De rol van octrooien bij cumulatieve innovatie

| AE 556 | Innovatie, Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Octrooien beschermen innovatie. Met een octrooi kan een uitvinder anderen beletten de uitvinding toe te passen. Ook kan hij geld (een licentie) vragen voor gebruik van de uitvinding. Het octrooi onthult hoe de uitvinding werkt, zodat anderen deze na verloop van het octrooi kunnen gebruiken. Ze kunnen natuurlijk ook een alternatief verzinnen dat om het octrooi heen werkt.

Dat lijkt eenvoudig genoeg. Maar deze ietwat naïeve visie van innovatie gaat er vanuit dat uitvindingen op zichzelf staan. Een gloeilamp, een fietsbel, het wiel. Dat valt in de praktijk van vandaag vies tegen. Het octrooi op de televisie bestaat niet. Een televisie bevat honderden uitvindingen (uitvindinkjes?) van tientallen partijen. Ook in de ICT is sprake van deze cumulatieve innovatie.

Bij cumulatieve innovatie bestaat het risico dat één van deze tientallen octrooihouders verdere innovatie tegen kan houden, door een te hoge licentievergoeding te vragen of zelfs te weigeren een licentie te verlenen. Dat heet in de literatuur de tragedy of the anti-commons. Hoe kun je dat nu voorkomen? Octrooien maar afschaffen?

Toch niet: in een uitgebreid paper getiteld Patents and Innovation: Friends or Foes? tonen François Lévêque (hoogleraar economie aan de Ecole des mines de Paris) en Yann Ménière (research fellow bij het Centre d’Économie Industrielle) aan dat octrooien ook bij cumulatieve innovatie voor een positief effect op innovatie zorgen.

Available evidence suggests that patents globally have a positive effect on innovation in Computers and Electronics. Empirical studies find substantial Equivalent Subsidy Rates (measured by dividing the value of the firms’ patents by their R&D expense to produce those patents) in these industries (Lanjouw, 1998; Schankerman, 1998; Arora et al., 2003). Such high ESR reveal that the value of patents represents a significant share of R&D expenses, without however proving that patent protection really spurs these expenses.

Een vereiste is wel een deugdelijk functionerend octrooisysteem. Met name de scope van octrooien mag niet te breed zijn. Ook moet natuurlijk het onderzoek van de prior art goed geregeld zijn. De belangwekkendste suggestie vond ik het uitbreiden van de regelingen rond verplichte toegang (compulsory licensing) van octrooien die nodig zijn bij cumulatieve innovatie:

In this context, the enforcement of tight legal standards for patentability and effective mechanisms to challenge the validity of patents and patent claims can prevent the negative effects of patents on innovation (FTC, 2003). In several countries, patent systems also include exemptions to patent law for experimental use on drugs or on research tools in Biotechnology (OECD, 2006). Some authors also suggest that the creation of similar exemptions should be considered for experimentation or interoperability purposes in the software field (Burke & Lemley, 2006).

Eerder kwam ook al Vincenzo Denicolò in Do Patents Over-Compensate Innovators? (Universiteit van Bologna) tot dezelfde conclusie. Hij pleit ook voor het versterken van octrooirechten, zodat innovators beter toegang kunnen krijgen tot elkaars octrooien.

Arnoud

Neem een optie op een octrooi

| AE 540 | Innovatie, Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Een Amerikaanse octrooiaanvraag van IBM beschrijft een wel zeer creatieve manier om je octrooiportfolio te licentiëren: neem een optie op een X aantal octrooien, en bepaal welke je nodig hebt op het moment dat dat relevant wordt. Bijvoorbeeld als de concurrent langskomt met zijn octrooi en je iets nodig hebt om je onderhandelingspositie te versterken. Een soort van opties op octrooien dus.

Beta News schrijft:

If the company from which these traders could buy IP options were, say, IBM, you can see how that could be very attractive to, say, small (or even large) software companies in the open source community. It becomes much easier to fight a lawsuit from, say, Microsoft, if you can tap into IBM’s patent portfolio to counter-sue, than it would be to stand and fight on the basis that the patents being asserted were not valid. In fact, having such options could well persuade, say, Microsoft, not to sue in the first place.

Via de blog van Intellectual Asset Management.

Arnoud

Octrooirechtszaak uitgevochten per weblog

| AE 545 | Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Octrooirechtszaken worden meestal in de rechtbank uitgevochten, of in vertrouwelijke besprekingen om tot een schikking te komen. Maar nu hebben we er eentje die geheel in het openbaar wordt gevoerd via de blogs van de beide CEO’s. Op 5 september meldde NetApp’s CEO dat men een proces tegen Sun was begonnen over wederzijdse octrooiinbreuk:

With respect to Sun’s patent claims, our lawsuit explains that we do not infringe, and – in fact – that they are not even valid. As a result, we don’t think we should be paying Sun millions of dollars.

