Kroniek van technologie en recht, door Christiaan Alberdingk Thijm

Elke paar jaar wordt de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving op een bepaald gebied samengevat in een kroniek. Deze keer was het de beurt aan Christiaan Alberdingk Thijm om de technologiespecifieke wet- en regelgeving samen te vatten. Hij beschrijft elektronische handel, aansprakelijkheid van tussenpersonen, cybercrime, spam, kansspelen en financiële diensten op Internet. Het overzicht loopt van 2004 tot 2006.

Ten tijde van de opkomst van het internet predikte de wetgever het adagium “wat offline geldt, geldt ook online”. Dat was op zichzelf een geruststellende gedachte, want het betekende dat er niets aan ons juridische instrumentarium behoefde te veranderen. Inmiddels behoeft het uitgangspunt van de wetgever wel enige nuancering. De wet- en regelgeving die ik in deze kroniek bespreek, getuigt daarvan. … Op al deze gebieden heeft de wetgever ervoor gekozen online anders te reguleren dan offline.

Lees de kroniek online via SOLV (PDF).

Arnoud

Movie-plot security

Te vaak worden veiligheidsmaatregelen genomen tegen zeer onwaarschijnlijke maar ernstig klinkende scenario’s, die zo uit een slechte film lijken te komen. Beveiligingsdeskundige Bruce Schneier organiseert daarom weer een Movie-Plot Threat Contest. Wie verzint het slechtste filmplot over een vliegtuigkaping met een doodgewoon voorwerp?

Your goal: invent a terrorist plot to hijack or blow up an airplane with a commonly carried item as a key component. The component should be so critical to the plot that the TSA will have no choice but to ban the item once the plot is uncovered. I want to see a plot horrific and ridiculous, but just plausible enough to take seriously.

De resultaten van vorig jaar bieden wellicht goede inspiratie.

Arnoud

Waarom Apple doet veranderen en Philips altijd moet veranderen

Goed artikel op Sync:

Ergens halverwege 2005 passeeerde de beurswaarde van Apple die van Philips. Hoe kan het dat Apple, met maar twee productlijnen, iPods en Macs, meer waard is geworden dan Philips met een vijfmaal grotere omzet en activiteiten in verlichting, medische apparatuur, halfgeleiders, huishoudelijke apparaten, consumentenelectronica en een groot aantal belangrijke patenten, joint ventures en deelnemingen?

Waarom Apple doet veranderen en Philips altijd moet veranderen.

Arnoud

Planet – 10 misverstanden over Windows-licenties

Zaterdag in Computer Planet: 10 misverstanden over Windows-licenties

Dat je een legitieme versie van Windows hebt, wil niet zeggen dat je er mee kan doen wat je wil. Deze Lezersvraag gaat over de spreekwoordelijke kleine lettertjes die nauwelijks iemand leest; tien misverstanden over Windows-licenties.
Wie bij aanschaf van Windows dacht, “mooi, dan kan ik vanmiddag hier eens lekker aan gaan knutselen”:
Als je Windows aanschaft, koop je het recht om de software te mogen gebruiken. Het intellectueel eigendom blijft in handen van de softwareontwikkelaar – in dit geval Microsoft. Dit betekent onder andere dat je software niet mag wijzigen en vervolgens doorverkopen.

Microsoft heeft zelf ook een gids over (il)legale software: Wat is softwarepiraterij?. De voorwaarden van de diverse producten zijn online in te zien. Wie niet als hobby het lezen van EULA’s heeft, kan het zichzelf makkelijker maken met de EULAlyzer.

Zeer behulpzaam is ook Microsoft’s Laat mij enkele voordelen zien van illegale software.

Arnoud

Reglement voor forums

Veel forums hebben in hun reglement een bepaling dat gebruikers niets mogen doen dat “tegen de wet” is. Maar wat is nu tegen de wet? De beheerders van het Nationaal Computer Forum zijn er eens goed voor gaan zitten. Ze hebben een zeer uitgebreid en gedetailleerd reglement opgesteld waarin de huidige jurisprudentie (en heel veel materiaal van mijn site) verwerkt zit. Een voorbeeld voor andere forums!

