Hoe gratis moet een inzageverzoek in je dossier zijn?

| AE 10619 | Privacy | 32 reacties

Een lezer vroeg me:

Als een klant gebruik maakt van het inzage- en/of dataportabiliteit recht, mag je daar dan een vergoeding voor vragen? En zo ja, hoe hoog zou een dergelijke vergoeding mogen zijn?

Onder de AVG is die vraag in theorie heel kort: Nee, dat mag niet. Dit moet allemaal kosteloos gebeuren (artikel 12 lid 4 AVG). Er zijn slechts twéé gronden om een verzoek te weigeren: het verzoek is kennelijk ongegrond, of het verzoek is buitensporig.

Een verzoek is kennelijk ongegrond als evident niet is voldaan aan de randvoorwaarden bij een verzoek, of als wordt gevraagd om iets waar men evident geen recht in de AVG op heeft. Een voorbeeld zou zijn een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander of een wissingsverzoek op een openstaande factuur.

Een verzoek is buitensporig als het een zeer disproportionele last legt op de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld wanneer elke week grote dossiers opgevraagd worden of iemand dagelijks verlangt dat zijn achternaam wordt weggehaald en vervolgens weer toegevoegd.

Ik las in diverse media dat sommige organisaties (zoals het BKR) geld blijven vragen voor inzage. Maar daar zit een truc achter: er is een gratis route, alleen vereist die papier en een hoop gedoe. Wie wil betalen, krijgt sneller antwoord en online ook nog.

Het is een tikje gek omdat artikel 12 lid 3 eist dat als iemand elektronisch een verzoek doet, daar ook elektronisch antwoord op gegeven wordt. Ik kan geen manier vinden om bij het BKR gratis een elektronisch verzoek te doen.

Wie dit irritant vindt, kan overigens het BKR bellen en vragen of ze het dossier willen voorlezen. Artikel 12 lid 1 AVG zegt namelijk dat “Indien de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.” Je moet dus alleen wel voorafgaand aan dat gesprek aantonen dat jij het bent, die belt.

Arnoud

Wie is eigenaar van de data van je Tesla-auto?

| AE 6816 | Innovatie | 13 reacties

tesla-app-data-eigendomElon, ik wil mijn data! Dat blogde ene Espen Andersen (via) naar aanleiding van zijn pogingen om inzage te krijgen in de data die het bedrijf Tesla centraal opslaat over het rij- en parkeergedrag van zijn auto. Je zou zeggen, zijn auto == zijn data, maar zo werkt het niet volgens Tesla: alleen met gerechtelijk bevel kan er inzage gekregen worden.

Data is op zich niets. Ook al verkrijgt een bedrijf data dankzij jouw input hulp, je kunt er niet zomaar een eigendomsrecht op claimen of een kopie van verlangen. (Heel misschien als de data jouw creatieve schepping is, dan zou je auteursrecht kunnen claimen.)

Hier gaat het echter om een specifiek soort data: persoonsgegevens. Data over waar je auto heen gereden is, zegt iets over jou. En wanneer data iets over een persoon zegt, is die data een persoonsgegeven. En dan zijn er meer mogelijkheden.

Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht daar inzage in te geven wanneer de betrokken persoon zich meldt. Dat staat in alle Europese privacywetten, waaronder onze Wbp in artikel 35:

1. … De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Dat van dat ‘schriftelijk’ is wat vervelend, maar op grond van artikel 37 mag je ook in andere vorm (dus elektronisch bijvoorbeeld) het overzicht verstrekken mits een “gewichtig belang” dat eist.

Formeel is er dus geen discussie: als meneer Andersen dat wil weten, dan moet Tesla hem inzage geven in wat ze weten en dat “volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm” geven. Alleen – welk Tesla? De Noorse vestiging of het Amerikaanse bedrijf dat de servers opereert waar de data naartoe gaat? Ik denk dat als je de wet letterlijk leest, je vrij snel in Amerika uitkomt en het valt niet mee Amerikaanse bedrijven aan Europese wetten te houden.