On the flip side, our suit points out that Sun’s ZFS appears to infringe several of NetApp’s WAFL patents. It looks like ZFS was a conscious reimplementation of our WAFL filesystem, with little regard to intellectual property rights.

Jonathan Schwartz van Sun reageerde meteen met zijn eigen blogpost:
Their objectives were clear – number one, they’d like us to unfree ZFS, to retract it from the free software community. Which reflects a common misconception among proprietary companies – that you can unfree, free. You cannot.

Second, they want us to limit ZFS’s allowable field of use to computers – and to forbid its use in storage devices. Which is quizzical to say the least – in our view, computers are storage devices, and vice versa (in the picture on the right – where’s the storage? Answer: everywhere). So that, too, is an impractical solution.

Het is nog wat vroeg om uit te maken wie er gelijk heeft. NetApp begon de rechtszaak, en ook nog eens in het beruchte district of East Texas. Aan de andere kant, Sun is begonnen met wapperen, de juridisch-technische term voor dreigen met octrooien. Groklaw vond uiteraard een connectie van Sun met Microsoft, wat er op wijst dat Microsoft er weer eens achter zit. Pardon, NetApp met Microsoft.

Een beetje eng vond ik dat er op TV een reclame voorbij kwam voor My Little Pony op het moment dat ik dit stukje typte.

Via The Register.

Arnoud

Nieuw op Iusmentis: Beschermen van een idee – is vastleggen genoeg?

Een idee of concept beschermen is lastig. Octrooi- en auteurswetten eisen een behoorlijke mate van uitwerking of concretisering voordat een concept beschermd kan worden. Het idee opschrijven en ergens deponeren (‘vastleggen’) biedt meestal maar zeer weinig bescherming. Een goed idee kan veel geld waard zijn. Een slimme verbetering voor een product, een concept voor een… Lees verder

Kroes: “Microsoft zal haar API’s voor open source beschikbaar stellen”

| AE 530 | Innovatie, Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Microsoft luistert naar Eurocommissaris Kroes. In een persbericht vandaag verklaart ‘Steely’ Neelie Kroes dat zij overeenstemming bereikt heeft met Microsoft over o.a. gebruik van haar interoperabiliteitsinformatie door open source ontwikkelaars: I told Microsoft that it had to make interoperability information available to open source developers. Microsoft will now do so, with licensing terms that allow… Lees verder

Eén trol maakt nog geen “patentbarrage” – Linux onderwerp van octrooirechtszaak

| AE 515 | Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Onder de zeer tendentieuze kop Patentenbarrage op Linux begint meldt Planet over een octrooirechtszaak tegen Linux-distributeurs Red Had en Novell. Kom op zeg. Het was toch ook geen “barrage” toen Acacia het octrooi tegen Apple inzette. Afgaande op de in het artikel geciteerde bronnen baseert Planet zich daarbij vooral op het de laatste tijd nogal… Lees verder

Octrooi op portable datacentrum

| AE 497 | Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Advertentiereus annex zoekmachine Google is al een tijd bezig met portable datacentrums in de vorm van containers. Ik geloof niet dat iemand ze ooit gefotografeerd heeft (al zijn er wel veel foto’s van een portable Sun datacentrum), maar Google heeft er ondertussen wel octrooi op. Dat is opvallend, want dit idee bestond allang. Het octrooi… Lees verder

De Donald Duck als prior art – of eigenlijk, Leonardo da Vinci

| AE 470 | Intellectuele rechten, Iusmentis | Er zijn nog geen reacties

Een van mijn oudere verhalen is de bekende mythe (bij octrooigemachtigden) over de Donald-Duck strip die als prior art diende bij een octrooiaanvraag. Die mythe werd vorig jaar nog aangehaald door de Octrooiraad, pardon Octrooicentrum Nederland. Hoe dan ook, dat verhaal is dus behoorlijk populair. Het helpt dat het regelmatig op sites als Reddit of… Lees verder

Wie creatief is, haalt meer uit een octrooi (op SYNC.nl)

| AE 448 | Intellectuele rechten | Er zijn nog geen reacties

Een nieuw artikel op Sync over octrooistrategieën: Succes kent vele vaders. Hoe waar kan dat gezegde zijn voor een kansrijk idee of product dat wordt gepikt door de concurrent. Een goede uitvinding leg je maar beter vast met een octrooi. De belangrijkste reden: productiezekerheid. Maar wie creatief is, haalt meer uit een octrooi. Op zich… Lees verder

Nu ook spam in octrooiaanvragen

| AE 354 | Intellectuele rechten, Iusmentis | Er zijn nog geen reacties

Ja dat las u goed: er worden octrooiaanvragen ingediend met als enige doel reclame maken voor de octrooi- en licentiediensten van de aanvrager. Kijk maar: Explore interesting inventions inside, conceived by our genius idea generator. Discover history’s most effective method in conceiving novel uses for existing electronic technology. License huge domains of intellectual property from… Lees verder