Arnoud

Nieuw op Iusmentis: Octrooirecht: vloek of zegen, afstudeerscriptie Oscar Lamme

Nieuw op Iusmentis: Octrooirecht: vloek of zegen, de afstudeerscriptie van Oscar Lamme. Hij onderzoekt in deze scriptie de vragen “Wat is het doel van het octrooirecht en in hoeverre vervult het octrooirecht dit doel?” en “In hoeverre is het de verwachting dat het softwareoctrooi doeltreffend is?”. Uitgebreid en degelijk onderbouwd. Al vind ik zelf natuurlijk “computer-implemented invention” of “octrooi op software-gerelateerde uitvinding” een betere term is dan “software octrooi”. 🙂

Eerder screef Oscar het artikel Strafrechtelijke aansprakelijkheid forumbeheerders bij discussies over de omzeiling van kopieerbeveiligingen van spelcomputers, dat bij eJure online staat.

Arnoud

Auteursrecht en privacy op de markt(plaats.nl)

Het verkopen van imitatie-designstoelen mag niet. Ook niet via Marktplaats. Maar hoe ver reikt nu de verantwoordelijkheid van een site als Marktplaats.nl als mensen dat toch doen?

Al eerder was beslist dat Marktplaats niet aansprakelijk is als mensen nep-stoelen via haar site verkopen (zie Boek 9). Alleen de verkoper is aansprakelijk. Stokke (de makers van de “Tripp Trapp” stoelen) eiste vervolgens van Marktplaats.nl dat deze preventief alle naam-, adres- en woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) van gebruikers zou registreren. Het liefst van iedereen, maar als dat niet kon, dan toch op zijn minst van iedereen die “Tripp Trapp”, “Trip Trap”, “Stokke” of iets dergelijks in de advertentie vermeldde. Zo zouden verkopers van imitatie-Tripp Trapps makkelijker op te sporen zijn.

De rechtbank vond het verweer van Marktplaats steekhoudender: Stokke kan toch gewoon op de advertentie reageren, een bod uitbrengen en dan wachten tot de adverteerder zelf zijn gegevens geeft?

Bovendien zou het installeren van een filter Marktplaats relatief veel geld en moeite kosten. Die discussie kreeg nog een opmerkelijke wending nadat bleek dat de kostenschattingen nogal uit elkaar liepen. Stokke had betoogd dat filteren veel goedkoper kon dan Marktplaats stelde, door gewoon open source software te gebruiken. Marktplaats was echter bang dat “haar kroonjuwelen”, de site-software, dan ook als open source vrijgegeven moest worden. Wat natuurlijk onzin is, want Marktplaats verspreidt geen software. Per definitie (de open source-definitie) hoef je dan geen broncode vrij te geven.

Conclusie: het “geringe belang” van Stokke weegt niet op tegen de hoge kosten die Marktplaats zou moeten maken om Stokke te kunnen helpen.

Dit wil overigens niet zeggen dat providers geen persoonsgegevens mogen bijhouden, of dat ze niet verplicht kunnen worden om die af te geven. Hier ging het er alleen om hoe veel inspanning je van een (soort van) provider als Marktplaats kunt verlangen om aan persoonsgegevens van klanten te komen.

Meer bij SOLV Advocaten en Boek 9.

Arnoud

Linus redelijk tevreden met, althans geen hekel meer aan GPLv3

Linus Torvalds is redelijk tevreden met, althans heeft geen hekel meer aan GPLv3:

“I’m actually pretty pleased. Not because I think it’s perfect, but simply because I think it’s certainly a lot better than I really expected from the previous drafts,” he said in an interview. “Whether it’s actually a better license than the GPLv2, I’m still a bit skeptical, but at least it’s now ‘I’m skeptical’ rather than ‘Hell no!'”

Arnoud

Cameratoezicht, filmen en fotograferen van mensen

Nieuw op Iusmentis: Cameratoezicht, filmen en fotograferen van mensen

Cameratoezicht en filmen van mensen op straat, in winkels en andere openbare locaties gebeurt steeds vaker. Meestal aangekondigd, maar soms ook wel in het geheim. Het kan dan gaan om bewakingscamera’s op straat of in een winkelcentrum. Maar ook om gewoon mensen fotograferen of filmen. Uit hobby, om huis of tuin te beveiligen, of om de buren in de gaten te houden. Op grond van privacy-overwegingen is wetgeving ingevoerd over cameratoezicht.

Arnoud