nadrukkelijk naar art 45 te kijken, en de daaruit voortvloeiende beperkte rechten voor consumenten af te zetten tegen de geleverde kwaliteit. Er hoeft inderdaad niet over de zwakte van het merk Windows gedacht te worden, in het kader van Mininova kan volstaan worden met de opmerking dat de digitale geschriften van Microsoft dermate generiek zijn dat ze de noodzakelijke nieuwheid en/of oorspronkelijkheid missen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Dat hele artikel 45 is niet van toepassing op software van Microsoft omdat die software wegens gebrek aan originaliteit geen auteursrechten toekomt. Bovendien zijn de broncodes van Microsoft geheim/beschermd, dus er is geen bewijs dat de werken van Microsoft nieuw en oorspronkelijk zijn. Elk lid van BREIN dient apart onder de loep genomen te worden om te onderzoeken in welke mate het aanspraak maken kan op auteursrechten in relatie tot de torrentzoekmachines. De kans dat de leden van BREIN nauwelijks een rechtmatige auteursrechten claim kunnen doen laten gelden in de Mininova zaak is groot tot zeer groot. Er zal een enkele inbreuk te ontdekken zijn, maar de partijen die deze inbreuk zouden plegen zijn door BREIN niet gedagvaard.

  Een nader gedetailleerd onderzoek naar de deugdelijkheid van de vorderingen van BREIN is gewenst. BREIN maakt het auteursrecht stuk. Het roept verdenkingen van corruptie op de leden af. Tim Kuik neemt de maakt de verkeerde keuzes. Hij pakt inbreuken van auteursrecht voor de leden van BREIN op een onverstandige wijze aan. PR-technisch heel onhandig voor BUMA/STEMRA bijvoorbeeld. Er is wel een claim te formuleren voor BUMA/STEMRA. Het is evenwel een andere claim dan door BREIN geformuleerd. En die claim dient ook tegen andere partijen dan Mininova ingesteld te worden. BUMA/STEMRA meent een claim op het collectief te hebben omdat het collectief zo graag ongebreideld zonder zorgen kopi?ren wil. De eventueel bijpassende vordering van BUMA/STEMRA hoort net als de thuiskopieerregeling bij de Staat neergelegd te worden. De Kroon is bevoegd maatregelen te nemen, de kroon is derhalve de eerst aangewezene voor BREIN om tot te richten. Daarna de wetgever.

  Dan nog dit: BUMA/STEMRA is ‘eigen recht’ organisatie. Naar de aard kan die diens handhavingstaken niet vermengen met commerci?le belangen van detailhandel, distributie en/of productie. Intellectuele eigendomsrecht politiek gezien onhandig van BUMA/STEMRA om bij BREIN betrokken te zijn. Handhaving zoals dat ging voordat BREIN betrokken was, verliep meer proportioneel.

  • jdk.laywer.nl zei:
   @74 Maakt juridisch geen verschil.

  Ik begrijp niet waarom jij op je site (die je hier blijkbaar wenst te promoten) suggereert juridisch advies te geven. Zelfs een leek als ik kan het gigantische verschil direct zien tussen de juridische situaties van het downloaden van bijvoorbeeld muziek tov van het downloaden van software.

  Je lijkt je opinie belangrijker te vinden dan de wet en dat lijkt me een slechte basis voor juridisch advies.

 27. @hAl(#68):

  Thuiskopie regeling geldt niet voor software (waarvan de verspreiding ook door Mininova wordt gefaciliteert)
  Klopt, maar het is wat vermoeiend om dat er iedere keer weer bij te zetten 😉

  Het is zeker relevant, maar de rechtbank gaat op dit punt geloof ik niet in (slaat zelfs helemaal geen acht op de thuiskopieregeling).

  Veroordeling op basis van een onrechtmatige daad kan alleen dan als er daadwerkelijk sprake is van schade. Geen schade, dan geen onrechtmatige daad veroordeling.

  Wat bedoel je met “veroordeling”? Voor een verklaring voor recht dat iemand onrechtmatig handelt hoeft volgens mij niet vast te staan dat er daadwerkelijk schade is veroorzaakt. Voor een verbod of een gebod is dit ook niet nodig. Alleen voor een schadevergoeding is (uiteraard) schade nodig. In Brein/Mininova heeft de rechter geen schadevergoeding toegewezen.

  Eigenlijk vraag ik me af wat art. 6:196c lid 4 BW er in deze zaak nu helemaal toe doet, gelet op art. 6:196c lid 5 BW. (Misschien zie ik iets over het hoofd waardoor de bescherming van lid 4 wel zou helpen?)

 28. @Piet

  De thuiskopie regeling geldt niet voor software. Dat is waar. Maar dat is niet van belang in de Mininova zaak want de thuiskopieerregeling gaat over CD/DVS’s

  Mininova gaat over torentzoekmachines. Daar geldt de thuiskopieerregeling uberhaupt niet. Verder is er voor de downloader geen wezenlijk verschil tussen art 16 en 45 Aw.

  Wie software kopieert op DVD/CD hoeft daar niet apart voor te betalen. Wie (thuis) muziek kopieert op CD/DVD draagt daar de thuiskopieervergoeding voor af. Wie software op een CD/DVD kopieert kopieert bestanden op een CD/DVD waar thuiskopieergelden over afgedragen zijn zonder dat dit gepaard gaat met een belaste handeling. BREIN en diens leden ontvangen derhalve thuiskopieervergoedingen waar geen auteursrechtelijk relevante kopie tegen overstaat.

  Reken maar eens uit hoeveel dat BREIN oplevert zonder dat daar een prestatie tegen over staat.

 29. We zitten nog in de fase van schriftelijke stukken uitwisselen. Half september moet ons antwoord op BREIN’s eis in reconventie binnen zijn. Daarna mag BREIN nog een keer reageren en dan beslist de rechtbank wat er gaat gebeuren: een zitting, meer schriftelijke stukken, horen van deskundigen of meteen een vonnis.

 30. @87

  Het is schijn dat mijn versie afwijkt van het positief recht. Je bent niet aan m’n commentaar gewend.

  Het positief recht verzet zich tegen de vorderingen van BREIN. De opinie dat de vorderingen van BREIN toegewezen behoren te worden, is in strijd met het positiefrecht. Rechtspraak van BREIN waar steeds naar verwezen wordt, is wannabe positiefrecht wat niet als zodanig gerespecteerd behoort te worden. Het is enigszins chaotisch in auteursrechtenland. Het auteursrecht wordt in relatie tot BREIN niet toegepast zoals de wet bedoeld is. Valt me al jaren op. Nu met Mininova en The Pirate Bay cumuleren de bezwaren.

 31. Brein en legaliteiten – KIJK hoe het op hun SITE zelve te lezen is

  http://www.brein.nl en dan disclaimer ZOEKEN….

  Brein bv wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijst af.

  Nu hebben ze zelve toch al gesteld hoe je vingers nooit brandt en toch fout wezen kan..

  Zou dit geweten zijn… Of on(bewust) een nalatigheid dat ze dat niet zeiden tegen de rechters

  waar hun zelve groots klagen over de aansprakelijkheid van SITES.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.