Hoe lang moet een spelaanbieder een account actief houden?

| AE 5665 | Informatiemaatschappij | 10 reacties

pacman-spelletjes-gewelddadig.pngEen lezer vroeg me:

Ik bied een online spel aan waarbij je met credits speelattributen kunt kopen. Nu zijn er honderden spelers die al jaren niet meer actief zijn op dit spel. Ik zou graag hun accounts opheffen, al is het maar om de unieke objecten die ze hebben te mogen vrijgeven zodat andere spelers ze weer kunnen aankopen. Mag ik dat?

Normaal zou je zeggen, geen probleem, opheffen zo’n account na X maanden inactiviteit. Maar omdat het hier gaat om een account waar geld aan hangt, ligt het lastiger. Een vordering jegens de exploitant van een dienst verjaart pas na 5 jaar (art. 3:307 BW). Credits kúnnen een kortere vervaltermijn hebben, hoewel niet korter dan één jaar eigenlijk. Maar of die regel ook opgaat voor een aangekocht spelobject durf ik zo niet te zeggen.

Bovendien: we weten dat je kunt stelen in zo’n virtuele wereld. Dus steelt het beheer dan niet van zijn spelers als ze die objecten afpakt? Niet per se. Handelen door het beheer is eigenlijk altijd legaal, het is immers hun spel. Net zoals de KNVB voetbalregels mag stellen zoals “keepers vanaf nu een hoofdbescherming” of “voetbalschoenen mogen niet langer noppen hebben”. Word je als speler op kosten gejaagd door zo’n regelwijziging dan heb je pech.

Natuurlijk moet het wel binnen de spelregels vallen. Het handigste is dus als de spelvoorwaarden (ADV: genereer ze op maat) dit expliciet afdekken. Maar het feit dat iets niet in de voorwaarden staat, betekent niet dat het dús niet mag. De wet (art. 6:248 BW) bepaalt dat naast wat je samen afspreekt, ook datgene dat uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit deel is van je overeenkomst.

Bij de discussie over het nerfen van een duurgekochte tank kwamen we al op dit punt: het kan toch niet de bedoeling zijn dat je als spelaanbieder tot in de eeuwigheid iemands account met objecten moet faciliteren? Juridisch gezien is dat een beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Je kunt ook zeggen, iedereen doet dit dus als speler wéét je dat je door je account lang inactief laten je je spullen kunt kwijtraken. Dan volgt het uit de gewoonte; dit is wel iets lastiger te bewijzen want ís dat wel een gewoonte bij betaalspellen?

Wel zou ik verwachten dat je voordat je zo’n account opheft je even de gebruiker benadert. Reageert die niet binnen een redelijke tijd, dan mag je er vanuit gaan dat hij geen interesse meer heeft. Wil hij wél alsnog doorspelen, dan is ingrijpen niet meer gepast.

Arnoud

Juridische zucht: de gebruiksvoorwaarden Coca-Cola Regular®

| AE 2196 | Iusmentis | 11 reacties

coca-cola-tractor-fail.jpgHet blijft lachen met gebruiksvoorwaarden van websites. Een lezer wees me op de gebruiksvoorwaarden Coca-Cola Regular® (inderdaad met ®), met deze prachtige opmerking:

coca-cola-licentieren-geen-nederlands.png

Volgens mij is licentiëren prima Nederlands, hoewel het niet in de Van Dale of het Groene Boekje staat. Maar eh, lézen voordat je zo’n tekst online zet is toch niet zo veel gevraagd?

Van de rest van de gebruiksvoorwaarden krijg ik ook kromme tenen, bijvoorbeeld van zinnen als:

De gebruiker weze gewaarschuwd dat The Coca-Cola Company zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

of de regeling rond hergebruik, die neerkomt op “u mag niets gebruiken behalve wat onder ‘Pers’ staat, en dat mag u niet gebruiken”:

met uitzondering van de afbeeldingen van mensen of plaatsen die niet zijn opgenomen in de rubriek “Pers” van de site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt; <br/> de inhoud van de rubriek “Pers” van de site mag niet worden gereproduceerd;

Wie kan me uitleggen wat hier staat en wat ik mag met de inhoud van deze site?

Ik zou ze graag aansprakelijk stellen voor mijn hoofdpijn op dit moment, maar helaas:

Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, chatsessies, berichten, verzendingen, bulletin-boards en dergelijke op de site wijst de onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

Ik begin me nu wel af te vragen wat voor rare content ik op die site ga aantreffen als het nodig is om zó expliciet alle vormen van viezigheid op te sommen. Zucht.

Arnoud<br/> Foto: Coca-Cola’s Funniest Fails.