In de Google-vergeetrechtzaak bepaalde het Hof van Justitie dat Google Spanje verantwoordelijk is voor zoekresultaten door Google Inc met als motivatie dat die Inc uit Californië zo moeilijk aan te pakken is. Daar zit wel wat in maar het voelt wat geconstrueerd. Diezelfde redenering zou je dan hier toepassen om Tesla Noorwegen te dwingen met die data over de brug te komen. Ik hoop dat meneer Andersen hier een punt van gaat maken.

Arnoud

“Verwijderen van uw account kan alleen per brief”

| AE 6550 | Privacy | 19 reacties

account-suspended.pngEen lezer vroeg me:

Ik heb een account bij een webwinkel, omdat dat moest toen ik wat wilde bestellen. Nu houd ik niet van rondslingerende oude accounts, dus heb ik gevraagd of ze deze weg willen halen. Als reactie kreeg ik dat ik dan een brief moet sturen met kopie paspoort naar een of andere postbus in Zevenaar. Dat zou conform het privacystatement en de Wet bescherming persoonsgegevens zijn. Klopt dat, mogen ze dat zo eisen?

Een account bij een website valt in principe onder de Wet bescherming persoonsgegevens (de privacywet). Het account is immers een bundel met gegevens die aan éen persoon – de accounthouder – te koppelen zijn. Volgens die wet heb je als betrokkene/eigenaar het recht van inzage, correctie en verwijdering. Je mag bij de dienstverlener opvragen wat ze van je weten, corrigeren wat daarin niet klopt en laten verwijderen wat achterhaald is.

Een eis bij zo’n inzageverzoek is dat de dienstverlener moet nagaan of de vrager echt de eigenaar is van het account. Een brief laten sturen met kopie identiteitsbewijs is een voldoende manier om hieraan te voldoen. Daarom, maar ook omdat een inzageverzoek gedoe is waar veel bedrijven eigenlijk geen zin in hebben, is het gebruikelijk om te eisen dat men een brief stuurt.

Echter, er is bij zulke accounts een nóg simpeler manier: wie kan inloggen op het account, is daar de eigenaar van. Het toevoegen van een “Opheffen account”-knop is dan ook genoeg om aan de wet te voldoen. Wilt u uw account opheffen, druk op de knop. Is het wachtwoord vergeten en het e-mailadres onbereikbaar voor resetmails, dan kan er alsnog gewerkt worden met de noodgreep van brief met identiteitsbewijs.

Persoonlijk zou ik echter zeggen, wie mailt vanaf het adres dat aan het account gekoppeld is, heeft zich ook adequaat geïdentificeerd. Bij het maken van het account vroeg je niet om identificatie, dus waarom zou dat nu bij opheffen ineens wél moeten? In mijn cynische buien denk ik dan wel eens, het opheffen van accounts wil men eigenlijk niet want veel accounts hebben staat goed in je persberichten. Maar dat terzijde.

Specifiek bij forums speelt hierbij een aanverwant probleem: verwijderen van een account kan ook leiden tot verwijderen van de geplaatste berichten. Of dat laatste ook moet, is een lastige.

Arnoud

Wanneer mag een auditor onze camerabeelden inzien?

| AE 6365 | Privacy, Security | 4 reacties

Een lezer vroeg me: Van tijd tot tijd komt er bij ons een auditor over de vloer voor de certificering van een van onze klanten (PCI-DSS audit bijvoorbeeld). Soms wil zo’n auditor dan ook de camerabeelden bekijken, om bevestiging te krijgen dat de camerabeveiliging werkt. Mogen wij daarana meewerken? Camerabeelden mogen toch alleen met gerechtelijk… Lees verder

Tweeten of hyperlinken naar persoonsgegevens is verwerking

| AE 5162 | Privacy | 16 reacties

Ik mag het weer zeggen: OMGWTFWBP. Het publiceren van een tweet of het versturen van een e-mail met daarin een hyperlink naar een pagina waar de naam en kenteken van een auto-eigenaar worden vermeld, is verwerking van die persoonsgegevens, zo meldde Webwereld. In een beschikking over een inzageverzoek bepaalt de rechtbank in Den Bosch dat… Lees verder